BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR

Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR
 (Růžička)
obj. číslo161737
autor Růžička
vydal / výrobceBECK
rozsah / vazba746STRAN / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 19.6.2008
ISBN / EAN80-7179-929-7
9788071799290
dostupnostArchiv
Cena
v kamenném obchodě
 
1090 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
1090 Kč

Aktualizováno  26.5.2008

Popis

Prvé ucelené a systematické zpracování klíčových otázek problematiky vzájemného vztahu veřejné žaloby a orgánu, které konají v České republice přípravné řízení, si klade za cíl objasnit čtenáři problematiku často obtížnou i pro právníky působící v oblasti trestního práva. Proto jsou předmětem výkladu i přetrvávající nejasnosti ohledně základních otázek týkajících se vzájemného poměru mezi orgány veřejné žaloby a policejními orgány, které nejčastěji přípravné řízení konají. Rozebrán je i vzájemný vztah ?dozoru? a ?dohledu? a vzájemný poměr zástupce a policejního (nebo jiného) orgánu ve stadiu po podání obžaloby (návrhu na potrestání). Autor problematiku zpracoval komplexně, tzn. jak z hlediska ústavněprávního, tak ve světle historických a trestněpolitických souvislostí, počínaje trestním řádem č. 119/1873 r. z. V tomto ohledu je praktický přínos publikace velmi vhodně doplněn o rozbor klíčových teoretických postulátů, jejichž vyjádření nalezneme i v nyní platném trestním řádu. Vybraná judikatura a výkladová stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství zaměřená na řešení některých problémů, které vznikly po nabytí účinnosti tzv. velké novely trestního řádu z roku 2001, tvoří těžište předkládaného díla a umožňují autorovi formulovat v této souvislosti i názory ?de lege ferenda?.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/161737-verejna-zaloba-a-organy-konajici-pripravne-rizeni-v-cr.aspx


Jazyky

Amper BRNO