BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Inteligentní dopravní systémy

Inteligentní dopravní systémy
 (Přibyl Pavel, Svítek Miroslav)
obj. číslo140417
autor Přibyl Pavel, Svítek Miroslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba544 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 2.4.2002
ISBN / EAN80-7300-029-6
9788073000295
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
561 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
499 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  12.1.2005

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Pojem "Inteligentní dopravní sytémy" (ITS) se používá stále více pro globální program zahrnující řadu technologií, jejichž cílem je učinit dopravu bezpečnější a efektivnější, s menšími kongescemi na silnicích a s nižším ekologickým zatížením prostředí.

Na otázku zda tato kniha vysvětlí detailněji všechno, co lze počítat mezi inteligentní dopravní systémy je nutné odpovědět, že ne. Přesto lze říci, že se jedná o první českou publikaci tohoto druhu, která soustřeďuje všechny poslední poznatky z tohoto dynamického oboru.

Velká pozornost je věnována řízení měst, neboť je zřejmé, že existují moderní metody řízení, které mají prokazatelné přínosy ve srovnání s tím, co se u nás dosud používá, když myslíme na dynamické řízení nebo na koordinaci typu "Zelená vlna". V zahraničí je věnována velká pozornost řízení dálnic, kde se daří instalací ITS systémů snížit důsledky nehod řádově o třicet procent. Proto jsou zde popsány a detailněji analyzovány všechny známé systémy zlepšující poměry na dálnicích.

Odliv cestujících z veřejné dopravy lze omezit tím, že se tento druh dopravy učiní více atraktivní. Projekt ROMANCE popsaný v knize ukazuje, že toho lze docílit ITS prostředky. Problém "bloudících" vozidel, která hledají místa na zaparkování a tak zatěžují centra měst je také řešen vyššími formami řízení popsanými v kapitole věnované parkovacím systémům.

Relativně velká pozornost je zde věnována informačním a navigačním systémům, které jsou jedním z pilířů ITS. Potěšitelné je, že se i u nás začínají používat v širší míře. Výrobci automobilů investují velké prostředky do vývoje inteligentních automobilů, jejichž současný stav i perspektivy vývoje jsou popsány ve speciální kapitole, úzce související s kapitolou věnovanou bezpečnosti. Zde skutečně platí, že se pokrok doslova řítí.

Rozsáhlá část knihy je věnovaná komunikacím, neboť přenos informací je základní komponentou dopravní telematiky. Od základů oboru telekomunikací se čtenář dostává až k multimediální gateway, která je schopna přenášet obrázky z desítek kamer, telefonické hovory a data v reálném prostředí "informační dálnice".

Speciální kapitola je věnována tunelům, a to jak z hlediska dopravního, tak i technologického. Je to dáno tím, že tunely jsou velmi speciální částí komunikačního systému a musí být důsledně integrovány do celého systému.

Závěrečné kapitoly jsou věnovány pozici České republiky, z hlediska stavu ITS, v evropském a světovém kontextu. Patrně pro mnohé čtenáře bude překvapením, že na tom není naše republika příliš špatně, a že jsme patrně na vedoucím místě mezi bývalými východními zeměmi.

Knihu by měli číst nejenom vyhranění specialisté, kterým by měla poskytnout potřebné údaje pro další rozvoj oboru, ale i pracovníci státních a městských institucí. Těmto pracovníkům by měla umožnit se orientovat v oboru a hlavně jim poskytnou dostatek informací, aby mohli ITS systémy cílevědomě plánovat a dohlížet na jejich praktickou implementaci.

Při formování ITS systémů je nutno vycházet z následující zásady: ITS systém se nedá koupit, ale dá se cílevědomě budovat.

Historie vydání

 • 1. vydání - duben 2002 - ISBN 80-7300-029-6
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Kategorizace a architektura dopravní telematiky
 2. Telematické systémy ve městech
 3. Městská hromadná doprava
 4. Doprava v klidu
 5. Řízení pozemních komunikací
 6. Informační systémy
 7. Navigační systémy
 8. Systémy elektronického vybírání poplatků
 9. Inteligentní vozidlo
 10. Bezpečnostní systémY na komunikacích
 11. Komunikační infrastruktura
 12. Silniční tunel jako součást Telematického systému
 13. Telematika a Česká republika
 14. Standardizační proces

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Kategorizace a architektura dopravní telematiky, Úvod, Architektura silniční telematiky, Funkční architektura, Informační architektura, Silné procesy, Hierarchická struktura dopravní telematiky, Fyzická a komunikační architektura, Organizační architektura, Základní subsystémy dopravně-telematických systémů, Technické subsystémy, Akční členy, Senzory, Komunikační infrastruktura, Informační technologie, Subsystémy pro řízení procesů, Dopravní management měst, Management silnic a dálnic, Ekologický management, Pasportní a ekonomické subsystémy, Národní koncepce implementace dopravní telematiky, Přípravné aktivity, Analýza aktuálního stavu, Stanovení cílů, Stanovení zadání, Plán implementace, Realizace národního pilotního projektu, Role privátního sektoru, Telematické systémy ve městech, Úvod, Význam řídicích systémů, Zkušenosti z Evropy, Zkušenosti z Asie, Zkušenosti z USA a Kanady, Základní pojmy městského managementu, Hierarchie městských systémů, Telematické subsystémy městského managementu, Přehled řízení dopravních sítí ve městě, Řízení dopravního uzlu, Řízení dopravní sítě, Řízení off-line, Řízení on-line, Metoda pro optimalizaci řízení plošných útvarů - TRANSYT, Dopravní principy použité v TRANSYT, Základní předpoklady, Reprezentace dopravní sítě, Intenzitní profil cyklu, Intenzity dopravního proudu na dopravní cestě, Zdržení, Optimalizační nástroje v programu TRANSYT, Závěr k metodě TRANSYT, Centralizovaná inteligence, Metoda SCOOT, Výsledky řízení pomocí SCATS, Závěr k metodám SCOOT a SCATS, Systémy s decentralizovanou inteligencí, Popis metody MOTION, Management kongescí a nehod - modul CIM, Preference MHD, Výsledky řízení pomocí MOTION, Expertní metody řízení, Definice problému saturovaných sítí, Model zpoždění v dopravním uzlu, Úloha řízení saturované dopravní sítě, Expertní systémy, Řízení pomocí fuzzy metodiky, Požadavky na řízení na úrovni útvaru, Možnosti řízení dopravního proudu, Řízení zastavováním vozidel, Řízení změnou jízdních parametrů, Řízení informováním a navigováním, Informační systém s působením na dopravní proud, Informační systém v individuálním vozidle, Informace před jízdou, Navigační systém s působením na dopravní proud, Navigační systém v individuálním vozidle, Závěr, Městskáhromadná doprava, Úvod, Hromadná doprava a telematika, Informace pro cestující, Vyšší formy veřejné dopravy - ROMANSE, Informace v prostředcích hromadné dopravy, Intermodální doprava, Zvýšení bezpečnosti, Elektronické platby, Preference MHD, Preference kontakty a preference bezkontaktní, Detekce vozidla kontakty, Lokální systém - bezdrátové spojení krátkého dosahu, Centrální systém preferencí založený na GPS, Vozidla s právem přednosti v jízdě, Způsoby zajištění, Prostředky pro pomoc hendikepovaným osobám, Normy a ekologické standardy, Závěr, Doprava v klidu, Úvod, Vztah telematických zařízení k dopravě v klidu, Řešení DvK v závislosti na urbanistickém charakteru území, Parkovací kapacity na veřejných komunikacích, Systém parkovacích automatů, Způsoby plateb za využívání parkovacích kapacit, Systém plateb v hotovosti, Systém elektronických plateb, Příklad provedení "Zóny placeného stání" v centru Prahy, Hlídaná parkoviště, Parkoviště typu P+R, Naváděcí systém na parkoviště P+R, Řídicí systém parkoviště P+R, Spolehlivost systému P+R, Technické subsystémy parkovišť P+R, Příklad parkovišť v systému P+R v Praze, Parkovací kapacity v garážových objektech, Typy parkovacích systémů v garážových objektech, Systémy pro zakládání vozidel, Příklad řešení automatického parkovacího systému v hromadném garážovém objektu, Informace o parkování na Internetu, Závěr, Řízení pozemních komunikací, Příčiny a důsledky nehod na pozemních komunikacích, Systémy pro zvýšení bezpečnosti na silnicích, Detekce překážek provozu a špatného počasí, Povětrnostní podmínky, Překážky na komunikaci, Dopravní excesy, Eliminace mikrospánků, Automatická identifikace nehod a kongescí, Systémy pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti jízdy v linii, Liniové řízení - RLTC, Hlavní cíle systému RLTC, Hardwarové řešení, Řídicí systém, Výsledky řízenípilotní projekt, Řízení vjezdu na dálnice, Preference obsazených vozidel, Inteligentní dálnice, Rozvoj transevropských dopravních sítí, Informační toky, Závěr, Informační systémy, Přehled trhu, Zkušenosti z Asie, Zkušenosti z USA, Zkušenosti z Evropy, Trafficmaster, Další informační systémy, RDS-TMC, Integrace informačních systémů do dopravního systému, Informační systém s působením na dopravní proud, TFIS (Traffic Flow Information System), Technické řešení informačních displejů, Informační systémy v individuálním vozidle, Informační systémy - aktivní, Informační systémy - pasivní, Informace před jízdou, Navigační systémy, Zkušenosti z Japonska, Zkušenosti z USA, Zkušenosti z Evropy, Nejbližší budoucnost, Historický úvod do systémů pro určování pozice, Způsoby určování polohy vozidla, Přímé určení polohy, Nepřímé určení polohy, Senzory pro relativní měření, Snímání hnacího hřídele, Senzory na kolech, Gyroskopy, Senzory pro absolutní měření,Magnetický kompas, Globální poziční systém, Další vývoj GNSS, Přijímač GPS, Principy zpracování signálu v GPS přijímačích, Trendy v GPS přijímačích, Hardwarová implementace GPS systému ve vozidle, Poziční systémy mimo GPS, QUICKTRACK, Zaměřování pomocí senzorů - Etak, Systém majáčků, Celulární poziční systémy, Navigační systémy ve vozidlech, Pasivní navigační systémy, Navigační systémy reagující na aktuální dopravní podmínky, Navigační systém s působením na dopravní proud, TFNS (Traffic Flow Navigation System), Závěr, Systémy elektronického vybírání poplatků, Architektura EFC systémů, Základní dělení EFC systémů, Technologie EFC systémů, DSRC (Dedicated Short Range Communication), Technický popis, Princip činnosti, Přenosy v infračerveném pásmu, Dohledový systém, GPS/GSM (Global Positioning System/Global System for Mobile Communication), Technický popis, Princip činnosti, Dohledový systém, Švýcarský systém - LSVA, Způsob plateb, Princip vybírání mýtného, Závěr, Porovnání technologií EFC, Dohledové systémy, Mobilní dohledové systémy, Pevné dohledové systémy, Video Enforcement System (VES) - video dohledový systém, Rozpoznávání státní poznávací značky, Dobré příklady v Evropě a ve světě, EFC ve Francii, Architektura systému, Technické zařízení, EFC v Itálii, EFC v Holandsku, EFC v Norsku, Spojení mezi Dánskem a Švédskem (Örensund), Portugalsko, Izrael, Turecko, Austrálie, Japonsko, Závěr, Inteligentní vozidlo, Úvod, Koncept systému pro podporu řízení (DSS), Komponenty DSS systému, Řídicí počítač, Hlasové ovládání některých funkcí DSS, Elektronické displeje pro DSS, Ovládací prvky pro DSS, Komunikační systémy uvnitř inteligentního vozidla, CAN komunikace, MOST komunikace, Inteligentní senzory, Vnitřní služby inteligentního vozidla, Navigace vozidla, Monitorování dopravní scény, Automatické vedení vozidla, Protisrážkové systémy, Vnější služby inteligentního vozidla, Dynamická navigace, On-line navigace, Informace o stavu dopravy, Ochrana automobilu, SOS volání, Servisní služby, Dopravní zpravodajství, Služby Internetu, Elektronické platby, Realizace inteligentních vozidel ve světě, Závěr, Bezpečnostní systémY na komunikacích, Včasné informace o nehodách, Zařízení pro záznam průběhu nehody, Jízda na červenou, Varovná zařízení při překročení rychlosti, Varovná bezpečnostní zařízení, Zařízení pro zklidnění dopravy, Bezpečnostní zařízení pro hendikepované spoluobčany, Měření fyzikálních podmínek, Vážení vozidel za jízdy, WIM senzory, Závěr, Komunikační infrastruktura, Základní pojmy, Struktura komunikačního řetězce, Signály, Modulace, Amplitudová modulace, Kmitočtová modulace, Fázová modulace, Přenosový kanál, Šířka kanáluútlum, Multiplexování, Kmitočtový multiplexor, Časový multiplexor, Kódový multiplexor, Šum a interference, Šum, Interference, Poměr signál/šum a poměr bitových chyb, Zabezpečení přenosu dat, Automatická žádost o opakování, Dopředná kontrola chyb, Režimy přenosů, Druhy přenosů, Technika přenosu, Úvod do telekomunikačních sítí, Architektura telekomunikačních sítí, Základní rozdělení telekomunikačních sítí, Rozdělení telekomunikačních služeb, Klasifikace telekomunikačních služeb, Služby telekomunikační, Hlasové služby, Služby účastnického dálnopisu, Datové služby, Telematické služby, Ostatní služby, Rozdělení radiokomunikačních služeb, Pozemní rádiové služby, Družicové rádiové služby, Realizace telekomunikačních a rádiových sítí, Veřejné datové sítě, Terminologie, Přenosy dat veřejnou telekomunikační sítí, Vyhrazené datové sítě LAN, Sběrnicové sítě s deterministickým přístupem, Sběrnicové sítě s náhodným přístupem ke sdílenému médiu, Veřejné a vyhrazené datové sítě MAN a WAN, Frame Relay, SMDS, ATM, Bezdrátové datové přenosy, Rádiové modemy, Privátní rádiové sítě, Mikrovlnné digitální spoje (v pásmu GHz), DSRC, Bluetooth, GSM datové přenosy, GSM-SMS přenosy, GSM-WAP přenosy, Další vývoj GSM,GPRS,Trunkové sítě,Rozhlasové vysílání RDS-TMC,Digitální rozhlasové vysílání,Digitální televizní vysílání, Multimediální přenosy, Kódování obrazu, Integrované přenosy, Závěr, Silniční tunel jako součást Telematického systému, Funkční architektura tunelů, Tunel jako telematický subsystém,Centrální řídicí systém, Charakteristické režimy tunelu, Realizace řídicího systému, Integrace tunelového a městského řídicího systému, Závěr, Telematika a Česká republika, Úvod, Evropské a světové organizace, Organizace ERTICO, Mezinárodní silniční organizace PIARC, Evropská unie, Standardizace CEN a ISO, Sdružení pro dopravní telematiku, Závěr, Standardizační proces, Standardizace CEN a ISO, Pracovní skupiny CEN/TC, Pracovní skupiny ISO/TC, Anotace norem ISO a CEN.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/140417-inteligentni-dopravni-systemy.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO