BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Blikače s časovačem 555

Blikače s časovačem 555
 (Hájek Jan ing.)
obj. číslo121735
autor Hájek Jan ing.
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba124 stran A5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 16.2.2006
ISBN / EAN80-7300-196-9
9788073001964
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
179 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
159 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  22.2.2006

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Předložená kniha má podobnou strukturu jako předchozí příručky a je opět rozdělena do tří hlavních dílů. Prvá část (kapitoly 1 až 3) se zabývá definicí blikače, všeobecně se zmiňuje o zdrojích energie a světla, popisuje funkci časovače 555, jeho základní zapojení a výstupní obvody, vyskytující se v příkladech použití v druhé části (kapitoly 4 až 8). Třetí část obsahuje technická data časovače, seznam literatury a rejstřík.

V předchozích příručkách se zapojeními s jedním, dvěma a více časovači 555 byla třetí kapitola vždy věnována některému obecnějšímu aspektu: systematickému rozdělení výstupních zapojení časovače 555 nebo klasifikaci vzájemých vazeb mezi dvěma a více časovači. Zde jsou v třetí kapitole popsány výstupní obvody podobně jako ve svazku "Časovač 555", tentokrát však jen výstupní obvody světelné. Souhrn optických výstupních zapojení se systematickým rozdělením je novinkou a nebyl v uvedeném rozsahu publikován dosud v žádné literatuře.

Důležitou částí knihy jsou odkazy na literaturu, obdobně uspořádané jako v předchozích příručkách. Nejprve jsou uvedeny známé knihy nebo obsáhlejší články, zabývající se výhradně časovačem 555. Tyto literární prameny zpravidla obsahují vysvětlení funkce a činnosti základních zapojení a jistý počet příkladů schémat. Zde jsou sestaveny za sebou a průběžně očíslovány (L1, L2, L3 atd.).

U praktických příkladů použití časovačů 555 (od kap. 4) jsou odkazy na původní prameny přiřazeny jednotlivým obrázkům. To umožňuje čtenáři nahlédnout do odpovídající literatury, kde nalezne např. podrobnější popisy, stavební návody s návrhy plošných spojů, rozpisky součástek a další informace, potřebné pro stavbu a oživování popisovaného zapojení.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2006 - ISBN 80-7300-196-9
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-365-4 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Základní zapojení časovače 555
 3. Světelná výstupní zapojení
 4. Jednoduché blikače
 5. Blikající indikátory
 6. Blikající zkoušečky
 7. Ovládané blikače
 8. Různá zapojení
 9. Příloha

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

 • vlnová délka - online kalkulačka

Keywords

 • obsah knihy
  Blikače, Světlo, Rozdělení blikačů , Periodické blikače, Neperiodické blikače, Blikač s časovačem 555, Zdroj energie, Přerušovač, Zdroje světla, Žárovky, Světelné diody LED, Světelné diody OLED, Příklady blikačů, Základní zapojení časovače 555, Blokové zapojení, Vnitřní blokové zapojení, Monostabilní multivibrátor, Astabilní multivibrátor, Varianta astabilního multivibrátoru, Bistabilní zapojení, Světelná výstupní zapojení, Výstupní zapojení se žárovkou, Přímé připojení žárovky na výstup, Nepřímé připojení žárovky na výstup, Výstupní zapojení se světelnou diodou LED, Přímé připojení LED na výstup, Nepřímé připojení LED na výstup, Výpočet předřadného odporu pro LED, Jednoduché blikače, Jednoduché blikače se žárovkou, Nejjednodušší blikač se žárovkou, Blikač se žárovkou a střídou 0,5, Blikač se dvěma žárovkami, Blikač s výkonovými žárovkami, Blikač s velkým výkonem, Blikající zdroj světla, Blikač s velmi dlouhou periodou, Výkonový blikač s velmi dlouhou periodou, Blikač řídící jas žárovky, Jednoduché blikače s jednou LED, Nejjednodušší blikač s jednou LED, Symetrizovaný blikač s jednou LED, Symetrický blikač s jednou LED, Vypínaný experimentální blikač, Světlem aktivovaný blikač, Zabezpečovací blikač pro auto, Blikač s krátkými záblesky, LED se záblesky, Blikač s nastavením kmitočtu, Jednoduché blikače se dvěma LED, Blikač pro modelovou železnici, Elektronický šperk, Blikač SMD, Dvojitý blikač se světelnými diodami, Blikač s LED, Střídavý blikač SMD, Blikač s dvoubarevnou LED, Varianta blikače, Jednoduché blikače s několika LED, Blikající kříž, Blikající řady LED, Školní blikač SMD, Blikající srdce, Blikající indikátory, Indikátor hladiny, Indikátory hladin, Indikátor poklesu napětí, Indikátor napětí ve svítilně, Indikátor přerušení žárovky, Indikátor pro modeláře, Indikátor přetížení, Indikátor síťového napětí, Indikátor přerušení pojistky, Blikající zkoušečky, Zkoušečka LCD, Zkoušečka časovačů 555, Zkoušečka časovačů 555 a OZ, Zkoušečka reakce, Zkoušečka únavy, Logická zkoušečka, Dynamická logická sonda, Zkoušečka vánočního osvětlení, Zkoušeč elektrolytických kondenzátorů, Ovládané blikače, Ovládání pomocným vstupem, Optický alarm, Blikač pro roboty, Světlem ovládaný blikač, Ovládání LED dvěma tlačítky, Bistabilní obvody, Senzorové tlačítko, Bistabilní klopný obvod, Ovládání LED jedním tlačítkem, Bistabilní budič LED, Elektronický spínač, Senzorový přepínač, Různá zapojení, Hry, Panna-orel 1, Panna-orel 2, Panna-orel 3, Zpomalovač impulzů, Infračervené blikače, Vysílač infračervené závory, Vysílač pro dálkové řízení, Jednoduchý infračervený vysílač, Vysílač pro infračervenou závoru, Vysílač pro dvoupaprskovou závoru, Světelný modulátor, Senzorový vysílač, Vysílač infračerveného telefonu, Blikač bez kapacity, Příloha, Technická data, Mechanická data, Elektrická data, Nomogramy, Nomogram monostabilního multivibrátoru, Nomogram astabilního multivibrátoru.
 • rejstřík knihy
  auto baterie bistabilní budič LED bistabilní klopný obvod blikač aktivovaný světlem bez kapacity dvojitý elektrický elektronický experimentální infračervený mechanický ovládaný světlem pro modelovou železnici pro roboty řídící jas žárovky s dvoubarevnou LED s jednou LED, nejjednodušší s jednou LED, symetrický s jednou LED, symetrizovaný s krátkými záblesky s LED s nastavením kmitočtu s velkým výkonem s velmi dlouhou periodou s výkonovými žárovkami se dvěma LED se dvěma žárovkami se žárovkou se žárovkou a střídou 0,5 SMD střídavý SMD školní SMD výkonový vypínaný zabezpečovací pro auto blikače neperiodické ovládané periodické příklady rozdělení blikající indikátory kříž řady LED srdce bondování definice blikače DIL DIP discharge doutnavka dynamko ELD elektronický spínač šperk Entladen FET flip-flop fotoluminiscence foton fotoodpor GaAs graf heads hladina hry indikátor hladiny napětí ve svítilně podpětí poklesu napětí pro modeláře přepětí přerušení pojistky přerušení žárovky přetížení síťového napětí IRED jas kapalina kmitočet nastavitelný 0,5 Hz 0,75 Hz 1 Hz 1,5 Hz 2,5 Hz 3 Hz 20 Hz 48 Hz 1,5 kHz 2 kHz 3 kHz 3,6 kHz 5 kHz 11 kHz 100 kHz komparátor kříž laboratoř LASER LCD LED řady se záblesky líc logická sonda ložnice luminofor měnič modelářství modulace modulátor MOS MOSFET multivibrátor astabilní monostabilní NE nomogram nulování odpor předřadný výpočet OLED optický alarm optočlen orel osciloskop osvětlení ovládání pomocným vstupem světlem ovládání LED dvěma tlačítky jedním tlačítkem panna-orel perioda pojistka práh přerušovač přetížení reakce rekrystalizace relé reset robot rub Rücksetzeingang ruleta senzor senzorové tlačítko senzorový přepínač vysílač set setmění Schmittův obvod Schwelle signalizace Signetics SMD SMT spektrum spínač světelný modulátor světlo infračervené ultrafialové viditelné světlovod svítilna symetrizace tails timer toss transformátor tranzistor treshold triak trigger TTL tyristor únava univibrátor varianta blikače multivibrátoru, vlnění, vlnová délka, Voltík II výkon výpočet předřadného odporu vysílač infračervené závory infračerveného telefonu infračervený pro dálkové řízení pro dvoupaprskovou závoru 100 pro infračervenou závoru senzorový výstupní zapojení se světelnou diodou LED se žárovkou světelné záblesk zapojení astabilní bistabilní blokové LED, paralelní LED, sériové vnitřní výstupní základní záření zářivka zdroj energie světla světla, blikající Zeitgeber zkoušeč elektrolytického kondenzátoru zkoušečka časovače 555 časovače 555 a OZ LCD logická reakce únavy vánočního osvětlení, délka vlny, zpomalovač impulzů žárovka halogenová železnice životnost.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121735-blikace-s-casovacem-555.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO