BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Detektory kovu - návod na stavbu

5. díl - princip zapojení a praktické návody na tři konstrukce

Detektory kovu - návod na stavbu - 5. díl - princip zapojení a praktické návody na tři konstrukce
 (Hájek Jan ing., Zdeněk Jarchovský)
obj. číslo121279
autor Hájek Jan ing., Zdeněk Jarchovský
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba256 stran A5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 10.4.2010
ISBN / EAN978-80-7300-220-6
9788073002206
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
360 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
320 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  12.4.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha se zabývá teorií a praxí stavby hledačů kovových předmětů a pokladů. V prvé teoretické části je rozdělení detektorů kovu podle nejrůznějších hledisek a vysvětlení fyzikálních základů funkce detektorů se soustředěním na tři nejrozšířenější druhy: záznějový, balanční a impulsní, které jsou pak v druhé praktické části knihy popsány jako stavební návody. Třetí částí knihy tvoří přílohy o konstrukci hledacích cívek a dalších součástí, potřebných pro experimentální stavbu a vylepšování stávajících detektorů kovu.

Protože nabízené profesionální přístroje nejsou právě nejlevnější, vznikla potřeba i amatérských konstrukcí a individuální výroby. Občas lze najít v odborných časopisech návody na jednoduché i složitější detektory kovu. Tyto návody se těší stálé popularitě, avšak mají zpravidla jen malý rozsah, určený rámcem časopisu. Proto se jako stavební návod na poloprofesionální přístroje jeví ideální kniha.

V tomto, již 5. dílu edice elektronické hledače, je probrána jedna ze zamýšlených částí teoretických vědomostí a praktických znalostí, ústících do konstrukce tří detektorů kovu a popisu konstrukce hledacích cívek. Kniha se tedy zabývá teorií a praxí stavby hledačů kovových předmětů a pokladů.

V prvé teoretické části je rozdělení detektorů kovu podle nejrůznějších hledisek a vysvětlení fyzikálních základů funkce detektorů se soustředěním na tři nejrozšířenější druhy: záznějový, balanční a impulzní, které jsou pak v druhé praktické části knihy popsány jako stavební návody. Třetí částí knihy tvoří přílohy o konstrukci hledacích cívek a dalších součástí, potřebných pro experimentální stavbu a vylepšování stávajících detektorů kovu.


Připadá vám kniha drahá?
Ve skutečnosti je tomu právě naopak - kniha je velmi levná! Jak je to možné?

V časopisech a na Internetu se objevuje řada návodů na různé detektory kovu. V drtivé většině se jedná o analogové konstrukce, které se bez profesionálního vybavení téměř nedají nastavit. A pokud se někde objeví nějaký návod s procesorem, autor zpravidla požaduje nějakou cenu za naprogramovaný procesor, většinou v řádu stokorun nebo desítek Euro. Naše kniha obsahuje (kromě jiných tipů pro stavbu) dvě špičkové konstrukce poloprofesionálních detektorů na bázi procesoru. Pro čtenáře knihy jsou ZDARMA ke stažení programy pro mikrokontroléry (zkompilované programy i zdrojáky).

A tak, i když to na první pohled nevypadá, vás vyjde kniha s programem pro mikrokontrolér levněji, než kdybyste si postavili jiný detektor podle návodu, který byste sice získali zdarma, ale za naprogramovaný obvod byste zaplatili mnohem více. Určitě si umíte spočítat úsporu, když se rozhodnete si postavit procesorové detektory dva (oba) nebo dokonce experimentovat se zdrojovým kódem.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-220-6
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-366-1 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

  I. Část: Rozdělení a teorie
 1. Úvod
 2. Fyzikální základy detektorů kovu

  II. Část: Praktické návody
 1. Záznějový detektor (BFO)
 2. Balanční detektor (TR-IB)
 3. Impulzní detektor (PI)

  III. Část: Cívky detektorů
 1. Hledací cívky detektorů

  Přílohy
 1. Zapojení polovodičových součástek
 2. Použité zkratky, Koupě součástek, Plošné spoje, Kontakt na autora
 3. Literatura, Rejstřík

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obecná charakteristika
  Detektory kovů, hledače kovů, schéma zapojení detektoru, konstrukční návod na detektor, stavební návod na detektor kovu, edice Elektronické hledače 5.
 • obsah knihy
  Předmluva, Rozdělení a teorie, Úvod, Historie, Druhy detektorů kovu, Pasivní detektory kovu, Aktivní detektory kovu, Kmitočtové detektory kovu, Impulzní detektory kovu, Problémy s názvoslovím, Fyzikální základy detektorů kovu, Magnetické pole hledací cívky, Vířivé proudy, Dosah detektoru kovu, Rušivá pole, Kmitočtové detektory kovu, Detektory záznějové (BFO), Volba kmitočtu, Vznik zázněje, Rozlaďovací charakteristika, Detektory balanční (TR-IB), Princip funkce, Konfigurace cívek, Volba pracovního kmitočtu, Příklady zapojení, Impulzní detektory kovu (PI), Blokové zapojení, Princip funkce, Tlumení cívky, Požadavky na detektory kovů, Konstrukční návody, Záznějový detektor (BFO), Popis zapojení, Stavba a oživení, Konstrukce, Seznam součástek, Balanční detektor (TR-IB), Bloková zapojení, Historická bloková zapojení, Bloková zapojení moderních detektorů, Bloková zapojení nové koncepce, Popis zapojení, Podrobné zapojení, Vysílač, Budicí impulzy, Měnič napětí, Přijímač, Aktivní integrátor, Zpracování signálu, Program, Vývojový diagram, Výpis programu, Tabulka dat, Stavba a oživování, Konstrukce hledací sondy, Volba napájecího napětí, Deska plošného spoje, Osazení desky plošného spoje, Oživování, Zkušenosti z provozu, Mechanická konstrukce, Seznam součástek, Podvodní impulzní detektor (PI), Bloková zapojení, Jednoduchý detektor s časovači, Jednoduchý impulzní detektor, Impulsní detektor Jabel, Jednodušší impulzní detektor, Složitější impulsní detektor, Impulzní detektor s trojnásobnou integrací, Podvodní impulzní detektor Vodník, Popis zapojení, Vysílač, Generátor impulzů, Zdroj magnetických impulzů, Měnič napětí, Zdroje napětí, Přijímač, Zapojení integrátoru, Zesílení signálu, Akustická indikace, Časový diagram, Obslužný program, Vývojový diagram, Výpis obslužného programu, Popis programu, Tabulky dat, Tabulka dat zdroje, Tabulka dat měření, Tabulka dat pauzy, Stavba a oživení, Deska plošného spoje, Osazování a oživování desky, Praktická konstrukce, Pouzdro detektoru, Hledací cívka, Zkušenosti z provozu, Seznam součástek, Přílohy, Hledací cívky detektorů, Vlastnosti cívek, Cívka, magnetické pole a indukce, Náhradní zapojení, Kvalita cívky Q, Parazitní kapacita cívky, Souhrn vlastností cívky, Jednoduché cívky, Jednoduchá cívka PI, Cívky balančních detektorů, Stínění hledací cívky, Kapacita stíněn, Stínění jednoduchých cívek, Stínění balančních cívek, Integrální stínění, Připojení stínění, Konstrukce a výroba cívek, Vinutí cívky, Detektory s jednou cívkou, Detektory s více cívkami, Impulzní detektory s jednou cívkou, Vinutí Lorentzovy cívky, Zapojení polovodičů, Odvození parametrů hledacích cívek, Rezonanční obvody, Kvalita rezonančního obvodu, Intenzita magnetického pole cívky, Pravidlo Lenzovo, Různé, Použité zkratky, Konstrukce detektorů, Koupě součástek, Plošné spoje, Přehled plošných spojů
 • rejstřík knihy
  absorpce, absorpční, akumulátor, alobal, ampérmetr, amperzávit, amplituda, anténa rámová, archeolog, archeologie, architektura, aripot, assembler, Atmel, AUTO TUNE, Avomet, AVR, Baby, Baby-2, balance, basket coil, baterie, BBS, Bell, BFO, blood hound, Bounty Hunter, C & G Technology, citlivost, cívka eliptická hledací koaxiální koncentrická planární, Compass Electronics, Conrad, cuprextit, cvakání, CW, čedič, činitel jakosti cívky Q, čip DD, deformace, magnetického pole Země, pole, dělič kmitočtu, demodulátor, dentakryl, derivace, design, deteke, detektor absorpční aktivní balanční fázový impulzní kovu mobilní mimorezonanční pasivní synchronní záznějový detektorista, diagram vývojový, dielektrikum, DIL, dioda, dipól, diskriminace, dolní propust, doména, dosah, double-D, Dove, drain, drift, dřevo, dutina, eddy currents, EEPROM, emisivita, emitor, en bloc, epoxid, EPROM, expozice, EX-OR, Faraday, Fastron, fáze, FBS, ferit, FET, filtr RC, Fisher, flash, fluxmetr, fólie reflexní, forma, fototranzistor, Foucault, frequency domain, frequency shift, funkce hyperbolická, Garfield, Garrett, gate, GD-1290, GD-48, generátor impulzů, gradiometr, Gutton, Hall, Heathkit, hermetizace, hlína, hliník, hloubka vniku, hmotnost, hodnota prahová, hornina, hrana, hrnec, Hughes, IB, impedance, indikace, akustická, optická, světelná, impulsní, indikátor optický, Induction Balance, indukce, indukčnost vzájemná, induktor, instrukce, integrace, integrátor aktivní spínaný Intel intenzita, interference, izolace, izolant, Jabel, jádro, jev povrchový, JFET, jiskra, jitter, Josephson, kapacita, integrační, vinutí, klec Faradayova, kmitočet radiotechnický rezonanční, vysílače, know-how, koincidence, kondenzátor fóliový, styroflexový, konektor, koplanární uspořádání, korunkový uzávěr, kostra, koupě, kov, krasten, krystal, HC18, křivka isomagnetická, kvalita cívky, kvalita cívky Q, lak, LED, Lenc, Lenz, limonit, Lorentz, lukopren, magnetit, magnetometr feritové permaloyový, magnetoodpor, materiál, feromagnetický paramagnetický, maximum amplitudy, Maxwell, měď, měnič, napětí, piezoelektrický, měřicí přístroj, měřidlo, ručkové, Metalloscope, microcontroller, mikrokontrolér, mikroprocesor, mina, mince, Minelab, mineralizace, minohledačka, MIPS, MKT, mód dynamický statický, modulátor, monocoil, monoloop, MOSFET, MPS, mrtvé pásmo, multiplexer, multivibrátor, mylar, napětí napájecí závěrné, napěťová špička, násobič napěťový, nehomogenita, NiCd, nosič minoritní, objímka, obvod fázovací klíčovací komparační monostabilní nízkofrekvenční rezonanční vzorkovací, odběr, odpor tlumicí, odstínění, off-resonance, ofset, ohniště, okénko, okénkový diskriminátor, okna, omezovač, OO, opasek, operátor, optron, ortogonální, oscilátor, samokmitající, sinusový, osciloskop, ozáření, paměť analogová, patice, permeabilita, permitivita, pertinax, photocoupler, PI, piezoelement, piezoměnič, písek, pistole, plastik, pláž, PLL, PNP, pnp, podvodní, poklad, pole elektromagnetické magnetické, pološířka, polycarbonat, polyester, polypropylen, polystyrol, polyuretan, ponor, port PB, port PD, postdikce, posuv fázový, potápěč, potenciometr, potrubí, prah, práh citlivosti, práh napětí, pravidlo Lenzovo, predikce, primár, program, PROM, prototyp, proud Foucaultův kolektorový vířivý, proužky, průraz, průřez, pryskyřice, předzesilovač, úzkopásmový, překližka, přepínač, přijímač, přístroj dohledávací, půda, Puls Induction, pulzně indukční, Q, Q (činitel jakosti), Q1, radar, RAM, reaktance, Receiver, reproduktor, reset, rezistance, rezonance, režim kritický, RF, RISC, RLC, rovnice Maxwellovy, rozptyl, ruka, rukojeť, rušení, Sample & Hold, saturace, searching loop, sekundár, selfbond, senzor, schéma skupinová, Siemens, skin-efekt, sklolaminát, sluch, sluchátka, směšování, smog, solenoid, sonda Hallova stacionární, source, spoj plošný, stabilizátor, stárnutí, START, stavebnice, J-267, stínění, sumátor, špička napěťová, šum, teflon, terč, terén, těsnění, Tesoro, Thomson, tikání, time domain, tlumivka Fastron, TM, TR, Track-and-hold, transformátor, Transmitter, transversal mode, tráva, Treasure Hunting Clubs, trimr, TR-IB, tunning, two-box, tyč hledací, uhlí, ucho, UJT, ULF, usměrňovač, uzemnění, vektor, vibrátor, vinutí košíkové křížové Lorentzovo, vír, VLF vln, vlnovod, voda, vodivost půdy, Vodník, vypínač, výroba, vysílač, vysílač–přijímač, výstup akustický vyvážení, vzduch, vzorec Thomsonův, vzorek, vztah Thomsonův, White, widescan, Wirbelströme, zákon Archimedův Ohmův, zapojení bloková náhradní, zázněj, zdi, zem, Země, zemina, zesilovač diferenciální nízkofrekvenční operační výkonový vzorkovací, zkratky, ztráta, zvuk, žárovička, žebra, železo
 • integrované obvody a tranzistory
  4013, 4020, 4040, 4052, 4060, 555, 78L05, 78L06, 78L09, 79L05, 79L06, 79L09, 8051, mikrokontrolér Atmel AT89C2051, mikrokontrolér Atmel ATtiny2313, BC556, BD440, BF245, BS170, BS250, BU2508, BUZ10, CA3140, ICL1028, ICL7660, IRF9520, LF398, LT1028, NE5532, NE5534, OP27, OP37, PC826, SFH615, TL061.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121279-detektory-kovu-navod-na-stavbu.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO