BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Televizní technika DVB-T

Digi-TV, digitální vysílání a příjem DVB-T

Televizní technika DVB-T - Digi-TV, digitální vysílání a příjem DVB-T
 (Legíň Martin)
obj. číslo121274
autor Legíň Martin
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba288 stran B5 / vázaná V8
vydání1. české
prodáváme od 14.9.2006
ISBN / EAN80-7300-204-3
9788073002046
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
349 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
311 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  6.1.2010

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Publikace "Televizní technika DVB-T" je koncipována jako souhrn všech dostupných poznatků o digitální televizi, je určena spíše profesionálům a zvídavým amatérům. Autor se snažil, aby bylo vše podstatné po ruce v jedné knize, přičemž je celá problematika probírána do rozumné hloubky.

V úvodních kapitolách najdete základní porovnání mezi analogovou a digitální zemskou (pozemskou) televizí - výhody a nevýhody obou systémů. Zajímavá je část charakterizující mobilní příjem a jeho výpočty (Dopplerův kmitočtový posuv), tabulky minimálních intenzit pokrytí a další užitečné informace.
V následující teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby komprimování obrazu a zvuku, protichybová ochrana, princip nově vyvinutého systému DVB-H (Hanheld) a také nové platformy interaktivní televize MHP (Multimedia Home Platform), popis fungování platformy MHP a její interaktivity v systému DVB.
Zřejmě nejzajímavější je v knize část o měření DVB-T, která vysvětluje význam parametrů a popisuje principy jejich měření (vf parametry a parametry týkající se kanálového kódování). Pro úplnost kniha obsahuje informace o vysílačích DVB-T a problematice sítě SFN.
Velmi prakticky je pojata část, která je zaměřena na problematiku televizních rozvodů signálu DVB-T, často také nazývanými jako domovní rozvody STA. Téma rovněž úzce souvisí s kabelovými rozvody. Kapitola je orientována zejména na zkušenosti s volbou moderních kvalitních prvků a pojednává také o tom, jaké důsledky nesprávná volba přínáší.
Závěrečné části popisují kategorie přijímačů (set-top boxy, PCI karty, externí USB přijímače, iDTV a další) a zájemci zde najdou také recenze vybraných typů přijímačů. Zajímavá je příloha, kterou tvoří barevné mapky pokrytí různých oblastí České a Slovenské republiky.

Publikace "Televizní technika DVB-T" je určena těm, kteří se systémem zabývají vážněji, tj. instalatérům televizních rozvodů a anténářům, kontrolním a servisním technikům, projektantům, obsluze televizních vysílačů, správcům televizních rozvodů, vyučujícím a přednášejícím, a také těm, kteří rozhodují nebo přijdou do styku na jakékoliv řídicí úrovni s digitální televizí.

Historie vydání

 • 1. vydání - září 2006 - ISBN 978-80-7300-204-3
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Výhody, nevýhody analogové a digitální pozemské televize
 3. Popis systému DVB-T
 4. Systém DVB-H
 5. Platforma domácích multimediálních zařízení MHP (MULTIMEDIA HOME PLATFORM)
 6. Parametry měřené v DVB-T
 7. DVB-T vysílače a sítě SFN
 8. Rozvody televizního signálu
 9. Recenze vybraných přijímačů
 10. Literatura, zkratky, rejstřík, glosář

Download

 • podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka knihy - ve formátu PDF

 • mapy pokrytí - ve formátu PDF [9,5 MB]
  květen 2006: Praha, Brno, Ostrava, Zvolen, Košice, Bratislava, Prešov
 • Další aktualizované mapy jsou ke stažení z knihy "Příjem DVB-T" - viz také odkazy níže

 • update - zatím žádný není

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • rejstřík knihy
  internet, digitalizace, digitální televize, pozemská, satelitní, kabelová, DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H, LDTV, SDTV, HDTV, LCD, historie televize, začátky televize, SECAM, PAL, NTSC, pilotní projekt, zkušební provoz, IDTV, ETSI, DVB-T vysílače, vysílací kmitočty, mobilní příjem, nevýhody vysílání , standardní kvalita, platforma MHP, analogová televize, příjem televize, analogový přijímač, rušivý efekt, impulsní rušení, GSM mobil, pokrytí signálem DVB-T, CEPT, úroveň signálu, variant systému, FEC, intenzita pole, OFDM, SFN, MFN, QAM, QPSK modulace, společní anténa, nekomprimovaný signál, komprimovaný signál, MPEG-2, MPEG-4, DPCM, Predikce, GOP, diskrétní transformace, entropické kódování, VLC, kvantování, vyrovnávací paměť, Huffmanovo kódování, dekodér MPEG-2, bitový tok, kodér zvuku MPEG-1, 2, alternativní komprimační metody, H.264/AVC, multiplexování DVB-T, PES, PAT, CAT, PMT, PID, PTS, DTS, jednoprogramový tok, transportní tok, šířka pásma, kódový poměr, ochranný interval, kanálové kódování, modulátor COFDM, Reed Solomon, konvoluční kód, prokládání, nehierarchický přenos, mapování, OFDM, mnohocestné šíření, OFDM rámec, rámec, UMTS, DMB, MPE, MPE-FEC, Time-slicing, Signalizace TPS, přijímač DVB-H, Java, API, editor MHP, DVB-ASI, object carousel, nastavení nosných kmitočtů, šířka kanála, selektivita přijímače, zachytávací rozsah AFC, fázový šum, výkon, úroveň signálu, odstup nosná vlna - šum C/N, END, ENF, výkonová účinnost, chybovost bitová, chybovost modulační, BER za Viterbiho dekodérem, BER před FEC, BER za dekod. RS, analýza složek I/Q, MER, STE, potlačení nosných, amplitudová nerovnováha, fázový neklid, celkové zpoždění, synchronizace, odolnost systému, monitorování TS, měřící sada, měrný vysílač, diverzitní přijímač, praktická měření, min. a max. úrovně, měření BER, MER, impulsní odezva, měření pokrytí, set-top box, FTA, PVR, přenosný přijímač, příjem, PCI, USB karty, antény na příjem DVB-T, směrovost, zisk, pokojové antény, vnitřní příjem, předzesilovač, zesilovače, instalace DVB-T, EPG, Time-shift, Vlnová délka.
 • Obsah knihy
  Krátká historie televizní techniky, současnost a budoucnost, Začátky televize v bývalém Československu, Nové požadavky televizního vysílání v Evropě a ve světě, Co je to DVB, Stav zavádění DVB-T v České a Slovenské republice Výhody, nevýhody analogové a digitální pozemské televize Nevýhody analogového vysílání Základní charakteristiky, výhody a nevýhody digitálního systému Porovnání problémů s příjmem analogové a digitální televize, Problémy s příjmem analogové televize, Možné problémy s příjmem digitální pozemské televize, Porovnání analogové a digitální pozemské televize z hlediska plánování služeb, Definice pokrytí službou DVB-T, Druhy příjmu signálů DVB-T, Pevný příjem, Přenosný příjem, Antény na přenosný příjem Útlum přijímaného signálu výškou, Útlum přijímaného signálu průnikem budovou, Mobilní příjem, Teorie a výpočty max. rychlostí týkající se mobilního příjmu, Definování oblastí pokrytí Kmitočtová pásma a úrovně pro DVB-T, Model pro předpovědi intenzity Elektromagnetického pole, Vlnová délka, Úrovně signálu DVB-T Varianty systému DVB-T Varianta C2 (CH97), Varianta B2 (CH97), Přenosová kapacita (počet multiplexů) Tabulky minimálních a mediánních intenzit elektromagnetického pole pro současné DVB-T služby vysílané v Čechách a na Slovensku (pevný, vnější a vnitřní přenosný příjem), Popis systému DVB-T, Přenos TV signálu obecně, Zdrojové kódování obrazu a zvuku Bitová rychlost nekomprimovaného digitálního signálu, Standard MPEG-2, Vstupní formát obrazu pro kódovaní kompresí MPEG-2, Predikce, Předpověď snímků a jejich druhy I, P, B, Transformační kódování (Diskrétní kosinová transformace) 55, Kvantování kmitočtových koeficientů, Entropické kódování, Vyrovnávací paměť, Kvantizační tabulky a tabulky pro Huffmanovo kódování, Nelineární kvantování frekvenčních koeficientů v soustavě MPEG-2, Příklad na výpočet datového toku v kodéru, Dekodér soustavy MPEG-2, Zdrojové kódování zvukových signálů v DVB-T podle standardu MPEG, Zbytečná (irelevantní) akustická data, Základy zvukového standardu MPEG-1, Kódování podle úrovně (vrstvy) 1 - MP1, Kódování podle úrovně (vrstvy) 2 - MP2 (standard MUSICAM), Kódování v úrovni 3 (MP3), Dekodér zvukového signálu soustavy MPEG-1, Zvukový standard MPEG-2, Několikakanálové zvukové vysílání, Alternativní komprimační metody pro využití v digitální televizi, Standard MPEG-4, Standard H.264 / AVC, Zpracování zvuku v rámci standardu MPEG-4 Kompresní metody II. generace, Multiplexování v DVB-T, Popis datových toků, Paketový elementární datový tok PES), Jednoprogramový transportní tok, Transportní tok, Tabulky transportního toku, Kanálové kódování FEC (Forward Error Correction), Reed Solomonův blokový kód (RS), Kodér a dekodér RS, Vnější prokládač (konvoluční interleaver), Vnitřní kódování - konvoluční kódování, Příklad na konvoluční kód, Zúžený neboli "tečkovaný" konvoluční kód Vnitřní prokládání, Bitové prokládání, Prokladač symbolů, Mapování, uspořádání signálu a digitální modulace, Vytvoření OFDM, Mnohocestné šíření signálu, C-OFDM v systému DVB-T, Vytvoření OFDM rámce, Grafické znázornění vytvoření OFDM rámce Vkládání ochranného intervalu, Synchronizace v síti vysílačů SFN, Systém DVB-H, Systém DVB-H - Handheld (digitální televize do ruky), Zdrojové kódování MPE (Multi Protocol Encapsulation), Ochrana MPE-FEC, Časové segmentování (Time Slicing), Kanálové kódování a OFDM, Hloubkové prokládání (in-depth interleaving), Způsob signalizace v TPS, Přístup k DVB-H službám v TS, nová tabulka INT - (IP/MAC notifikační tabulka), Koncepce přijímače DVB-H, Součinnost systému DVB-H s mobilními sítěmi GSM, UMTS, Platforma domácích multimediálních zařízení MHP (Multimedia Home Platform), Co je to MHP?, Základní vrstvy MHP, Transportní protokoly, Platforma DVB-J, Oblasti využití platformy MHP, Interaktivní aplikace, Životní cyklus aplikace. Co je to "Xlet"?, Příklady MHP aplikací, Formáty souborů, které mohou být obsahem aplikací, Softwarové nástroje na tvorbu programového obsahu Tvorba MPEG-2, Generování karuselu objektů, Multiplexování, Tvorba aplikací na úrovni uživatelského rozhraní parametry měřené v DVB-T, Seznam a význam parametrů specifických pro systém DVB-T (VF parametry a parametry týkající se kanálového kódování) Přesnost nastavení nosných kmitočtů, Kontrola šířky kanálu, Měření délky symbolu Selektivita přijímače, Zachytávací rozsah AFC, Fázový šum místních oscilátorů, vf/mf výkon signálu Měření výkonu šumu, odstup C/N a S/N, Vf spektrum a spektrální masky, Citlivost přijímače/dynamický rozsah pro Gaussův kanál, Rovnocenné šumové zkreslení (END - Equivalent Noise Degradation), Ekvivalentní šumový "práh" (Equivalent Noise Floor), Linearita (Potlačení ramen), Výkonová účinnost vysílacích zařízení, Koherentní rušení, Měření chybovosti BER, Analýza složek I/Q, Celkové zpoždění signálu, Synchronizace SFN sítě, Odolnost systému vůči chybám, Monitorování transportního toku TS, Monitorování signálů na pracovišti, které je odpovědné za tvorbu multiplexu, Seznam parametrů, které je nutno monitorovat, Měřicí sada přístrojů pro měření parametrů signálu DVB-T od Rohde & Schwarz, MPEG-2 generátor (DVG) Analyzátor kvality digitální TV - DVQ (Digital Video Quality Analyzer), Systém na měření digitální televize - DVM 400 (Digital Video Measurement System), Měrný vysílač SFU (Broadcast Test System SFU), Měrný vysílač SFQ, DVB-T měrný přijímač EFA (DVB-T test receiver EFA), Přenosný analyzátor FSH3-TV (TV Analyzer FSH3-TV), Diverzitní měrný přijímač pro mobilní měření pokrytí službami DVB-T a DVB-H (TSM-DVB), Jednoduchá praktická měření signálů DVB-T pomocí přístroje PROMAX Prolink 4/4C, Měření úrovně digitálního signálu na přijímací straně Doporučované minimální a maximální úrovně signálu DVB-T, Měření poměru úrovně nosné vlny k úrovni šumu - C/N (carrier-to-noise), Měření bitové chybovosti BER, Zobrazení chybných paketů za RS dekodérem, Měření modulační chybovosti MER, Informace o stavu kanálu CSI (Channel Status Information), Detekce odrazených signálů (zobrazení impulzní odezvy), Dekódování MPEG-2 / DVB kanálů, přístup do digitálních služeb, Měření pokrytí signálu DVB-T, DVB-T vysílače, Sítě SFN Architektura SFN sítě, Způsoby distribuce signálu na vysílač, Bloková schéma vysílače DVB-T, Monitorované parametry v síti SFN, Monitorované a měřené parametry na vysílači DVB-T, Základní technické parametry standardního vysílače určeného pro analogovou a digitální televizi, Převaděče signálu DVB-T, Omezení digitálních převaděčů, Výhody použití digitálního převaděče, zvody televizního signálu, Úvod do problematiky společných rozvodů pro příjem DVB-T, Řešení televizních rozvodů pro příjem DVB-T, Přímý rozvod TV kanálů s digitálními multiplexy, Rozvod TV kanálů s kmitočtovým převodem, Převod digitálního signálu DVB-T na signál analogový, Převod DVB-T na DVB-C, DVB-S, Možné technické problémy, Moderní prvky kabelových rozvodů, Komponenty firmy Kathrein, Komponenty firmy SPAUN electronic, Kabely a konektory pro televizní rozvody, Měření signálu v terénu, Kategorie přijímačů, antény, Set-top boxy, Funkce PVR (Personal Video recoder) nahrávání pořadů, Základní blokové schéma set-top boxu Příklad jednočipového řešení set-top boxu, Přenosné digitální přijímače Diverzitní přijímače pro přenosný nebo mobilní příjem DVB-T, Integrovaná digitální televize IDTV, Přijímače s podporou MHP, Skupinové přijímače DVB-T, PCI a USB karty na příjem DVB-T v počítači Antény vhodné na příjem DVB-T, Šíření televizních signálů ve III., IV. a V. televizním pásmu, Příjem v televizním pásmu VHF (5-12 kanál), Příjem v televizním pásmu UHF (21. až 69. kanál), Vlastnosti přijímacích antén, Antény pro příjem DVB-T, Pokojové antény, Širokopásmové antény se soufázově buzenými prvky (anténa SÍTO), Logaritmicko-periodické antény, Směrové antény YAGI, Zásady instalace DVB-T v domácnosti, Problémy s rušením signálu DVB-T v domácím prostředí, Impulzní rušení, Rušení blízkým zdrojem elektromagnetického záření, Rezervní úroveň signálu (Provozní rezerva), Příjem DVB-T s novou a existující anténou, Instalace jednoduchých venkovních antén na pevný příjem, Přenosný vnější příjem, Vnitřní přenosný příjem Předzesilovače Domovní zesilovače a distribuční zesilovače, Instalace set-top boxů, digitálních přijímačů, Kabely, konektory a spojky, Informace o vysílání, Recenze vybraných přijímačů, Set-top box značky STRONG 5150, Základní charakteristika, Vybavení přijímače, Nastavení, Menu Zhodnocení, Technické specifikace, Přenosný přijímač DVB-T, přehrávač DVD Mustek DTV 407, Základní charakteristika, Vybavení přijímače, První zapnutí a nastavení, Manuální vyhledávání multiplexů, Funkce rychlého zobrazení informace o TV programu a stavu kanálu Další nastavení systému, Teletext a EPG, Aktuální přehled o vysílaných programech, DVD přehrávač, Technické specifikace, Zhodnocení, DVB-T přijímač ve tvaru USB klíče, Základní charakteristika, Vybavení přijímače, Instalace a nastavení přijímače, První spuštění aplikace "DVB-T player", Nastavení funkce PVR, nastavení obrazu, Zachytávání snímků "Capture" a funkce Timeshift", Zobrazení technických informací, teletextu a EPG, Dálkové ovládání, Technické specifikace, Zhodnocení, Diverzitní přijímač DVB-T AMPIRE DVBT 100L, Digitální přijímač - set-top box Golden Interstar DVB-T/S 8300 CI Premium, Popis vybraných přijímačů, Skupinové digitální přijímače, DIGAM-4, DIGAM-6, STC 1200, Individuální Set-top boxy, T3000, T8000PVR, TS6.1DT, Měřicí přístroje, PDA-7, DL-1, DM 14C, Přehled pokrytí v ČR květen 2006.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121274-televizni-technika-dvb-t.aspx


Jazyky

Amper BRNO