BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

PLC a automatizace 2

Sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky

PLC a automatizace 2 - Sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky
 (Šmejkal Ladislav)
obj. číslo121127
autor Šmejkal Ladislav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba208 stran B5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od16.12.2005
ISBN / EAN80-7300-087-3
9788073000875
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
248 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
220 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  15.9.2015

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Druhý díl učebnice PLC je věnován především programování sekvenčních logických úloh. Tyto úlohy v praxi převažují a jejich nesystematické programování bývá zdrojem mnoha problémů a chyb. Je vysvětlena podstata a potřebnost sekvenčních logických funkcí a jsou uvedeny programy typických úloh z praxe, řešené intuitivními postupy s využitím paměťových funkcí, čítačů, časovačů a jiných funkčních bloků. Podrobně a na příkladech z praxe jsou vysvětleny systematické postupy programování, založené na principech konečných automatů, Petriho sítí a na efektivním využití tabulek a datových struktur v programu PLC. Jsou úsporné, názorné, snižují pracnost programování, riziko chyb a zvyšují variabilnost programu.

Obsáhlá pasáž je věnována úvodu do fuzzy logiky a vícehodnotové logiky, které jsou jednou z cest k umělé inteligenci a stávají přirozenou součástí aplikační praxe. Výklad používá jen minimum teoretických pojmů a zaměřuje se na metodiku programování úloh z praxe - nejenom z oboru regulace a řízení, ale i technické diagnostiky, zabezpečovací techniky, rozhodování, optimalizace a jiných oborů. Fuzzy a vícehodnotová logika je zde prezentována jako přirozené zobecnění dvouhodnotové logiky. Postupy jsou ilustrovány na mnoha obrázcích a příkladech, využitelných v praxi.

Současným trendem je využívání standardizovaných programovacích jazyků PLC podle mezinárodní normy IEC 63111. Samostatná část knihy je proto věnována stručnému seznámení s touto normou, zejména s její třetí částí IEC 63111-3, která je věnována programovacímu prostředí, aktivaci úloh, prostředku sekvenčního programování SFC (Sequential Function chart) a programovacím jazykům IL, ST, LD a FBD a se sedmou částí IEC 63111-7, věnovanou jazyku FCL (Fuzzy Control Language) pro popis ucelených fuzzy řadičů.

Učebnice je koncipována pro možnost aktivního a interaktivního studia. Čtenáři budou mít k dispozici volně šiřitelnou a přitom plnohodnotnou verzi vývojového systému Mosaic, ve kterém mohou psát své programy (pro klasickou i fuzzy pro logiku, ale i pro regulační úlohy se simulací soustav - v PIDMaker) spouštět a ladit je v simulovaném prostředí na PC (na virtuálním PLC), případně i na reálném PLC. V tomto prostředí je dostupný i nástroj GraphMaker, který dovoluje zobrazovat časové průběhy sledovaných proměnných podobně jako na osciloskopu nebo logickém analyzátoru. Je vhodný k ladění a diagnostice, k názornému výkladu, ale i k prezentování a dokumentování školních úloh. Problémy a výsledky řešení zadaných úloh mohou být konzultovat s autory učebnice, úspěšná řešení a náměty budou zviditelněny na webu.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2005 - ISBN 80-7300-087-3
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-389-0 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Doporučení ke studiu
 2. Systémy, funkce a algoritmy – poznámky k terminologii a souvislostem
 3. Sekvenční logické funkce a systémy
 4. Smíšené systémy – logické řadiče s číslicovými proměnnými
 5. Minimum o fuzzy logice
 6. Závěr

Download

 • podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka knihy - ve formátu PDF

 • update - zatím žádný není

 • 121127.pdf - Poznámky k downloadu ve formátu PDF [2 strany A5]
 • 121127.doc - Příklady a úlohy ke knize [zazipované DOC - 28,0 kB]
 • txv00105.pdf - Soubor instrukcí PLC Tecomat, model 16 bitů [zazipované PDF - 1 MB]
 • txv00107.pdf - Příklady programování PLC Tecomat, model 16 bitů [zazipované PDF - 2,7 MB]
 • txv00109.pdf - Příručka programátora PLC Tecomat [zazipované PDF - 0,8 MB]
 • Mosaic - volně šiřitelná verze vývojového systému [ZIP - 50 MB]

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Systémy, funkce a algoritmy - poznámky k terminologii a souvislostem, Sekvenční logické funkce a systémy, Ke kombinačním funkcím, Význam sekvenčních funkcí, Mechanizmy sekvenčního chování programu, Zpracování historických vzorků - vstupní paměti, Zpětné vazby, Standardní paměťové funkce s sekvenční funkční bloky, Podmíněné příkazy, Směr běhu programu a toku mezivýsledků - souslednost a protislednost, Intuitivní postupy, Systematické postupy, Kombinační automaty, Automaty se vstupní pamětí, Stavové automaty Mealyho a Mooreova typu, Smíšené systémy - logické řadiče s číslicovými proměnnými, Smíšený systém s jedním vstupem, Několik příkladů, Termy a určení jejich pravdivostí, Čísla intervalů, Aktivita programu, Vícehodnotová logická proměnná, Překrývající se intervaly, dvojznačné rozhraní, Přechody se setrvačnou hysterezí, Přechody s časovým zpožděním, Prodloužení intervalu aktivace, Přechody s dopřednou hysterezí, Příklady vyhodnocení teploty, Jednoduché nespojité regulátory, Minimum o teorii a praxi regulace, Dvoustavový regulátor, termostat, Třístavové regulátory, Vícestavové regulátory, regulace jednotek fan coil, Převodní charakteristika regulátoru, Regulátory s přepínáním, Aktivace programu regulátorů, Impulzní výstupy nespojitých regulátorů, Smíšený systém s dvěma a více vstupy, Motivace, Systémy se dvěma vstupy, Úplnost souboru pravidel a "logické díry", Minimum o fuzzy logice, Důvody pro použití fuzzy logiky, Shrnutí a souvislosti, Dvouhodnotová logika, Booleova a jiné algebry, Binární logika a množiny, Vícehodnotová a fuzzy logika, fuzzy množiny, Dva motivační příklady, Fuzzy zobecnění logických výrazů, Fuzzy zobecnění smíšeného systému, Typický postup a struktura fuzzy systému, Fuzzifikace, Fuzzy zobecnění AND, OR, NOT, Nekonečně mnoho možností, Fuzzy negace, Fuzzy AND a OR, Zobecněné funkce a úpravy výrazů, Příklady zápisu programu, Defuzzifikace, Převodní charakteristiky, charakteristické plochy, ladění, Sekvenční a systémy ve fuzzy logice.
 • rejstřík knihy
  akční člen, akční veličina, aktivita programu, algoritmus, absolutní, polohový, automat deterministický konečný, kombinační, Mealyho, Mealyho typu, Mooreova typu, nedeterministický konečných, stavový konečný, znakový, autonomní chování, bitově orientovaný systém, časovač, IMP, RTO, TOF, TON, čísla intervalů, čítač CTU, přímý, zpětný, defuzzifikace, dekodér, diagnostické údaje, dopředná hystereze, dopředné řízení, důsledek (závěr), dvojkový dělič frekvence, dvojnásobný převod, dvojznačné rozhraní, D-latch (zádrž), fan coil, filtr číslicový, klouzavých průměrů, mediánový, robustní, FIR, funkce diagnostická, elementární symetrické, inverzní přechodová, jednoduchá (skalární) logická, kombinační logické, logická, majoritní, prahové, přechodové, sdružená, sekvenční logická, symetrické, vektorová logická, výběrové, výstupní, fuzzifikace, fuzzifikací, fuzzy AND, fuzzy logika, fuzzy negace, fuzzy OR, fuzzy systém, typ Mandaniho, typ Sugeno - Tagaki, fuzzy term, Grafcet, granulace, hodinový signál, IIR, implikace, inferenční jádro, inferenční stroj, inferenční (logické) jádro, instrukce RES, instrukce SET, inteligence, interval aktivace, jazyková proměnná, klopný obvod typu D, klopný obvod typu T, kombinační logický systém, komunikační protokol, logická ochrana, logická pravidla, logické jádro, logika dvouhodnotová, binární, booleovská, Mamdaniho automat, Mamdaniho systém, náběžná hrana, nekonečná impulzní odezva, nelinearita, neshoda, nespojitost (diskrétnost) v čase, nespojitost (diskrétnost) v hodnotě, nonekvivalence, obousměrný čítač, obousměrný dekodér, obvod čítačů, obvod typu RS, operátorské rozhraní, optimalizace, ovládání, hladinová, impulzní výstupů, paměť s převažujícím mazáním, s převažujícím zápisem, Petriho síť, podmínka (antecedent), pravdivostní tabulka, program, prostředek SFC, protisledná aktivace, přechod, přechodový diagram, překladač programu, překrývající se interval, převodní charakteristika, příkaz jednoduchý podmíněný, úplný podmíněný, přírůstkový regulační algoritmus, PSD, referenční model, regulace, regulační obvod, regulační odchylka, regulátor adaptivní, analogový, číslicový, dvoustavový, nespojitý, proporcionálně – integračně – derivační, proporcionálně – integrační (PI), proporcionálně – sumačně – derivační, proporcionální (P), robustní, s dvouhodnotovými výstupy, se skokově se měnícími vlastnostmi, stupňový, třístavový, vícestavový, relé se samodržným kontaktem, rozpoznání změny, řadič časový, krokový, sekvenční, řízená soustava, řízení zpětnovazební, sedmistavová regulace, sestupná hrana, setrvačná hystereze, SFC, singleton, skutečná hodnota, Soft Computing, souběhové hazardy, současnosti, sousledná aktivace, soustava, řízená, statické charakteristiky regulátoru, stav, stavová proměnná, stavový konečný automat, stavový vektor, stavu systému, systém, číslicový, distribuovaný řídicí, fuzzy, hybridní, inteligentní, komunikační, logický, nelineární (FIR), řídicí, s konečnou impulzní odezvou, se vstupní pamětí, smíšený, smíšený logický, hybridní, statický, systémová proměnná, systémový čas a data, systémy (automaty) se vstupní pamětí, škálování, tabulka přechodů, tabulka výstupů, term, vstupní, výstupní, termostat, událostmi řízený systém, vazba zpětná, vektor vstupní, výstupní, vícehodnotová logická proměnná, vícehodnotová proměnná, vstupní fuzzy proměnná, vstupní jazyková proměnná, vstupní jazykové proměnné, vstupní jazykové termy, vstupní logický term, vyhodnocení směru, vývojová tabulka, vzorkovací obvod, vzorkovací obvod D, zabezpečení, zatřídění do intervalů, zpětné prohledávání, žádaná hodnota.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121127-plc-a-automatizace-2.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO