BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

CNC obráběcí stroje a jejich programování

CNC obráběcí stroje a jejich programování
 (Štulpa Miloslav)
obj. číslo140865
autor Štulpa Miloslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba120 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 10.9.2006
ISBN / EAN80-7300-207-8
9788073002077
dostupnostObjednávka pouze
Cena
v kamenném obchodě
 
235 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
209 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  20.7.2015

Popis

POZOR - kniha doprodána - nové vydání stejného autora je zde:
CNC - Programování obráběcích strojů

obsah download reakce odkazy keywords

Publikace "CNC obráběcí stroje a jejich programování" je zaměřena na čtenáře, kteří mají zájem získat či prohloubit si vědomosti o CNC technice ve strojírenství, o principech CNC řízení a dává přehled o způsobech programování. Obsahem publikace jsou i další témata související s problematikou CNC.

Publikace je psána tak, aby byla srozumitelná široké odborné veřejnosti a svojí koncepcí vyhovuje i jako učebnice pro výuku na odborných školách všech stupňů se zaměřením na strojírenství. Jistě ji též využijí pracovníci ve strojírenství pro zvýšení své kvalifikace a rekvalifikace, a zárověň pracovníci podniků, které se modernizují a zavádí tuto progresivní techniku CNC. Je určena též pro pracovníky útvarů technologické přípravy výroby a technologického rozvoje, kde najdou informace na téma "Co umějí současné CNC stroje" a téma o ekonomice provozu CNC strojů.

Na uvedených příkladech si lze, po předchozím prostudování, procvičit programování CNC, než následně přikročí studující k programování na simulátoru CNC stroje a na vlastním stroji. Takto čtenář může přispět ke zrychlení a lepšímu pochopení cílů svého snažení. Ti, kteří již tuto oblast znají, se mohou dovědět více o možnostech CNC obráběcích strojů, o principech a možnostech dalšího ručního programování (při nepoužití kódu ISO) a v CAD/CAM systémech. Dále i o nastupující technologii HSC, ke které jsou k dispozici na trhu již odpovídající nástroje a CNC obráběcí stroje. Také zde najdou, zejména začínající firmy, informace o organizaci práce pro tuto oblast a informace, jak provádět kalkulace, tam kde se nejvíce používá CNC technika.

 • připomínka čtenáře a reakce autora

  Odkazy

  Keywords

  • obsah knihy
   CNC obráběcí stroj - princip a řízení, Definice, Schéma CNC obráběcího stroje a jeho řízení, Provozní režimy CNC obráběcích strojů, Testy programů a simulace, Souřadnicový systém stroje, Nulové a další vztažné body na CNC strojích, Určení nulového bodu obrobku a posuny souřadnicové soustavy, Korekce nástrojů, Korekce délkové, Korekce rádiusové, Použití korekcí rádiusových pro práci stroje, Určení polohy nástroje na obráběné ploše, Pojem interpolace, pojem inkrement, Programování CNC strojů, Struktura programu, Programování - použití nejdůležitějších funkcí G, M, Tvorba programu, Princip absolutního a přírůstkového programování, Programování - řešené příklady, Programování v absolutních souřadnicích - soustruh, Programování v absolutních souřadnicích - frézka, Pomocí polárních souřadnic - frézka, Pomocí parametrů - frézka, Programování konturové, Programování dílenské, Závěrem k ručnímu programování, Programování CNC strojů pomocí CAD/CAM systémů (automatizované v modulu CAM), Konstrukční řešení hlavních částí CNC strojů, Koncepce rámů stroje , Pohony stroje, Příslušenství stroje, Soustruhy: koník, lunety, revolverové hlavy, osy "Y" a "B", Zásobníky nástrojů, Organizace - Technologie - Ekonomika při provozu CNC strojů, Zařazení programátorů CNC strojů do organizace práce v podniku, Kvalifikace obsluhy CNC strojů, Technologie na CNC strojích, Stanovení řezných podmínek , Několik poznámek k obrábění na CNC strojích, Technologičnost konstrukce výrobku z hlediska výroby na CNC strojích, Řízení pracovišť - z hlediska technologie, Ekonomika provozu CNC strojů , Kalkulace (tvorba ceny) na základě nákladů provozu stroje , CNC technika a její technický rozvoj, CNC stroje, současný stav a trendy vývoje, Obráběcí CNC centra , Výrobní technologie HSC , Princip HCS řezných procesů , Řezné materiály pro HCS obrábění, Řezné podmínky , Programování řídicích systémů HSC strojů , Obrábění 1D až 5D - vysvětlení pojmů, Současná obráběcí centra , Ukázky programování v praxi , Programování v řídicím systému Mazatrol, Programování v řídicím systému Heidenhain Manual plus M, Programování v řídicím systému Sinumerik 840/810 D, Programování v řídicím systému Sinumerik 810/820 T, Dílenské programování v řídicím systému Fanuc, Příklady pro výcvik v CNC programování, Příklad: Kontura obrobku (v rovině X Y), Příklad: Kontura obrobku (v rovině XY), Příklad: Kontura obrobku (v rovině XZ), Příklad: Programování osy (v rovině XY), Příklad: Kontura obrobku (v rovině XZ), Příklad: Kontura obrobku (v rovině XZ), Ukázky moderní CNC obráběcí techniky.
  • rejstřík knihy
   absolutní programování adaptivní řízení analýza nákladů na výrobek analýza spotřeby času ve směně bezobslužná výroba bezobslužné pracoviště bod nastavení nástroje bod špičky nástroje CAD/CAM programování CAM systém CNC stroje (centra) čas výroby doplňková osa frézování nesousledné frézování sousledné interpolace kruhová interpolace lineární kartézský systém souřadnic korekce délková korekce rádiusová korekce výsledná náklady provozu stroje nulový bod obrobku nulový bod součásti nulový bod stroje obráběcí centrum obráběcí stroje (centrum) parametrické programování postprocesor posun souřadnicové soustavy programování absolutní programování pomocí polárních souřadnic programování přírůstkové (inkrementální) přírůstky, inkrementy rádiusy, velikost referenční bod stroje režim AUTO režim B-B režim DIAGNOSTIKY režim EDITACE režim MANUAL režim TEACH IN režim TOOL MEMORY rotační osa řezné podmínky simulace obrábění simulace zhotoveného programu stanovení nulového bodu obrobku stanovení řezné rychlosti stanovení velikosti otáček strategie obrábění technologičnost pro obrábění technolog-postupář technolog-programátor trend vývoje trvanlivost ostří nástroje vícestrojová obsluha vysokorychlostní obrábění vztažný bod suportu nebo vřetene základní osa.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/140865-cnc-obrabeci-stroje-a-jejich-programovani.aspx

 • Měřicí háčky

  různé barvy a velikosti

  Levné bastldesky

  5×7, 7×9, 9×15 cm

  Měřicí jehly

  průměr 1 mm

  Tlačítková klávesnice

  100 Kč

  Jazyky

  Amper BRNO