BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele

příručka zejména pro neprávníky

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - příručka zejména pro neprávníky
 (Maršíková Jolana)
obj. číslo162614
autor Maršíková Jolana
vydal / výrobceLinde
rozsah / vazba400 stran / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od11.11.2009
ISBN / EAN978-80-7201-780-5
9788072017805
dostupnostArchiv
Cena
v kamenném obchodě
 
620 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
620 Kč

Aktualizováno  7.9.2015

Popis

Čtenářům se dostává do rukou praktická příručka, která jednoduše provádí problematikou insolvenčního řízení. Autorka má jako dlouholetý konkursní a insolvenční soudce opakovanou zkušenost s tím, že zejména pro neprávníky je orientace v insolvenčním právu obtížná; účastník se ztrácí v zákonem používané terminologii a není mu jasné, jakými procesními postupy má efektivně realizovat svá práva, případně své povinnosti v insolvenčním řízení. Proto se rozhodla přistoupit k výkladu insolvenčního práva poněkud netradičně a možná někdy i zjednodušeným způsobem: totiž s omezeným použitím nepřehledných odkazů na konkrétní zákonná ustanovení a s maximální snahou problematiku jednoduchým způsobem bez použití složité terminologie vysvětlit. V úvodu naleznou čtenáři insolvenční slovníček, který jim umožní získat rychlou a prvotní informaci o použitém pojmu. Jednotlivé pojmy jsou pak dále podrobněji vysvětleny v dalších kapitolách, ty jsou tematicky zaměřeny na jednotlivé fáze insolvenčního řízení a jednotlivé způsoby řešení úpadku dlužníka. Při výkladu insolvenční problematiky byla zvolena forma odpovědí na nejčastější otázky, jež si může osoba dotčená insolvenčním řízením položit. V závěru publikace je připojen zevrubný návod na vyplnění zákonem předepsaných formulářů, vzory nejčastěji podávaných žalob a návod na výpočet zabavitelné částky pro účely oddlužení splátkovým kalendářem. Připojen je i text insolvenčního zákona ve znění jeho novely provedené zákonem č. 217/2009 Sb. Publikace je určena zejména pro osoby bez jakéhokoliv právnického vzdělání nebo pro osoby s právnickým minimem, které jsou nuceny bez předchozích zkušeností buď v postavení dlužníka nebo v postavení věřitele insolvenční právo v praxi aplikovat (podávat insolvenční návrh, účastnit se jednání u insolvenčního soudu, uplatňovat v insolvenčním řízení svou pohledávku, vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená či jinak reagovat na nejrůznější situace vyvolané insolvenčním řízením). Tímto zaměřením je omezen i stručný výklad na téma reorganizace.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/162614-insolvencni-rizeni-z-pohledu-dluznika-a-veritele.aspx


Jazyky

Amper BRNO