BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Mikrokontroléry PIC16F630 a PIC16F676

český datasheet

Mikrokontroléry PIC16F630 a PIC16F676 - český datasheet
 (Microchip)
obj. číslo180053
autor Microchip
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba148 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 30.3.2009
ISBN / EAN978-80-7300-242-8
9788073002428
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
249 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
222 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  6.8.2013

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Volný překlad originálních katalogových listů nové řady výkonných mikrokontrolérů Microchip:

 • PIC16F630
 • PIC16F676

Tyto "české manuály" jsou vhodné jednak pro začátečníky a jednak pro ty, kteří nejsou zvyklí řešit problémy v angličtině. Začátečníci, a studenti obzvláště, s těmito volnými překlady manuálů lépe pochopí principy činnosti mikrokontrolérů. Doporučujeme mít také po ruce originální datasheet (viz sekci Download), jelikož jsou v něm informace vždy po čase výrobcem aktualizovány a zpřesňovány.


Jednoduchý osmibitový mikrořadič firmy Microchip s vnitřním oscilátorem, dvěmi časovači a komparátory a AD převodníkem. Paměť programu má velikost 1024 instrukcí, EEPROM pro data 64 bajtů. Pouzdro má 14 vývodů. Je vhodný pro jednoduché aplikace, vyžadující práci s analogovými vstupy. Pro embedded aplikace má obvyklou výbavu.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2009 - ISBN 978-80-7300-242-8
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-325-8 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Charakteristika
 2. Provedení PIC16F630 a PIC16F676
 3. Architektura, organizace paměti
 4. I/O port
 5. Modul TIMER0 a registr TMR0
 6. EEPROM
 7. Speciální vlastnosti CPU
 8. Instrukční soubor
 9. Elektrické charakteristiky
 10. Pouzdra

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • Popis mikrokontroléru, Popis, Důležité poznámky, Organizace paměťového prostoru, Organizace paměti programu, Organizace paměti dat, Registry pro všeobecné použití (paměť RAM), Speciální funkční registry, Registr STATUS, Registry PCL a PCLATH, Skok modifikací PCL, Zásobník (Stack), Nepřímé adresování, registry INDF a FSR, Vstupně výstupní brány, Registry PORTA a TRISA, Další funkce vývodů brány PortA, Odpory Pull-up, Přerušení změnou stavu na vstupu, Popis vývodů brány PortA, Vývod RA0/AN0/CIN+, Vývod RA1/AN1/CIN–/Vref, Vývod RA2/AN2/T0CKI/INT/COUT, Vývod RA3//Vpp, Vývod RA4/AN3/T1G/OSC2/CLKOUT, Vývod RA5/T1CKI/OSC1/CLKIN, Registry PORTC a TRISC, Vývody RC0/AN4, RC1/AN5, RC2/AN6 RC3/AN7, Vývody RC4 a RC5, Čítač/časovač Timer0, Práce s čítačem/časovačem Timer0, Přerušení od Timer0, Použití čítače/časovače Timer0 s vnějším hodinovým signálem, Předdělička, Přepínání předděličky, Čítač/časovač Timer1, Režimy činnosti čítače/časovače Timer1, Přerušení od čítače/časovače Timer1, Předdělička čítače/časovače Timer1, Čítač/časovač Timer1 v režimu asynchronního čítače, Čtení a zápis do registrů čítače/časovače Timer1 v režimu asynchronního čítače, Použití vlastního oscilátoru pro Timer1, Čítač/časovač Timer1 v režimu Sleep, Komparátor, Funkce komparátoru, Konfigurace komparátoru, Návrh analogového vstupu komparátoru, Výstup komparátoru, Napěťová reference, Konfigurace napěťové reference, Rozsah a přesnost napěťové reference, Doba reakce komparátoru, Činnost komparátoru ve stavu Sleep, Důsledky signálu Reset pro komparátor, Přerušení od komparátoru, A/D převodník (pouze PIC16F676), Práce s A/D převodníkem, Vývody pro vstup A/D převodníku, Výběr vstupu A/D převodníku, Napěťová reference A/D převodníku, Časování A/D převodu, Zahájení A/D převodu, Výstup A/D převodníku, Požadavky na vzorkování A/D převodníku, A/D převod v režimu Sleep, Důsledky signálu Reset, Paměť dat EEPROM, Registr EEADR, Registry EECON1 a EECON2, Čtení z paměti dat typu EEPROM, Zápis do paměti dat typu EEPROM, Ověření zápisu do EEPROM, Použití paměti dat typu EEPROM, Ochrana proti nežádoucímu přepsání, Práce s pamětí v režimu ochrany kódu proti vyčtení, Speciální vlastnosti mikrokontroléru, Konfigurační bity, Konfigurace typu oscilátoru, Typy oscilátoru, Použití krystalového oscilátoru nebo keramického rezonátoru, Taktování z vnějšího zdroje, RC oscilátor, Vnitřní taktovací oscilátor 4 MHz, Kalibrace vnitřního oscilátoru, Výstup taktovacího oscilátoru, Reset, Vývod , Reset při zapnutí napájecího napětí (Power-on Reset – POR), Časovač pro zpoždění Resetu (Power-up Timer – PWRT), Časovač pro rozběh oscilátoru (Oscillator Start-up Timer – OST), Detekce výpadku napájecího napětí (BOD), Zapnutí napájecího napětí, Příznakový registr resetu PCON, Přerušení, Vnější přerušení na vývodu RA2/INT, Vnitřní přerušení přetečením čítače TMR0, Vnější přerušení změnou na bitech brány, Přerušení změnou komparátoru, Přerušení dokončením A/D převodu, Uložení obsahu registrů během přerušení, Časovač Watchdog (WDT), Doba přetečení časovače Watchdog, Specifika použití časovače Watchdog, Úsporný režim (Sleep), Probuzení ze stavu Sleep, Ochrana kódu proti vyčtení, ID, Programování v aplikaci – ICSP, Ladění v aplikaci, Jak naprogramovat mikrokotrolér, Instrukční soubor, Operace typu čti–modifikuj–zapiš, Elektrické specifikace, DC parametry PIC16F630/676-I (provedení „Industrial“) a PIC16F630/676-E (provedení „Extended“), DC parametry PIC16F630/676-I (provedení „Industrial“), DC parametry PIC16F630/676-I (provedení „Industrial“), DC parametry PIC16F630/676-E (provedení „Extended“), DC parametry PIC16F630/676-E (provedení „Extended“), DC parametry PIC16F630/676-I (provedení „Industrial“), PIC16F630/676-E (provedení „Extended“), DC parametry PIC16F630/676-I (provedení „Industrial“), PIC16F630/676-E (provedení „Extended“) – pokračování, Symbolika časových parametrů, AC parametry PIC16F630/676 (provedení „Industrial“ a „Extended“), Grafy, Pouzdra, Značení pouzder, Systém označování řady PIC16F630/676, 14vývodové pouzdro PDIP, 14vývodové pouzdro SOIC, 14vývodové pouzdro TSS0P (ST)

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/180053-mikrokontrolery-pic16f630-a-pic16f676.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO