BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Analogové soustavy

Analogové soustavy
 (Brtník Bohumil)
obj. číslo121352
autor Brtník Bohumil
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba176 stran A4 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 26.8.2013
ISBN / EAN978-80-7300-490-3
9788073004903
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
487 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
463 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  28.8.2013

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Publikace prezentuje některé poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední době prodělávají rozvoj. Z toho důvodu ani nemůže podat úplný přehled a není ani přesným návodem k použití.

Text je rozdělen do tří celků. V prvním jsou vysvětleny základní vlastnosti obvodů v proudovém módu a řešení jednoduchých obvodů s nimi. Druhá část je úvodem do problematiky elektrických filtrů, jsou uvedeny principy jak LC, aktivních RC (ARC) a číslicových filtrů, tak filtrů se spínanými kapacitory a proudy. Třetí část pak pojednává o některých aplikacích smyčky fázového závěsu.

Protože pro pochopení činnosti obvodu jsou vhodné heuristické metody analýzy, vycházející z Ohmova a obou Kirchhoffových zákonů (neboť z nich plyne princip činnosti) zatímco pro analýzu složitějších obvodů jsou vhodné metody algoritmické (které vedou k cíli mnohem snadněji, nežli aplikace základních zákonů, poskytujících soustavu rovnic v takovýchto případech nepřehlednou), jsou vždy u složitějších obvodů (s proudovými konvejory a transimpedančními operačními zesilovači, se spínanými proudy a spínanými kapacitory) nejprve vysvětleny elementární části heuristicky (tedy užitím Ohmova a Kirchhoffových zákonů), jimiž je odvozen maticový zápis s tím, že obvody složitější se řeší již algoritmicky těmito maticemi.

V části pojednávající o filtrech jsou kromě obecných principů uvedeny i základní metody návrhu filtrů LC, ARC, SC, SI a číslicových filtrů, některé jsou demonstrovány vyřešenými příklady.

Historie vydání

 • 1. vydání - srpen 2013 - ISBN 978-80-7300-490-3
 • 1. vydání - srpen 2013 - ISBN 978-80-7300-491-0 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Aktivní prvky v proudovém módu
 2. Analogové obvody
 3. Elektrické filtry
 4. Diskrétní systémy
 5. Soustavy s fázovým závěsem

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Aktivní prvky v proudovém módu, Vlastnosti operačního zesilovače, Proudový konvejor CCII, Proudový operační zesilovač CFA, Základní obvody v proudovém módu, Zesilovač s proudovým konvejorem, Filtr s proudovým konvejorem, Zesilovač s transimpedančním operačním zesilovačem, Transformační dvojbrany, Transkonduktanční zesilovač, Řešení zobecněnou metodou uzlových napětí, Řešení metodou MC grafů, Gyrátor sestavený z OTA, Transkonduktanční zesilovač řízený rozdílovým proudem, Nortonův zesilovač, Přidružená transformace, Základní obvody v proudovém módu, Integrátor v proudovém módu s CCII+, Integrátor v proudovém módu s OTA, Zesilovač proudu s transadmitančním zesilovačem, Analogové obvody, Obvody s operačními zesilovači, Spínače, vzorkovače, Číslicově analogové převodníky, Analogověčíslicové převodníky, Lineární obvody s proudovými konvejory druhé generace, Zesilovač proudu, Převodník napětí na proud, Přístrojový zesilovač s konvejory, Sčítačka proudu, Negativní impedanční konvertor, Nelineární obvody s proudovými konvejory, Usměrňovač, Elektrické filtry, Přenosová funkce filtru, Přenosové funkce základních filtrů. , Přenosová funkce dolní propusti, Přenosová funkce horní propusti, Přenosová funkce pásmové propusti, Přenosová funkce pásmové zádrže, Aproximace přenosových funkcí, Aproximace přenosové funkce Čebyševovou funkcí (polynomem) , Aproximace Butterworthovou funkcí (polynomem) , Aproximace Besselovými funkcemi (polynomy) , LC filtry, Příčkové LC filtry, Jednoduché rezonanční obvody, Metoda postupného odštěpování, Metoda normované (referenční) dolní propusti, ZOBELovy standardní L-C příčkové k-články, ZOBELovy standardní L-C příčkové m-články (půlčlánky) , Složený Zobelův filtr typu dolní propust, Aktivní filtry, Kasakádní filtry, Nekaskádní filtry, Syntéza filtrů užitím grafů, Konstrukce grafu přímou realizační strukturou zavedením pomocné proměnné do vztahu pro přenosovou funkci, Syntéza filtrů druhého řádu (bikvadů) , Filtry s dvojnými kapacitory, Diskrétní systémy, Číslicové filtry, Znázornění činnosti analogového filtru typu dolní propust, Znázornění činnosti číslicového filtru typu dolní propust, Popis činnosti filtrů, Obecná rovnice číslicového filtru, Stabilita číslicového filtru, Impulsní charakteristika číslicového filtru, Metoda návrhu filtru bilineární transformací z analogového protypu, Metoda vycházející z tolerančního pole filtru, Metoda impulsní invariance vycházející z analogového prototypu, Návrh analogových filtrů na základě digitálních prototypů, Realizace číslicových filtrů, Filtry se spínanými kapacitory, Syntéza obvodu se spínanými kapacitory, Realizace filtrů se spínanými kapacitory, Syntéza přímou náhradou všech rezistorů spínanými kapacitory, Filtry se spínanými proudy, Paměťová buňka spínaného proudu, Matematický popis buňky SI, Sestavení matice soustavy, Příklad, Syntéza filtru se spínanými proudy, Antialiasingový a rekonstrukční filtr, Převodníky s přepínanými kapacitory, Analogověčíslicový převodník, Číslicověanalogový převodník, Zdroje se spínanými kapacitory, Princip zdrojů se spínanými kapacitory, Provedení zdrojů, Impulsní zesilovače, Zesilovače třídy D, Zesilovač třídy E, Zesilovač třídy G, Zesilovač třídy H, Zesilovač s PCM, 5. Soustavy s fázovým závěsem, Princip smyčky fázového závěsu, Prvky smyčky fázového závěsu, Fázový detektor pro číslicový signál, Základní charakteristiky fázového závěsu, Užití fázového závěsu, Kmitočtová syntéza, Digitální interpolace, Kmitočtová modulace a demodulace, Synchronizace a regenerace signálu.
 • integrované obvody
  označení integrovaného obvodu

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121352-analogove-soustavy.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO