BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Účetnictví IFRS

mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Účetnictví IFRS - mezinárodní standardy účetního výkaznictví
 (Krupová Lenka)
obj. číslo162693
autor Krupová Lenka
vydal / výrobceVOX
rozsah / vazba805 stran / vázaná V8
vydání1. české
prodáváme od 19.3.2010
ISBN / EAN978-80-86324-76-0
9788086324760
dostupnostObjednávka pouze
Cena
v kamenném obchodě
 
1499 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
1499 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  13.5.2010

Popis

Nová publikace otevírá aktuální problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z aplikačního pohledu. Kniha obsahuje množství řešených příkladů na postupy při aplikaci IFRS, především v situacích, kde existují rozdíly mezi IFRS a českou (případně slovenskou) úpravou.

Tentokrát autorka nečlení publikaci podle jednotlivých standardů, nýbrž podle čtyř logických celků.

  • První část se komplexně zabývá problematikou účetní závěrky podle IFRS.
  • Druhá část knihy se týká úpravy majetku – jak dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, tak zásob.
  • Třetí část zahrnuje ostatní položky účetní závěrky, tj. požadavky IFRS na vykazování tržeb, odložené daně, kursových rozdílů, státních dotací, rezerv a také požadavky na zveřejnění spřízněných stran a informací o segmentech.
  • Poslední část se věnuje otázce reportingu pro mateřskou společnost, dává tedy návod, jak postupovat v situaci, kdy mateřská společnost ovládne dceřinou společnost a začíná ji zahrnovat do své konsolidované účetní závěrky.

I když kniha nepokrývá problematiku všech standardů IFRS, obsahuje kompletní přehled veškerých požadavků na zveřejnění, které jsou obsaženy v jednotlivých standardech a interpretacích, účinných v roce 2009. Je tak vhodnou pomůckou pro pracovníky zodpovědné za úplnost údajů obsažených v příloze k účetním výkazům.

Většina příkladů a případových studií je motivována podnikovou praxí. Mnoho situací se ilustruje na příkladech reálných závěrek významných světových společností vykazujících podle IFRS.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/162693-ucetnictvi-ifrs.aspx


Jazyky

Amper BRNO