BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Vyhláška 50/78 Sb. pro pracovníky v elektrotechnice

studijní materiály paragraf 5, 6, 7, 8, 10

Vyhláška 50/78 Sb. pro pracovníky v elektrotechnice - studijní materiály paragraf 5, 6, 7, 8, 10
 ()
obj. číslo121387
autor
vydal / výrobceLPE
rozsah / vazba140 stran A5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 23.1.2019
ISBN / EAN
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
280 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
270 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  23.1.2019

Popis

Elektrická zařízení (dále jen EZ) jsou řazena mezi vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona č. 174/1968 S., o státním odborném dozoru, v platném znění. V praxi to znamená, že veškeré činnosti by na těchto zařízeních měly vykonávat jen osoby odborně způsobilé. Odborná způsobilost v elektrotechnice je obsahem vyhlášky č. 50/1978 Sb., která stanovuje mimo řady obecných ustanovení o postup a rozsah požadovaných znalostí k získání odborné způsobilosti potřebného stupně. Zde je třeba připomenout z hlediska odborné způsobilosti, že při činnosti na EZ má každý svá práva, ale i povinnosti vyplývající z platné legislativy.

Hlavním účelem této příručky je napomáhat k:

  • přípravám na zkoušky odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  • udržení odborné úrovně elektrotechniků
  • zvýšení celkového právního vědomí pracovníků v elektrotechnice.

Neznamená to, že by předkládané texty byly určeny jen pro elektrotechniky. S odkazem na požadavky norem v oblasti obsluhy a práce na EZ mohou být užitečné pro vedoucí zaměstnance obecně a rovněž pro osoby odpovědné za EZ. Příručka je zaměřena na požadavky pro elektrické rozvody nízkého napětí (dále jen nn) spadajících převážně pod působnost stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. v platném znění) a na tento zákon navazující vyhlášky o technických požadavcích na stavby, vyhláška 268/2009 Sb., též v platném znění. V textu jsou uvedeny základní poznatky elektrotechniky a požadavky na bezpečný provoz elektrických instalací, jak je uvádějí technické normy. Jde o ustanovení, která by měl ovládat kvalifikovaný elektrotechnik pro výkon činnosti. Z norem ČSN byly vybrány základní údaje zajišťující bezpečný provoz EZ a dále opatření k zabránění vzniku nebezpečných rizikových situací. Nejedná se jen o obecně známé riziko úrazu elektrickým proudem a nebezpečí pro osoby a zvířata, ale rovněž o ohrožení majetku a okolí provozovaných zařízení.

OBSAH

  1. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
  2. Hlavní zásady - Elektrické instalace nízkého napětí
  3. Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem
  4. Vnější vlivy, uspořádání vedení, označování a značení vodičů
  5. Uzemnění a ochranné vodiče
  6. Základní požadavky na vnitřní elektrické rozvody

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121387-vyhlaska-50-78-sb-pro-pracovniky-v-elektrotechnice.aspx


Jazyky

Amper BRNO