BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Psychotronika - základní teoretická koncepce

Psychotronika - základní teoretická koncepce
 (Válek Oldřich)
obj. číslo250268
autor Válek Oldřich
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba136 stran B5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od30.11.2002
ISBN / EAN80-7300-085-7
9788073000851
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
224 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
199 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  30.4.2005

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vědní disciplíny. Tvoří ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzkumu v psychotronice a formulování oboru teoretické psychotroniky. Kniha pojednává o základních problémech psychotroniky rozpracovaných v souladu s principy informace a vědomí. Obsahuje základní koncepci teoretické psychotroniky a pracovní hypotézu vhodnou pro zahájení základního výzkumu v psychotronice.

Současná věda popisuje stavbu světa na základě principu hmoty a energie, k vyjádření těchto principů má vytvořen složitý popisný aparát fyziky, chemie a příbuzných oborů. S rozvojem informačních technologií a požadavku řešení stále složitějších problémů fyziky i ostatních věd, se do popisného systému vědy dostává tzv. informace. Není to však informace ledajaká, jedná se o formu hmoty.

Požadavek zapracovat princip informace do stávajícího popisu vesmíru přichází s vývojem vědy a se snahou lépe porozumět stále více se rozšiřujícím znalostem o složení a fungování hmoty. Přestože v současnosti není vytvořen popisný aparát, který by umožňoval začlenění principu informace do našeho obrazu světa, začínají se v tomto směru objevovat první vážné snahy, jedním z výsledků těchto snah je např. vznik tzv. informační fyziky.

Psychotronika již od svého vzniku, přichází s principem informace a vědomí, který je třeba brát v úvahu zvláště v souvislosti s existencí živé hmoty, tyto principy také považuje za příčinu existence psychotronických jevů. Bohužel psychotronika nemá vytvořený aparát, který by tyto principy popisoval. Bez provedení základního výzkumu, ho bude možné na tomto poli vytvořit jen velmi těžce.

Z pohledu psychotroniky je problém zavedení principu informace a vědomí spojen s definováním informace jako fyzikální veličiny a vědomí jako organizačního faktoru hmoty. Následný vývoj psychotroniky by se měl ubírat k exaktnímu ověření těchto předpokladů, které poukazují na zcela nové možnosti v popisu fungování vesmíru a existence hmoty.

Obor psychotroniky – Dnes po 35 letech existence psychotroniky se tento obor jeví jako disciplína zabývající se základními principy existence živé hmoty, které se uplatňují i v životě člověka a jsou doprovázeny zdánlivě z přírodovědeckého pohledu nekauzálními jevy, jedná se o jevy, ze kterých část označujeme jako psychotronické. Psychotronika se tak jeví jako věda zabývající se vztahem hmoty, energie a vědomí v souvislosti s tzv. psychotronickou interakcí. Ve vztazích mezi hmotami pak psychotronika hledá skryté veličiny, či parametry, které jsou zatím přírodovědě neznámé. Skryté parametry lze spojit s projevy dosud neznámých forem informace a (informačních procesů) vědomí.

Historie vydání

 • 1. vydání - listopad 2002 - ISBN 80-7300-085-7
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Obecná situace v psychotronice
 2. Vznik psychotroniky
 3. Místo a úloha psychotroniky v systému vědy
 4. Psychotronika ve vědeckém poznání
 5. Strukturální základna psychotroniky
 6. Širší pojetí lidské psychiky
 7. Vymezení předmětu poznání psychotroniky v souvislostech psychologie a fyziky
 8. Existenční vědomí
 9. Psychotronický výzkum
 10. Experimentální zařízení pro psychotronický výzkum
 11. Terminologický slovníček

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Vznik psychotroniky podle O Válka, z knihy "Psychotronika, nová věda" (), Vznik psychotroniky podle M Nakonečného, z knihy "Lexikon hermetizmu" (), Vznik psychotroniky podle M Rýzla, z knihy "Úvod do parapsychologie", Vznik psychotroniky podle K Drbala, Z Rejdáka, z knihy "Perspektivy telepatie", Vznik psychotroniky podle Z Rejdáka, z knihy "Průvodce po psychotronice", Psychotronika podle I Chudáčka, z knihy "Fyzika na pokraji aneb psychotronika", Psychotronika s duší, Psychologie s duší, Fyzika transcendentna, Místo a úloha psychotroniky v systému vědy, Vymezení jednotlivých etap vývoje psychotroniky, Nová koncepce psychotroniky, Možná historická spojitost, Psychotronika a parapsychologie, Jak si tedy můžeme místo a úlohu psychotroniky ve vědě představit?, Psychotronika ve vědeckém poznání, Místo a úloha psychotroniky v systému vědy, Psychologie hmoty, S čím přichází psychotronika, Psychotronika přináší poznání nových spojitostí, Zařazení organizmu do prostředí, Strukturální základna psychotroniky, Přírodovědecká psychotronika, Duchovědná psychotronika, Širší pojetí lidské psychiky, Dvě základní dimenze lidského vědomí, Existenční dimenze lidského vědomí, Poznávací dimenze lidského vědomí , Subsystémy lidské psychiky, Základní informační procesy v lidské psychice, Stručná charakteristika dílčích informačních procesů lidské psychiky , Přiblížení k některým psychologickým pojmům, Imaginace, Projekce, Individuace, Spojitost imaginace, projekce a individuace, Vymezení předmětu poznání psychotroniky v souvislostech psychologie a fyziky, Dvě roviny vnímání člověka, Psychotronika a evokace, Existenční vědomí, Cytoskeletární systém, Cytoskeletární systém (cytoskelet, CSS), Vazba existenčního vědomí na CSS, Dutinové módy mikrotubulů a biologických buněk v infračervené a rentgenové oblasti spektra , Mikrotubuly jako kruhový vlnovod nebo rezonátor, Úrovně informačních procesů vědomí, Nutné vědomí, Psychotronický výzkum, Historie, Experimenty, Širší důsledky sdílení informace a energie, Rozdělení experimentálního výzkumu v oblasti psychotronických jevů:, Specifikace psychotronického výzkumu, Elementární rovina problematiky psychotroniky, Experimentální zařízení pro psychotronický výzkum, Hypotéza, Příklad uspořádání experimentu, Slabá místa experimentu, Energie a informace, Terminologický slovníček, Biokomunikace, Biotelegnóze, Biotelekinéze, Bioterapie.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/250268-psychotronika-zakladni-teoreticka-koncepce.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO