BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů

Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů
 (Pechač Pavel, Zvánovec Stanislav)
obj. číslo121284
autor Pechač Pavel, Zvánovec Stanislav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba200 stran B5 + CD / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 11.4.2007
ISBN / EAN978-80-7300-223-7
9788073002237
dostupnostArchiv
Cena
v kamenném obchodě
 
258 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
229 Kč

Aktualizováno  26.7.2013

Popis

PRODEJ KNIHY ZASTAVEN z důvodu vypršené licence
Skladem ještě 460 ks.

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha je věnována základům problematiky šíření elektromagnetických vln pro pozemní rádiové komunikační systémy. Je zde vysvětlena fyzikální podstata šíření vln v atmosféře, jenž rádiové spoje ovlivňuje zásadním způsobem. Podrobně jsou dále rozebrány i jednotlivé vlivy troposféry a ionosféry. Jsou popsány i techniky používané k modelování šíření vln pro potřeby návrhu jednotlivých rádiových služeb z širokého kmitočtového spektra.

Publikace je určena jak pro teoretické odborné studium, tak pro využití v praxi.

Historie vydání

 • 1. vydání - duben 2007 - 978-80-7300-223-7
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 • obsah knihy
  1. Úvod
  2. Základní pojmy
  3. Mechanizmy šíření vln v atmosféře
  4. Šíření vln pro pozemní rádiové spoje
  5. Závěr

 • obsah doprovodného CD
  • Přehled antén Rohde&Schwarz pro VHF a UHF
   (Katalog 2006/2007)

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Základní pojmy, Úvod do šíření vln pro pozemní rádiové spoje, Frekvenční spektrum, Zemská atmosféra, Způsoby šíření vln pro pozemní rádiové spoje, Elektromagnetická vlna, Maxwellovy rovnice, Vlnová rovnice, Rovinná vlna, Parametry prostředí, Polarizace, Fresnelovy zóny, Odraz a ohyb vln, Elektrické parametry zemského povrchu, Difrakce, Rozptyl, Vyjádření veličin v decibelech, Základní parametry antén, Vstupní impedance, Šířka pásma, Vyzařování, Izotropický zářič, Směrová anténa, Zisk antény, Efektivní vyzářený výkon, Polarizace antény, Efektivní plocha antény, Rádiový přenos, Šíření ve volném prostoru, Vícecestné šíření, Úniky, Průměrný rok a nejhorší měsíc, Diverzitní příjem, Rádiový šum, Kvalita a spolehlivost rádiového spoje, Výkonová bilance rádiového spoje, Výpočet pokrytí, Modelování šíření vln, Mechanizmy šíření vln v troposféře, Útlum atmosférickými plyny, Troposférická refrakce, Index lomu troposféry, refraktivita, Křivočaré šíření vlny, Efektivní poloměr Země, Rádiový horizont, Vlnovodný kanál (ducting), Vliv refrakce na rádiový spoj, Příklady anomální refrakce, Metody výpočtu, Troposférický rozptyl, Útlum hydrometeory, Rozložení dešťových kapek, Rozptyl a útlum v objemu deště, Dlouhodobé statistické modely útlumu deštěm. Plošné parametry deště, Trasová diverzita, Ostatní hydrometeory, Šíření vln pro pozemní rádiové spoje, Prostorová vlna na přímou viditelnost, Spoj na přímou viditelnost, Šíření nad rovinnou zemí, Rozhodující plocha odrazu, Šíření nad kulovou zemí, Šíření nad nerovným terénem, Úniky v troposféře, Prostorová vlna v terénu, Difrakce na terénní překážce, Vícenásobná difrakce, Vliv vegetace, Šíření do oblasti stínu, Pokrytí v nerovném terénu, Prostorová vlna v zástavbě, Mechanizmy šíření vln v zástavbě, Empirický model, Deterministické modely šíření, Model ITU-R P.1411 pro krátké spoje, Statistické modely zástavby, Povrchová vlna, Vznik přízemní povrchové vlny, Fyzikální principy, Spádová křivka, Šíření nad nehomogenním povrchem, Ionosférická vlna, Ionizace, Odraz vlny od ionosféry. Vliv magnetického pole Země, Vrstvy ionosféry, Ionosférický spoj, Měření a předpověď stavu ionosféry, Princip návrhu krátkovlnného spoje, Troposférická vlna, Spojení za rádiový horizont, Základní geometrie troposférického spoje, Výkonová bilance troposférického spoje, Úniky troposférického spoje, Použití diverzity, Další mechanizmy šíření vln
 • rejstřík knihy
  absorpční spektrum, anténa, atmosféra, azimut, Babinetův teorém, Bougerův vztah, břehový lom, Cornuova spirála, činitel atmosférické refrakce divergenční odrazu tlumení, číslo šumové, vlnové, Wolfovo, decibel, depolarizace, dešťová kapka, difrakce, diverzita, diverzitní příjem, Dopplerův posuv, dvojlom, efektivní délka spoje, efektivní plocha antény, efektivní plocha odrazu, efektivní poloměr Země, efektivní výška, efektivní vyzářený výkon, ekvivalentní šumová teplota, elektronová koncentrace, elevace, eliptická polarizace, emisivita, exosféra, Faradayova rotace, fázová rychlost, fotoionizace, frekvenční spektrum, Fresnelova zóna, Fresnelův zlom, funkce, distribuční, rozptylová, Gaussův zákon elektrostatiky, Gaussův zákon magnetostatiky, GRWAVE, gyromagnetická rezonance, hloubka vniku, hydrometeory, impedanční přizpůsobení, impulzová odezva, index absorpce, index lomu, intenzita deště, intenzita vlnovodného kanálu, ionizace, ionogram, ionosféra, ionosférická bouře, ITU-R, izolační poměr, izotropický zářič, jasová teplota, kladný lom, koeficient odrazu, komplexní permitivita, konstanta Boltzmannova, fázová, Planckova, šíření, konvektivní déšť, korpuskulární záření, kosmické paprsky, kritická frekvence, kritický lom, kvalita, lom, Lorentzova síla, magnetické pole Země, makrobuňka, měrná efektivní plocha odrazu, měrný útlum, metoda, Bullingtonova, Deygoutova, Epstein-Petersonova, Japonská, Millingtonova, mikrobuňka, model deterministický, empirický, optický, modifikovaná refraktivita, modifikovaný index lomu, nárazová ionizace, nejhorší měsíc, numerická vzdálenost, odraz, difúzní, odrazivost, odstup postranních svazků, osový poměr, pásmo ticha, permeabilita, permitivita, pikobuňka, podzemní vlnovod, pohotovost, pokrytí, polarizace, horizontální, vertikální, poloměr vzdálené zóny, poměr stojatých vln, Poyntingův vektor, prostorový parametr deště, prostředí anizotropní, disperzní, homogenní, izotropní, lineární, provozní MUF, průměrný nejhorší měsíc, průměrný rok, radioreléový spoj, rádiový horizont, rádiový šum, ray launching, ray tracing, Rayleigho rozložení logaritmicko-normální, logaritmické rozložení, Rayleighovo kritérium drsnosti, redukovaná výška antén, refrakce, refraktivita, rekombinace, relativní číslo slunečních skvrn, relativní permeabilita, relativní permitivita, rezerva na únik, Riceovo rozložení, rovnice ideálního přenosu, Maxwellova, parabolická, vlnová, rozlišovací poměr, rozptyl, dob zpoždění, Mieův, Rayleighův, scintilace, skupinová rychlost, směrová vyzařovací charakteristika, směrovost, Snellův zákon, spádový koeficient, specifický útlum, spektrální čára, spolehlivost, standardní atmosféra, standardní refrakce, stratiformní déšť, stratosféra, subrefrakce, superrefrakce, šířka pásma, šířka svazku, tětivový mód, tloušťka vlnovodného kanálu, trasová diverzita, troposféra, úhel Brewsterův polarizační, dopadu, odchodu, zenitový, uniformní teorie difrakce, únik, absorpční, frekvenčně selektivní, plochý, pomalý, rychlý, univerzální koordinovaný čas UTC, vícecestné šíření, vícenásobná difrakce, virtuální výška odrazu, vlna harmonická, ionosférická, mimořádná, povrchová, prostorová, rovinná, řádná, troposférická, vlnová impedance, vlnová délka, vlnovodný kanál, přízemní, vyvýšený, vodivost, vstupní impedance, výkonový tok slunečního rádiového šumu, výška vlnovodného kanálu, základní MUF, zákon Ampérův, Faradayův indukční, Ohmův, sekanty, záporný lom, zisk diverzitní, zisk antény, zlepšení vlivem diverzity, ztráty volným prostorem.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/121284-zaklady-sireni-vln-pro-planovani-pozemnich-radiovych-sp.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO