BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Electrical substations and lines

Electrical substations and lines
 (Mertlová Jiřina, Noháčová Lucie)
obj. číslo350009
autor Mertlová Jiřina, Noháčová Lucie
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba168 stran B5 / vázaná V8
vydání2. anglické
prodáváme od 21.3.2011
ISBN / EAN978-80-7300-517-7
9788073005177
dostupnostPřipravujeme
Cena
v kamenném obchodě
 
290 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
290 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno 17.11.2014

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Anotace v angličtině

Electrical power system contains generation plants, transmission networks, distribution networks, and appliances. Electrical substations are basic connecting elements between generation plants, transmission and distribution networks and within the distribution network between the power system and appliances. Principal task of electrical substations is to transform the voltage, distribute electrical energy of all voltage levels and in specific cases also to transform AC voltage to DC voltage and vice versa. Important function of electrical substations in the electrical system is data collection and data transfer, implementation of network configuration and prompt solution of failures.

Transmission system voltage levels are 400 and 220 kV. The 400 kV voltage system is interconnected with the UCTE European network. Distribution system is supplied from the 400 (220)/110 kV central distributing substations of the transmission system and partially from the sources with lower power output. Its fundamental HV voltage is 110 kV and it continues through the MV levels with their sizes depending on the area (35 kV in Eastern Bohemia, 22 kV in the largest part of the Czech power system) and on the extent of consumption. Smaller municipalities in the 35 kV network regions are supplied on the level of 10 kV, while those in the 22 kV network regions are powered on the level of 6 kV. Low voltage is predominantly 400 V, other voltage levels presented in the table are used exceptionally. Distribution system has mostly the character of a rural or city distribution system. Industrial plants and electrical traction are also supplied from the public distribution power system.

Anotace v češtině

Elektrizační soustava sestává z výroben, přenosu, rozvodu a spotřebičů elektrické energie. Základním spojovacím prvkem mezi výrobnami, přenosovou a rozvodnou sítí a ve vlastní rozvodné síti mezi sítí a spotřebiči, jsou elektrické stanice, jejichž hlavním úkolem je transformovat napětí, rozdělovat dodávku elektrické energie všech napěťových úrovní a ve specifických případech provádět přeměnu střídavého napětí na stejnosměrné a naopak. Důležitou funkcí elektrických stanic v elektrizační soustavě je sběr a předávání dat, realizace konfigurace sítě a rychlé řešení poruchových stavů. Napěťové úrovně přenosové soustavy jsou 400 a 220 kV. Napěťová soustava 400 kV je propojena s evropskou sítí UCTE. Distribuční (rozvodná) soustava je napájena z uzlových stanic 400 (220)/110 kV z přenosové soustavy a částečně ze zdrojů menších výkonů. Její základní vvn napětí je 110 kV a dále pokračuje přes úrovně vn, jejichž velikost je dána jednak územím ( ve východních Čechách převažuje 35 kV, rozsáhlejší část české soustavy používá 22 kV), jednak rozsahem odběru. Menší obce v regionech s 35 kV sítí jsou napájeny na úrovni 10 kV, v regionech s 22 kV sítí na úrovni 6 kV. Nízké napětí je převážně 400 V, ostatní napětí uvedená v tabulce jsou vzužívána vyjímečně. Distribuční soustava má převážně charakter venkovského nebo městského rozvodu. Z veřejné distribuční soustavy jsou také napájeny průmyslové závody a elektrická trakce.

Historie vydání

 • 1. vydání - březen 2011 - ISBN 978-80-7300-265-7
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)
 • 2. vydání - prosinec 2014 - ISBN 978-80-7300-517-7 (připravujeme)

TABLE OF CONTENTS (Stručný obsah)

 1. ELECTRICAL POWER NETWORK
 2. ELECTRICAL SUBSTATIONS
 3. ELECTRICAL LINES
 4. TEXT FOR SEMINARS
 5. ANNEXES
 6. LIST OF LITERATURE

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • zatím žádné nejsou

Keywords

 • obecná charakteristika
  Elektrické stanice; elektrické vedení; provoz; elektrická síť
 • obsah knihy
  ELECTRICAL POWER NETWORK, General Description of Electrical Network Solution, Basic Network Types in Terms of Interconnection and Operation, Methods of Operation for Transformer System Points, MV Networks with Insulated System Point, Compensated MV Networks, MV System Point Earthed via Resistance, Network with Directly Earthed System Point, ELECTRICAL SUBSTATIONS, Electrical Substation Facilities, AC Electrical Distribution Facilities, Schemes of Electrical Distribution Facilities, Bus-bar Systems, Distribution Facilities with Direct Bus-Bars, Switching Stations without Bus-Bars, Substations with more Breakers per Branch, Schemes of Distribution Facilities in HV/HV Transformer Stations in the Czech Republic, Designs of Electrical Distribution Facilities, HV Substation Design, MV Substation Design, Transformers, Transformer Design and Layout Solution, Common Equipment, Distribution Equipment for Substation Auxiliaries, Compressed Air Generation and Distribution Equipment, Accumulator Battery, DC Switchboard Design, Control System, Electrical Substation Operation and Control, Control System Solution, Dispatching Control Hierarchic Arrangement, ELECTRICAL LINES, Overhead Lines, Mathematical Model of the Overhead Lines, Conductor Parameters, Covered Electrical Lines, Wire Insulation Types, Cable Laying, Conductor Dimensioning, Conductor Sizing by Admissible Operating Temperature, Conductor Sizing by Economic Aspects, Conductor Dimensioning by Voltage Drop Control, Conductor Dimensioning by Mechanical Strength, Check for Conductor Heating during the Short Circuit, TEXT FOR SEMINARS, Operation of Electrical Substations, General Handling Operations, Special Conditions for Functional Switching of Individual Switches, Dimensioning of Electrical Distribution Equipment, Dimensioning of the 110 kV Substations for Thermal and Dynamic Effects of Short-Circuit Currents, Dimensioning of the Overhead Electrical Lines, ANNEXES, Parameters of Electrical Lines, Alternators and Transformers, Electrical Distribution Facilities

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/350009-electrical-substations-and-lines.aspx


Jazyky

Amper BRNO