BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

VN zdroje - zdroje vysokého napětí

pokusy a experimenty, měření a měřicí přístroje, ochranné pomůcky

VN zdroje - zdroje vysokého napětí - pokusy a experimenty, měření a měřicí přístroje, ochranné pomůcky
 (Lysenko Vladimír)
obj. číslo121290
autor Lysenko Vladimír
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba248 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 25.6.2008
ISBN / EAN978-80-7300-235-0
9788073002350
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
410 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
364 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  18.5.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha pojednává o vysokonapěťových (vn) zdrojích a o způsobech generace vysokého napětí jak stejnosměrného tak i periodického střídavého nebo impulzního. Mnoho čtenářů zná jistě takové pojmy jako Teslovy tranformátory (Tesla Coil), které jsou samozřejmě uvedeny také. Přesto, že má kniha v názvu "vn zdroje", zabývá se problematikou vn i z různých jiných pohledů (např. měřicí přístroje, pokusy a experimenty s vn, ochranné pomůcky - rukavice).

Kniha je psána z pohledu laboratoře a experimentů, nikoliv ze strany vn zkušebnictví, diagnostiky a průmyslu energetiky. Tomu odpovídá i použitá terminologie.

Součástí knihy jsou také popisy a zapojení navržených a realizovaných vn zdrojů o příkonech řádově stovek wattů. Podrobněji jsou zmíněny vn zdroje vhodné pro experimenty s elektrostatikou (příklady ze školní elektrolaboratoře) - elektrické výboje, elektrické kyvadlo, elektrostatický motor, lifter (levitující kondenzátor). Funkce některých zařízení byla prakticky ověřena, jiná z nedostatku součástkové základny nebo přístrojového vybavení autora byla pouze simulována na PC. Protože v tuzemsku nebyla tato problematika příliš zveřejňována, jsou zmíněny též metody generace vysokého napětí, dnes již nepoužívaných zdrojů.
K jednotlivým kapitolám jsou uvedeny přílohy, které se zabývají početní stránkou činnosti vybraných úloh, jenž podle názoru autora, budou vhodné k bližšímu pochopení principu činnosti popisovaných zapojení. Tyto přílohy jsou součástí knihy (viz sekci "Download").

Jsou uvedeny též způsoby měření vysokého napětí (vn) - zběžně jsou popsány měřicí přístroje, které jsou v současné době na trhu. Užitečnou pomůckou je také mobilní zkušebna vn, která je rovněž v knize zmíněna. Nedílnou součástí textu jsou bezpečnostní předpisy a zásady práce s vn vhodně doplněné popisem ochranných pracovních pomůcek (rukavice vn).

Závěr tvoří praktické přílohy - užitečné tabulky: Fyzikální vlastnosti NdFeB magnetů, Fyzikální vlastnosti SmCo magnetů, Magnetické vlastnosti feromagnetických látek, Rozdělení Maxwellových rovnic podle rychlosti časových změn pole, Odpory izolačních látek, Magnetická susceptibilita látek, Rezistivita látek (dříve měrný elektrický odpor), Relativní permitivity látek, Zalévací hmoty a laky s vysokou dielektrickou pevností.

Matematický aparát odpovídá rozsahu přednášeném na vysokých technických školách. Kniha je určena jak studentům technických SŠ i VŠ, tak i inženýrům elektrotechnikům a elektronikům a také širší odborné veřejnosti. Text není koncipován pro oblast vn zkušebnictví a energetiky.

Varování:
Pokud se chcete věnovat pokusům s vysokým napětím, budťe velmi opatrní. Nejprve si prostudujte bezpečnostní předpisy a pak si kupte potřebné ochranné pomůcky (např. vn rukavice). Nemáte-li předchozí praktické zkušenosti s elektrotechnikou a zejména s vysokým napětím, nedisponujete-li potřebnou odbornou kvalifikací, vůbec se do experimentů s vysokým napětím nepouštějte!

Historie vydání

 • 1. vydání - 2008 - ISBN 978-80-7300-235-0
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-327-2 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Elektrostatické generátory
 2. Střídavé vn zdroje
 3. Usměrňovače, zdvojovače, násobiče, usměrňovací filtry
 4. Spínané vn zdroje
 5. Teslovy vn zdroje
 6. Měření vn
 7. Realizované vn zdroje
 8. Polovodičové prvky zdrojů a omezovače napětí
 9. Zkušební vn přístroje
 10. Bezpečnost při práci s elektrickým proudema ochranné pomůcky
 11. Přílohy - tabulky

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • www.amt.cz - AMT měřicí technika - měřicí technika
 • www.elchemco.cz - ELCHEMCo - materiály s vysokou dielektrickou pevností (zalévací hmoty, tmely, laky, izolační fólie a pásky)
 • www.encentrum.cz - EN-CENTRUM - měřicí technika, mobilní zkušebny, ochranné pomůcky

Keywords

 • obecná problematika
  vn zdroje, ochranné rukavice vn, experimenty s vysokým napětím, lifter, pokusy s vn, tesla coil, teslovy transformátory, tabulky
 • obsah knihy
  Elektrostatické generátory, Holtzova třecí elektrika (též Winterova), Jednoduchý elektrostatický generátor, Toeplerův stroj, Symetrický Toeplerův stroj, Elektrostatický generátor Felici-Morelův, Modifikovaný generátor Felici-Morelův, Elektrika Wimshurstova, Generátor Van de Graaffův, Atmosférický generátor, Nárazový generátor, Střídavé vn zdroje, Řízený vn zdroj bez zpětné vazby, Řízený vn zdroj se zpětnou vazbou, Parametrický vn zdroj, VN zdroj s využitím rezonance, VN zdroj s reverzací ss zdroje, VN zdroje s použitím střídavého napětí, Parametrické generátory, VN zdroj s regulací a přímým napájením, Zdroj kvalitního vn střídavého napětí, Impulzní magnetický generátor, Usměrňovače, zdvojovače, násobiče, usměrňovací filtry, Usměrňovače, Jednofázový jednocestný usměrňovač, Jednofázový dvojcestný usměrňovač, Dvojfázový jednocestný usměrňovač, Usměrňovač s RC zátěží, Účinnost usměrňovače s R zátěží, Účinnost usměrňovače s RC zátěží, Můstkové usměrňovače, Zdvojovače napětí, Sériový zdvojovač, Paralelní zdvojovač, Villardův zdvojovač, Gisperův zdvojovač, Ztrojovač napětí Witka-Zimmermannův, Násobiče napětí, Kaskádní násobič napětí (Delonův, Villardův), Násobič s Graetzovými můstky, Modifikace kaskádního násobiče, Usměrňovací filtry, Kapacitní filtr, RC filtr, Tlumivkový filtr, LC filtr, LC filtr s rekuperační diodou, Spínané vn zdroje, Ruhmkorffův induktor, Impulzní generátor s cizím buzením, Impulzní generátor s cizím buzením jako zdvojovač napětí, Dvojčinný impulzní zdroj jednopolaritní, Kaskádní impulzní zdroj jednopolaritní, Dicksonův kaskádní násobič, Spínaný vn zdroj pracující na kmitočtu 50 Hz, Spínaný vn zdroj pracujícím na nf kmitočtu, VN zdroj pracující jako měnič napětí, Měnič s vlastním buzením, Měniče s cizím buzením, Blokovací oscilátor jako měnič napětí, Impulzní zdroj s cizím buzením a s laděným primárem, Impulzní zdroj s cizím buzením a s laděným primárem i sekundárem, VN induktor s cizím buzením, VN zdroj s OZ, Teslovy VN zdroje, Současný stav Teslových vynálezů, Teslův transformátor, DRTC – Dual Resonant Tesla Coil, Nabíjení kapacitoru Teslova transformátoru, Transformace energie, Přenos energie z primárního do sekundárního obvodu, Stanovení výstupního napětí, Napěťový přenos naprázdno, Energetická účinnost, Mikro Tesla Coil, Mini Tesla Coil, VN transformátory, VN kapacitory, Regulační autotransformátory, TC – Tesla Coil, SSTC – Solid State Tesla Coil, SSTC s vlastním buzením, SSTC s cizím buzením, OLTC – Off Line Tesla Coil, MOSFET – polomost, MOSFET – úplný most, Vyřazení funkce MOS diody u MOSFET, VTTC – Vacuum Tube Tesla Coil, Pulzně řízený VN zdroj s automatickým dolaďováním, Pulzně řízený VN zdroj se zesilovačem se záporným zesílením, VN zdroj s cizím impulzním buzením pro sériový RLC, VN zdroj s cizím impulzním buzením pro paralelní RLC, Měření vn, Kontinuální měření ss vn, Kontinuální měření Uss, Kontinuální měření nefiltrovaného Uss, Měření ss vn podle Akkera, Rotační voltmetr Kirkpatrickův, Rotační elektrostatický voltmetr, Kontinuální měření st vn, Kontinuální měření Umax, Měření nabíjecího proudu, Měření nabíjecího napětí, Bezodběrové měření napětí, Kompenzační měření ss vn s invertorem, Bezodběrové měření ss vn s integrátorem, Realizované vn zdroje, Varianty napáječů a regulátorů pro vn zdroje, Řešení se síťovým transformátorem s řízením v primáru, Řešení se síťovým transformátorem s řízením v sekundáru, Řešení s přímým napájením a s řízením v primáru, Regulace vn, Vybraná zapojení napáječů pro vn zdroje, Napájecí zdroj s přímým napájením bez regulace, Napájecí zdroj s přímým napájením a s regulací, Napájecí zdroj s přímým napájením s diakem, Napájecí zdroj s přímým napájením s diakem a tranzistorem, Napájecí zdroj s přímým napájením a s regulací celovlnným řízením, Vybraná zapojení vn zdrojů, VN zdroj 10 kV, Výkonný vn zdroj 20 kV, VN zdroj 30 kV, VN zdroj 25 kV, VN zdroj 5 kV, VN zdroj 30 kV, VN zdroj, Spínaný vn zdroj, Experimentální vn zdroje, Nastavitelný zdroj VN I, Nastavitelný zdroj VN II, Nastavitelný zdroj VN III, Nastavitelný zdroj VVN, Jednoduchý zdroj vn, Teslův VN zdroj, Stejnosměrný kilovoltmetr, Experimenty s vn zdroji, Elektrostatická indukce, Elektrické výboje, Elektrické kyvadlo, Elektrostatický motor, Lifter – levitující kondenzátor, Polovodičové prvky zdrojů, omezovače napětí, Neřízené usměrňovače, Schottkyho diody, Rychlé epitaxní diody FRED, Diak, Tyristor, Tyristor GTO (Gate Turn-Off Thyristor), Tyristor IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor), Triak, Bipolární tranzistor (BJT – Bipolar Junction Transistor), Unipolární tranzistor, IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), SIT spínač (Static Induction Transistor), CoolMOS, Omezovače přepětí, Zenerova dioda, Varistor, Transil, Trisil, Supresorové diody, Zkušební vn přístroje, Bezpečnost při práci s elektrickým proudem, Zásady práce pod napětím, První pomoc při úrazu elektrickým proudem, Ochranné pracovní pomůcky, Izolační rukavice, Fyzikální vlastnosti NdFeB magnetů, Fyzikální vlastnosti SmCo magnetů, Magnetické vlastnosti feromagnetických látek, Rozdělení Maxwellových rovnic podle rychlosti časových změn pole, Odpor izolačních látek, Magnetická susceptibilita látek, Rezistivita látek (dříve měrný elektrický odpor), Relativní permitivity látek, Zalévací hmoty a laky s vysokou dielektrickou pevností.
 • rejstřík knihy
  Akkerova metoda, atmosférický generátor, blokovací oscilátor, cirkulační proud, Coehnovo pravidlo, Crookesova trubice, činitel přenosu napětí, Darlingtonova dvojice, elektrické kyvadlo, elektrické pole, elektrika Wimshurstova, Elektrostatické zdroje, elektrostatický bezodběrový voltmetr, elektrostatický generátor Felici-Morelův, elektrostatický motor, elektrostatický voltmetr s bezdotykovou sondou, energetická účinnost, Geisslerovy trubice, Holtzova třecí elektrika, charakteristická impedance, jiskřiště, kontinuální měření ss a st vn, lifter, Maxwellovy rovnice, měnič s laděným transformátorem, s neladěným transformátorem, měření iontového tahu, mikro Tesla Coil, mini Tesla Coil, modelování elektrického pole, napěťový přenos, nárazový Marxův vn generátor, násobič napětí, Off Line Tesla Coil, omezovač přepětí, parametrický režim, přenos náboje izolátorem, půlmůstek, regulace vn, reverzace ss zdroje, rotační voltmetr Kirkpatrickův, Ruhmkorffův induktor, Schottkyho dioda, Solid State Tesla Coil, spektrální trubice, spínaný kapacitní násobič, ss kilovoltmetr, šířkově modulovaný signál, Tesla Coil, Toeplerův stroj, transformace energie, transport nábojů izolovanými vodiči, jednoduchý, triboelektrická řada, úplný můstek, usměrňovací filtry, usměrňovač paralelní, sériový, Vacuum Tube Tesla Coil, Van de Graaffův generátor, vn kapacitor, vn transformátor, vn usměrňovač, vn zdroj bez síťového transformátoru, se síťovým transformátorem, vvn usměrňovač, zdroj bez elektrické rezonance, s elektrickou rezonancí, s neúplnou rezonancí, s úplnou rezonancí, se střídavým buzením, zdvojovač napětí, ztrojovač napětí
 • polovodičové součástky
  BA159, BC327, BD135, BD139, BD245, BU2520AF, BY8404, IRFP460, IRF540, IRF630, IRF9540, IR2110, IR2151, IR2153, KBU86, KD367, KD367B, KD502, KD503, KU605, KU606, KU607, KU608, KYX20, KY130/80, KY198, MUR880, NE555, SU160, TIC236N, TIP110, U217B, 1N4007, 1N5355, 2N3772

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121290-vn-zdroje-zdroje-vysokeho-napeti.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO