BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Maxwellovy rovnice

a jejich názorné odvození

Maxwellovy rovnice - a jejich názorné odvození
 (Szántó Ladislav)
obj. číslo140523
autor Szántó Ladislav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba124 stran A5 / brožovaná V2
vydání2. přepracované
prodáváme od 18.5.2012
ISBN / EAN978-80-7300-450-7
9788073004507
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
199 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
177 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  24.5.2012

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha pojednává o elektromagnetickém poli netradičním způsobem. Vychází z pěti srozumitelných postulátů získaných ze zkušenosti každodenního života a staví na elementárních myšlenkových experimentech, z nichž odvozuje Maxwellovy rovnice a zákony elektromagnetického pole. V druhém vydání autor zúročil zkušenosti z prvního vydání a nově formuluje některé pasáže. Týká se to hlavně vektoru potenciálu magnetického pole a hustoty energie magnetického pole, ale i kapitoly o zákonných měrných jednotkách. Druhé vydání je doplněno novými oddíly. Stať Rovnice kontinuity pomáhá pochopit "podivný" Maxwellův proud. V pojednání o elektrostatickém a magnetostatickém poli z pohledu speciální teorie relativity se odvozuje Ampereův zákon jako důsledek elektrických sil dvou liniových nábojů, čímž se redukuje počet původních pěti postulátů na čtyři. V tomto pojednání se také objasní, proč molekulární proudy ve feromagnetikách posilují magnetické pole vnějších proudů. V novém oddílu se snížená rychlost elektromagnetických vln v látkovém prostředí dává do souvislosti s indexem lomu světla a vysvětluje se to z pozic QED - kvantové elektrodynamiky.

Spis je míněn jako učební pomůcka pro vysoké školy technického zaměření. Dostupné publikace dnes předkládají tuto látku spíše ve formě sbírky hotových matematických formulí, a tak čtenáře učí memorovat a mechanicky počítat s nimi. Tato publikace však odvozuje zákony a rovnice elektromagnetických polí a učí inženýrsky myslet a matematicky se vyjadřovat.

Ani v dnešním světe počítačů a internetu bychom neměli zapomínat na základy, ze kterých tyto technické vymoženosti vyrůstají.

Historie vydání

 • 1. vydání - listopad 2003 - ISBN 80-7300-096-2
 • 2. vydání - květen 2012 - ISBN 978-80-7300-450-7
 • 2. vydání - květen 2012 - ISBN 978-80-7300-451-4 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Pocta zakladatelům
 2. Elektrostatické pole
 3. Magnetostatické pole
 4. Nestacionární elektromagnetické pole
 5. Zákonné měrné jednotky
 6. Příloha
 7. Rejstřík, Seznam užitých symbolů

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Siločáry, Coulombův zákon, Výtok intenzity elektrického pole přes pomyslnou uzavřenou plochu, Maxwellova rovnice pro spojité rozložení nábojů, Elektrické pole liniového náboje, Elektrické pole plošného náboje, Energie elektrického pole, Potenciál elektrického pole, Elektrické pole v látkovém prostředí, Složky elektrického pole, Lom siločar na rozhraní dielektrik, Kondenzátor a jeho kapacita, D-E diagram, Hustota energie elektrického pole v látkovém prostředí, Magnetostatické pole, Magnetický pól a jeho magnetické pole, Ampérův zákon, Magnetická indukce pole nekonečného přímého vodiče, Biotův a Savartův zákon, Magnetický potenciál, Druhá Maxwellova rovnice, Dráhový integrál B, Rotace B, Třetí Maxwellova rovnice, Lorentzova síla, Magnetické pole v látkovém prostředí, B-H diagram, Lom siločar indukce resp intenzity magnetického pole, Hustota energie magnetického pole, Permanentní magnet , Síla působící na póly elektromagnetu, Nestacionární Elektromagnetické pole, Faradayův indukční zákon, Čtvrtá Maxwellova rovnice, Elektromagnetické vlnění, Odvození rotrotE = -DE, Elektromagnetická vlna, Hustota energie, hustota hmotnosti elektromagnetické vlny, Poyntingův vektor, Zákonné měrné jednotky, Repetitorium vektorového počtu, Vlnová rovnice, Gaussova a Stokesova věta, Elektrický proud, Síla působící na vodič v magnetickém poli, Relativita a elektromagnetické pole
 • rejstřík knihy
  ampér, abampér, Ampereův zákon, Biotův-Savartův zákon, Biotova-Savartova síla, coulomb, Coulombův zákon, diamagnetická látka, ekvipotenciální plocha, elektret, elektrický dipól, elektromotorické napětí, elektromotorická síla , indukce elektrického pole, Faradayův induční zákon, feroelektrikum, feromagnetikum, Franklin, foton, Gaussova věta, Hamiltonův operátor, Hallův jev, Heviside, hustota energie elektrického pole, hustota energie magnetického pole, hustota energie elmag vlny, hustota hmotnosti elektromagnetické vlny, hysterezní smyčka, indukce elektrického pole, indukce magnetického pole, index lomu světla, indukovaná intenzita, intenzita elektrického pole, intenzita magnetického pole, Josefsonův jev, kapacita kondenzátoru, Kirchhoffův zákon, koercitivní síla, konzervativní pole, Laplaceův operátor, Lenzovo pravidlo, Lorentzova síla, Maxwellova rovnice, magnetický odpor, magnetický potenciál, Maxwellův posuvný proud, molekulární proud, monopol, nabla operátor, nekonzervativní pole, operátor divergence, operátor gradientu, operátor rotace, paramagnetická látka, permeabilita vakua, permitivita vakua, Poissonova rovnice, polarizace dielektrika, polarizace vlny, potenciál elektrického pole, Poyntingův výkon záření, pravidlo pravé ruky, příčné vlnění, vázané náboje, vektor polarizace, vířivé pole, vlnová rovnice, volné náboje, relativní permeabilita, relativní permitivita, remanentní indukce, rovnice kontinuita, Rowlandův experiment, rychlost elektromagnetické vlny, rychlost elmag. vlny v látce, Stokesova věta, susceptibilita, SI měrné jednotky.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/140523-maxwellovy-rovnice.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO