BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Telekomunikace a VOIP telefonie

1.díl

Telekomunikace a VOIP telefonie - 1.díl
 (Bazala David)
obj. číslo121272
autor Bazala David
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba224 stran A5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 15.6.2006
ISBN / EAN80-7300-201-9
9788073002015
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
326 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
290 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  26.4.2010

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Publikace obsahuje podrobný popis telefonních periférií používaných ve střední Evropě k připojení do veřejných, mezinárodních a mezioperátorských telefonních sítí. Obsah knihy by měl být plně dostačující pro zájemce o VoIP, kteří si chtějí doplnit obecné znalosti ze světa telekomunikací. Vzhledem k tomu, že klasická telekomunikační technika se bude používat i nadále, jsou podrobně popsány ty části, které navazují na technologie internetu. Sloučení obou zdrojů je prezentováno jako úvod do VoIP, přičemž tato technologie se bude bezesporu vyvíjet s obdobnou akcelerací jako dříve internet. Ačkoliv se dnes mnoho lidí staví k alternativnímu telefonování poněkud skeptičtěji, je jen otázka času, kdy se VoIP stane běžnou součástí kancelářského a domácího prostředí. Postupná technologická konvergence dala podnět i ke vzniku této publikace, která má účelově sloučit počítačové a telekomunikační techniky.

Kniha je určena pro správce počítačových sítí, analytiky, programátory, ale svým chronologickým řazením témat může posloužit i jako učebnice či průvodce telefonie konce minulého století. Publikace by neměla chybět nikde tam, kde se protíná hlasová a datová komunikace.

Historie vydání

 • 1. vydání - červen 2006 - ISBN 80-7300-201-9
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Generace ústředen
 2. Přenosové systémy
 3. Hovorové spínací prvky HSP
 4. Prostorové prvky
 5. Prostorová pole
 6. Prostorový článek
 7. Prostorová spojovací pole
 8. Časové prvky, pole a články
 9. Kombinované spojovací pole
 10. Interface U
 11. Interface V
 12. Interface PCM
 13. Multifrekvenční vázaný kód R2
 14. Interface BRA
 15. Interface PRI
 16. Interface SS7
 17. Konvergence a úvod do VoIP
 18. Interface SIP

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Generace ústředen, Obecný popis dělení ústředen na generace, Nultá generace, První generace, Druhá generace, Dva a půltá generace, Třetí generace, Tří a půltá generace, Čtvrtá generace, Pátá generace, Přenosové systémy, Obecný popis dělení přenosových systémů, Nultá generace, První generace, Druhé generace, Dva a půltá generace, Třetí generace, Čtvrtá generace, Čtvrtá a půltá generace, Hovorové spínací prvky HSP , Obecné dělení a konstrukce HSP, Forma řízení HSP, Vlastnosti řízení HSP, Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP, Časové vazby a dispozice HSP, Mechanické a provozní vlastnosti HSP, Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem, Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením, Princip HSP s jazýčkovým relé a magnetickým přidržením, Konstrukce HSP s doutnavkou, Princip spojovacího pole s doutnavkou, Princip spojovacího pole s tyratronem, Princip spojovacího pole s diodou, Princip spojovacího pole s tranzistorem, Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu, Bistabilní polovodičové prvky, Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou, Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou triodou, Princip spínacího bodu s tyristorem, Hovorové spínací prvky s tranzistory FET, Princip spínacího bodu s tranzistory FET, Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky, Prostorové prvky, Základní prostorový prvek, Vnitřní struktura základního PP, Rovina v prostorovém prvku, Redukční prostorový prvek, Vnitřní struktura redukčního PP, Expanzní prostorový prvek, Vnitřní struktura expanzního PP, Prostorová pole , Obecný popis a značení v systémech, Vnitřní struktura prostorového pole, Prostorový článek , Obecný popis kombinačních zapojení, Vnitřní struktura multiple článku MČ, Prostorová spojovací pole , Obecná charakteristika, I. stupňové prostorové spojovací pole, II. stupňové prostorové spojovací pole, Princip spojování v prostorovém spojovacím poli, Časové prvky, pole a články , Digitalizace v telekomunikacích, A/D převodník, D/A Převodník, Tvarové zkreslení při digitalizaci (A/D - D/A), Časový řadič kanálů, Časový vyřazovač kanálů, Princip časového dělení hovorových spojů, Časový rámec PCM I., Časový spojovací článek, Kombinované spojovací pole , Využití v současných telekomunikacích, Kombinované spojovací pole do 1000 účastníků, Interface U , Obecný popis rozhraní, Obecný popis HW pro rozhraní U, Elektrické vlastnosti rozhraní U, Časové dispozice rozhraní U, Detekce MFC volby na rozhraní U, Funkcionalita a implementace signálů rozhraní U pro ústředny V. generace, Přehled zpráv U rozhraní mezi L2 a L3 vrstvou, SDL vývojové diagramy u rozhraní U, Sekvenční diagram pro rozraní U, Specifikace rozhraní U v ústředně páté generace, Interface V, Obecný popis rozhraní, Obecný popis HW Interface V, Elektrické vlastnosti rozhraní V, Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace, Přehled zpráv rozhraní V mezi L2 a L3 vrstvou, SDL vývojové diagramy u rozhraní V, Sekvenční diagram pro rozraní V, Specifikace rozhraní V ústředny páté generace, Interface PCM, Obecný popis rozhraní, Rámcová a multirámcová struktura v 16. kanálu, Analýza bitové logiky signalizace K a definice stavů K, Stavy K ve směru odchozím, Stavy K ve směru příchozím, Specifikace Interface PCM v ústředně páté generace, Přehled zpráv rozhraní PCM L3, SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L2 (K-Proces), Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L2, SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L3 (PCM-Proces), Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L3, Multifrekvenční vázaný kód R2 , Využití kódu R2, Popis algoritmu kódu R2 výměny značek, Specifikace signalizace R2 v ústřednách páté generace, Tabulky významu jednotlivých skupin R2 kódů, Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace, SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2, Sekvenční diagram pro přenos čísla volajicího, Interface BRA , Obecný popis rozhraní, Formát zprávy L3 BRA, Soubor nejdůležitějších signálů DSS1, Příklad analýzy signálu DSS1 z doporučení Q.931, Struktura Elementů a Oktetů, Informační Elementy a jejich formát, Jednooktetový prvek, Více oktetový prvek, Inteligentní zpracování oktetů v ústředně páté generace, SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA, Sekvenční diagram pro rozhraní L3 BRA, Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem, Rušení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem, Implementace služeb ISDN, Obsluha a přidělování CREF a TEI, Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace, Interface PRI , Obecný popis rozhraní, Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace, Souhrn vlastností PRI a jejich implementace, Specifikace rozhraní PRI v ústředně páté generace, Vazba stavu DSS1 a spojovacích procesů ústředny páté generace, SDL diagram obsluhy STATUS a definice SubProcesu, Interface SS7, Obecný význam signalizace v moderních telekomunikacích, Blokové schéma komponent signalizace SS7, Protokolová architektura SS7, Struktura MTP Layer 2 pro signalizaci SS7, Inicializace L2 pro přenos MSU, MTP Layer 3 a typy zpráv L3, ISUP signály, Ukázkové tabulky pro Message Type a Information Element, Nejdůležitější zprávy ISUP, Podrobnější analýza ISUP signálu, Sestavení a zrušení telefonního spojení SS7, VoIP konvertor, Používaná architektura připojení PBX do národní telefonní, 185, Rozdíly PRI a SS7 ovlivňující obchodní podmínky použití, Technická specifika PRI a SS7, Konvergence a úvod do VoIP, Globální pohled na telefonní síť a informační technologie IT, Konvergence telefonních a počítačových sítí, Technické aspekty konvergence, Obchodní rozvoj komponent pro konvergenci a VoIP, Problematika standardizace a nekompatibility výrobců, Řízení kvality a funkcionality spojení VoIP, Budoucnost VoIP a hybridní telefonní systémy, Interface SIP , Obecný popis komponent SIP, Specifikace komponenty SIP, Způsoby komunikace mezi UA, Metody a odpovědi SIP, Komunikace metod a odpovědí při budování spoje, Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu, Specifikace rozhraní SIP v ústředně páté generace, Zprávy L3 SIP rozhraní SIP, SDL vývojové diagramy u rozhraní SIP, Sekvenční diagramy pro rozhraní SIP L3.
 • rejstřík knihy
  alternativní operátor ANI architektura ústředny ASN.1 asynchronní spojování asynchronní ústředna BER kódování bleskojistka CCS7 CFU, CFB a CFNR CIC CREF činitel expanze činitel komprese činitel redukce dálkový hovor dálkový kabel dálkový přenos hovorů demultiplex detailní záznam hovoru DPC DSP echo EuroISDN30 E1 fantom FDM FISU FLASH flash formát telefonního čísla galvanické oddělení Gateway SIP Geetkeyper SIP hardwarová adresa HDB3 histerézní magnetizmus hlavní provozní hodina hlavní rozvod hybridní telefonní síť hybridní telefonní systém H.323 informační element inicializace MSU IP adresa ISUP ITU-T JTS kabelový rozvod katastrofické číslo kategorie volajícího klopný obvod koaxiální kabel komptabilita VoIP koncové zařízení konvergence konverze signalizace kroucená čtyřka křídlová značka křížový spínač LCREF lineární impedanční převodník LSSU magnetické přidržení MAP mezičíslicová mezera meziimpulsní mezera MFC MOS MSU multimediální přenos multiplexer multirámec národní telefonní číslo nesrozumitelnost NT1 obsazovací tón očíslovací plán národní opakovač OPC otálení s volbou ovládací impulz paměťová buňka PCM poklep na vidlici prefix primární multiplex propojovací podmínky propustnost ústředny protokol diskriminátor provolba provozní zatížení přeliv přeliv skupin přenos dat kruhový paketový přenositelnost čísla přeslech přidržení hovoru přidržený hovor QoS registrace registrace VoIP relace RFC rotační číselnice rozpojení smyčky RTP stream rychlé jazýčkové relé řízená dioda sběrnice So SCCP SCP SDL diagram SDP sekvenční diagram signalizace č. 7 SignalLink silně hovořící HTS síť datová přístupová transportní služba doplňková inteligentní sítě služební kanál směrování SMS spínací poměr spínací prvky spojovací blok spojovatelka meziměstská SSP STP strukturovaná kabeláž SubProces superfantom tabulka příčin tarifní impulz tarifní impulz 16 kHz technika multiplování TEI telefonní cifra telefonní okruh telefonní ústředna sálová tranzitní telekomunikační analytik terminál TUP účastnická sada UUS vidlice virtuální okruh vnitřní blokáda VoIP komponenta vysoká impedance vyzváněcí tón vzorkovací kmitočet xDSL zamezení zobrazení zatížení telefonní sítě zážehové napětí zelená linka zpoždění hovorového paketu ztráta UDP.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121272-telekomunikace-a-voip-telefonie.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO