BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Informace a vnitřní struktura vesmíru

Informace a vnitřní struktura vesmíru
 (Stonier Tom)
obj. číslo230087
autor Stonier Tom
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba160 stran A5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 22.5.2002
ISBN / EAN80-7300-050-4
9788073000509
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
224 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
199 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  24.2.2014

Popis

obsah download reakce odkazy keywords
Již v roce 2002 vyšla unikátní kniha o "informaci", která má podle autora podstatný vliv na uspořádání vesmíru.

Kniha "Informace a vnitřní struktura vesmíru" se snaží věcnými argumenty podpořit myšlenku, že informace, stejně jako hmota a energie, je základní stavební složkou vesmíru. To dává podnět ke vzniku nového paradigmatu. Podobně jako se v předminulém století pojem "energie" pracně zabydloval v myslích lidí a dokonce i některých vědců, bojuje dnes i pojem "informace" o své plné pochopení, neboť i dnes mnoho vědců stále nevnímá tento pojem v jeho plné hloubce a dosahu.

Kniha "Informace a vnitřní struktura vesmíru" se sestává ze tří myšlenkových celků. První (v prvních třech kapitolách) se zabývá obecnými hledisky informace ve vztahu k člověku a je filozofickým východiskem dalších úvah.

Druhý myšlenkový celek tvoří páteř knihy. Zde je konfrontován současný pohled na informaci s fyzikálními zákonitostmi a dokládá mnohem širší obsah tohoto pojmu. Dokládá na mnoha příkladech "fyzikální" podstatu informace, uvádí obecnou definici informace obdobnou definici energie (zatím byla definována pouze míra informace - bit) a zabývá se zajímavými úvahami o vztahu mezi informací a energií a vztahu mezi informací a prací. Definuje vesmír jako trojjediný systém HMOTA – ENERGIE – INFORMACE a tento vztah i graficky vyjadřuje. V souhrnu autor podtrhuje potřebu nových pohledů, aby bylo možno posunout současná paradigmata. Na druhou stranu připouští, že kniha je pouze podnětem pro novou myšlenkovou lavinu, a že i některé jeho úvahy se mohou časem ukázat jako mylné.

Třetí myšlenkový celek tvoří čtyři přílohy tvořené úvahami na téma vztahu informace a elektromagnetického záření, stavby hmoty, rozměru vesmíru i možností dalších vesmírů. Někteří vědci by je mohli označit za značně nevázané a pokud by je četli bez znalosti předchozích kapitol knihy, i za nepřijatelné. Jsou však dokladem toho, jak se může uvolnit prostor pro úvahy, když přijmeme nový pohled na věc. A kolik velkých světových objevů vděčí právě za takovýto přístup?!

Vesmír nás určitě ještě něčím překvapí - a nebude to tak dlouho trvat.

Kniha vyšla díky finanční podpoře překladatelů a České lékařské akupunkturní společnost při lékařské společnosti J. E. Purkyně.

O překladatelích:
Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. - ČVUT, fakulta strojní, katedra automatického řízení, autor mnoha článků, VŠ skript a spoluautor (popř. vedoucí autor) několika knih. Vybudoval a přednášel předměty specializace Automatické řízení: Prostředky automatického řízení, Informatika, Metody tvůrčí práce. Bohatá spolupráce s průmyslem. Od roku 1999 v důchodu.
Ing. Marie Martinásková. PhD. - ČVUT, fakulta strojní, katedra automatického řízení, odborná asistentka, autorka článků, skript a spoluautorka středoškolské učebnice. Přednáší předměty Programovatelné automaty a Prostředky automatického řízení.

Historie vydání

 • 1. vydání - květen 2002 - ISBN 80-7300-050-4
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Autorovo Dilema
 2. Informace: abstrakce nebo realita?
 3. Informační fyzika
 4. Informace a entropie: matematický vztah
 5. Měření změn informace při změnách fyzikálních stavů
 6. Informace a entropie: další důsledky
 7. Některé další úvahy o vztahu mezi informací a energií
 8. Informace a práce
 9. Souhrn a závěrečné poznámky
 10. Přílohy

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Abstrakce nebo realita, Může informace existovat mimo lidský mozek, Může být informace zpracovávána mimo lidský mozek, Formy lidských informací a jejich sdělování, Biologické informační systémy, Anorganické informační systémy, Nečlověčí zpracování informace, Některé epistemologické úvahy, Informační fyzika, realita informace, Jádro obecných představ, Informace: skrytý rozměr, Informace a entropie: matematický vztah, Informace a organizace, Druhý zákon termodynamiky, Boltzmanova-Schrödingerova rovnice, Informace jako inverzní exponenciální funkce entropie, Konstanta c, Měření změn informace při změnách fyzikálních stavů, Měření informačního obsahu krystalu, Proteiny jako informační systémy, Denaturace trypsinu, Závěrečné poznámky, Informace a entropie: další důsledky, Informace a entropie z pohledu komunikačních inženýrů, Kladná entropie, Záporná entropie, Velikosti informací, Vývoj vesmíru, Některé další úvahy o vztahu mezi informací a energií, Čistá energie: teplo jako protiklad informace, Informační obsah energie, Pohyb, vzdálenost a čas, Informace a potenciální energie, Vzájemná přeměna energie a informace, Informační zařízení, Strukturální a kinetická informace, Transformace mezi kinetickou a strukturální informací, Informace a práce, Vztah mezi prací a informací, Převodníky energie, Práce v biologických systémech, Stanovení rovnic práce, Měření informačního obsahu elektrické práce, Souhrn a závěrečné poznámky, Základní tvrzení, Historické perspektivy, Proč byla informace přehlížena, Potřeba modelů a teorií, Důležitost informační fyziky pro obecnou teorii informace, Některé závěrečné myšlenky, Přílohy: Úvahy o elektromagnetickém záření A částicích informace, Informační elektronika, Magnetizmus , Informace a elektromagnetické záření, Světlo jako "uniklé rezonanční" kvantum?, Může být informace atomizovaná?, Infony, Mohou atomy obsahovat infony?, Další úvahy: dohady související se strukturou atomu, O informačním obsahu vnitroatomového prostoru, Menší vesmír, Neviditelné hvězdy.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/230087-informace-a-vnitrni-struktura-vesmiru.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO