BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu

Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu
 ()
obj. číslo151381
autor
vydal / výrobceHEL
rozsah / vazba264 stran / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 17.5.2013
ISBN / EAN978-80-86167-30-5
9788086167305
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
398 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
354 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  17.5.2013

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Mnohé budovy bude nutno v nejbližších letech renovovat nebo sanovat. Vzhledem k tomu, že v budoucnu bude nutno řešit i spotřebu energie na topení, nabývají opatření na tepelnou izolaci a odpovídající technické vybavení domu zvláštního významu. Přitom je třeba vycházet ze stávajících norem k úsporám energie a zaměřit se na dalekosáhlá stavební a technická opatření, která by sanovanou stavbu co nejvíce přiblížila standardu moderního nízkoenergetického a ještě lépe pasivního domu.

Tato publikace pojednává o zvláštních podmínkách energetické renovace budov. Autoři se zabývají různými typy budov a nabízejí doporučení pro projektování a provádění sanačních zásahů. Ve stavebnětechnické části jsou představeny doporučené materiály a osvědčené konstrukce pro tepelné izolace a řešení pro obnovu domovní techniky. V závěru je představeno dvanáct sanovaných budov podrobně demonstrujících, jak mohou být starší domy přizpůsobeny dnešním požadavkům a potřebám bydlení při minimální energetické náročnosti.

Stručný obsah

 1. Sanace budov – Motivy a cíle
 2. Od seznamu přání k zadání zakázky
 3. Energetická opatření
 4. Přehled opatření pro ochranu tepla
 5. Vnější stěny a fasády
 6. Střechy
 7. Stropy, podlahy a vnitřní stěny vůči nevytápěným prostorům a zemi
 8. Okna
 9. Přehled technických opatření v budovách
 10. Větrání
 11. Sanitární instalace
 12. Elektrické instalace
 13. Autoři a autorky
 14. Adresy výrobců
 15. Literatura
 16. Rejstřík

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • zatím žádné nejsou

Keywords

 • obecná charakteristika
  slova
 • obsah knihy
  Sanace budov – Motivy a cíle, Sanovat musíte v každém případě, Motivace a postup, Čím začít, Pečlivě zvážit, Kritéria pro koupi domu, Svépomoc, Pro sanaci zvolte vhodné časové období, Od seznamu přání k zadání zakázky, Zjištění stavu objektu, Které informace by měla tato inventura poskytnout, Plánování jednotlivých pracovních kroků, Energetická opatření, Pohoda a zateplení, Vývoj stavebního standardu - od tradičního k pasivnímu domu, Požadavky předpisu pro úsporu energie EnEV, Typologie domů jako orientační ukazatel, Sanace švábského selského domu, Jakých úspor lze dosáhnout, Přehled opatření pro ochranu tepla, Jaké zlepšení lze provést na plášti budovy a jaký podíl má technika, Vnější stěny a fasády, Sanace obytného domu v Oldenburgu, Střechy, Šikmé střechy, Ploché střechy, Stropy, podlahy a vnitřní stěny vůči nevytápěným prostorům a zemi, Stropy sklepů, Podlaha vůči zemině, Stropy k nevytápěnému podkroví, Stěny k nevytápěným místnostem, Okna, Okenní otvory a jejich ztvárnění, Součásti oken, Energetická bilance, Vestavba oken, Sanace existujících oken, Dočasná tepelněochranná opatření, Rozhodovací kritéria a náklady, Skleněné přístavby a zimní zahrady, Téměř standard pasivního domu při sanaci vícebytového domu, Přehled technických opatření v budovách, Výměna topení, Zjištění existujícího stavu, Volba paliva, Výroba tepla, Zařízení pro odvod spalin, Rozvody tepla, Topná tělesa a plošná topení, Regulace topení, Větrání, Nezbytnost větrání, Realizace nezbytné výměny vzduchu, Pokyny k projektování ventilačních zařízení, Sanitární instalace, Příprava teplé vody, Solární zařízení k ohřevu pitné vody, Výměna potrubí, Elektrické instalace, Výměna elektrických rozvodných sítí, Spotřeba proudu a potenciální úspory, Fotovoltaická zařízení
 • rejstřík knihy
  bloková výtopna , blower-door-test, bourací práce , denní světlo, přístup, difuze par, doba amortizace, energetická opatření, energetický zisk oknem, energie, aktivní využívání sluneční, akumulace solární, fasáda, fotovoltaika, gravitační topení, hliníková fólie, hliníkový plášť, hodnota U, hrázděná stěna, hrázděná vnější stěna, hrázděný dům, hrázděný stavební díl, integrace vikýře, izolace, celulózová, mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory, obvodová, proti kročejovému hluku, tepelná, nad podlahovou deskou, kogenerační jednotka, kolektor, fasádní, integrovaný do fasády, konstrukce, hrázděná, stavební, kotel, kondenzační, na kusové dřevo, na topný olej, nízkoteplotní, zastaralý topný, krytina, materiál potrubí, místnost s odvodem vzduchu, napojení, na konstrukci zdi, na ostatní stavební díly, na stávající zdivo, na stěnu, na venkovní zdi, skleníku na základní dům, stěn na strop, střechy, těsnicích pásů, vnější stěny sklepa na strop sklepa, zdi, odvětrávací zařízení, odvod spalin, okapová roura, okno, dřevěné hliníkové s trojitým zasklením, dřevěné s trojitým zasklením tepelněi zolační, trojité, orientace, ke světovým stranám, vůči světovým stranám, palivový článek, parozábrana, pasivní dům, pasivní využívání solární energie, podlahová deska, podlahové topení v koupelně, pohoda, pórobetonové cihly, potrubí, kanalizační, průhledná plocha, průhledná tepelná izolace, rekuperace, rozvod tepla, sanace, budovy, domu ze 60. let 20. st., energetická, komína, staré stavby, starého domu, sanační faktory a opatření, snímek stavu topení, součinitel prostupu tepla, spojení hliníku a dřeva, standard pasivního domu, staré podlahové topení, strop, betonový, železobetonový, střecha, plochá, sklon, šikmá, světelná propustnost, tepelná izolace, průhledná, zásobníku teplé vody, tepelná ztráta, tepelněochranné sklo, tepelný most, topení s nuceným oběhem, trojité izolační zasklení s kryptonovou náplní, trojité sklo, trojité zasklení, s nízkou hodnotou g, tvoření plísní, účinnost rekuperace tepla, vakuový izolační panel, vedlejší efekt, větrání, budovy, spárami, vlastní komín, vyfukování odpadního vzduchu, vyhledání netěsností, výhřevnost, vyloučení tepelných mostů, vzdálenosti komínového otvoru od nechráněných hořlavin, vzduchotěsnost, zasklení, energeticky úsporné, tepelněochranné, trojité tepelněochranné, zásobník, integrovaný na teplou vodu, kombinovaný, multifunkční, pelet, plynový teplé vody, teplovodní tlakový, vrstvový, vyrovnávací, zastínění , zateplení, staré stavby, zbourání, zjištění stavu objektu, ztráta tepla vedením a ventilací netěsnostmi, zúčtovací náklady.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/151381-od-stare-stavby-k-nizkoenergetickemu-a-pasivnimu-domu.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO