BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování

zákazníků (svazek 104)

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování - zákazníků (svazek 104)
 ()
obj. číslo121265
autor
vydal / výrobceIN-EL
rozsah / vazba224 stran A5 / brožovaná V2
vydání2. české
prodáváme od 15.6.2010
ISBN / EAN978-80-86230-49-8
9788086230498
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
330 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
293 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  11.9.2019

Popis

Jedním z nezbytných opatření pro postupné otevírání trhu s elektřinou v České republice byla změna legislativy, která fungování liberalizovaného trhu od 1. 1. 2002 umožnila. Zejména se jedná o poslední novelu energetického zákona č. 458/2000 Sb. provedenou zákonem č. 670/2004 Sb. (účinnost od 1. 1. 2005) a návazné změny prováděcích vyhlášek a dalších předpisů nutných k úplnému otevření trhu od 1. 1. 2006.
Změna legislativy se dotkla jak problematiky elektrických přípojek, tak i podmínek pro připojení žadatelů k distribuční soustavě a dodávek elektřiny odběratelům – konečným zákazníkům.
Hlavním záměrem této příručky je přiblížit projektantům, elektromontážním firmám, investorům staveb, novým žadatelům, ale i stávajícím odběratelům elektřiny současné technické požadavky na přípojky a požadavky na připojení z pohledu platných legislativních předpisů a technických norem. Aktualizuje se tak příručka „Elektrické přípojky nízkého napětí a připojovací podmínky dodávky elektřiny“ z roku 1998.
V úvodní části se čtenář seznámí se základními požadavky legislativních předpisů pro připojení a dodávku elektřiny žadatelům i s podmínkami vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se tohoto tématu dotýkají. Tato část pojednává o způsobech připojení zařízení žadatele na zařízení provozovatele distribuční soustavy z pohledu předpisů a technických norem (ČSN i podnikových norem energetiky – PNE). Proti předchozí příručce je problematika přípojek rozšířena o základní údaje o přípojkách vn i vvn. V této části publikace jsou uvedeny meze hraničního místa mezi začátkem a koncem přípojky a počátkem odběrného zařízení odběratele i vývoj změn ochranných pásem elektrických zařízení.
Další část poskytuje informace o provedení přípojkových skříní a o jednotném systému jejich typového označování. Následují způsoby technického provedení a montáže venkovních i kabelových přípojek nn.
V navazující části je problematika rozvodů nn za přípojkovou skříní rozšířena o podmínky provozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech odběrných elektrických zařízení.
V části týkající se měření spotřeby elektrické energie jsou připomenuty základní technické požadavky provozovatelů distribučních soustav na umístění a provedení obchodních měření u konečných zákazníků. Zmíněna je možnost využití tepelných čerpadel.
V závěrečné části příručka obsahuje ustanovení týkající se připojování zařízení žadatele – konečného zákazníka k distribuční soustavě z hlediska základních smluvních vztahů, připomíná nutnost provádění revizí přípojek a navazujícího odběrného zařízení a upozorňuje odběratele na předpisy související s kvalitou dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice.
Obsah příručky důsledně vychází z ustanovení legislativních předpisů, technických norem a požadavků Pravidel provozování distribučních soustav – podkladů jak platných, tak v době zpracování příručky připravovaných. Bohužel některé nové legislativní předpisy vztahující se k energetickému zákonu v době přípravy příručky nebyly zpracovány. Jedná se zejména o vyhlášku Energetického regulačního úřadu „o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“, která by měla nahradit vyhlášku MPO č. 18/2002 Sb. a vyhlášku ERÚ č. 297/2001 Sb. O vydání této i dalších legislativních předpisů budeme čtenáře informovat na www.in-el.cz.
Příručka je určena projektantům elektrických zařízení, investorům a dodavatelům elektromontážních prací, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení. Využijí ji však i studenti elektrotechnických oborů, učitelé a mistři odborného výcviku odborných učilišť, středních, vyšších i vysokých škol.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121265-elektricke-pripojky-z-vedeni-distribucnich-soustav-a-pr.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO