BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

E-komerce internetový a mobil marketing

od A do Z

E-komerce internetový a mobil marketing - od A do Z
 (Sedláček Jiří)
obj. číslo160970
autor Sedláček Jiří
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba352 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 15.5.2006
ISBN / EAN80-7300-195-0
9788073001957
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
449 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
400 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  23.3.2010

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Příručka se zabývá komerčním využitím Internetu a mobilních technologií, především e-komercí, internetovým a mobil marketingem. Je určena marketingovým pracovníkům (menších a středních) firem, studentům ekonomických a obchodních fakult, učitelům marketingu a všem ostatním zájemcům o tuto problematiku.

Co je Internet, další informační a komunikační technologie (ICT). Jaké Internet nabízí služby a nástroje, jak je zajišťován jeho provoz. Technické pojmy důležité pro e-marketing (cookies, logovací soubory, pojem protokol, IP adresy a domény ad.).

Nová ekonomika a Internet/ICT. Vymezení e-komerce, definice dle OECD. Internet jako součást podnikové strategie. Etapy e-komerce. Internet a marketingové nástroje. Možné výhody a přínosy, nevýhody, úskalí a rizika.

Internet jako zdroj informací pro firmy: nejdůležitější informace na Internetu z tohoto hlediska, hodnocení informací. Výzkumy s využitím Internetu: výhody a nevýhody, druhy výzkumů.

Výrobková politika a Internet. Cenová politika: aplikace tradičních nástrojů cenové politiky a nové možnosti, které přináší Internet. Platební systémy a přímé bankovnictví z hlediska obchodování na Internetu.

Distribuční politika: distribuce nehmotného zboží přímo na Internetu. Distribuce hmotného zboží z internetových obchodů. Změny v úloze a postavení zprostředkovatelů vlivem ICT. Dodavatelsko-odběratelské řetězce.

Internetová reklama: její rozměr a dynamika. Druhy internetové reklamy a jejich rozbor. Podpora prodeje: rozbor využití jednotlivých forem na Internetu. Mobil marketing a m-komerce.

Všechny probírané nástroje internetového a mobil marketingu jsou ilustrovány na četných příkladech, převážně z českého Internetu.

Historie vydání

 • 1. vydání - květen 2006 - ISBN 80-7300-195-0
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Co je Internet
 2. Možnosti jednotlivých služeb Internetu
 3. Základní pojmy a technologie
 4. Nová ekonomika nebo jen pojmy?
 5. E-komerce a internetový marketing
 6. Internet jako zdroj informací pro firmy
 7. Výzkumy s využitím Internetu
 8. Výrobková politika
 9. Cenová politika
 10. Platební systémy a přímé bankovnictví
 11. Distribuční politika
 12. Internetová reklama
 13. Podpora prodeje
 14. Mobil marketing a m-komerce
 15. Souvislosti a důsledky e-komerce

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Internet, marketing, obchod, e-komerce, ekomerce, podnikání ICT, marketing internetový, mobil marketing, mix marketingový, komunikace, reklama, podpora prodeje, distribuce, výzkum, Co je Internet, Stručná historie Internetu, Internet, intranet, extranet a další pojmy, Základní vlastnosti Internetu, Problémy a omezení, Organizace a zajištění provozu Internetu, Dokumenty a standardy Internetu, Základní zásady slušného chování na Internetu, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Možnosti jednotlivých služeb Internetu, Elektronická pošta (e-mail), World Wide Web (WWW, Web), Push technologie, RSS (RSS kanály), podcasting, Blogy (weblogy), FTP, SCP, SFTP, FTPS, Adresné konference (mailing lists), Diskusní skupiny (NetNews, News), Telnet a SSH - přístup ke vzdálenému počítači, Telefonování a faxování přes Internet, Instant messaging, P2P sítě, Další služby, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Základní pojmy a technologie, Protokoly, protokoly, protokoly…, IP adresy a domény, URL, Logovací soubory, Cookies, Sessions, Web bugs, PIE, Public domain, freeware, shareware, open source…, Open Source Software (OSS), Příklady OSS resp. GNU projektů, Obchodní model OSS, Výhody Open Source, Multimédia, hypertext, hypermédia a HTML, Generování stránek a skriptovací jazyky pro WWW, Bezpečnost, druhy rizik a prostředky ochrany, Autentizace a autorizace, Klíčové pojmy z kryptografie, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Nová ekonomika nebo jen pojmy?, Hlavní změny ve světovém hospodářství, Kontext změn - nová nebo stále stejná ekonomika?, Charakteristické rysy "nové ekonomiky", Blíže k významu ICT, Existují empirické důkazy?, Dílčí závěry - dopady "nové ekonomiky", Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, E-komerce a internetový marketing, Elektronické podnikání a obchodování (e komerce), Definice e-komerce dle OECD, Širší a užší definice e-komerce dle OECD, Druhy elektronického obchodování (podle subjektů), Vymezení e-komerce dle zahrnutých procesů, Internet jako součást podnikové strategie, Rozsah, výhody a rizika využití Internetu ve firmě, Etapy e-komerce, E-komerce a fáze obchodního případu, E-komerce, internetový a mobil marketing, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Internet jako zdroj informací pro firmy, Druhy informací (obecně), Druhy informací na Internetu důležité pro firmy, Firemní informace a informace o firmách, Burzovní informace, Informace ze státní správy a samosprávy, Informace na podporu podnikání a vývozu, Statistické a demografické informace, Informace firem, zabývajících se výzkumem trhu, Patentové a související informace, Publicistické, zpravodajské a odborné informace, Právní informace, Hodnocení informačních zdrojů, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Výzkumy s využitím Internetu, Sběr dat, měření a audity, Typy výzkumů, Kvantitativní výzkumy, Kvalitativní výzkumy, Respondenti (výběr, motivace, identifikace), Výhody a nevýhody on-line výzkumů, Příklady konkrétních měření a výzkumů, Internet Domain Survey, Počty uživatelů celkem a dle jazykových oblastí, Vybrané údaje za Českou republiku, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Výrobková politika, Internet jako zdroj informací o výrobcích, Vývoj nových výrobků a cyklus jejich životnosti, Personalizace a přizpůsobení, Sortiment a výrobky prodávané na Internetu, Obecné charakteristiky zboží, které se dobře prodává na Internetu, Rozsah a komoditní struktura nákupů na Internetu v ČR, Důsledky dematerializace výrobků, Switching costs, lock-in, Značka a doménová jména, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Cenová politika, Uplatnění tradičních nástrojů cenové politiky , Faktory, které ovlivňují způsob stanovení cen na Internetu, Metody tvorby cen na Internetu, Konkrétní cenové strategie, Dynamická tvorba cen, Stanovení individuální ceny prodávajícím, Různé typy aukcí, Elektronické tržiště pro subjekty veřejné správy, Pokusy o jiné cenové strategie, Komparativní nakupování, Servery s přehledy akčních cen, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Platební systémy a přímé bankovnictví, Klasické platební systémy (z hlediska Internetu), Elektronické platební systémy, Platby platební kartou, Elektronická hotovost (elektronické/digitální peníze), Elektronické šeky, Mikroplatby, Věrnostní platební systémy, Nejpoužívanější zahraniční systémy, Realita platebních systémů v ČR (z hlediska Internetu), Přímé bankovnictví, Platby prostřednictvím mobilů (m-platba), Zprostředkovatelé plateb, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Distribuční politika, Distribuce nehmotného zboží, Hudba, Filmová produkce, Fotografie - fotobanky, Software, Informace a zpravodajství, Informace a zpravodajství pro firmy, Elektronické knihy a časopisy, Zábava a hry na internetu, Letenky, zájezdy a další služby z oblasti ČR, Distribuce hmotného zboží, Možnosti a reálně využívané formy distribuce, Konkrétní nabídky distribučních firem, Další činnosti spojené s distribucí, Příklady nabídky konkrétních internetových obchodů, Změna v úloze a postavení zprostředkovatelů, Dodavatelsko-odběratelské řetězce, Co je EDI, EDIFACT, ebXML, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Internetová reklama, Rozměr a dynamika internetové reklamy, Základní druhy internetové reklamy, Modely plateb za reklamu, E-mailová reklama (e-mail marketing), Reklamním sdělením je celý e-mail, Reklamním sdělením je jen část e-mailu, Grafická reklama, Přehled formátů grafické reklamy, Tendence v oblasti grafické reklamy, Textová reklama, Kontextová textová reklama Google AdWords, Český (slovenský) systém eTarget, Porovnání systémů Google AdWords/AdSense a eTarget, Další nové systémy kontextové (a jiné) reklamy, Vlastní řešení vybraných českých portálů, Další formy reklamy, Virální marketing, Partnerské programy (Affiliate Marketing), Nepřímá reklama (Soft Selling), Sponzorování obsahu (Content Sponsorships), Microsites (též minisites), Optimalizace stránek (nejen) pro vyhledávače, Širší pohled na budování firemního webu, Spam není reklama, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Podpora prodeje, Slevy, akční ceny, cenové balíčky, Slevové kupóny (kupóny na slevy), Kupónové stránky v zahraničí, Kupónové stránky v ČR, Možné problémy internetových kupónů a jejich řešení, Spotřebitelské soutěže a hry, Jak správně navrhnout soutěž či hru?, Web specializovaný na soutěže, Advergaming - příklady projektů, Internetová hra Pilsner Urquell Olympiáda, Vzorky a ochutnávky, Distribuce vzorků nehmotné povahy, Distribuce vzorků hmotné povahy, Věrnostní programy, Věrnostní systém firmy, která podniká mimo Internet, Věrnostní systém firmy podnikající na Internetu, Otevřené věrnostní systémy, Zahraniční otevřené věrnostní systémy, Další formy podpory prodeje, Obchodní a firemní podpora prodeje, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Mobil marketing a m komerce, Faktory a podmínky rozvoje, Vývoj mobilních sítí a počtu uživatelů, Klíčové vlastnosti mobilů a mobilních sítí, Mobil marketing, Reklamní SMS, Reklamní NSM/EMS a MMS, Placený příjem reklamních SMS/MMS a e-mailů, SMS soutěže, ankety a hlasování, SMS, WAP, Java hry a advergaming, Reklamní loga na mobily a vyzváněcí melodie, Další formy, M-komerce, Podnikové a intranetové aplikace, další využití, Shrnutí, Klíčové pojmy, Kontrolní otázky, úkoly a náměty na samostatná cvičení, Souvislosti a důsledky e-komerce , Oblasti změn a vliv Internetu/ICT na ně, Výhody a přínosy Internetu a dalších ICT pro firmu, Typologie konkurenčních výhod a Internet/ICT, Úskalí a rizika komerčního využití Internetu, Podmínky rozvoje komerčního využití Internetu v ČR, Možnosti internetového a mobil marketingu, Místo závěru, Ukázka vyhledávání zboží v systému Obchody portálu Centrum, PC Magazine v elektronické verzi (Zinio Reader), Sledování zásilky na Internetu je dnes již standardem u většiny firem, Nejběžnější formáty reklamy v reklamním systému Billboard, Ukázka výsledku dotazu v systému Google se zobrazením kontextové reklamy, Ukázka výpisu klíčových slov v systému eTarget, Obrázek z reklamní kampaně na podporu prohlížeče Firefox, Dobrý web: hlavní stránka, Server Kupóny na slevy: registrace obchodníka a vytvoření kupónu, Advergaming: příklady projektů, Ukázky her v projektu Pilsner Urquell olympiáda (výřez), Časový průběh kampaně, Ukázky reklamních proužků na propagaci Pilsner Urquell olympiády, Server Žena-in: výsledky testování pracího přípravku Norit, Shrnutí klíčových událostí vývoje Internetu a dalších technologií, Stručné shrnutí vývoje v Československu a ČR, Etapizace vývoje Internetu v Československu a ČR, Standardní čísla portů vybraných protokolů, Malá ukázka logovacího souboru, Ukázka typické cookie, Doba potřebná k rozšíření mezi 25 procent populace v USA, Schéma druhů elektronického obchodování podle subjektů, Srovnání etap e-komerce a jejich charakteristiky, Typy výzkumů, v nichž nějakou roli hraje Internet, Počty uživatelů celkem a dle jazykových oblastí, Přístup k Internetu z domova v procentech, Odhad měsíční nákladů na domácí připojení k Internetu v procentech, Nejčastěji nakupované zboží a služby přes Internet v posledních 12 měsících, Typy "uzamčení" a s nimi spojené náklady změny dodavatele, Ukázka instrukcí pro elektronickou dodávku software, Deset nejnavštěvovanějších novinových webů v USA, Srovnání několika variant dopravy vhodné pro internetové obchody, Srovnání cen vybraných forem dopravy z internetových obchodů, Odhadovaný objem a struktura reklamního trhu v ČR, Přehled zobrazovaných statistik v systému eTarget, Počty zákazníků mobilních operátorů (v tisících), Tabulky s příklady a případovými studiemi, Jak firma Techo získala velkou zakázku díky Internetu, Jak vyrábí a obchoduje firma Dell, Internetový obchod Amazon, Proč zkrachovala Pets.com a další internetové firmy, Aukční server eBay, Co je DRM?, SMS soutěž firmy Hervis
 • rejstřík knihy
  2D a 3D modelování 3D-Secure 4P AAC access log accessibility Acer ActiveX AdContext AdFox Adobe Acrobat adresa dodací fakturační AdSense advergaming adware AdWords affiliate marketing agent log agentura, zpravodajská aggregated buying agregátor nabídek Akční ceny.cz Allphoto Images AllyGem Alzasoft Amazon Amazon.com AMI Praha analýza laterální log souboru obsahu stránek vertikální anketa SMS Apache Aralkonto architektura TCP/IP ARPANET Asiana ASP ASP.NET asynchronnost Atlas Atom audio audiokonference audit aukce autentizace mezi počítači podle IP adresy automatizovatelnost autopilot autoresponder autorita, cerfitikační autorizace balení balíček, cenový balík expresní garantovaný obchodní bankovnictví internetové přímé telefonické banner banner blindness bartr Bavaria bbKontext BCP BEN - technická literatura bezpečnost fyzická objektová personální Billboard BIND biometrika blog Bon Bonus program BonusWeb brána, platební Brand Brothers broad match BSD Unix burza B2B B2B Centrum B2B systém B2B tržiště B2C B2C systém B2G CA cash flow CDF cena akční časová dle návštěvnosti dynamická faktory tvorby individuální informace inzerátu jednotná metody tvorby minimální paušální podle počtu zobrazení připojení Internetu testování v mezinárodním obchodě za klik za použití výrobku CenTrade Centrum CéPéčko certifikát, digitální cesta Cestujeme.cz CGI skript cílení geografické regionální Cinema Now Cinetik Coca-Cola Contactel Bonus Club Content content sponsorship Contrast conversion tracking cookie cookies Coolsavings.com co-buying CPC CR CSS CTR customization CVV2/CVC2 Cybex CzechTrade Czilla C2B C2C C2G C.K. Společnost čas doručení časopis ČEB Česká informační agentura Česká pošta Česká spořitelna Český statistický úřad ČSA dárek data z Internetu dealer, kategorie definice Internetu Dell dematerializace výroby demoverze Derwent World Patent Index DHTML Digipark Digital Video Broadcast Digitechnika directory DirectPay disintermediation displej distribuce časopisů filmu fotografie hmotného zboží hudby informace kupónů letenky nehmotného zboží software zpravodajství DNS systém dobírka DoDomu Domain Name System doména generická metagenerická národní název firmy nová generická doprava, rychlost dostupnost Internetu dotování ceny DPD dražba DRM druhy autentizace cen e-komerce informace kupónů podnikání reklamy RFC rizik soutěží vyhledávačů výzkumů DTP Studio dynamika reklamy eBanka eBay ebXML EDI EDIS EditPad EDLP Efektiv EGAP El País electronic software delivery Element 5 Emailing.cz Emall eMěříte EMS EPO (Evropský patentový úřad) eReader error log etapy e-komerce předvýrobní telefonování vývoje Internetu eTarget etiketa Eudora Eurostat Eurotel exact match ExportDoSRN extranet e-book e-gold e-government e-komerce definice OECD druhy etapy procesy e-mail reklamní e-mail dotazník e-mail marketing e-mail rozhovor e-mail skupiny e-mail spam e-marketing e-paper e-text e-tržiště e komerce Factum Invenio FairPlay DRM faktory tvorby ceny FAQ faxování přes Internet fáze obchodního případu životnosti produktu Fazole Financial Times Firefox Flash FM rádio Ford formáty (e-book) formulář formy realizace fotoaparát fotobanka Fotobanka.cz free software freeware frekvence hledání FTP FTPS full banner fulltext search engine funkce, hašovací generování stránek GfK GIF animovaný Global Reach globalizace GNU Compiler Collection GNU General Public Licence Gold Box Offer Google Google AdWords Google Analytics Gopher GPL GSM banking GSM generátor G2C G2G half banner Heller Henkel Hervis Sports heslo Hewlett-Packard historie Internetu Hi-Lo hlasování (SMS) hoax hodnocení hry informace kampaně výsledků Hollandia homebanking homonymie, počítačová Hospodářská komora Hotcoupons.com Hotmail.com hotovost, elektronická hra propagace reklamní HTML HTML e-mail HTML formulář HTTP HTTP cookies HTTPS hudba hypertext charakter trhů charakteristiky nové ekonomiky I like Q IAB IANA iAudit Traffic ICANN ICQ ICT IESG IETF ikona (reklama) IMAP implementace individualizace Infobanka ČTK informace burzovní druhy firemní hodnocení kreditní na podporu podnikání o výrobcích patentové poločas rozpadu právní pro zákazníka publicistické vzorky zákaznické ze státní správy Infoservis o Polsku INN inovace instant messaging integrace interakce Internet cena definice dostupnost etapy vývoje etiketa historie oblasti využití omezení organizace počet uživatelů podmínky rozvoje problémy přínos rozsah nákupů rozsah využití sázky vlastnosti výhody zneužití Internet Domain Survey Internet Society interstitial intranet Invia IP IP adresa iPod IPv4 IPv6 IRC IRIS IRSG IRTF IS Isifa ISOC IT iTunes Music Store i-RU.cz Jabber Java Java hry JavaScript jazyk, skriptovací jméno, doménové JPEG JRE Jyxo karta čipová platební virtuální katalog firem oborový kategorie, dealeři Kerberos keyword effectiveness index klient/server kniha elektronická vzorky knihování letenek komercionalizace komodita koncepce 4P konference konfigurátor sestav konkurenceschopnost konkurenčnost slova konstantní náklady kontextovost reklamy kontrola integrity Kosmas kryptoanalýza kryptografie kryptologie kupón na slevu kupóny na mobil Kupóny na slevy.cz kurýr kurz, e-mailový leader board letenka elektronická Let's Buy It Letuška LGPL lhůta, dodací light verze Linux list, záruční lock-in log analyzer log soubor loga na mobily logging lokace Lufthansa Lynx Macromedia Flash mailing lists Mail.One mail-in rebate maloobchod Marimba marketing internetový virální mass customization MD5 Media RSS Megapixel melodie, vyzváněcí měření Messenger service metody tvorby cen MHP microsite Microsoft Reader mikroplatba mikrosegment Miles & More minisite Ministerstvo průmyslu a obchodu Minitel míra prokliku místo doručení mix, výrobkový MMS mobil marketing mobile business solution model bartrový hybridní klient/server obchodní obchodní (OSS) pay-per-click peer-to-peer platby provizní síťový modifikace výrobku molekularizace Monetka MoneyBookers monitoring Morfeo MovieFlix MovieLink Mozilla možnosti blog e-mail FTP ICQ mailing list NetNews P2P sítě RSS VoIP WWW MP3 MP3 přehrávač multicast multimédia multimediálnost mutace, jazyková m-komerce m-platba Nabít.cz nadregionálnost náklady změny dodavatele náklady, konstantní nakupování komparativní společné Napster nástroj technické podpory nástroje ochrany návrh soutěže Navrcholu návštěvnost serveru Nectar negative keyword Neknihy NetBill Netcraft Web Server Survey Netiquette Guidelines NetMonitor NetNews NetProjekt Netscape nevýhody on-line výzkumů newsletter NFR nová ekonomika NSM obchodní balík ObchodníDům.cz Obchody Centrum objem reklamy obousměrnost obrázek obsah ohrožení, programové ochrana soukromí okamžitost Olympus.cz one-to-one marketing on-line konfigurátor on-line music store on-line panel on-line rezervace on-line výzkumy opatření administrativní organizační personální technické Open Directory open source software Opera oprava, záruční optimalizace stránek organizace organizace Internetu OSN: statistické info OSS OTC trh out of the box outsourcing Paegas Internet Call PageRank pakety Palm Digital Media paměť parazitismus patička, reklamní paušál Payback PayPal pay-per-click model PDA banking PDF peer-to-peer penetrace Internetu penetrace mobilů penetrace PC peníze, elektronické Pepsi Perl personalizace Pets.com Peugeot phone banking PHP phrase match PIE Pilsner Urquell Olympiáda plán, časový platba bezpečná hotově za reklamu Platba.cz PNG počet karet počet uživatelů počet zákazníků podcasting podíl Google podmínky dodací platební rozvoje podpora podnikání podpora prodeje obchodní PointCast politika bezpečnostní cenová distribuční výrobková poločas rozpadu informace poplatky za transakci populace POP3 pop-up metoda pop-up okno porovnání AdWords, eTarget port portál hlasový odborný portál veřejné správy ČR portál veřejné správy pro podnikání a export Potenza poukázka, poštovní použitelnost stránky pozice inzerátu požadavky (platby) PPL právo premium rate SMS prevence spamu problémy Internet kupóny procesor process marketing proces, obchodní prodej zájezdů profese profi balík profil zákazníka Profimedia program partnerský věrnostní věrnostní otevřený věrnostní zahraniční volně šiřitelný projekt GNU projekt Gutenberg propagace hry propojenost prostředky ochrany prostředník protichůdnost protokol aplikační bezstavový proužek, reklamní provize předplatné převod, bankovní příjem, placený přínosy přístupnost informace přístupnost stránky přizpůsobení pseudočíslo public domain push technologie PuTTY původnost informace P2P P2P sítě rádio referrer log refundace registrace spekulativní stránek registr, veřejný regulace, právní reintermediation rejstřík firem reklama e-mailová flashová grafická hrou interaktivní internetová kontextová na portálech nepřímá textová vázaná na klíčová slova reklamace relationship marketing relevance stránek respondent RFC rights managed riziko riziko zneužití roll out banner royalty free rozhovor, individuální rozhraní, uživatelské rozpočet hry rozsah využití RSS ruch, cestovní rychlost dopravy řetězec, dodavatelsko-odběratelský řízení firmy řízení kampaně sada protokolů TCP/IP samospráva sázky, internetové sběr dat SCM SCP segment, cílový SEM Sendmail SEO server side includes session SET Seznam SFTP SGML shareware SHA-1 Shell schémata cen síť spolupracující firmy skupiny diskusní druhy Skype skyscraper SLD sledování konverze slepota, bannerová sleva slovo, klíčové služba distribuční expresní informační kurýrní lokační poprodejní služba DNS Smart SmartWings SMS premium rate reklamní sponzorovaná SMS anketa SMS hlasování SMS hra SMS kampaň SMS marketing SMS soutěž SMSPay SMTP soft selling software sponzorovaný vzorky Software602 Sopka sortiment soutěž SMS Soutěž.cz spam Sphere card spider společnost, letecká sponzorování obsahu sponzorovaný software Spread Firefox square button Srovnání cen.cz SSH SSL standardy Starzone statistika eTarget stav komunikace STD steganografie sticky ad stížnost stránky, kupónové strategie firmy nízkých cen pro výrobkové řady přidané hodnoty vysokých cen streaming struktura karet SundayPhoto Sunsilk SuperKauf SuperProgram superstitial SVG switching costs systém, platební šek elektronický šifrování asymetrické symetrické škodlivost spamu Taylor TCP TCP/IP Techo telefonování přes Internet Telnet testování testování cen text inzerátu The Times timeserver Tiscali Tiscali Plus tisk, denní TLD TLS Toplist Toptrans tracking bug trial verze tržiště, elektronické TurboPower typ zdroje typologie konkurenčních výhod typy licencí obrázků RFC soutěží výzkumů T-Mobile UDP úloha ICT UMTS unicast UN/EDIFACT Urchin URL Úřad průmyslového vlastnictví usability USA: statistické info uzamčení U.S. Government software vazba, zpětná velkoobchod vendor lock-in věrnost zákazníka verze, základní videokonference virtualizace VK Foto vlastnosti mobilů Vltava VoIP vrácení výrobku VRML vstup na trh všudypřítomnost vyhledávač, fulltextový výhody ICT konkurenční kupóny on-line výzkumy OSS soutěže výpis, přednostní výroba řemeslná sériová vývoj výrobku výzkumy kvalitativní kvantitativní trh typy vyzvánění vyzvednutí zboží zákazníkem vzorky hmotné povahy Wall Street Journal WAP banking WAP hra watermark web bug web groups web check web log analyzer weblog WinSCP WMA word-of-mouth World Wide Web Consortium WU-FTPD WWW WWW anketa WWW dotazník WWW-EDI W3C W3C Recommendations XHTML XML XML/EDI Yahoo zábava zadání klienta zájemce o koupi zájezd Zájezdy.cz zákazník zákon č. 124/2002 Sb. zákon č. 202/1990 Sb. zákon č. 367/2000 Sb. zákon č. 480/2004 Sb. zálohování dat založení účtu zamykání karty záruka rozšířená zásilka obyčejná výměnná zástupce, mobilní zboží Jyxo zboží, rozměrné zdroj informací zdroje úspor Zinio Reader změny v postavení firem značka znaky konkurenceschopnosti znalosti zneužití Internet kupóny zpoplatnění zpráva, poplašná zpravodajství pro firmy zpravodaj, firemní zprostředkovatel zprostředkovatel plateb způsob distribuce (kupóny) zvuk zvýšení prodeje Žena-in Živnobanka životnost produktu.

Odkazy

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/160970-e-komerce-internetovy-a-mobil-marketing.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO