BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace

a související právní otázky

Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace - a související právní otázky
 (Buriánek Jan)
obj. číslo162243
autor Buriánek Jan
vydal / výrobceLinde
rozsah / vazba208 stran / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 11.3.2010
ISBN / EAN80-7201-544-3
9788072015443
dostupnostObjednávka pouze
Cena
v kamenném obchodě
 
298 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
298 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  11.3.2010

Popis

Rozsah povinností zdravotníků ve vztahu k informacím o pacientech a ke zdravotnické dokumentaci vyplývá z mnoha různých právních předpisů, v nichž bývá někdy obtížné se správně orientovat. V důsledku nedokonalosti naší legislativy jsou některá právní ustanovení z této oblasti nejasná, nepřehledně uspořádaná a někdy kladou do cesty efektivnímu výkonu zdravotnického povolání zbytečné překážky. Tato kniha se snaží určité s tím související problematické situace právně rozebrat a nalézt k nim optimální řešení. Vytyčením práv a povinností poskytovatelů zdravotnické péče se publikace dostává i k vytyčení jim odpovídajících práv a povinností subjektů ostatních – správních orgánů, zdravotních pojišťoven, soudů, profesních komor a samozřejmě taky pacientů. Všechna důležitá relevantní ustanovení právních předpisů jsou v publikaci doslovně citována a podrobně okomentována. Cílem publikace je vymezení práv a povinností všech subjektů, které mohou být zainteresovány ve vztazích týkajících se zdravotnické mlčenlivosti a vedení zdravotnické dokumentace.

V první části je problematika vymezena a popsána obecně, ve druhé části jsou pak podrobně jednak rozebrány konkrétní povinnosti a oprávnění vztahující se k zdravotnické dokumentaci a v ní obsaženým osobním údajům, a jednak řešeny konkrétní situace, ke kterým v praxi dochází.

Tato kniha je určena zejména provozovatelům zdravotnických zařízení, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, právníkům, kteří se ve své praxi setkávají s otázkami zdravotnického práva, a pracovníkům zdravotních a sociálních správních úřadů, kteří řeší vymezenou problematiku při své úřední činnosti.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/162243-lekarske-tajemstvi-zdravotnicka-dokumentace.aspx


Jazyky

Amper BRNO