BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Začínáme s LabVIEW

Začínáme s LabVIEW
 (Havlíček Josef, Vlach Jaroslav, Vlach Martin, Vlachová Viktorie)
obj. číslo121299
autor Havlíček Josef, Vlach Jaroslav, Vlach Martin, Vlachová Viktorie
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba248 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od27.11.2008
ISBN / EAN978-80-7300-245-9
9788073002459
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
349 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
311 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  5.11.2014

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Přestože se programové prostředí LabVIEW používá již řadu let, na knižním trhu dosud chyběla uživatelská příručka v českém (příp. ve slovenském) jazyce. Cílem autorů tedy bylo předložit českému (a lze věřit, že i slovenskému) čtenáři z řad studentů i profesních pracovníků první ucelenější publikaci o základních funkcích a využití moderního vývojového programového prostředí LabVIEW firmy National Instruments, začátečníkům dát významný podnět k používání velmi silného a moderního nástroje a pokročilým uživatelům inspiraci pro další činnost či případně kritické podněty.

Kniha "Začínáme s LabVIEW" seznamuje čtenáře se základními pojmy a stavebními kameny programového prostředí LabVIEW, s programovými strukturami i se způsobem pořizování a zpracování dat (Data Acquisition - DAQ). Výklad je doplněn řadou příkladů a řešení konkrétních úloh. Text publikace je psán s přihlédnutím k verzi LabVIEW 8 a vyšší. Publikace vznikla za významné podpory Ing. Radima Štefana z firmy National Instruments (Czech republic).

O programu LabVIEW

Programovací a vývojové prostředí LabVIEW (z angl. Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench) čili „laboratorní pracoviště virtuálních přístrojů“, někdy též LV, je produktem americké firmy National Instruments, která je průkopníkem a největším výrobcem v oblasti virtuální instrumentace, technické disciplíny, která zažívá veliký rozvoj v oblasti vývoje, výzkumu, školství a průmyslu.

Prostředí LabVIEW, někdy nazývané též jako G-jazyk (tedy „grafický“ jazyk), je vhodné nejen k programování systémů pro měření a analýzu signálů, řízení a vizualizaci technologických procesů různé složitosti, ale také k programování složitých systémů, jako je třeba robot. S určitou nadsázkou lze říci, že prostředí LabVIEW nemá omezení své použitelnosti.

Hlavním cílem virtuální instrumentace je nahradit dočasně nebo i trvale prostorově, finančně a mnohdy i časově náročné využití technických prostředků (hardware) řešením virtuálním (zdánlivým) za přispění programových prostředků (software) a zejména pak grafickými a vizuálními prostředky a zprostředkovat tak uživateli maximální názornost. Toto řešení umožňuje rychlé navrhování nových aplikací i provádění změn v konfiguraci, což je u realizace skutečnými nástroji za pomoci reálných součástek často velice nákladné nebo přímo nemožné.

Kniha je psána pro verzi LabVIEW 8 a vyšší.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2008 - ISBN 978-80-7300-245-9
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-386-9 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Stručně z historie LabVIEW
 2. Popis a princip vývojového prostředí LabVIEW
 3. Práce se SubVI
 4. Programové struktury
 5. Řetězce, pole a klastry
 6. Práce s datovými soubory (File I/O)
 7. Grafické zobrazovače
 8. Některé další funkce LabVIEW
 9. Pořizování dat (Data Acquisition – DAQ)
 10. Příklady aplikací
 11. Využití LabVIEW pro řízení a další aplikace

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Stručně z historie LabVIEW, Vznik LabVIEW, Vývoj LabVIEW, Popis a princip vývojového prostředí LabVIEW, nástroj virtuální instrumentace LabVIEW, Spuštění programu LabVIEW, Úvodní obrazovka LabVIEW, Zdroje informací a příkladů LabVIEW, Uživatelské rozhraní LabVIEW, Čelní panel (Front Panel), Obrazovka čelního panelu, Nástrojová lišta čelního panelu, Prvky čelního panelu, Blokový diagram (Block Diagram), Obrazovka blokového diagramu, Nástrojová lišta blokového diagramu, Prvky blokového diagramu, Ikona a konektor VI, Palety, Paleta Tools, Paleta Controls, Paleta Functions, Vytvoření prvního virtuálního přístroje (VI), Úvodní kroky pro vytvoření VI, Vytvoření čelního panelu VI, Vytvoření blokového diagramu VI, Datový tok (Data Flow), Jednoduchý VI s datovým tokem, Složitější VI s datovým tokem, Datové typy, Práce se SubVI, Příklad vytvoření SubVI, Ikona a konektor, Editace ikony a konektoru, Přiřazení terminálů ovládacím a zobrazovacím prvkům, Vytvoření SubVI, Vytvoření SubVI z VI, Vytvoření SubVI výběrem části jiného VI, Okno hierarchie VI (VI Hierarchy), Nastavení některých vlastností SubVI (priorita, reentrantnost), Programové struktury, Smyčka For (For Loop), Smyčka While (While Loop), Posuvný registr a zpětnovazební uzel, Posuvný registr (Shift Register), Zpětnovazební uzel (Feedback Node), Struktura Case, Struktura Sequence, Struktura Formula Node, Řetězce, pole a klastry, Řetězec (String), Příklady práce s řetězci, Příklady převodu řetězce na jiný datový typ a naopak, Pole (Array), Vložení pole do VI, Vícerozměrná pole, Příklady polí, Funkce pro práce s polem, Polymorfismus, Klastr (Cluster), Příklady klastrů, Funkce pro práce s klastrem, Práce se soubory vstupu/výstupu (File I/O), Funkce pro práci se souborem, Příklady zápisu dat do souboru, Příklady čtení dat ze souboru, Formáty souborů, Grafické zobrazovače, Základní typy grafických zobrazovačů, Zobrazovač Waveform Chart, Zobrazovač Waveform Graph, Zobrazovač XY Graph, Volba parametrů grafických zobrazovačů, Export obrázků z grafických zobrazovačů, Některé další funkce LabVIEW, Property Node a Invoke Node, Funkce pro zvuk, Funkce pro zobrazování a grafiku, Pořizování dat (Data Acquisition - DAQ), MAX pro DAQ v prostředí LabVIEW, Vytvoření úlohy NI-DAQmx v MAX, Využití funkce DAQ Assistant v LabVIEW, Příklady aplikací, Experimentální USB karta Velleman K8055, Základní popis karty K8055, Základní programové vybavení, Programování v LabVIEW, Multifunkční karta NI USB-6008/6009, Popis multifunkční karty, Instalace programového vybavení, Konfigurace karty v MAX, Vytvoření úlohy v MAX, Příklady použití karty v LabVIEW, Číslicový multimetr (DMM) NI USB-4065, Základní popis DMM NI USB-4065, Instalace DMM NI USB-4065, Měření s DMM NI USB-4065, Aplikace DMM NI USB-4065 se základním programovým vybavením, Aplikace DMM NI USB-4065 v LabVIEW, Využití LabVIEW pro řízení a další aplikace, Řídicí systémy (PLC a PAC), Robot LEGO MINDSTORMS NXT a LabVIEW
 • rejstřík knihy
  analogový vstup, analogový výstup, Array, autoindexace, barva terminálu, blokový diagram, Cluster, cykl, časové zpoždění, čelní panel, číselný datový typ (Numeric), čítač, DAQ, Data AcQuisition, Datalog, datový tok, datový tunel, datový typ, String, Variant, dekrement, diferenciální zapojení, Digital Signal Processing, DMM, For Loop, fronta, funkce, Array Size, Array Subset, Build Array, high-level, Index Array, Initialize Array, niDMM, NXT DistanceSenzor, NXT Move, pro sloučení signálů, Read Touch Sensor VI, fyzický kanál, fyzikální jednotka, generování časového průběhu funkce, glitch, horký bod, chyba, ikona, editace, indexace, indikátor, inkrement, Invoke Node, klastr, konektor, konstanta, kontextová nápověda, kuličky, kurzor, LabVIEW SignalExpress, LEGO® MINDSTORMS® NXT, lokální proměnná, MathScript, MATLAB, MAX, Measurement & Automation Explorer, multidimenzionální pole, M-script, NaN, nástrojová lišta, NI-DAQmx, NI-DMM, NI-DMM/Switch Express, obrys, smyčky, operace se souborem, ovladač, paleta File I/O, počet opakování, polymorfismus, popisek, selektoru (Selector Label), pořizování dat, posuvný registr, použití VI jako SubVI, práce s objekty, pravoúhlý roh, priorita, programový ovladač (driver), Property Node, propojovací nástroj, provádění, průměrná hodnota, prvek k posuvnému registru, převodník na dynamický datový typ, rámce, reentrantní, provádění, reentrantnost, režim zobrazování výstrahy, rušivý impulz, řetězec, řízený tok, selektor, skript, směr datového toku, snímky, spoj, správce zařízení, struktura, střední hodnota, subdiagram, SubVI, výběrem části jiného VI, šipka dvojitá kruhová, task, terminál indikační, inicializační, iterační, koncový, ovládací, počítací, podmínkový, podmínkový (rozhodovací), vstupní, výběrový, výstupní, zdrojový, textový datový tok, tlačítko, editační, pro snastavení velikosti a tvaru zobrazovaného textu, výstražné, tok datový, tunel, ukončovací podmínka, úloha, umění, uzel zpětnovazební, varování, virtuální instrumentace, virtuální kanál, virtuální měřicí přístroj, virtuální přístrojová technika, vizuální sdělování, vlastnosti, vrstvená sekvence, vrstvené sekvence, vstupní ovládací prvek, výběrový vstup, výřez z blokového diagramu, výřez z čelního panelu, výstraha, základní menu, základní (plošná) sekvence, zapojení nesymetrické, zařízení DAQ DMM vstupní výstupní, zkušební panel, zobrazovač číselný grafický, způsob přístupu, 1D pole, 2D pole, 3D pole

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121299-zaciname-s-labview.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO