BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Regulační technika v příkladech

Moderní postupy pro běžnou praxi

Regulační technika v příkladech - Moderní postupy pro běžnou praxi
 (Roubal Jiří)
obj. číslo121315
autor Roubal Jiří
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba304 barevných stran A5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od23.12.2011
ISBN / EAN978-80-7300-260-2
9788073002602
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
424 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
399 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  12.6.2012

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Regulační technika v příkladech se zabývá modelováním a řízením reálných dynamických systémů. Tato kniha vám pomůže proniknout do základů regulační techniky pomocí mnoha praktických příkladů, které jsou naprogramovány v prostředí Matlab/Simulink včetně virtuální reality. Ta velmi názorně prezentuje regulační děje.

Kniha Regulační technika v příkladech si neklade za cíl pouze seznámit čtenáře se základními pojmy v oblasti modelování a řízení dynamických systémů ale zejména to, aby čtenář pochopil mnohé souvislosti při samostatném řešení zadaných úloh. Proto se každá kapitola skládá ze tří částí, první je stručné shrnutí teorie, druhá část obsahuje výkladové příklady a třetí část obsahuje zadání neřešených úloh s přiloženými výsledky. Kniha dále obsahuje přílohy, kde jsou shrnuty základní matematické pojmy, které obor využívá.

Kniha vznikala v průběhu posledních pěti let a autoři v ní uplatnili své studentské, pedagogické a zejména praktické dovednosti v oblasti řízení reálných laboratorních modelů. Byl zde kladen velký důraz na zpětnou vazbu od studentů, aby bylo dosaženo co nejlepšího didaktického materiálu. S řadou připravených modelů s virtuální realitou je tato kniha na našem trhu unikátní.

Vychází v malém nákladu.

Historie vydání

 • 1. vydání - prosinec 2011 - 978-80-7300-260-2
 • 1. vydání - prosinec 2011 - 978-80-7300-411-8 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

  Modelování dynamických systémů
 1. Klasifikace systémů
 2. Linearizace
 3. Vnitřní a vnější popis dynamických systémů
 4. Řešení stavových rovnic systému
 5. Frekvenční charakteristiky
 6. Časové charakteristiky
 7. Souvislosti časových a frekvenčních charakteristik
 8. Diskrétní systémy
 9. Diskretizace
 10. Bloková algebra
 11. Modelování fyzikálních systémů
 12. Identifikace systémů
 13. Několik závěrečných slov k modelování

  Řízení dynamických systémů
 1. Regulační smyčka
 2. Frekvenční metody návrhu regulátorů
 3. Geometrické místo kořenů (GMK)
 4. Nyquistovo kritérium stability
 5. Regulace v praxi
 6. Několik závěrečných slov k řízení

Download

 • úvod a podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka knihy - ve formátu PDF

 • update - zatím žádný není

 • Přílohy - PDF dokumenty a modely v Matlabu [24 MB] zazipováno
  dne 13.1.2012 aktualizováno, aby simulinkové modely fungovaly i na 64bitovém systému

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obecná charakteristika
  Regulace
 • obsah knihy
  Motivace pro řízení, Modelování dynamických systémů, Klasifikace systémů, Linearizace, Lokální linearizace nelineárních systémů, Vnitřrní a vnější popis dynamických systémů, Vnitřní (stavový) popis, Vnější (přenosový) popis, Řešení stavových rovnic systému, Analytické řešení stavových rovnic systému, Módy systému, Řešení pomocí Laplaceovy transformace, Numerické řešení stavových rovnic, Frekvenční charakteristiky, Frekvenční přenos a frekvenční charakteristika, Bodeho frekvenční charakteristiky, Frekvenční charakteristika v komplexní rovině, Nicholsova frekvenční charakteristik, Míry na frekvenčních charakteristikách, Souvislost frekvenčního přenosu s přenosovou funkcí, Časové charakteristiky, Časové charakteristiky lineárních dynamických systémů, Impulsní charakteristika, Přechodová charakteristika, Odezva na obecný vstupní signál, Souvislosti časových a frekvenčních charakteristik, Diskrétní systémy, Popis a vlastnosti diskrétních systémů, Vnitřní popis diskrétních systémů, Vnější přenosový popis diskrétních systémů, Řešení stavových rovnic diskrétních systémů, Stabilita diskrétních systémů, Diskretizace, Tvarování a vzorkování signálu, Volba periody vzorkování, Diskretizační metoda ZOH, Metody přibližné diskretizace, Bloková algebra, Základní zapojení systémů, Modelování fyzikálních systémů, Identifikace systémů, Volba identifikačního experimentu, Postup při identifikaci reálného systému, Několik závěrečných slov k modelování, Rízení dynamických systémů, Regulační smyčka, Regulační smyčka, Regulátor PID, Frekvenční metody návrhu regulátorů, Návrh regulátorů frekvenčními metodami, Geometrické místo kořenů (GMK), Konstrukce geometrického místa kořenů, Nyquistovo kritérium stability, Matematický aparát, Nyquistovo kritérium stability z Cauchyovy věty, Regulace v praxi, Několik závěrečných slov k řízení, Literatura, Rejstřík, Příklady, Úlohy, Neřešené úlohy (pokračování), Komplexní čísla, Laplaceova transformace, Z-transformace, Metody aproximace funkcí, Maticový počet, Integrální počet, Matlab, Simulink, H ZIP, Výsledky neřešených úloh.
 • rejstřík knihy
  Amplitudová bezpečnost, AntiWindup, astatický systém, bloková algebra, časová charakteristika, diskretizace, Eulerova metoda, metoda ZOH (zero-order hold), metoda zpětné diference, Tustinova metoda, tvarovač, vzorkovač, diskrétní systémy, doba náběhu, doba průtahu, dominantní mód, dynamický systém, fázová bezpečnost, Fourierova řada, frekvence přechodová, frekvence přirozená, frekvence vlastní, frekvenční charakteristika, Bode charakteristika, Nichols charakteristika, frekvenční charakteristika v komplexní rovině, geometrické místo kořenů (GMK), charakteristický polynom, charakteristika časová, charakteristika impulsní, charakteristika přechodová, charakteristika frekvenční, identifikace, impulsní charakteristika, integrál, komplexní číslo, Lagrangeovy rovnice, Laplaceova transformace, limitní věty, linearizace, lineární nezávislost, lineární prostor, systém, LS -- metoda nejmenších čtverců, matice, vlastní číslo, vlastní vektor, Matlab, metoda nejmenších čtverců (LS), model, modelování, módy systému, Moivreova věta, nula přenosu, nula systému, Nyquistovo kritérium stability, operátor, optimální řízení, Kalmanův filtr, LQ regulátor, Prediktivní (MPC) regulátor, perioda vzorkování, PID regulátor, pól přenosu, pól systému, pozorovatel stavu, pozorovatelný systém, přechodová frekvence, přechodová carakteristika, přenos otevřené regulační smyčky, přenos uzavřené regulační smyčky, přenos systému, diskrétní systémy, regulátor, PID, relativní řád přenosu, ryzí systém, řešení stavových rovnic, analytické řešení, numerické řešení, řiditelný systém, řízení nelineárních systémů, Simulink, smulinkové schéma, skrytý mód, souřadnice, stabilita systému, statické zesílení systému, stavová zpětná vazba, stavový (fázový) portrét, stavový popis, diskrétní systémy, Steinerova věta, systém, t-invariantní, Taylorův polynom, vnější popis systémů, vnitřní popis systémů, windup, Z-transformace.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121315-regulacni-technika-v-prikladech.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO