BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D

základní principy a konstrukce

Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D - základní principy a konstrukce
 (Štál Petr)
obj. číslo121292
autor Štál Petr
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba200 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 27.3.2008
ISBN / EAN978-80-7300-230-5
9788073002305
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  13.3.2009

Popis

Kniha je již skladem - bude k dispozici také na veletrhu AMPER 2008.

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha "Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D" je na českém trhu první a v současné době i jedinou ucelenou publikací, ve které byla snaha čtenáři přiblížit a popsat výkonové nf zesilovače pracující ve třídě D. Je rozdělena do celkem devíti kapitol, které jsou tematicky zaměřeny na bližší popis jednotlivých bloků, jež tvoří základní "stavební kameny" výkonových audio zesilovačů pracujících ve třídě D.

V prvých dvou kapitolách knihy je provedeno základní dělení audio zesilovačů pracujících ve třídě D, dále je popsán obecný princip činnosti těchto zesilovačů. Nechybí zde ani několik ukázek jednoduchých praktických zapojení integrovaných obvodů audio zesilovačů pracujících ve třídě D, které by měl být schopen sestavit i úplný začátečník.

Třetí kapitola komplexním způsobem dává přehled o často používaných typech modulací a o modulátorech výkonových audio zesilovačů pracujících ve třídě D. Jako příklad uveďme impulzně šířkový modulátor, vylepšený impulzně šířkový modulátor snížující elektromagnetické interference zesilovače a sigma-delta modulátory prvého řádu a řádů vyšších. Popis modulátorů je vždy doplněn i popisem matematickým a konkrétním příkladem užití v aplikaci výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D.

Další kapitola je věnována výběru vhodných výkonových prvků (které jsou často použity při konstrukci audio zesilovačů pracujících ve třídě D), tzn. výkonových tranzistorů MOSFET a jejich vhodnému výběru z hlediska základních (katalogových) parametrů. Dále se zde autor zabývá možnostmi řízení tranzistorů MOSFET dle nabídky současného trhu.

Pátá kapitola knihy je věnována jedné z nejdůležitějších částí výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D - výstupnímu filtru typu dolní propust. Opět jsou zde diskutovány vhodné moderní prvky určené pro konstrukci tohoto filtru, nechybí ani příklad praktického návrhu.

V šesté kapitole knihy je velmi podrobně rozebrána problematika návrhu chladicího systému zesilovače a výpočet teoretické účinnosti koncového stupně zesilovače. Vše je opět demonstrováno na praktických příkladech.

Sedmá kapitola knihy se zabývá problematikou měření základních audio parametrů výkonových audio zesilovačů pracujících ve třídě D. Jsou zde podrobně popsány vhodné principy měření lineárního a nelineárního zkreslení, výstupního výkonu, odstupu signálu od šumu, atd... Diskutováno je zde i správné použití měřicího filtru typu dolní propust a jeho vliv na naměřené údaje.

Poslední kapitoly knihy se zabývají syntézou a praktickou konstrukcí audio zesilovače pracujícího ve třídě D v diskrétní verzi. Je zde proveden kompletní návrh audio zesilovače o výstupním výkonu 440 W. Jako součást syntézy zesilovače je proveden rozbor zapojení a popis použitých prvků, který je doplněn o výsledky počítačových simulací. Nechybí ani přehled odměřených hodnot vybraných audio parametrů prototypu zesilovače pracujícího ve třídě D (návod na jeho konstrukci je součástí knihy).

Publikace "Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D" je určena pro všechny zájemce o elektroniku a audio techniku, kteří mají zájem dozvědět se více o základních principech činnosti audio zesilovačů pracujících ve třídě D. Čtenář získá přehled o moderních elektrotechnických prvcích, které je možno použít při konstrukci profesionálních impulsních napájecích zdrojů a spínaných zesilovačů, a porozumí základům teorie návrhu výkonových audio zesilovačů pracujících ve třídě D. V neposlední řadě čtenář dostane jedinečnou možnost vyzkoušet si zkonstruovat svůj vlastní "několika set wattový" audio zesilovač pracující ve třídě D. Tato nabídka je v současné době, kdy se ceny profesionálních výrobků tohoto typu pohybují v řádech desítek tisíc korun, jistě lákavá pro všechny konstruktéry.
Nové poznatky by měly pomoci rozšířit odborný obzor posluchačům technických fakult univerzit, studentům středních a vyšších odborných škol technického zaměření, ale i každému, kdo našel v elektronice zálibu pro svůj volný čas.

Autor knihy se již několik let zabývá vývojem a konstrukcí perspektivních audio zesilovačů pracujících ve třídě D, v knize je proto možno nalézt nejen teoretické vědomosti, ale i praktický návod na konstrukci zesilovače.

Historie vydání

 • 1. vydání - březen 2008 - 978-80-7300-230-5
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Integrované obvody audio zesilovačů pracujících ve třídě D
 3. Blok modulátoru audio zesilovače pracujícího ve třídě D
 4. Blok výkonového stupně audio zesilovače pracujícího ve třídě D
 5. Blok výstupního filtru audio zesilovače pracujícího ve třídě D
 6. Účinnost výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D a systém chlazení
 7. Měření na výkonových audio zesilovačích pracujících ve třídě D
 8. Syntéza a realizace modulu výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D v diskrétní verzi
 9. Závěr
 10. Seznam symbolů a zkratek

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • zatím žádné nejsou

Keywords

 • obecná charakteristika
  NF zesilovač ve třídě D, konstrukce nf zesilovače ve třídě D
 • obsah knihy
  Integrované obvody audio zesilovačů pracujících ve třídě D, Úvod, Základní dělení audio zesilovačů pracujících ve třídě D, Plně digitální výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D, "Analogové" výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D, Blok modulátoru audio zesilovače pracujícího ve třídě D, Úvod, Zapojení audio zesilovače pracujícího ve třídě D s impulzně šířkovým modulátorem, Vylepšené zapojení audio zesilovače pracujícího ve třídě D s impulzně šířkovým modulátorem, které vede ke snížení elektromagnetické interference zesilovače, Impulzně šířková modulace s konstantní frekvencí nosné a modulace s rozprostřeným spektrem, Delta modulátory, Sigma-delta modulátory, Blok výkonového stupně audio zesilovače pracujícího ve třídě D, Úvod, Základní topologie zapojení koncového stupně audio zesilovačů pracujících ve třídě D, Základní parametry výkonových tranzistorů MOSFET související s jejich aplikací v koncovém stupni zesilovačů pracujících ve třídě D, Vybrané tranzistory MOSFET, Možnosti řízení výkonových tranzistorů MOSFET, Blok výstupního filtru audio zesilovače pracujícího ve třídě D, Úvod, Přehled základních možností realizace výstupního filtru u audio zesilovačů pracujících ve třídě D, Cívky ve výstupním filtru, Kondenzátory ve výstupním filtru, Účinnost výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D a systém chlazení, Výpočet výkonových ztrát na koncových tranzistorech, Dimenzování a výběr pasivního chladiče výkonových tranzistorů, Teoretický rozbor účinnosti zesilovače pracujícího ve třídě D, Měření na výkonových audio zesilovačích pracujících ve třídě D, Měřicí řetězec pro měření na audio zesilovači pracujícím, Měřicí filtry typu dolní propust určené pro měření na spínaných zesilovačích, Měření amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky zesilovače, Nelineární zkreslení, Měření výstupního výkonu a účinnosti zesilovače, POUT, Měření odstupu signálu od šumu na výstupu zesilovače, SNR, Měření přeslechů, XT, Měření spjatá s problémy elektromagnetické kompatibility, Syntéza a realizace modulu výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D v diskrétní verzi, Blokové schéma modulu výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D - hrubý popis, Detailní popis základních bloků modulu výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D, Analýza stability výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D, Rozložení součástek na desce plošného spoje, Modul výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D - zprovoznění, požadavky a možné úpravy, Prakticky změřené základní parametry modulu výkonového audio zesilovače pracujícího ve třídě D, Seznam symbolů a zkratek, Seznam zkratek a glosář
 • rejstřík knihy
  audio korekce, audio procesor, Besselova aproximace, bezpečnost ve fázi, bipolární tranzistory, bitstream, bit-flipping, boost converter, bootstrap prvků, buck converter, budicí obvod, budič výkonových tranzistorů, bus pumping, Butterworthova aproximace, celková spínací ztráta, Curiova teplota, činitel harmonického zkreslení, činitel intermodulačního zkreslení, činitel plnění, dead time, detekce podpětí, diagnostické obvody, digitální audio zesilovače, digitální výkonové audio, digitální zesilovače, doba komutace, dvojnásobný integrátor, dynamická ztráta, dynamické výkonové ztráty, elektromagnetická kompatibilita, emitorový sledovač, fázová charakteristika, feristor, filterless, filterless amplifier, filtr, filtrační kondenzátory, fóliové kondenzátory, frekvence nosné, galvanické oddělení, hard switching, hysterezní smyčky, hysterezní ztráty, chladič, IGBT, impedanční oddělení, impluzní napěťový měnič, impulzně grupová modulace, impulzního transformátoru, integrační člen, Intermodulační činitel, intermodulační zkreslení, jednobitový kvantizér, jednoduchý prediktor, jev blízkosti, Kirchhoffovův zákon, klopný obvod, koercitivita, komparátor, IC9A, IC9B, komutační proud, koncový stupeň zesilovače, kondenzátor, C48, C50, kriterium stability, kvantizační šum, LC filtr, limitace, linearita magnetovací křivky, lineární režim činnosti, low-power, magnetická indukce, magnetická remanence, magnetické saturace jádra, měrný ztrátový výkon, měřicí filtr, Metoda "bit-flipping", Millerova kapacita, modulátor, nadproudová ochrana, nelineární zkreslení, nelineární zkreslení zesilovače, noise-shaping, nulové ventily, obvod, odpor kanálu, odstup signálu, optočleny, parazitní indukčnost, pól (zlomová frekvence), poloviční most, povrchový jev, power stage, pravidlo virtuální nuly, proti fázové řízení, proximity efekt, předmagnetování, předmagnetování jádra cívky, předzesilovač, předzesilovače, přenosová funkce, přenosová charakteristika, přesycení jádra, převzorkování, rekuperace komutačního proudu, resonanční kmitočet, rezerva ve fázi, rezistor, rezonanční frekvence kondenzátoru, samoregenerační schopnosti, skupinové zpoždění, snižující impulzní měniče, snubber, soft switching, spínací kmitočet, spínací ztráty, spínané zesilovače, spínaný zesilovač, stabilita zesilovače, startovací obvod, statická ztráta, statické výkonové ztráty, step down, switching amplifiers, šum typu 1/f, tepelný odpor, THD+N, transientní tepelná impedance, transientní tepelné impedance, transportní zpoždění signálu, tranzistor, tranzistory IGBT, tranzistory MOSFET, třída AB, účinnost, účinnost koncového stupně, určení spínacích ztrát, vířivé proudy, vířivé ztráty, vysokofrekvenční lana, výstupní filtr, vzorkovací teorém, Weissovy domény, zesilovač, zesilovače, zlomová frekvence filtru, zlomový kmitočet, ztrátový činitel, ztráty dozníváním, zvyšující měnič napětí, železo prachová jádra
 • Filtry a polovodičové součástky
  filtr APx581, AUX0025, OPT-2020, S-AES17, integrovaný obvod, tranzistor, ADAU1513, AD1991, FSA95601, HIP408X, HIP4080, HIP4080A, HIP4081, HIP4081A, IRFI4112H-117P, IRFI4212H-117P, IRF540N, IRF6645, IRF6665, IRS2011, IRS2011S, IRS20124, IRS20124S, LM4664, LM4665, LM4666, LM4667, LM4670, LM4671, LM4673, LM4675, LM4682, LM48410, LT1208, IRAUDAMP1, OPA27, OP27D, LT1208, LT1220, MAX038, MAX913, MAX9700, MAX9701, MAX9703, MAX9704, MAX9705, MAX9708, MAX9709, MAX9712, MAX9713, MAX9714, MAX9741, MAX9759, MC33851, SSM2301, SSM2302, SSM2304, SSM2306, STA304, STA308, STA320, STA500, STA501, STA505, STA506, STA508, STA510, STA515, STA518, STP24NF10, TAS5261, TAS5414, TAS5414A, TAS5424, TAS5424A, TCD6000, TCD6001, TDA1400, TDA2075A, TDA7570, TPA2000, TPA2001, TPA2005, TPA2006, TPA2008, TPA2010, TPA2012, TPA2013, TPA2032, TPA2033, TPA2034, TPA3001, TPA3002, TPA3003, TPA3004, TPA3005, TPA3007, TPA3008, TPA3200D1, TS2007, TS4962, TS4962M.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121292-vykonove-audio-zesilovace-pracujici-ve-tride-d.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO