BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Elektrotechnická schémata a zapojení 1

základní prvky a obvody, elektrotechnické značky

Elektrotechnická schémata a zapojení 1 - základní prvky a obvody, elektrotechnické značky
 (Berka Štěpán)
obj. číslo121291
autor Berka Štěpán
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba200 barevných stran B5 / brožovaná V2
vydání2. české
prodáváme od 31.1.2008
ISBN / EAN978-80-7300-253-4
9788073002534
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
359 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
320 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  2.8.2017

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Unikátní publikace "Elektrotechnická schémata a zapojení 1" obsahuje zapojení základních elektrických obvodů (vypínačů, světelných okruhů - žárovek i zářivek, rozváděčů, stykačů, jističů, elektroměrů, domovních dorozumívacích systémů apod.). Z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a názornosti jsou všechna elektrická zapojení a schémata kreslena barevně, a doplněna množstvím ilustračních obrázků.

Všechna publikovaná schémata a zapojení autor prakticky odzkoušel se svými žáky elektrotechnického oboru na SOŠ a SOU. Předkládaná problematika je v souladu s osnovami výuky odborného výcviku, především oboru Elektrikář pro silnoproud a Mechanik silnoproudých zařízení.

  Tento první díl zahrnuje pět tématických celků:
 • První celek „Výroba elektrické energie“ pojednává o výrobě a přenosu elektrické energie.
 • Druhý s názvem „Spínače nízkého napětí“ obsahuje jednotlivá základní zapojení světelných a zásuvkových obvodů používaných v praxi přes instalační krabice v jednotlivých elektrických sítích.
 • Třetí „Domácí dorozumívací audio a video systémy“ ukazuje názorná základní zapojení domácích telefonů a zvonků.
 • Čtvrtá část „Elektroměrové a bytové rozváděče“ představuje jednotlivá základní zapojení rozváděčů při použití určité elektrické sítě.
 • Pátý celek „Základní zapojení stykačových kombinací“ ukazuje názorná zapojení stykačových kombinací, která se běžně vyskytují v praxi při spouštění elektromotorů.
 • V závěrečné příloze najdete na 15 stranách nejběžnější elektrotechnické značky. Doplněno je také barevné značení vodičů a barevné značení jističů. Pro praxi byla také doplněna tabulka množství vložených kabelů v parapetních kanálech Kopos Kolín.

Elektrotechnická schémata a zapojení 1

Historie vydání

  Změny mezi jednotlivými vydáními jsou uvedeny v opravence (viz níže).
 • 1. vydání - leden 2008 - ISBN/EAN 978-80-7300-229-9
 • 2. vydání - květen 2008 - ISBN/EAN 978-80-7300-239-8
 • 3. vydání - únor 2010 - ISBN/EAN 978-80-7300-253-4
 • 3. vydání - PDF - ISBN/EAN 978-80-7300-455-2


Stručný obsah

 1. Výroba elektrické energie
 2. Spínače nízkého napětí
 3. Domácí dorozumívací audio a video systémy
 4. Elektroměrové a bytové rozváděče
 5. Základní zapojení stykačových kombinací
 6. Přílohy: elektrotechnické značky, značení kabelů a vodičů, jističe (značení, řez jističem), parapetní kanály Kopos

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

časopis Elektro

Keywords

 • obecná charakteristika
  Schéma elektrického obvodu, elektrické schéma, elektrotechnické značky, schematické značky, značení kabelů a vodičů, jističe, značení jističů, značky pro elektrotechnická schemata, elektrická zapojení vypínačů, elektrické zapojení rozvaděče, elektrické zapojení stykače, elektrické zapojení elektroměru, zapojení elektrického vrátného, zapojení motoru hvězda-trojúhelník, schéma zapojení zářivky, zapojení křížového vypínače, elektro schémata, doutnavka.
 • obsah knihy
  Elektrický proud, Úraz elektrickým proudem, První pomoc při úrazu elektrickým proudem, Práce pod napětím a v blízkosti částí s napětím, Osoba seznámená dle §3 vyhlášky č. 50/78 Sb., Osoba poučená, Výroba elektrické energie, Klasická tepelná elektrárna, Jaderná tepelná elektrárna, Vodní elektrárny, hydroelektrárny, Vodní turbíny, Přečerpávací elektrárny, Alternativní zdroje elektrické energie, Z elektrárny po zásuvku, Proč se k dálkovému přenosu elektrické energie používá co nejvyšší napětí, Proč se k dálkovému přenosu energie běžně nepoužívá napětí vyšší než 400 kV, Přenosová soustava, Distribuční síť, Napětí sítě, Jednotlivé druhy elektrických sítí nn, sítě TN, sítě TT, sítě IT, Schéma silového rozvodu obytného objektu, Materiál pro elektrické rozvody, Vodiče, Úložný materiál, Spojovací materiál, Upevňovací materiál, Pomocný materiál, Jištění a kontrola provozního stavu, Pojistky, Jističe, Měření izolačního odporu elektrické instalace, Měření izolačních odporů všech vodičů oproti ochrannému vodiči PE, Měření izolačních odporů mezi vodiči L1, L2, L3 a N, Měření izolačních odporů jednotlivých rozpojených vinutí na svorkovnici motoru, Měření odporu uzemnění pomocí přístroje PU 430, Sdělovače a ovladače, Sdělovače optické, Ovladače optické, Neprosvětlené ovladače, Spínače nízkého napětí, Jednopólový vypínač, Základní zapojení jednopólového vypínače, Montážní schéma elektroinstalace, Prováděcí schéma jednopólového vypínače, Dvoupólový vypínač, Základní zapojení dvoupólového vypínače, Prováděcí schéma dvoupólového vypínače, Trojpólový vypínač, Základní zapojení trojpólového vypínače, Prováděcí schéma trojpólového vypínače, Trojpólový vypínač s vypínáním středního vodiče, Základní zapojení trojpólového vypínače, Prováděcí schéma trojpólového vypínače, Skupinový přepínač, Základní zapojení skupinového přepínače, Prováděcí schéma skupinového přepínače, Sériový vypínač, Základní zapojení sériového vypínače, Prováděcí schéma sériového vypínače, Střídavý přepínač, Základní zapojení střídavého přepínače, Prováděcí schéma střídavého přepínače, Křížový přepínač, Základní zapojení křížového přepínače, Prováděcí schéma křížového přepínače, Sériový přepínač střídavý, Základní zapojení sériového přepínače střídavého, Prováděcí schéma sériového přepínače střídavého, Dvojitý přepínač střídavý, Základní zapojení dvojitého přepínače střídavého, Prováděcí schéma dvojitého přepínače střídavého, Zářivkové svítidlo, Základní zapojení zářivkového svítidla, Schéma zapojení, Zapínací tlačítkový ovladač, Schodišťový automat mechanický, Schodišťový automat elektronický, Schodišťový automat elektronický SA10E, Cvičná zapojení spínačů, Zásuvky a vidlice, Zapojování zásuvkových obvodů v jednotlivých elektrických sítích, Elektroinstalační zásuvky v síti TN – C, Schématické značky zásuvek, Prováděcí schéma zásuvkového obvodu (stávající zapojení), Elektroinstalační zásuvky v síti TN – S, Prováděcí schéma zásuvkového obvodu (nové zapojení dle současných norem), Elektroinstalační zásuvky v síti TT, Zapojení zásuvky mn v síti SELV do 50 V, Praktické provedení na výukovém panelu – síť TN – S, Domácí dorozumívací audio a video systémy, Klasické 4 + n audiosystémy, Klasické 4 + n audiosystémy s bzučákovým vyzváněním, Klasické 4 + n audiosystémy s elektronickým vyzváněním, Klasické 4 + n audiosystémy s vrátnými EV 05, Klasický systém interní komunikace mezi domácími telefony (bez vrátného), Dvouvodičový dorozumívací audiosystém 2-BUS, Videosystémy, Barevné videosystémy (BUS), Klasický černobílý videosystém, Elektroměrové a bytové rozváděče, Základní typová schémata elektroměrových rozváděčů, Zapojení měření jednofázového jednosazbového elektroměru v síti TN – C, Zapojení měření třífázového jednosazbového elektroměru v síti TN – C, Zapojení třífázového jednosazbového elektroměru v síti TN – S, Zapojení třífázového jednosazbového elektroměru v síti TT, Zapojení měření třífázového jednosazbového elektroměru v síti TN – C, Zapojení měření třífázového jednosazbového elektroměru v síti TT, Zapojení měření třífázového jednosazbového elektroměru v síti TN – S, Zapojení měření jednofázového dvousazbového elektroměru s jednopovelovým přijímačem HDO pro ohřev TUV v síti TN – C, Zapojení měření třífázového dvousazbového elektroměru s jednopovelovým přijímačem HDO pro ohřev TUV v síti TN – C, Zapojení měření třífázového dvousazbového elektroměru s jednopovelovým přijímačem HDO pro ohřev TUV v síti TN – C – S, Zapojení měření třífázového dvousazbového elektroměru s jednopovelovým přijímačem HDO pro ohřev TUV v síti TN – S, Zapojení měření třífázového dvousazbového elektroměru s jednopovelovým přijímačem HDO pro ohřev TUV v síti TT, Základní typová schémata bytových rozváděčů, Bytový rozváděč jednofázový v síti TN – C – S, Bytový rozváděč jednofázový s použitím proudového chrániče v síti TN – C – S, Bytový rozváděč třífázový v síti TN – C – S, Bytový rozváděč třífázový v síti TN – S, Bytový rozváděč třífázový v síti TT, Bytový rozváděč třífázový s použitím proudového chrániče v síti TN – C, Bytový rozváděč třífázový s použitím proudového chrániče v síti TN – S, Bytový rozváděč třífázový s použitím proudového chrániče v síti TT, Bytový rozváděč - dálkové spínání stykače pomocí HDO umístěného v elektroměrovém rozváděči v síti TN – S, Bytový rozváděč - dálkové spínání stykače pomocí HDO umístěného v elektroměrovém rozváděči v síti TN – C – S, Bytový rozváděč - dálkové spínání stykače pomocí HDO umístěného v elektroměrovém rozváděči v síti TT, Základní zapojení stykačových kombinací, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru pomocí stykače ovládané tlačítky, Reverzace třífázového asynchronního elektromotoru pomocí stykače ovládaná tlačítky, Spouštění dvou třífázových asynchronních elektromotorů pomocí vzájemně blokovaných stykačů ovládané tlačítky, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru přepínáním vinutí hvězda-trojúhelník přes stykače ovládané tlačítky, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru přepínáním vinutí hvězda-trojúhelník přes stykače a časové relé ovládané tlačítky, Brzdění třífázového asynchronního elektromotoru protiproudem přes odpory a pomocí časového relé ovládané tlačítky, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru pomocí stykače ovládané tlačítky ze třech míst, Postupné spouštění tří asynchronních elektromotorů přes stykače pomocí tlačítek, Spouštění dvou asynchronních třífázových elektromotorů pomocí stykačů, druhý s reverzací, ovládané tlačítkem na výdrž, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru přepínáním vinutí hvězda-trojúhelník s použitím stykačů, a s reverzací ovládané tlačítky na výdrž, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru hvězda-trojúhelník s použitím stykačů a brzděním DC proudem ovládané tlačítkem na výdrž, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru hvězda-trojúhelník s použitím stykačů, časového relé a brzdění DC proudem tlačítkem na výdrž, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru hvězda-trojúhelník s použitím stykačů a časových relé, brzdění DC proudem, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru hvězda-trojúhelník pomocí stykačů, časového relé a s reverzací ovládanou tlačítky, Postupné zapínání čtyř třífázových asynchronních elektromotorů s použitím stykačů ovládané tlačítky, Spouštění třífázového asynchronního elektromotoru přepínáním vinutí hvězda-trojúhelník ovládané tlačítky a s brzděním DC proudem, Schématické elektrotechnické značky, Značení vodičů a kabelů, Jističe (značení, průřez, charakteristiky), Parapetní kanály KOPOS Kolín - množství vložených kabelů.
 • ostatní hesla - oblasti, jimiž se kniha zabývá
  kombinovaný zdroj elektrické energie, Peltonova turbína, Francisova turbína, Kaplanova turbína, Dériazova turbína, solární elektrárna, větrná elektrárna, výkonová hustota, rozvodná síť, transformační stanice, koróna, malé napětí, nízké napětí, vysoké napětí, velmi vysoké napětí, zvlášť vysoké napětí, ultra vysoké napětí, zkratová spoušť, PEN, PE, elektroinstalační lišty, elektroinstalační kanály, elektroinstalační žlaby, rozvodné krabice, svorkovnice, závitové pojistky, válcové pojistky, nožové pojistky, odpínač, modulový jistič, kompaktní jistič, vzduchový jistič, třífázový jistič, vstupní tabla, domácí telefon, interkom, elektrický zámek, videotelefon, videovrátný, elektroměrový rozváděč, přípojková skříň, ochranný vodič, společný ochranný a střední vodič, střední vodič, hlavní jistič, bojler, hlavní vypínač, svorka hlavního pospojování, relé, nadproudové relé, časové relé, vypínací tlačítko, kontrolní svítidlo.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121291-elektrotechnicka-schemata-a-zapojeni-1.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO