BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Moderní učebnice elektroniky - 5. díl

Operační zesilovače a komparátory

Moderní učebnice elektroniky - 5. díl - Operační zesilovače a komparátory
 (Doleček Jaroslav)
obj. číslo121264
autor Doleček Jaroslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba232 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od30.10.2007
ISBN / EAN978-80-7300-187-2
9788073001872
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
349 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
311 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  18.5.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Hlavním zaměřením pátého dílu učebnice je oblast operačních zesilovačů a jejich aplikací. Popisuje hlavní vlastnosti a pravidla pro používání operačních zesilovačů s napěťovou a s proudovou zpětnou vazbou, vysvětluje principy přístrojových zesilovačů a komparátorů, zmiňuje se o problematice audio zesilovačů. Popisované obvody jsou základními stavebními prvky analogových a analogově číslicových obvodů. Text knihy je úvodem do problematiky, který má čtenáři umožnit, aby získal představu o možnostech a způsobech řešení obvodů a systémů s uvedenými integrovanými obvody. Při správné aplikaci vede používání integrovaných obvodů ke zlepšování technických parametrů, ke zvyšování spolehlivosti, zmenšování rozměrů, snižování energetické náročnosti a ceny elektronických zařízení.

V textu jsou uvedeny příklady obvodů s operačními a přístrojovými zesilovači a s komparátory spolu se způsoby jejich řešení. Publikace obsahuje množství obrázků a názorně řešených příkladů.

Celé dílo (5dílná učebnice) je koncipováno jako učební texty pro úroveň průmyslové školy elektrotechnického zaměření, jako je slaboproudá elektronika, počítačové systémy apod. Její hlavní úlohou je na úrovni průmyslové školy poskytnout seznámení s hlavními zásadami řešení elektrických obvodů a dát základní přehled možností využití a řešení moderních elektronických zařízení.
Třebaže jsou texty určeny jako učební pomůcka pro posluchače průmyslových škol, mohou být mnohé pasáže užitečné také pro posluchače vysokých škol a technickým pracovníkům v oboru elektroniky, konstruktérům a vyspělým amatérům.

Důležité
Tento pátý díl měl být původně zaměřen nejen na oblast operačních zesilovačů a jejich aplikací, ale také na kmitočtové filtry se zaměřením na aktivní a SC filtry, na generátory kmitočtů. Jedna z kapitol měla být také věnována popisu aplikací hlavních typů analogově-číslicových a číslicově-analogových převodníků. Zvláštní kapilola se měla zabývat moderními principy zpracování a přenosu informací prostřednictvím různých přenosových médií.
Z důvodu obsáhlosti textu byla však problematika rozdělena a tak v tomto dílu najdete informace pouze o operačních zesilovačích a komparátorech. Další výše uvedená témata budou v připravovaném šestém dílu, který by měl vyjít v první polovině roku 2008.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2007 - ISBN 978-80-7300-187-2
 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-290-9 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Zesilovače
 2. Operační zesilovače (OZ)
 3. Přístrojové (měřicí) zesilovače
 4. Napěťové komparátory
 5. Audio zesilovače
 6. Dodatky, Literatura, Rejstřík, Slovníček

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Zesilovače, Úvod, Přehled integrovaných zesilovačů, Operační zesilovače (OZ) (operational amplifiers, Op Amp, OA), Stručně z historie operačních zesilovačů,Co je operační zesilovač,Ideální operační zesilovač s napěťovou zpětnou vazbou (voltage feedback amplifiers, VFA),Hlavní vlastnosti ideálního OZ, Základní zapojení ideálního operačního zesilovače1, Neinvertující zapojení zesilovacího stupně s OZ (Non-Inverting Op Amp), Invertující zapojení zesilovacího stupně s OZ, Rozdílový (diferenční) zesilovač (Differential Op Amp), Operační zesilovač jako invertující součtový zesilovač (Voltage Adder), Složený zpětnovazební obvod, Obecný tvar invertujícího zapojení OZ, Reálný operační zesilovač s napěťovou zpětnou vazbou, Zjednodušené schéma zapojení, Přehled technologií monolitických operačních zesilovačů, Bipolární operační zesilovače, CMOS operační zesilovače, Operační zesilovače BiFET, Operační zesilovače BiCMOS a BiMOS, Důležité vlastnosti reálného operačního zesilovače, Zjednodušený model operačního zesilovače, Vliv záporné zpětné vazby na velikost vstupní a výstupní impedance invertujícího a neinvertujícího zapojení OZ, Kladná a záporná saturace, Vliv konečné hodnoty zesílení otevřené smyčky, Potlačení souhlasného napětí (Common mode Rejection Ratio – CMRR), Citlivost na změnu napájecího napětí (PSRR – power supply rejection ratio, kSVR – supply-voltage rejection ratio), Důležité stejnosměrné parametry OZ, Vstupní napěťová nesymetrie, vstupní napěťový offset UIO (Input Offset Voltage – VIO, VOS), Vstupní klidové proudy (Input Bias Currents, IB), Vstupní proudová nesymetrie (vstupní proudový offset) (input offset current – IIO, IOS), Celková chyba výstupního napětí způsobená vstupní napěťovou nesymetrií a vstupními klidovými proudy, Kmitočtové a přechodné charakteristiky operačních zesilovačů, Vnější kompenzace kmitočtové charakteristiky OZ, Vliv kapacit na vstupu a výstupu OZ na jeho stabilitu, Rychlost přeběhu – SR (Slew Rate), Šumy v zapojeních s operačními zesilovači, Ideální operační zesilovač s proudovou zpětnou vazbou – transimpedanční zesilovač (current feedback amplifier, CFA, též CFB op amps), Princip zesilovače s proudovou zpětnou vazbou (CFA), Hlavní vlastnosti ideálního zesilovače s proudovou zpětnou vazbou, Základní zapojení OZ s proudovou zpětnou vazbou, Neinvertující zapojení OZ s proudovou zpětnou vazbou, Invertující zapojení OZ s proudovou zpětnou vazbou, Reálný operační zesilovač s proudovou zpětnou vazbou, Kmitočtové charakteristiky CFA, Porovnání hlavních vlastností operačních zesilovačů s napěťovou (VFA) a s proudovou (CFA) zpětnou vazbou, Operační zesilovače pro nízká napájecí napětí, Operační zesilovače s nesymetrickým (jednopólovým) napájením (Single Supply Op Amp), Stejnosměrná vazba zdroje signálu se vstupem zesilovače, Střídavá vazba zdroje signálu se vstupem zesilovače, Operační zesilovače se zvětšenými mezemi vstupního a výstupního napětí (rail to rail R–R, r to r), Rozdělení operačních zesilovačů, Dělení OZ podle typu zpětné vazby, Dělení OZ podle použité technologii, Dělení OZ podle parametrů, Příklady aplikací operačních zesilovačů, Přístrojové (měřicí) zesilovače, (Instrumentation amplifiers, in-amp, IA), Co je přístrojový zesilovač, Rozdílové zesilovače, Přístrojový zesilovač se třemi operačními zesilovači, Potlačení souhlasného signálu CMRR, Vstupní napěťová nesymetrie, Základní zapojení přístrojového zesilovače složeného ze dvou operačních zesilovačů, Způsoby nastavení zesílení přístrojových zesilovačů, Přístrojové zesilovače s autonulováním, Hlavní vlastnosti přístrojových zesilovačů a jejich použití, Monolitické diferenční zesilovače, Poznámky k aplikacím přístrojových zesilovačů, Příklady použití přístrojových zesilovačů, Příklad měření signálu z tenzometrického můstku napájeného střídavým proudem, Nesymetrické napájení přístrojového zesilovače, Aplikace AD628, Napěťové komparátory (Voltage Comparators), Princip funkce napěťového komparátoru, Obvodové uspořádání napěťových komparátorů, Komparační úroveň a hystereze, Komparační úroveň, Hystereze, Komparátor s hysterezí, Invertující zapojení komparátoru s hysterezí, Neinvertující zapojení komparátoru s hysterezí, Operační zesilovač ve funkci komparátoru, Použití komparátorů, Audio zesilovače (Audio Amplifiers), Audio předzesilovače, Výkonové audio zesilovače
 • rejstřík knihy
  autonulování, BiCMOS, BiMOS, citlivost na změnu napájecího napětí, CMRR, činitel potlačení souhlasného napětí zesílení souhlasného signálu, časová konstanta, derivátor, doba náběhu, doba ustálení, dolní propust 3. řádu, dominantní pól, drift, teplotní, efektivní hodnota, šumového napětí, šumového proudu, šum, ekvivalentní šumová šířka pásma, fázová bezpečnost, fázová jistota, fázová kompenzace OZ, Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti, hystereze, chyba, od vstupního klidového proudu, relativní, výstupního napětí, zesílení relativní, impedance, vstupní, výstupní impedance, integrátor, invertující zapojení, operačního zesilovače, vstupní odpor, zesílení, Jack Kilby, jednocestný usměrňovač, invertující, neinvertující, jednotková šířka pásma, kapacita, vstupní, kompenzace, výstupní kompenzace, kapacitní zátěž OZ, kmitočet, mezní, tranzitní, kmitočtová závislost napěťového zesílení, komparační úroveň, kompenzace na vstupu OZ, kompenzace vstupních klidových proudů, komplementární MOS, koncový stupeň OZ, kSVR, maximální velikost výstupního napětí, mezní výkonový kmitočet, napájení nesymetrické, napětí napájecí, vstupní diferenční, vstupní souhlasné, napěťová nesymetrie vstupní, napěťový invertor, napěťový offset vstupní, napěťový sledovač, neinvertující zapojení, vstupní odpor, neinvertující zapojení OZ, obvod, oddělovací, operační, složený zpětnovazební, tlumicí, typu „in-the-loop“, zpětnovazební, odpor souhlasný vstupní, vstupní, vstupní diferenční, operační zesilovač, BiCMOS, BiFET, BiMOS, bipolární, bipolární přesný, bipolární rychlý, CMOS, ideální, plně diferenční, přesný, rozdílové zapojení, rychlý, s napěťovou zpětnou vazbou, s nesymetrickým napájením, s proudovou zpětnou vazbou, výkonový, parazitní kapacita na vstupu, pásmo necitlivosti komparátoru, posílení výstupu, potlačení souhlasného signálu, proud vstupní, vstupní klidový, předzesilovač, přenos neinvertujícího zapojení OZ, přenos otevřené smyčky, přesnost, přesný dvoucestný, usměrňovač, přímé zesílení zesilovače, PSRR, rail to rail, Robert Noyce, rozkmit výstupního napětí OZ, rychlost přeběhu, saturace, sčítání šumu, sériová napěťová zpětná vazba, spektrální hustota šumového napětí, spektrální hustota šumu, stabilita dlouhodobá, stejnosměrná transimpedance, stejnosměrný přenos zesilovače, strmost transkonduktance, stupeň transimpedanční, šířka kmitočtového pásma, šum bílý, bistabilní, blikavý, Johnsonův, lavinový, praskavý, Schottkyho, tepelný, typ, výstřelový, šumová šířka pásma, šumové spektrum, šumový model, teplotní drift vstupního klidového proudu, transimpedance, univerzální algebraický člen, virtuální zem, vstupní diferenční signál, vstupní diferenční stupeň OZ, vstupní napěťová nesymetrie, kompenzace, vstupní offsetové napětí, vstupní proudová nesymetrie, vstupní proudový offset, výstupní napěťový offset, výstupní offsetové napětí, výstupní stupeň OZ, vztah Blackův, XFCB, zapojení CFA invertující, CFA neinvertující, invertující, můstkové, neinvertující, zdroj proudu, Howlandův, řízený napětím, zesílení, otevřené smyčky OZ, reálného invertujícího zesilovače, reálného neinvertujícího zesilovače, souhlasné, transimpedanční, transrezistanční přímé, zesilovač bipolární operační, čoprovaný, diferenční, invertující, invertující součtový, mezilehlý, neinvertující, neinvertující součtový, přístrojový, rozdílový, součtový, transimpedanční, transkonduktanční, transresistanční, univerzální, výkonový.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121264-moderni-ucebnice-elektroniky-5-dil.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO