BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Ultrazvuk - základy ultrazvukové defektoskopie

6. díl edice Senzory neelektrických veličin

Ultrazvuk - základy ultrazvukové defektoskopie - 6. díl edice Senzory neelektrických veličin
 (Marcela Regazzová, Richard Regazzo)
obj. číslo141145
autor Marcela Regazzová, Richard Regazzo
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba292 stran B5 / vázaná V8
vydání1. české
prodáváme od 11.9.2013
ISBN / EAN978-80-7300-466-8
9788073004668
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
490 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
490 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  16.9.2013

Popis

Elektronická podoba knihy:

Stav zpracování titulu
 • Nové vydání v přípravě.
obsah download reakce odkazy keywords

Tato kniha je zdrojem základních informací o ultrazvukové metodě nedestruktivního zkoušení materiálu a pomocník při řešení praktických úkolů. Obsahuje informace a příklady pro využití v praxi. Zároveň může dobře posloužit jako skripta pro ultrazvukové kurzy k získání 1., 2. a 3. kvalifikačního stupně pro ultrazvukovou metodu (UT) podle normy EN ISO 9712, která nahradila normu EN 473.

Teorie je omezena na minimum a teorie, kterou autoři za 40 let práce v oboru ultrazvuku nevyužili, je vypuštěna. Každé téma je stručně vysvětleno a doplněno praktickými příklady. Tento způsob zpracování autoři považovali za optimální, protože mezi teorií a praxí je velký rozdíl a od teorie k praktickému použití vede často dost dlouhá cesta. Jako dlouholetí zaměstnanci SVÚM Praha v aplikovaném výzkumu se specializací na ultrazvukovou defektoskopii to můžou potvrdit.

Knížka neobsahuje oblast norem, předpisů a doporučení pro ultrazvukové zkoušení materiálu, protože v současné době se ultrazvukové defektoskopie týká více než 60 norem ČSN EN a ČSN EN ISO a mnoho dalších předpisů a doporučení ASME CODE, API, SEL, SEP, AD-2000 Merkblatt HP 5/3, BSI, DIN, AWS, BAC, BSS, MIL, NAS a dalších. Tento rozsáhlý soubor dokumentů vyžaduje samostatné studium. Knížka neobsahuje žádné citace ani výtahy z těchto dokumentů.

Historie vydání

 • 1. vydání - srpen 2013 - ISBN 978-80-7300-466-8
 • 1. vydání - srpen 2013 - ISBN 978-80-7300-467-5 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

  Část A - Základy ultrazvuku
 1. Kmitání a vlnění
 2. Odraz, lom a akustické rozhraní
 3. Útlum zvuku
 4. Ultrazvukové sondy
 5. Ultrazvukové přístroje

  Část B - Základy zkoušení ultrazvukem
 1. Akustická vazba
 2. Nastavení rozsahu časové základny
 3. Měření útlumu
 4. Měření rychlosti
 5. Měření tloušťky
 6. Stanovení náhradní velikosti vady - princip
 7. Stanovení náhradní velikosti vady - přímé sondy
 8. Stanovení náhradní velikosti vady - úhlové sondy
 9. Korekce při stanovení náhradní velikosti vady
 10. Rozbor stanovení korekce na vazbu
 11. Nekonečná odrazová plocha, náhradní vada, boční (příčný) vývrt - výpočtem
 12. Nekonečná odrazová plocha, náhradní vada, boční (příčný) vývrt - úvahou

  Část C - Zkoušení ultrazvukem
 1. Zjistitelnost vad
 2. Zjistitelnost plošných vad v závislosti na šířce vady a médiu ve vadě
 3. Zjistitelnost vad v závislosti na odstupu vadového echa od šumu
 4. Zjistitelnost vad v závislosti na orientaci a typu vady
 5. Poloha vady
 6. Poloha a výška vad
 7. Poloha a výška vad souvisejících s povrchem
 8. Měření plochy vady
 9. A, B, C - zobrazení
 10. Echa

  Část D - Testy
 1. UT1
 2. UT2
 3. UT3

  Část E - Seznam vzorců a nomogramy

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Základy ultrazvuku, Kmitání a vlnění, Základní pojmy, Vlnoplocha a směr kmitání, Akustické rozhraní a vazba, Odraz, lom a akustické rozhraní, Kolmý dopad , Šikmý dopad, Závislost mezi úhly lomu a akustickým tlakem při šikmém dopadu na rozhraní, Útlum zvuku, Útlum absorpcí, Útlum rozptylem, Ultrazvukové sondy, Kontaktní a imerzní sondy , Sondy podélných, příčných a povrchových vln, Sondy jednoměničové, dvouměničové a víceměničové, Sondy Alpha, Delta, Gamma , Přímé sondy, Úhlové sondy, Dvojité sondy, Stanovení koeficientu k při výpočtu polovičního úhlu rozevření hlavního svazku, Vztahy pro průměr svazku, Ultrazvukové přístroje, Základy zkoušení ultrazvukem, Akustická vazba, Nastavení rozsahu časové základny, Přímé sondy, Úhlové sondy, Dvojité sondy, Měření útlumu podélných vln, Měření útlumu příčných vln, Měření rychlosti , Měření rychlosti podélných vln, Měření rychlosti příčných vln, Měření rychlosti digitálními defektoskopy, Měření tloušťky, Měření tloušťky podle 1. KE - 1. metoda, Měření tloušťky podle dvou KE - 2. metoda , Vliv frekvence a tlumení sondy, Vliv tloušťky vazebního prostředku, Vliv nerovinnosti zkušebního povrchu při měření tloušťky podle 1. KE, Vliv barvy na zkušebním povrchu, Stanovení náhradní velikosti vady - princip, Srovnávací měrky, AVG diagramy k sondám, Obecný AVG diagram, Stanovení náhradní velikosti vady - přímé sondy, Určení náhradní velikosti vady z předsádky, Určení náhradní velikosti vady z AVG diagramu, Určení náhradní velikosti vady z obecného AVG diagramu, Metoda referenční přímky, Stanovení náhradní velikosti vady - dvojité sondy , Stanovení náhradní velikosti vady - úhlové sondy , Určení náhradní velikosti vady z předsádky, Určení náhradní velikosti vady z AVG diagramu, Určení náhradní velikosti vady z obecného AVG diagramu, Metoda referenční přímky, Korekce při stanovení náhradní velikosti vady, Korekce na vazbu, Korekce na fokusační účinek radiusů kontrolních měrek K1 a K2, Korekce na útlum, Příklady práce s korekcemi , Rozbor stanovení korekce na vazbu, Příklady správného a špatného měření korekce na vazbu, Nekonečná odrazová plocha, náhradní vada, boční (příčný) vývrt - výpočtem, Nekonečná odrazová plocha, Náhradní vada, Příčný (boční) vývrt, Boční vývrt - náhradní vada, Koule, Nekonečná odrazová plocha, náhradní vada, boční (příčný) vývrt - úvahou, Tabulka a grafy, Příklady, Vztahy mezi různými odražeči, Zkoušení ultrazvukem, Zjistitelnost vad, Zjistitelnost plošných vad v závislosti na šířce vady a médiu ve vadě, Zjistitelnost vad v závislosti na odstupu vadového echa od šumu, Odstup vadového echa od úrovně šumu 6 dB, Odstup vadového echa od úrovně šumu 12 dB - doporučený minimální odstup, Zjistitelnost vad v závislosti na orientaci a typu vady, Poloha vady, Volba souřadnicového systému a grafická dokumentace vad , Poloha vady podle maxima vadového echa , Přímé a dvojité sondy, Úhlové sondy, Poloha a výška vad, Měření přímou nebo dvojitou sondou z protilehlých povrchů podle max. VE, Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu pro pokles VE o 6 dB, Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu a obou stran podle max. VE od špičky trhliny, metoda průniku kružnic, Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu a obou stran podle max. VE na špičce trhliny pro jmenovitý úhel lomu, Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu a jedné strany podle max. VE na špičce trhliny pro jmenovitý úhel lomu, Měření úhlovými sondami z jednoho povrchu a z obou stran podle VE na špičce trhliny metodou TOFD, Měření úhlovou a přímou sondou z jednoho povrchu a z jedné strany podle VE od špičky trhliny metodou Delta , Měření dvojicí úhlových sond z jednoho povrchu podle VE metodou Pitch - Catch, tandemová metoda, Měření dvojicí úhlových sond z protilehlých povrchů metodou Pitch - Catch, Měření dvojicí úhlových sond z protilehlých povrchů metodou Pitch - Catch , Měření úhlovou sondou z jednoho povrchu a jedné strany metodou Phassed Array, Poloha a výška vad souvisejících s povrchem, Měření Rayleigho povrchovými vlnami, Měření podélnými a příčnými povrchovými (creepovými) vlnami, Difrakční metoda - odraz od čela trhliny, Průchodová metoda, Metoda poloviční výšky, Měření plochy vady, Vady do velikosti rovné šířce svazku v hloubce vady, Vady větší než šířka svazku v hloubce vady zobrazení, Vnitřní povrch ohybu po broušení zobrazením B, Profil povrchových trhlin zobrazením B, Současnost, Echa, Vadová a koncová echa, Tvarová echa při zkoušení svarů , Tvarová echa při zkoušení kulatiny, Tvarová echa při zkoušení různých výrobků, Bludná echa , Literatura, Testy UT1 UT2 UT3, Seznam vzorců, Nomogramy.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/141145-ultrazvuk-zaklady-ultrazvukove-defektoskopie.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO