BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Marketing - Základy marketingu 2

pro studenty

Marketing - Základy marketingu 2 - pro studenty
 (Moudrý Marek)
obj. číslo162029
autor Moudrý Marek
vydal / výrobceComputer Media
rozsah / vazba80 stran A4 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od11.10.2008
ISBN / EAN
9788074020018
dostupnostObjednávka pouze
Cena
v kamenném obchodě
 
188 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
167 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  18.9.2010

Popis

Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a usnadňuje pochopení marketingových činností ve firmě. Studenti se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi. Ujasní si význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokážou í kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Publikace naučí studenty efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu.

Charakter učebnice

Jedná se o moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy sloužícími k vlastním zápisům studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro mladé spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů. Titul rovněž splňuje požadavky na výuku, které klade kontrolní hospitační subjekt: student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy, čímž je interaktivně zapojován do výuky. Učebnice studenta je rozdělena na dva díly a obsahuje

 • výklad učiva
 • volná místa v učebnici pro doplňování učiva (zápis v hodině)
 • otázky k opakování a pochopení učiva vč. oddychových forem opakování probrané látky
 • grafy, tabulky, obrázky, křížovky a odkazy na webové stránky
 • netradiční aktivizační metody vedoucí k lepšímu pochopení výuky

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/162029-marketing-zaklady-marketingu-2.aspx


 • Jazyky

  Amper BRNO