BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Topení dřevem

ve všech druzích kamen

Topení dřevem - ve všech druzích kamen
 (Ebert Hans-Peter)
obj. číslo151081
autor Ebert Hans-Peter
vydal / výrobceHEL
rozsah / vazba160 stran A5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 3.1.2008
ISBN / EAN978-80-86167-29-9
9788086167299
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
228 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
199 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  29.1.2010

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha "Topení dřevem" představuje dřevo jako obnovitelný zdroj energie, popisuje jeho vlastnosti, druhy, způsoby těžby, skladování a přípravy k nejefektivnějšímu využití. Následuje podrobné pojednání o všech kategoriích zařízení na spalování dřeva od jednoduchých kamen až po automatické kotelny ústředního vytápění a kogenerační jednotky, rozbor spalovacího procesu za různých podmínek a popis plnicích mechanizmů, odvodu spalin a odstraňování popela. Publikace nepomíjí ani aspekty vlivu spalování dřeva na životní prostředí.

Kniha poslouží jak těm, kdo hledají využití pro dřevo, které mají k dispozici, tak těm, jejichž prvotním cílem je realizace vytápění dřevem jako dostupným, spolehlivým a ekologickým palivem.

Publikace "Topení dřevem" je o překlad německého titulu "Heizen mit Holz" vydaného nakladatelstvím Ökobuch Verlag GmbH, Staufen bei Freiburg/Breisgau (ISBN 978-3-936896-21-3).

Stručný obsah

 1. O duchu ohně
 2. Nákup palivového dřeva
 3. Palivové dřevo vlastnoručně připravené zahřeje vícekrát
 4. Vlastnosti palivového dřeva
 5. Jiné formy paliv
 6. To nejdůležitější o kamnech na  dřevo
 7. Pokojová kamna, lokální kamna (Einzelofen)
 8. Automatické vytápění dřevem

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • zatím žádné nejsou

Keywords

 • obsah knihy
  O duchu ohně, Jaké přednosti má dřevo jako palivo?, Dřevo je levné palivo, Proč topit dřevem, Les je malý nevyčerpatelný zdroj energie, Spalování dřeva a oxid uhličitý, Trvalá těžba palivového dřeva neznamená rabování lesa, Nákup palivového dřeva, Kde se dá koupit palivové dřevo, Které druhy palivového dřeva se prodávají, V lese probíhá dražba dřeva, Doprava palivového dřeva, Palivové dřevo vlastnoručně připravené zahřeje vícekrát, Dobré nářadí pro amatérského lesního dělníka, Motorová pila, Základní pravidla pro práci, Práce s motorovou pilou, Kácení stromů, Odstraňování větví stromů, Rozřezávání stromů: zářezy, Práce ve svahu, Odvoz, Vlastnosti palivového dřeva, Jak suché je dřevo?, Vlhké dřevo přináší více škody než užitku, Sušení palivového dřeva, Sklad palivového dřeva, Výhřevnost dřeva, Štěpky, Skladování štěpků, Pelety – výlisky ze dřeva, Jiné formy paliv, Principy spalování dřeva, Zakládání ohně ze dřeva, Komín, Popel ze dřeva, Spalovací komora, Tepelný výměník, Přenos tepla a tepelná média, Pokyny ke kvalitě spalování, To nejdůležitější o kamnech na  dřevo, Principy spalování v kamnech na dřevo, Účinnost kamen na dřevo, Čemu je třeba věnovat pozornost při koupi kamen na dřevo, Různé typy kamen na  dřevo, Pokojová kamna, lokální kamna (Einzelofen), Kuchyňská kamna, Oheň v krbu rozehřívá srdce i mysl, Krbová kamna, Kachlová kamna, Zděná kachlová kamna, Přednosti a nevýhody různých systémů vytápění dřevem, Kotle ústředního topení na dřevo, Akumulační vytápění dřevem, Automatické vytápění dřevem, Automatická kamna na dřevěné výlisky, Kotle automatického ústředního vytápění na pelety, Automatické vytápění na štěpky, Druhy topenišť, Čištění kouřových plynů ve velkých zařízeních, Lokální síť „dálkového“ zásobování teplem – šance pro vytápění dřevem, Zplynovače dřeva se synchronizací síly a tepla, Dodatek, Ceny kamen a topných zařízení na dřevo, Právní předpisy, Jednotky energie a výkonu a jejich přepočet
 • rejstřík knihy
  absolutní suchá hmotnost, bilance životního prostředí, biomasa, bod kondenzace, celulóza, cena, cena palivového dřeva, čisticí klapka, čisticí otvor, čištění kouřových plynů, dálková lokální síť zásobování teplem, dělení do jakostních tříd, dohořívací komora, domácí zdroj energie, doprava palivového dřeva, dražba dřeva, druh dřeva, druh palivového dřeva, dřevěná paliva, dřevěné pelety, dřevěné uhlí, dřevěné výlisky, dřevěný odpad, dřevěný výlisk, dřevný plyn, dřevo, dlouhé palivové, jako palivo jehličnaté, jehličnaté palivové, kusové, lesní zbytkové, palivové, palivové vlastnoručně připravené pro krbový oheň, tvrdé listnaté, vrstvené, z probírky, zbytkové, dřevorubecký hák, dřevorubecký klín, emise při spalování dřeva, emisní limit, energetické složky dřeva, energetický podíl, energie, Evropské návrhy měr, hlavní řez, hodnota vlhkosti štěpků, hospodářský les, hranice palivového dřeva, hroubí, charakteristické hodnoty dobrého topeniště na dřevo, instalace kamen na dřevo, investiční náklady potřebné pro větší topná zařízení, jednotka energie, jednotka výkonu, jehličnaté stromy, jmenovitý tepelný výkon, jmenovitý výkon, kácení stromů, kachlová kamna, kamenná pečicí trouba, kamna firmy Chiquet, kachlová, krbová, kuchyňská, lokální, mastková pokojová, na dřevo, pokojová, s dolním odhoříváním, s horním odhoříváním, s kanálovým odhoříváním, s postranním odhoříváním, s vertikálním prohoříváním zděná, zděná kachlová, kapacita tepelné akumulace, klín, koloběh CO2, koloběh uhlíku, komín, konvekcí, kotel jako primární zdroj tepla, na kusové dřevo, s dvojitým spalováním, ústředního topení na dřevo, kouř z ohně ze dřeva, kouřový plyn, kozlík k řezání dřeva, krbové vložky, křížová hranice dřeva, kvalita spalování, lambda-sonda, les, listnaté dřevo jako palivo, listnaté palivové dřevo, listnaté stromy, lokální síť zásobování teplem, lomový pruh, lomový pruh, mastek, motorová pila, náklady na zařízení k vytápění dřevem, nákup palivového dřeva, nános sazí, nářadí pro amatérského lesního dělníka, nebezpečná zóna, nedokonalé spalování, oblouková pila, obnovitelný surovinový zdroj, obsah popela, obsah vlhkosti, obsahové látky dřeva, oddělovací řez, odstraňování větví, odvoz, oheň v krbu, oheň ze dřeva potřebuje vzduch dvakrát, ochrana proti imisím, ochranný oděv, ochranu proti imisím, otevřený krb, otopný výkon, otvor topeniště, oxid uhličitý, pelety, pojištění, pomocníci, popel, ze dřeva, popelník, porovnání cen různých paliv, potřeba otopného výkonu, potřeba tepla, právní předpisy, primární, principy spalování, probírka, problémy s vytápěním dřevem, promočení komína, prostorový metr, provozní a energetické náklady, průběh reakce při spalování dřeva, průběh spalování, průřez komína, přebytek vzduchu, přenos tepla, příprava užitkové vody, přívod vzduchu čerstvého, pyrolýza, rabování lesa, rosný bod, rozklad, rozřezávání stromů, sálavé teplo, sekera, sekundární vzduch, síť lokálního/dálkového zásobování teplem, sklad, skladiště paliva, skladovací prostor, na štěpky, skladování, palivového dřeva, směr kácení, spalné teplo, spalovací komora, spalovací systém, spalovací vzduch, spalovací zařízení na dřevěné štěpky, spalování, dřeva, speciality kachlových kamen, stupeň lomu, stupeň účinnosti různých topenišť na dřevo, suchá hmotnost, celé hromady štěpků, nebo absolutní suché hmotnosti, sušení, dřeva během kácení, palivového dřeva štěpků, synchronizace síly, synchronizace tepla, systémy pohyblivých roštů, špalek ke štípání dřeva, štěpky, tah komína, technika kácení, technika topeniště se spodním posuvem paliva, technika výhřevnosti, tepelná energie, tepelná média, tepelná výměna, tepelný výměník odpadních plynů, tepelný zásobník, teplota ve spalovací komoře, teplovodní vytápění, topenářská účinnost, topení s primární pecí, topeniště, s dmýchadly, se spodním posuvem paliva, topná vložka, topná zařízení na štěpky, trvalá těžba palivového dřeva, trvale obhospodařované německé lesy, trvalost v obhospodařování lesa, typické znaky dobrých kamen, typy kamen na dřevo, účinná výška komína, účinnost kamen na dřevo, udržení emisí na nízké úrovni, úlet jisker, ústupová cesta, uváznuté stromy, uzavřené zařízení, vakové silo, ventilátor odpadních plynů, víceúčelové nářadí použitelné, vlastnosti palivového dřeva, vlhkost dřeva, výhřevnost, dřeva, různých paliv, výkon kotle, vynášení štěpků z prostoru sila, vytápění dřevem, akumulační, automatické, kusovým dřevem, na štěpky, s primární pecí, vzduchová regulace, zakládání ohně ze dřeva, zápalná teplota, zapalování dřeva, zářez, zásek, zásobník, dřeva, na dřevo, vyrovnávací, zbytková vlhkost, zdroje energie, zóna rozkladu, zplynovače dřeva, ztráty kouřovými plyny.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/151081-topeni-drevem.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO