BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Elektřina v kostce A4

Elektřina v kostce A4
 (Zemánek Václav)
obj. číslo121354
autor Zemánek Václav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba120 barevných stran A4 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od31.12.2013
ISBN / EAN978-80-7300-500-9
9788073005009
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
485 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
461 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  7.3.2014

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Elektřina v kostce shrnuje záměrně už historické poznatky z řady oblastí v oboru elektrotechniky, které jsou účelně uvedené na pokračování se zmíněním většiny závislostí mezi jednotlivými elektrickými veličinami, které mají základní vliv na vlastnosti a funkce elektrických obvodů.

Začíná ucelenými výtahy ze základů elektrotechniky, které pokračují popisem skládání elektrotechnických prvků, a vznikem střídavého proudu a jeho usměrňováním, a pokračují výkladem podstatných vlastností elektrických prvků v obvodech s měřením všech základních elektrických veličin s matematickými vztahy, fyzikálními zákony, definicemi a jednotkami v soustavě SI.

Popis elementárních projevů elektřiny a magnetismu zde s příkladným zobrazením poodhaluje roušku současné technické dokonalosti a ukazuje návod, jak dospívat k pochopení principů elektrických zařízeních a jejich složitých funkcí.

Historie vydání

 • 1. vydání - prosinec 2013 - ISBN 978-80-7300-500-9 - formát A4
 • 1. vydání - prosinec 2013 - ISBN 978-80-7300-501-6 - formát A4 (elektronická kniha ve formátu PDF)
 • 1. vydání - prosinec 2013 - ISBN 978-80-7300-502-3 - formát A5
 • 1. vydání - prosinec 2013 - ISBN 978-80-7300-503-0 - formát A5 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Síla
 2. Dílo
 3. Pohyb
 4. Změna
 5. Míra
 6. Věda

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • Recenze 1 - Vladimír Vávra, Střední škola Bor
 • Recenze 2 - Ing. Tomáš Kamínek, absolvent FEL ZČU

Odkazy

Keywords

 • obecná charakteristika
  slova
 • obsah knihy
  1. Síla: Elektrický náboj, Zdroj elektřiny, Elektrické napětí, Elektrický obvod, Elektrická energie, Kapacita, Elektrický proud, Elektrická vodivost a nevodivost, Vodič, Elektrický proudový obvod, Výkon a práce elektrického proudu, Ohmův zákon, Magnetický tok, Magnetické účinky elektrického proudu, Magnetomotorické napětí, Magnetická vodivost a nevodivost, Magnetická polarizace, Magnetický obvod, Magnetická hystereze, Vlastní a nevlastní vodivost, Polovodiče s přechodem P-N, Vedení elektrického proudu ve vakuu a plynech, Tepelné účinky elektrického proudu, Emise elektronů, Elektronková dioda, Charakteristika elektronkové diody, Termoelektrický článek, Termoelektrický chladící článek, Světelné účinky elektrického proudu, Fotonka, Fotodioda, Fotoelektrický článek, Vedení elektrického proudu v kapalinách, Chemické účinky elektrického proudu, Galvanický článek, Akumulační článek, Akumulátor, 2. Dílo: Silové pole, Elektrické pole, Homogenní elektrické pole, Kapacita kondenzátoru, Energie elektrického pole, Spojení kondenzátorů, Proudové elektrické pole vodiče, Měrný odpor a měrná vodivost, Sériové spojení rezistorů, Paralelní spojení rezistorů, Magnetické pole, Magnetické a nemagnetické látky, Magnetické obvody, Cívka, Magnetické pole cívky, Elektromagnet, Čtyřpól, Tranzistor, Charakteristiky tranzistorů, Fototranzistor, Trioda, Vnitřní rezistance zdroje, Spojování zdrojů, Složené obvody, Děliče napětí, Můstek, Můstkové zapojení, Transfigurace, Grafické řešení součtu rezistancí, 3. Pohyb: Pohyb elektronu v elektrickém poli, Pohyb elektronu v magnetickém poli, Síla vodiče v magnetickém poli, Princip elektromotoru, Pohyb vodiče v magnetickém poli, Princip alternátoru, Střídavé napětí, Efektivní hodnota, Střední hodnota, Střídavý obvod s rezistorem, Střídavý obvod s cívkou, Střídavý obvod s kondenzátorem, Dynamo, Usměrnění střídavého proudu, Tyristor, Triak, Vlastní a vzájemná indukčnost, Indukční vazba cívek, Transformátor, Třífázová soustava, Třífázový generátor a transformátor, Spojení vinutí transformátoru, Třífázový usměrňovač, Třífázový indukční elektromotor kroužkový, Asynchronní motor nakrátko, 4. Změna: Závislost rezistance na teplotě, Závislost kapacity na oteplení, Závislost indukčnosti na oteplení, Připojení a odpojení rezistoru, Relé, Záznam průběhu proudu, Elektronické čtení, Připojení a odpojení cívky, Nabíjení a vybíjení kondenzátoru, Vybíjení kondenzátoru přes cívku, Střídavý obvod s prvky R,L,C, Rezonance, Piezoelektrický jev, Otočný kondenzátor, Varikap, Cívka s feritovým jádrem, Potenciometr, Složený obvod, Mikrofon, Sluchátko, Reproduktor, Zesilovač napětí, Nastavení pracovního bodu tranzistoru, Tepelná závislost tranzistoru, Zesilovač proudu, Zpětná vazba, Oscilátor, Povrchový jev (skinefekt), Frekvenční propusti, Zenerova dioda, Vedení vysokofrekvenční energie, Vysokofrekvenční obvod, Otevřený oscilační obvod, Skládání kmitočtů, Kombinovaný obvod, Modulátor, Fotorezistor, Tranzistor řízený elektrickým polem, Tranzistorový spínač, Vysílač a přijímač, 5. Míra: Měření elektřiny, Měření proudu, Měření napětí, Měření rezistancí, Měření kapacity a indukčnosti, Chyby měření, Normály, Proměnné normály, Kompenzační metoda nulová, Měření výkonu, Měření práce střídavého proudu, Měření účiníku, Měření kmitočtu, Elektronické měření napětí, Měření kmitočtu rezonanční metodou, Měření rezonance, Měřící vedení, Měření činitele jakosti, Měření elektrického náboje, Měření magnetického toku, Zobrazení hodnot napětí, Zobrazení fázového posunu, Měření osciloskopem, Snímání hysterezní smyčky, Měření poruchy na vedení, 6. Věda: Přenos informací, Útlum signálu, Přenos zpráv, Přenos zvuku, Radiový přenos, Televizní přenos, Černobílý přenos, Barevný přenos, Optický přenos, Záznam informací, Optický záznam, Magnetický záznam, Zesílení signálu, Zesilovače, Integrace obvodů, Ovládání v obvodech, Funkce v obvodech, Logické funkce, Paměťové prvky, Maticový systém, Logické systémy, Spojovací systém, Kódovací systém, Zobrazovací systémy, Řídicí systém, Doslov.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121354-elektrina-v-kostce-a4.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO