BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Detekce a měření různých druhů záření

5. díl edice Senzory neelektrických veličin

Detekce a měření různých druhů záření - 5. díl edice Senzory neelektrických veličin
 (Fukátko Tomáš)
obj. číslo121269
autor Fukátko Tomáš
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba192 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 6.3.2007
ISBN / EAN978-80-7300-193-3
9788073001933
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  8.1.2016

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Základní poslání knihy je osvěta a zmapování oblastí, které byly doposud doménou výzkumných pracovišť nebo armády.

Tato kniha má sloužit čtenáři k získání základních vědomostí o oblasti detekce a měření různých druhů záření. Neklade si tedy v žádném případě nároky na vyčerpávající odbornou publikaci v tomto oboru, protože to by vyžadovalo rozsah několika stovek a tisíců stran, a přesto by nebyly zcela postiženy nové poznatky a metody vznikající v této oblasti. Dle názoru autora má knižní vydání postihovat zejména základní metody a vědomosti. Jako zdroj informací o "novinkách" mají sloužit zejména různé semináře, články v odborných časopisech a dnes především také Internet.

Knížka byla napsána na základě poznámek, nahromaděných autorem během jeho celoživotní odborné činnosti. Znamená to, že kniha není psána jako ucelená odborná publikace ale spíše jako takzvaný sborník, ve kterém jednotlivé kapitoly a přílohy se vztahují k oblastem majícím více nebo méně vztah k problematice "záření".

V knížce jsou vědomě opomíjeny takové oblasti záření, které jsou buď podrobně popsány v řadě jiných publikací (na příklad oblast radiových vln), nebo naopak přesahují svojí specifičnosti zaměření této knížky (sborníku). Jedná se na příklad o vznik a působení některých druhů ionizujícího záření, vznikajících při urychlování nabitých částic nebo při činnosti jaderných reaktorů.
Jsou zde rovněž opomíjeny některé moderní metody detekce záření, které byly objeveny nebo rozpracovány v posledních letech. Jedná se na příklad o oblast detekce neutronů pomocí změny zabarvení „krystalových detektorů“ po dopadu neutronu. Tato metoda byla na příklad použita v přístrojích „TOLEDO“ [82]. Jiným případem může být použití detektorů záření na bázi živých organismů, nehledě na speciální metody, které jsou používané pro detekci v astronomii a s ní souvisejících vědních oborech.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2007- ISBN 978-80-7300-193-3
 • 1. vydání - 2011- ISBN 978-80-7300-330-2 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod - druhy záření
 2. Detektory záření
 3. Zdroje ionizujícího záření
 4. Detekce elektromagnetického záření
 5. Zdroje elektromagnetického záření
 6. Metodika detekce záření
 7. Detekce elektromagnetického záření
 8. Vyhodnocovací metody v oblasti měření záření
 9. Přílohy
  Teorie měření
  Základní elektronické obvody detektorů
  Vznik záporných vzdušných iontů a princip činnosti korónového ionizátoru vzduchu
  Poznámky k některým použitým výrazům
 10. Literatura

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Úvod - druhy záření, Záření optické, Rádiové vlny, Rentgenové záření, Záření gama, Záření sluneční, Reliktní záření, Záření brzdné, Čerenkovovo záření, Luminiscence, Ionizující záření, Záření korpuskulární, Zvláštní druhy korpuskulárního záření, Foton, Fotoelektrický jev, Gama záření, Interakce mezi zářením a hmotou, Ionizace molekul hmoty, Interakce, Ionizace hmoty u záření charakteru vlnového, Hloubka průniku ionizačního záření hmotou, Ionizace, Ionizační potenciál, Emise, Emise fotonů, Emise elektronů, Fotonová emise, Metodika detekce záření, Detekce ionizujícího záření, Detekce ionizujícího záření fotochemickou reakci, Využití fotoemulze pro dozimetrické účely, Využití fotografické metody v rentgenovské technice, Využití jaderný fotoemulsi pro detekci stop částic, Mlžné a bublinkové komory pro detekci stop částic, Wilsonova mlžná komora, Bublinová komora, Ionizační detektor elektronické, Ionizační komory, Princip funkce ionizační komory, Tužkové dozimetry, Tužkový průhledový dozimetr, Tužkový slepý dozimetr, Průběhy proudového a napěťového signálu deskové ionizační komory, Impulzové ionizační komory, Proporcionální detektory, Geigerovy - Müllerovy detektory (GM trubice, Geiger-Müllerova trubice) , Polovodičové detektory, Bariérové polovodičové detektory, Difúzní polovodičové detektory, Detektory kompenzované (driftované) lithiem, Šum a energetické rozlišení polovodičových detektorů, Scintilační detektory, Porovnání vlastnosti scintilačních detektorů s GM sondami, Luminiscenční a fosforeskující metody, Detekce elektromagnetického záření , Fotoefekt, Fotodiody a fotočlánky, Hradlové fotoelektrické články, Vakuové fotonky a fotonásobiče, Fotoemisi, Vakuová fotonka, Fotonásobiče, Polovodičové fotodiody, Solární články (sluneční baterie), Fototranzistor, Diodový fototyristor, Fototyristor, Fototyristorová tetroda, Fotorezistor, Bolometry, CCD snímače světelného toku, Vyhodnocovací metody v oblasti měření záření, Přílohy, Energie, Zdroje záření (radionuklidy, zdroje elektromagnetického záření), Elektronické obvody, Literatura.
 • rejstřík knihy
  aerosol přirozený radioaktivní anihilace bolometr CCD snímač detektor driftovaný lithiem Geiger-Müllerův integrální on-line polovodičový polovodičový bariérový polovodičový difúzní proporcionální scintilační záření difúze digitron dioda laserova luminiscenční doutnavka dozimetr průhledový elektret elektroluminiscenční zobrazovač emise spontánní stimulovaná energetické rozlišení polovodičových detektorů energie fluorescence fotočlánek fotodioda polovodičová fotoefekt fotonásobič fotorezistor fototranzistor fototyristor holografie hradlový článek identifikace částic intenzita ionizace ovzduší ionizátor vzduchu iontometr kapalný scintilátor komora bublinová ionizační ionizační impulzová mlžná KOPR 06 koróna laser luminiscence luminofor maser měření korelační počtu impulzů metoda fosforeskující luminiscenční mikrocoulombmetr MION 01 Mössbauerův jev mrtvá doba kumulativního typu nekomutativní napětí oblouková lampa pole proud přístroj dozimetrický radiometrický spektrometrický PSDA radionuklid radon signál na výstupu detektoru sluneční baterie spektrometr spektrometrická analýza střední volná dráha systémová chyba šíření iontů prostředím šíření rádiových vln šum trubice Mooreova neonová vakuová fotonka vazba detektorů optického záření s elektronickými vazba mezi jaderným detektorema předzesilovačem vnitřní kontaminace volný elektron výboj doutnavý korónový obloukový v plynu výbojka rtuťová vznik scintilací základní interakce záření alfa beta brzdné Čerenkovovo fosforescenční kanálové katodové korpuskulární kosmické X zářič radioaktivní otevřený radioaktivní uzavřený zářivka zdroj rádiový světelný.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121269-detekce-a-mereni-ruznych-druhu-zareni.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO