BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

MultiSIM - elektronická laboratoř na PC

Simulace činnosti elektronického obvodu pomocí programu MultiSIM

MultiSIM - elektronická laboratoř na PC - Simulace činnosti elektronického obvodu pomocí programu MultiSIM
 (Juránek Antonín)
obj. číslo121270
autor Juránek Antonín
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba284 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 27.3.2008
ISBN / EAN978-80-7300-194-0
9788073001940
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
349 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
312 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  18.5.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Role počítače se v praxi elektronika stává při návrhu elektronických obvodů nezastupitelnou. Program MultiSIM je jedním z mocných nástrojů nejen pro design, ale i pro názornou výuku. V knize "MultiSIM - elektronická laboratoř na PC" jsou na jednoduchých příkladech demonstrovány možnosti a využití programu MultiSIM.

Na počátku knihy je pozornost věnována krátkému vysvětlení základních pojmů a popisu pracovního prostředí programu MultiSIM. Zde jsou popsány jednotlivé položky nabídky, panelů součástek a měřicích přístrojů. Na jednoduchém příkladu je vysvětlen postup vytvoření obvodu od výběru, rozmístění součástek, propojení, připojení a nastavení měřicích přístrojů až po spuštění a vyhodnocení výsledků. Pro pokročilejší zájemce, kteří chtějí proniknout do větší hloubky programu MultiSIM, jsou určeny následující kapitoly. Velká pozornost je věnována virtuálním měřicím přístrojů, vždy je zobrazen ovládací panel a popsáno základní nastavení a připojení do obvodu.
V kapitole o obvodech s pasivními součástkami je naznačeno využití simulačního programu při návrhu a ověření funkce základních obvodů - propustí, rezonančních obvodů, pozornost je věnována přechodovým jevům. Zde je již čtenář jednoduchou formou seznámen s použitím základních typů analýz obvodu. Vždy je věnována pozornost nastavení podmínek a získání výsledků. Kapitola o polovodičových součástkách je zaměřena na základní typy diod, optoelektronické součástky, bipolární a unipolární tranzistory. U každé součástky je ukázán postup a způsoby ověření jejich parametrů a charakteristik. Na příkladu bipolárního tranzistoru je demonstrován vliv teploty na jeho charakteristiky. Použití programu MultiSIM v oblasti číslicové techniky je orientováno na ověření základních logických funkcí. V závěrečných kapitolách jsou představeny zjednodušené návrhy základních obvodů a naznačeny způsoby ověření jejich funkce programem MultiSIM.

Při zpracování publikace "MultiSIM - elektronická laboratoř na PC" autor využíval katalogové listy výrobců součástek, katalogy a učebnice uvedené v přehledu literatury. Text je stručný, názornost je zajištěna množstvím obrázků obvodů a výřezů obrazovek. V žádném případě nelze publikaci o programu MultiSIM pokládat za vyčerpávající popis programu a náhradu učebnic elektroniky. Každý uživatel si rozhodně vytvoří množství svých příkladů. Publikace vznikala poměrně dlouhou dobu - nápadů a inspirací bylo mnoho. I když mezitím program MultiSIM postoupil od verze 7 po verzi 10 (kdy kniha poprvé vyšla - březen 2008), filosofie a ovládání programu se však zásadně nezměnilo.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2008- ISBN 978-80-7300-194-0
 • 1. vydání - 2011- ISBN 978-80-7300-331-9 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Elektronická laboratoř na PC
 2. Pracovní prostředí MultiSIM
 3. Vytvoření obvodu
 4. Měřicí přístroje a jejich popis
 5. Příklady obvodů s pasivními součástkami
 6. Vlastnosti polovodičových součástek
 7. Číslicová technika a elektronická laboratoř na PC
 8. Příklady návrhu a simulace elektronických obvodů
 9. Inspirace a náměty
 10. Přílohy, Závěr, Literatura

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • recenze na HW.cz
 • nezávislá recenze vyšla v časopise Slaboproudý obzor v čísle 4/2009 na str. 23 - ke stažení ZDE - ve formátu PDF
 • nezávislá recenze vyšla ve Sborníku 24. mezinárodní vědecko-odborné konference pořádané Universitou Mateja Bela v Banské Bystrici - ke stažení ZDE - ve formátu PDF

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

 • www.ni.com - National Instruments - výrobce programu MultiSIM
 • www.cadware.cz - CADware - český distributor programu MultiSIM

Keywords

 • obecná charakteristika
  MultiSIM
 • obsah knihy
  Elektronická laboratoř na PC, Vymezení pojmů, Podstata simulačních programů, Složení a charakteristika návrhového systému MultiSIM, Pracovní prostředí Multisim, Popis pracovního prostředí MultiSIM, Hlavní nabídka, Panely součástek, Panel měřicích přístrojů, Panely nástrojů a zobrazení, Panel simulace, Vytvoření obvodu, Formát a zobrazení schématu, Umístění součástek na plochu, Propojení součástek, Editace součástek, Připojení měřicích přístrojů a zahájení simulace, Vyhodnocení výsledků, Popis obvodu, Měřicí přístroje a jejich popis, Multimetr, Ampérmetr a voltmetr, Funkční generátor, Wattmetr, Osciloskop, Zapisovač, Logický konvertor, Logický analyzátor, Generátor slov, Osciloskop Agilent 54622D, Digitální multimetr Agilent 34401A, Generátor funkcí Agilent 33120A, Digitální osciloskop Tektronix, Zobrazovač charakteristik, Čítač, Dynamická měřicí sonda, Čtyřkanálový osciloskop, Analyzátor zkreslení, Přístroje pro vysokofrekvenční měření, Indikátory a zobrazovače, Zobrazení výsledků simulace, Příklady obvodů s pasivními součástkami, Ohmův zákon a parametrická analýza, Kirchhoffův zákon a stejnosměrná analýza pracovního bodu, Řešení obvodů stejnosměrného proudu s více zdroji, Přechodové jevy v elektrických obvodech, Použití postprocesoru pro tvorbu grafů, Základní pasivní součástky v obvodech střídavého proudu, Pasivní filtry, Rezonanční obvody LC, Vlastnosti polovodičových součástek, Usměrňovací diody, Varikapy a jejich použití, Stabilizační (zenerova) dioda a její vlastnosti, Optoelektronické součástky v obvodech, Vícevrstvé polovodičové součástky, Vlastnosti a funkce bipolárního tranzistoru, Simulace činnosti unipolárního tranzistoru, Číslicová technika a elektronická laboratoř na PC, Ověření logických funkcí logickým konvertorem, Další způsoby ověření logických funkcí, Příklady obvodů, Režimy simulace číslicových obvodů, Příklady návrhu a simulace elektronických obvodů, Napájecí zdroj s integrovaným stabilizátorem, Návrh a charakteristiky stabilizátoru s tranzistorem, Analýza šířky plošného spoje , Vlastnosti a použití časovače 555, Impulzní regulátor teploty mikropáječky, Logická sonda TTL, Astabilní klopný obvod s BJT, Tranzistorový zesilovač, Operační zesilovače v laboratoři na PC, Inspirace pro automatizaci a řízení, Inspirace a náměty, Použití integrovaných obvodů a OZ, Zapojení obvodů s tranzistory, Možnosti programu - kombinace analýz, Tranzistor ve vysokofrekvenčních obvodech, Modulace signálů, Elektronky a simulační program.
 • rejstřík knihy
  Ampérmetr, analýza, harmonická, parametrická, přechodová, rozmítaná stejnosměrná, stejnosměrná, střídavá, šířky plošného spoje, teplotní, analyzační program, analyzátor zkreslení, anotace, astabilní klopný obvod, bipolární tranzistor, BJT, časovač 555, čítač, s dekodérem, dělička kmitočtu, digitální multimetr, dioda, stabilizační, editor grafů, elektronka, FFT, filtry, funkční generátor, generátor slov, hlavní nabídka, charakteristika fázová, kmitočtová, volt-ampérová, výstupní, ideální režim, informace o pouzdru součástky, jednočipový mikropočítač, klopný obvod, kmitočtová charakteristika obvodu, kombinace analýz, LED, logická funkce, logická sonda, logický analyzátor, logický konvertor, měřicí přístroj, měřicí sonda, modulace, amplitudová, frekvenční, pulzně šířková, multimetr, MultiSIM, napájení zdroje, návrhový systém, operační zesilovač, optoelektronický vazební člen, osciloskop, digitální, virtuální, ověření logických funkcí, ovládání programu, panel nástrojů, panel simulace, pasivní součástka, popis obvodu, postprocessor, pracovní bod, pracovní prostředí, pravdivostní tabulka, přehled typů analýz, přechodový jev, připojení měřicích přístrojů, reálný režim, regulátor, rezonanční obvod, režim měření, režim simulace, řízení, simulační program, SINAD, součástky, spektrální analyzátor, THD, trioda, tyristor, ukončení simulace, unipolární tranzistor, varikap, virtuální zásobník, voltmetr, vyhodnocení výsledků, vytvoření grafu, vytvoření obvodu, wattmetr, zadání slov, zahájení simulace, zapisovač, zapojení s OZ, zásobník měřicích přístrojů, zásobník součástek, zesilovač, zjednodušení logické funkce, zobrazovač charakteristik, zobrazovač LED, Součástky a přístroje.
 • polovodičové součástky a měřicí přístroje
  1N4001, 1N4007, 1N4729A, 2N1595, 4017, 4N37, 555, 6J5, 7402, 7404, 741, 7474, 7476, 74LS74, BBY40, BC307, BC337, BC546, BUZ11, BZX83C10, BZX84-C5V6, HDSP-H151, IRF510, LM117, LM317, LM555, LM741,TDS2024, WK65037, Agilent 34401A, Agilent 33120A.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121270-multisim-elektronicka-laborator-na-pc.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO