BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Marketing - Základy marketingu 1

studentská

Marketing - Základy marketingu 1 - studentská
 (Moudrý Marek)
obj. číslo162016
autor Moudrý Marek
vydal / výrobceComputer Media
rozsah / vazba80 stran A4 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 15.9.2008
ISBN / EAN
dostupnostObjednávka pouze
Cena
v kamenném obchodě
 
210 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
188 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  3.10.2012

Popis

Titul zohledňuje stanovený obsah učiva marketingu vycházející z RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Doporučená hodinová dotace je 2 hod/týdně ve 3. ročníku.

Učebnice poskytuje žákům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem a zároveň v nich iniciovat snahu o další poznávání této disciplíny. Učebnice vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a vede žáka k pochopení marketingových činností ve firmě. Žáci se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a s jeho částmi. Pochopí význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokáží kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Učebnice žáky vede k efektivní práci s informacemi, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu. Charakter učebnice

Moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, ve které je učivo tématu doplněno prázdnými místy, sloužícími k doplnění zápisu studentem. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do které doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro mladé spočívá v poutavé grafice a velkého množství zajímavostí a praktických příkladů. Titul splňuje i požadavky kladené na výuku kontrolním hospitačním subjektem, kdy student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy čímž je interaktivně zapojován do výuky. Učebnice studenta je rozdělena na dva díly a obsahuje

 • výklad učiva
 • volná místa v učebnici pro doplňování učiva (zápis v hodině)
 • otázky k opakování a pochopení učiva vč. oddychových forem opakování probrané látky
 • grafy, tabulky, obrázky, křížovky a odkazy na www stránky
 • netradičních aktivizační metody vedoucích k pochopení výuky

  1. PODSTATA MARKETINGU Kapitola seznamuje s podstatou marketingu, s podnikatelskými koncepcemi a postavením marketingu v tržní ekonomice.

  2. MARKETING A TRH Obsahem kapitoly je charakteristika trhu a marketingových přístupů k trhu.

  3. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ Ve třetí kapitole je podrobně zcharakterizováno marketingové prostředí s vlivy působícími na firmu.

  4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ Kapitola aplikuje znalosti marketingového prostředí do marketingového řízení s poukazem na základní marketingové strategie a analýzy.

  5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM Pátá kapitola je věnována marketingovému výzkumu s poukazem na dotazníkovou formu zjišťování informací.

  Odkazy

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/162016-marketing-zaklady-marketingu-1.aspx


 • Jazyky

  Amper BRNO