BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Vstřikování plastů

Vstřikování plastů
 (Zeman Lubomír)
obj. číslo141034
autor Zeman Lubomír
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba248 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 7.9.2009
ISBN / EAN978-80-7300-250-3
9788073002503
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
460 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
410 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  4.9.2015

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Technologie vstřikování termoplastů se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikářskými technologiemi zásadní význam. Při použití technologie vstřikování se z příslušného granulátu připraví tavenina, která je dopravena do tvarové dutiny vstřikovací formy. Po ochlazení výstřiku v dutině formy je tento z ní vyhozen a po zhodnocení požadovaných jakostních parametrů připraven k použití.

Základní poznatky vedoucí k objasnění procesů probíhajících při vstřikování termoplastů jsou rozepsány v sedmi hlavních kapitolách.

Po seznámení se s termoplasty pro vstřikování je mezi základními pojmy uvedeno smrštění, jeho definice, faktory ovlivňující smrštění, jeho vliv na deformace výstřiků, rozměrová přesnost, včetně praktických závěrů.

Pozornost je dále věnována základním předpokladům pro vstřikování výstřiků z termoplastů s definovanými vlastnostmi, tj. seřizování a optimalizace vstřikovacího procesu.

V knize jsou uvedeny základní údaje pro vstřikování jednotlivých druhů termoplastů – polyolefiny, styrenové polymery, PMMA, PA, PC, POM, lineární polyestery (PBT, PET), LCP, vysoce teplotně a chemicky odolné termoplasty, termoplasty s dlouhými skleněnými vlákny, TPE.

Je diskutována problematika sušení a kondicionace, včetně problematiky odvzdušnění vstřikovacích forem.

Text je doplněn množstvím problematiku ilustrujících obrázků a celou řadou přehledných tabulek.

Publikace takového souborného rozsahu v češtině dosud nevyšla.

Kniha je určena celé plastikářské veřejnosti, zejména ji lze využít pro výuku v oboru vstřikování termoplastů na středních a vysokých školách, včetně doplnění znalostí technologů a seřizovačů ve vstřikování termoplastů.

Historie vydání

 • 1. vydání - žáří 2009 - 978-80-7300-250-3
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod do vstřikování termoplastů
 2. Termoplasty pro vstřikování
 3. Smrštění termoplastů - základy
 4. Základní předpoklady pro vstřikování s definovanými vlastnostmi - seřizování a optimalizace vstřikovacího procesu
 5. Základní údaje pro vstřikování termoplastů
 6. Sušení a kondicionace termoplastů
 7. Odvzdušnění vstřikovacích forem z pohledu jakosti výstřiků z termoplastů

Při zpracování knihy došlo k chybnému umístění kódu EAN a ISBN na zadní část obálky knihy, správné kódy jsou uvedeny v tiráži knihy. Děkujeme za pochopení a omlouváme se, za případné komplikace.

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádně nejsou

Odkazy

Keywords

 • obecná charakteristika
  slova
 • obsah knihy
  Historický úvod, Úvod do současnosti, Vznik makromolekul, Základní rozdělení plastů vhodných pro vstřikování, Nadmolekulární struktura polymerů, Charakteristické teploty polymerů, Reologie polymerních tavenin, disipační ohřev tavenin, fontánový tok, Úprava polymerů pro zpracování a použití, Přísady formulující zpracovatelnost tavenin, Stabilizátory, Plastifikátory (změkčovadla), Polymerní modifikátory, Koncentráty lubrikantů, nukleačních činidel a antistatik, Retardéry hoření, Barviva, pigmenty, barevné koncentráty, optická zjasňovadla, Plniva - kompozitní materiály, Plniva částicová, Vyztužující plniva, Nanoplniva, Kompozitní slitiny, směsi, blendy, Fyzikální procesy probíhající v polymerech při jejich zpracování vstřikováním, Základní pojmy a definice, Smrštění - úvod, Smrštění - tepelná kontrakce, pvT chování termoplastů, Objemové a lineární smrštění, Lineární smrštění a normalizace, definice lineárního smrštění, dosmrštění, anizotropie smrštění, Smrštění a konstrukce výstřiků a forem, Změny rozměrů výstřiků z termoplastů, Anizotropie rozměrových změn, Rozměrová a tvarová přesnost výstřiků z termoplastů, Faktory ovlivňující smrštění, Materiál, Amorfní a částečně krystalické plasty, Krystalizační chování a jeho vliv na smrštění, Plniva a plněné materiály, Kvalitativní korelace mezi procesními parametry a výrobním smrštěním , Doba dotlaku, Tlaková úroveň dotlaku, Teplota stěny formy, Teplota taveniny, Vstřikovací rychlost (doba plnění tvarové dutiny formy), Teplota vyhazování výstřiku z formy (doba chlazení), Konstrukce výstřiků, Tloušťka stěn, Zmenšení tloušťky stěny na konci dráhy toku taveniny, Vliv žeber na výstřiku, Forma, Temperace - chlazení formy, Odpor proti toku taveniny ve formě, Průřez a délka rozváděcích kanálů formy, Velikost - průřez ústí vtoku, Umístění ústí vtoku na výstřiku, Smrštění - vybrané praktické závěry, Geometrie výstřiku, tloušťka jeho stěn, Možnosti snížení smrštění, Konstrukce - výstřik, forma, Vliv procesních parametrů - amorfní polymery, Vliv procesních parametrů - částečně krystalické polymery, Vliv složení materiálu - částečně krystalické polymery, Smrštění a jeho vliv na deformace, Deformace, Vnitřní pnutí, Propadliny - staženiny, dutiny - lunkry, Smrštění a základní tvary výstřiků, Deska s konstantní tloušťkou stěny, Deska s rozdílnou tloušťkou stěny, Deformace rohů, úhlů, nebezpečí tvorby lunkrů, T-profil, žebro, Krabice se dnem, Krabice s přepážkou, Válec namáhaný vnitřním tlakem, Základní předpoklady pro vstřikování dílů s definovanou jakostí, Nutné podmínky pro seřizování a optimalizaci procesu vstřikování termoplastů, Vstřikovací stroj, Určení potřebné uzavírací síly, definice tlaků při vstřikování termoplastů, Velikost plastikační jednotky, Zpětný uzávěr na šneku, Periferní zařízení, Forma a její příslušenství, Základní data vstřikovací formy, Vstřikovací granulát, Chování termoplastů při zahřívání a toku, Chování při zahřívání, Hodnocení tavenin při toku, Seřizování a optimalizace procesu vstřikování termoplastů, Vstřikovací forma - příprava, Vstřikovací forma - nasazení, Vstřikovací forma - odstavení, Formy s horkými rozvody, Zásady používání horkých rozvodů vstřikovacích forem - horké trysky bez jehlového uzávěru, Zásady používání horkých rozvodů vstřikovacích forem - horké trysky s jehlovým uzávěrem, Horké trysky - postup při změně barvy výstřiku bez přístupu ke trysce z dělicí roviny formy, Horké trysky - postup při změně barvy výstřiku s přístupem k trysce z dělicí roviny formy, Nastavení dráhových, rychlostních, tlakových a kontrolních strojních parametrů - jejich optimalizace, Uzavírací jednotka vstřikovacího stroje, Vstřikovací jednotka vstřikovacího stroje, Připojení a nastavení periferních zařízení, Fáze vstřikovacího procesu a jejich vliv na vlastnosti výstřiků, Vliv jednotlivých fází vstřikovacího procesu na jakost výstřiků, Plastikace - dávkování, Vstřikovací a kompresní fáze - plnění tvarových dutin formy, Přepnutí ze vstřikovacího tlaku na dotlak, Dotlaková fáze, Fáze chlazení výstřiku ve formě, Váha vlivu a tolerance technologických parametrů, vymezení zpracovatelského okna formovatelnosti, Nastavení a optimalizace technologických parametrů vstřikování, , Teplota formy, Teplota taveniny - nastavení teploty jednotlivých topných pásem, Teplota horkého rozvodu, Plastikace - dávkování, Velikost dávky, Dekomprese před a po plastikaci, Zpětný odpor na šneku, Otáčky šneku - obvodová rychlost na šneku, Doba plastikace, doba setrvání taveniny v plastikační komoře a v horkém rozvodu, Vstřikovací tlak a rychlost, Doba plnění formy - doba vstřiku, Bod přepnutí ze vstřikovacího tlaku na dotlak, Bod přepnutí - dráhově, objemově, Bod přepnutí - tlakově - v pohonném systému, ve formě, v horkém rozvodu, Bod přepnutí - časově, Úroveň dotlaku a doba dotlaku, Polštář, Optimalizace nastavení plnicí a dotlakové fáze, Doba ochlazování a chlazení, teplota vyhazování výstřiku z formy, Doba manipulace, Tlakové křivky, Tabulka jakosti, způsobilost procesu, Seřizování a optimalizace vstřikovacího procesu, Vstřikování druhotných materiálů, Vady výstřiků a jejich odstraňování, Základní rozdělení vad , Vady, jejich příčiny a odstranění vad, Přestřiky, přetoky, otřepy, Neúplné výstřiky, Propadliny, staženiny, lunkry, zvlnění povrchu, Studené spoje, Místní spálení materiálu v důsledku komprese vzduchu (dieselefekt), Šmouhy, šlíry, změna barvy, Tmavé body na povrchu výstřiků, Stopy vlhkosti, Tvorba drobných bublinek (vzduch, plynné produkty), Rozdíl lesku na povrchu výstřiku, rozdíly na dezénu, Opalescence, stříbření, mikrotrhlinky, napěťové trhlinky (pnutí), křehnutí, Tokové čáry, studené tokové linie, Kresba po volném proudu taveniny - meandrový tok, Jemně rýhovaný až pórovitý povrch (vzhled gramofonové desky, pomerančové kůry), Stopy po studené tavenině (roub), rozvrstvování (delaminace), Stopy po vyhazovačích, Deformace výstřiků při vyhazování z formy, POLYOLEFINY, Polypropylen - PP, Polyetylen - PE, STYRÉNOVÉ POLYMERY, POLYMETHYLMETAKRYLÁT, POLYAMIDY, POLYKARBONÁT, POLYOXYMETHYLEN - POLYACETAL - POLYFORMALDEHYD, LINEÁRNÍ POLYESTERY, POLYMERY S TEKUTÝMI KRYSTALY (plně aromatické polyestery), VYSOCE TEPLOTNĚ A CHEMICKY ODOLNÉ TERMOPLASTY, TERMOPLASTY PLNĚNÉ DLOUHÝMI VLÁKNY, TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - TPE, TPE - O, EPDM/PP, TPE - S, TPE - U, TPE - E, TPE - A, ETYLENVINYLACETÁT - EVA, Definice pojmů, Sušení termoplastů, Měření obsahu vlhkosti ve vstřikovacích granulátech, Sušárny granulátů - způsoby sušení, Sušárny se samovolnou cirkulací ohřátého vzduchu, Sušárny s nuceným oběhem ohřátého vzduchu, Sušárny s nuceným oběhem ohřátého suchého vzduchu, Podtlakové sušárny, Tlakovzdušné sušárny, Kondicionace výstřiků z termoplastů, Termoplasty a podmínky jejich sušení, Proč odvzdušnění, Vliv technologických parametrů vstřikování na odvzdušnění, Dimenzování odvzdušňovacích systémů, Příklad výpočtu průřezu odvzdušňovacího kanálu, Technické provedení odvzdušnění, Technické prostředky pro minimalizaci vzniku studených spojů, Monografie, Sborníky z konferencí, Internetové odkazy - časopisy, Databáze, Ostatní , Aditiva, Termoplasty a aditiva, Vstřikovací stroje, Horké systémy vstřikovacích forem
 • rejstřík knihy
  anizotropie dosmrštění, anizotropie smrštění, anizotropii výrobního smrštění, barviva, časová ochrana, databáze CAMPUS, definice výrobního smrštění, deformace, deformace výstřiků, delaminace, dieselefekt, Dieselův efekt, dotlaková fáze, dráhová ochrana, druhotné materiály, druhy termoplastů, fáze ochlazovací, fáze vstřikovacího cyklu, forma, geometrie vtoku, granulát, horké trysky, index toku taveniny, jmenovitý rozměr, kondicionace výstřiků, kvalita výstřiků z termoplastů, makromolekuly, meandrový tok, nanoplniva, neúplné výstřiky, nevyztužující plniva, normalizace, obvodové rozměry formy, odpor na šneku, odvzdušnění, opalescence, otáčky šneku, otřepy, plastikační fáze, plniva, polštář, polyacetal, polyamidy, polyestery, polyetylen, polykarbonát, polymery, styrénové, polymethylmetakrylát, polyoxymethylen, polypropylen, Propadliny, přepnutí ze vstřikovacího tlaku, přestřiky, přetoky, pvT diagram, recyklace, rosný bod vzduchu, rozdíl lesku, rychlost vstřikování, seřizování formy, smrštění, ovlivnění, paktický závěr, stav výstřiku, stopy vlhkosti, stříbření, studené spoje, studený spoj na výstřiku, sušárny, podtlakové, s nuceným oběhem ohřátého vzduchu, s snuceným oběhem ohřátého suchého vzduchu, se samovolnou cirkulací ohřátého vzduchu, tlakovzdušné, sušení termoplastů, podmínky, tabulka jakosti, teplota rozkladu polymeru, teplota skelného přechodu, teplota tání krystalického podílu, teplotní degradace taveniny, termoplastické elastomery, termoplasty, chemicky odolné, plněné dlouhými vlákny, tlaková ochrana, tlakové křivky, tlakové snímače, tmavé body na povrchu, tokové čáry, TPE, tuhost formy, tunelové ústí, tvary výstřiků, tvorba drobných bublinek, vady výstřiku, velikost dávky, viskozita, vláknitá plniva, vstřikovací fáze, vstřikování, seřizování a optimalizace, výpočet uzavírací síly, výrobní objemové smrštění, výška formy, vyztužující efekt, zásady, při seřizování a optimalizaci, zkratky a označení, změna barvy, způsob odvzdušnění, způsoby sušení,

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/141034-vstrikovani-plastu.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO