BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Šíření vln v zástavbě

modely pro plánování mobilních rádiových systémů

Šíření vln v zástavbě - modely pro plánování mobilních rádiových systémů
 (Pechač Pavel)
obj. číslo121263
autor Pechač Pavel
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba108 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 30.1.2006
ISBN / EAN80-7300-186-1
9788073001865
dostupnostArchiv
Cena
v kamenném obchodě
 
168 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
149 Kč

Aktualizováno  26.7.2013

Popis

PRODEJ KNIHY ZASTAVEN z důvodu vypršené licence
Skladem ještě 560 ks.

obsah download reakce odkazy keywords

S příchodem mobilních komunikačních systémů vznikla v rámci oboru šíření elektromagnetických vln speciální problematika: šíření vln v zástavbě, tzn. vně i uvnitř budov v městském prostředí. S bouřlivým rozvojem rádiových komunikací vedle sebe existuje stále větší množství rádiových sítí s různými typy použitých technologií i poskytovaných služeb. Zatímco plánováním veřejných mobilních systémů např. NMT, GSM či UTMS v licencovaných frekvenčních pásmech se zabývá úzká skupinka specializovaných plánovačů jednotlivých mobilních operátorů s plošnou celostátní působností, u dalších systémů typu bezšňůrových telefonů DECT a bezdrátových sítí WLAN se zodpovědnost vhodné implementace a plánování přesouvá na v podstatě koncové uživatele. To platí především pro posledně jmenované sítě WLAN, a to ať již se jedná o větší sítě pro celé městské části, administrativní budovy, či jen malou síť pro potřeby pouze jediné kanceláře. V dnešní době je potřeba vhodného plánování rozmístění základnových stanic (přístupových bodů), volby antén, parametrů pokrytí apod. zvláště naléhavá, jelikož živelná a překotná instalace velkého počtu rádiových sítí ve volném, nelicencovaném frekvenčním pásmu přináší velké problémy z hlediska vzájemných rušení. Cílem této monografie je poskytnout pro tyto účely přehledným a praktickým způsobem vhodné výpočetní nástroje. Pro potřeby implementace rádiové buňkové sítě v dané lokalitě, tzn. plánování pokrytí, rozmístění základnových stanic, určení interferencí atd., jsou zde popsány konkrétní modely šíření vlny (signálu) k predikci prostorového rozložení úrovně signálu.

Počátek knihy přináší stručný úvod do problematiky šíření elektromagnetických vln v městské zástavbě. Neklade si za cíl hlubší teoretický rozbor šíření vln obecně či diskusi, k dalšímu studiu je k dispozici seznam literatury. Dále následuje popis jednotlivých modelů. Výběr byl proveden s ohledem na možnosti uplatnění, tj. přednost získaly modely vhodné pro rychlé plánování menších sítí (např. WLAN) uvnitř budov či malých městských buňkách. Jsou zde však zastoupeny i klasické modely šíření v makrobuňkách použitelné i pro velké systémy typu veřejných mobilních sítí. Důraz byl kladen na praktický popis použití jednotlivých modelů. Zájemcům o hlubší teoretické rozbory jednotlivých modelů včetně jejich odvození jsou vždy k dispozici odkazy na použitou literaturu. Pro rychlou volbu vhodného modelu ke konkrétní úloze lze využít podrobné přehledové tabulky. Většině modelů byl ponechán anglický název, pod kterým jsou ve světě rozšířeny.

Výběr modelů a některé jejich modifikace, parametry a způsoby implementace vycházejí ze zkušeností a vědeckovýzkumné činnosti autora a jeho kolegů na katedře elektromagnetického pole ČVUT FEL v Praze.

Historie vydání

 • 1. vydání - leden 2006 - ISBN 80-7300-186-1
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Šíření vln v zástavbě pro mobilní buňkové systémy
 3. Základní empirický model 1/dn
 4. One-Slope Model
 5. Model ITU-R P.1238
 6. Multi-Wall Model
 7. Dual-Slope Model
 8. Model ITU-R P.1411 pro mikrobuňky
 9. Bergův rekurzivní model
 10. Hatův model
 11. Lee Model
 12. Walfish-Ikegami Model
 13. Optické modely
 14. COST231 modely penetrace signálu do budov
 15. Závěr
 16. Použitá literatura

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Šíření vln v zástavbě pro mobilní buňkové systémy, Šíření vln v pásmu UHF, Mobilní spoj, Šíření v poloprostoru, Mechanizmy šíření vlny v zástavbě, Modelování šíření vln v zástavbě, Klasifikace modelů šíření vln v zástavbě, Přehled modelů, Příklad výpočtu pokrytí, Základní empirický model, Použití, Výpočet, Volba parametrů, Poznámky, One-Slope Model, Použití, Výpočet, Volba parametrů, Model ITU-R P.1238, Použití, Výpočet, Multi-Wall Model, Použití, Výpočet, Volba parametrů, Dual-Slope Model, Použití, Výpočet, Model ITU-R P.1411 pro mikrobuňky, Použití, Výpočet pro přímou viditelnost , Výpočet při zastínění, Bergův rekurzivní model, Použití, Výpočet, Hatův model, Použití, Výpočet, Lee Model, Použití, Výpočet pro přímou viditelnost, Výpočet při zastínění, Walfish-Ikegami Model, Použití, Výpočet, Optické modely, Použití, Princip, Výpočet - geometrická část, Výpočet - elektromagnetická část, Semi-deterministické varianty, COST231 modely penetrace signálu do budov, Použití, Výpočet, Výpočet pro přímou viditelnost, Výpočet při zastínění, Příklad výstupů plánovacího softwaru I-Prop pro pikobuňky, Srovnání predikce pomocí One-Slope Modelu a Multi-Wall Modelu s výsledky testovacích měření, Příklady predikce šíření v pikobuňce pomocí fyzikálního modelu Motif Model , Srovnání empirického, semi-empirického a deterministického přístupu k modelování šíření vln v pikobuňce, Příklady predikce pokrytí v mikrobuňce pomocí Bergova rekurzivního modelu, Příklad výstupů profesionálního plánovacího softwaru EDX pro mikrobuňku, Příklad výstupů profesionálního plánovacího softwaru pro GSM.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121263-sireni-vln-v-zastavbe.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO