BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Elektromagnetické aktuátory

Elektromagnetické aktuátory
 (Mayer Daniel, Ulrych B.)
obj. číslo121281
autor Mayer Daniel, Ulrych B.
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba128 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 28.1.2009
ISBN / EAN978-80-7300-216-9
9788073002169
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
154 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
137 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  13.3.2009

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Publikace pojednává o elektromagnetických aktuátorech, tj. měničích převádějících elektromagnetickou energii na energii mechanickou, projevující se působením síly po určité dráze. Jsou vysvětleny fyzikální principy působení různých typů elektromagnetických aktuátorů, jejich základní charakteristiky a možnosti jejich diagnostiky. Podrobně jsou popsány metody jejich matematického modelování v ustáleném i přechodném stavu. Samostatná kapitola je věnována moderním softwarovým produktům, které tyto operace výrazně usnadňují. Posléze jsou podrobně uvedeny postupy a výsledky simulačních analýz provedených pro několik typických konfigurací aktuátorů. Závěr knihy je věnován prognóze předpokládaného vývoje elektromagnetických aktuátorů.

Publikace je určena projektantům a konstruktérům elektromechanických zařízení a studentům inženýrského studia na elektrotechnických fakultách.

Historie vydání

 • 1. vydání - leden 2009 - 978-80-7300-216-9
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Elektromechanické aktuátory v soudobé technice
 2. Základní typy lineárních elektromechanických aktuátorů a jejich vlastnosti
 3. Elektromagnetické pole a elektromechanické aktuátory
 4. Teplotní a termoelastická pole elektromechanických aktuátorů
 5. Softwarové prostředky matematického modelování elektromechanických aktuátorů
 6. Příklady analýzy elektromechanických aktuátorů a jejich diagnostika

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • zatím žádné nejsou

Keywords

 • obecná charakteristika
  slova
 • obsah knihy
  Elektromechanické aktuátory v soudobé technice, Základní typy lineárních elektromechanických, aktuátorů a jejich vlastnosti, Aktuátor využívající silové působení magnetického pole na feromagnetické jádro, Aktuátor využívající silové působení magnetického pole permanentních magnetů na cívku protékanou proudem , Termoelastické aktuátory, Elektromagnetické pole a elektromechanické aktuátory, Základní veličiny a rovnice elektromagnetického pole, Stacionární elektromagnetické pole, Kvazistacionární, časově proměnné magnetické pole , Harmonické elektromagnetické pole , Energie magnetického a proudového pole, Výpočet energie magnetického pole ze stavových vektorů B, H, Výpočet energie magnetického pole z vektorů A, J, Výpočet energie magnetického pole z indukčnosti, Energie magnetického pole a ampérweberová charakteristika aktuátoru, Ztráty ve stacionárním proudovém poli , Ztráty v časově proměnném magnetickém poli , Síly v magnetickém poli, Výpočet síly z energie magnetického pole, Lorentzova síla a její zobecnění, Výpočet síly pomocí Maxwellova magnetického tenzoru pnutí, Teplotní a termoelastická pole elektromechanických aktuátorů, Nestacionární a stacionární teplotní pole, Termoelastická pole, (pole termoelastických posuvů, deformací a mechanických napětí), Softwarové prostředky matematického modelování elektromechanických aktuátorů, Struktura současného komerčního SW, Preprocesor, Procesor, Postprocesor, Členění programů pro řešení elektromagnetického a s ním sdružených polí, Programy profesionální, komerční, Programy uživatelské, Stručná charakteristika vybraných programů, Příklady analýzy elektromechanických aktuátorů a jejich diagnostika, Aktuátory s přímým využitím elektromagnetického pole, Aktuátor využívající silové působení magnetického pole na feromagnetické těleso , Aktuátor využívající silové působení magnetického pole permanentních magnetů na cívku protékanou stejnosměrným proudem, Aktuátory s nepřímým využitím elektromagnetického pole, Bimetalický termoelastický aktuátor, Monometalický termoelastický aktuátor, Speciálních typy elektromagnetických aktuátorů, Elektromagnetická trakční brzda , Čerpadlo roztavených kovů, Dynamické charakteristiky aktuátoru, Elektromechanický obvod a jeho matematický model, Výpočet dynamických charakteristik aktuátoru , Formulace stavových rovnic, Výpočet indukčnosti L a síly Fm, Závěrečné zhodnocení
 • rejstřík knihy
  akční člen, aktuátor, aktuátor s permanent. magnety, aktuátory magnetostrikční, aktuátory piezoelektrické, aktuátory planární, aktuátory rotační, aktuátory s nepřímým využitím elektromag. pole, aktuátory s přímým využitím elektromag. pole, aktuátory sférické, aktuátory stejnosměrné, aktuátory střídavé, aktuátory termoelastické, aktuátory trojfázové, ampérweberová charakteristika, bimetalický termoelastický aktuátor, definiční oblast, doba funkce aktuátoru, elektromagnet, elektromagnetická brzda, elektromechanické aktuátory, elektrostrikční aktuátory, energie pole, harmonické elektromag. pole, Helmholtzova rovnice, komerční SW, kvazistacionární magnetické pole, Lamého koeficienty, lineární aktuátory, lineární motory, Lorentzova síla, maxwellovy rovnice, mikroaktuátory, monometalický termoelast. aktuátor, nestacionární elektromagnetické pole, numerické metody, okrajová podmínka 1. druhu, okrajová podmínka 2. druhu, okrajová podmínka 3. druhu, okrajová podmínka 4. druhu, okrajové podmínky, permanentní magnet, podmínky na rozhraní, postprocesor, preprocesor, procesor, programy profesionální, programy uživatelské, síly v magnetickém poli, speciální elektromag. aktuátory, stacionární elektromagnetické pole, stacionární elektromag. pole, stacionární teplotní pole, statická charakteristika aktuátoru, teplotní pole, termoelastické pole, tvar charakteristiky, výkonový převodník, základní veličiny

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121281-elektromagneticke-aktuatory.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO