BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Moderní učebnice elektroniky - 3. díl

Optoelektronika - optoelektronické prvky a optická vlákna

Moderní učebnice elektroniky - 3. díl - Optoelektronika - optoelektronické prvky a optická vlákna
 (Doleček Jaroslav)
obj. číslo121261
autor Doleček Jaroslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba160 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od18.11.2005
ISBN / EAN80-7300-184-5
9788073001841
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
239 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
212 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  18.5.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Ve třetím dílu učebnice jsou uvedeny základní prvky elektrooptických systémů. Je popsán princip generování světla, různé typy LED diod a laserových diod. Je vysvětlen princip přeměny světelného signálu na elektrický pomocí fotodiod, hlavní parametry a způsoby použití fotodiod.
V knize jsou popsány principy a použití perspektivních typů zobrazovacích jednotek pro zobrazení malého i velkého množství informací včetně principu LCD TFT, plasmových jednotek a displejů vyráběných na bázi organických LED. Je vysvětlen také princip obrazových senzorů CCD a CMOS.
V poslední části je popsána široká problematika optických vláken. Především použití, konstrukce, vlastnosti a důležité parametry různých typů optických vláken.

Kniha je určena hlavně jako učebnice pro studenty středních škol, některé kapitoly přesahují obvyklý rozsah látky a umožňují získat pohled na studovanou problematiku z širšího hlediska. Obsahuje užitečné informace také pro návrháře elektronických obvodů.

Celé dílo (5dílná učebnice) je koncipováno jako učební texty pro úroveň průmyslové školy elektrotechnického zaměření, jako je slaboproudá elektronika, počítačové systémy apod. Její hlavní úlohou je na úrovni průmyslové školy poskytnout seznámení s hlavními zásadami řešení elektrických obvodů a dát základní přehled možností využití a řešení moderních elektronických zařízení.
Třebaže jsou texty určeny jako učební pomůcka pro posluchače průmyslových škol, mohou být mnohé pasáže užitečné také pro posluchače vysokých škol a technickým pracovníkům v oboru elektroniky.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2005 - ISBN 80-7300-184-5
 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-288-6 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. O světle
 2. Diody LED
 3. Laserové diody (LD)
 4. Detektory světelného záření
 5. Optoelektronické vazební členy – optrony (optočleny, optoizolátory)
 6. Zobrazovací jednotky (displeje)
 7. Obrazové senzory
 8. Optická vlákna

Download

 • podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka knihy - ve formátu PDF

 • update
  • Na straně 60 došlo k chybě (3. odstavec odzdola), správně má být: Optické záření diody sepne fototriak umístěný v optronu...

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Optoelektronické prvky, O světle, Dvojí podoba světla, Diody LED, Důležité parametry LED, Příklady použití LED pro osvětlování, Laserové diody (LD), Detektory světelného záření, Fotodioda, Princip fotodiody, Optické charakteristiky fotodiody, Principiální zapojení s fotodiodou, Fotodioda PIN, Schottkyho fotodioda, Lavinová fotodioda (avalanche photodiode - APD), Fototranzistor, Fototyristor a fototriak, Fotorezistory, Hlavní vlastnosti fotorezistorů, Příklady použití fotorezistorů, Optoelektronické vazební členy - optrony (optoizolátory), Analogové optrony, Optrony pro aplikace v logických obvodech, Optrony s fotorezistorem, Důležité parametry optronů, Příklady použití optoelektrických prvků v senzorech, Zobrazovací jednotky (displeje, Zobrazovací jednotky s malou hustotou zobrazované informace - zobrazování znaků, Vakuová luminiscenční zobrazovací jednotka, Vacuum Fluorescent display VFD, katodoluminiscenční zobrazovací jednotka, Zobrazovací jednotky s LED diodami, Zobrazovací jednotky s malou hustotou informace s kapalnými krystaly - LCD (Liquid Crystal Display), Elekroluminiscenční jednotky (ELD), Způsoby buzení zobrazovacích jednotek, Displeje s velkou hustotou zobrazované informace, LCD displeje s aktivními maticemi (AM LCD), Plazmové dipleje - PDP (Plasma Display Panel), OLED displeje (Organic Light Emitting Diodes), Varianty OLED a LCD displejů, Displeje typu FED (Field Emission Display - displeje s plošnou emisí), Obrazové senzory, Nábojově vázané obrazové senzory - CCD, CMOS obrazové senzory, Porovnání technologie CCD s technologií CMOS, Optická vlákna, Optický spoj, Princip uspořádání optického vlákna, Princip přenosu světla optickým vláknem, Světlovody (light guides) - kapalinové světlovody a svazkové světlovody (fiber optical bundles, Typy optických vláken se skleněným nebo plastovým , Hlavní parametry optických vláken, Šířka pásma optického vlákna, Numerická apertura - NA, Disperze, Útlum světelného signálu v optickém vláknu, Minimální poloměr ohybu, Obsah OH-, Parametr MFD (Mode Field Diameter), Jednovidová a mnohavidová vlákna, Jednovidová vlákna (Single Mode Fibers SMF), Mnohavidová vlákna (Multi Mode Fibers - MMF), Porovnání jednovidových a multividových vláken, Hlavní typy vyráběných mnohavidových optických vláken se skokovou změnou indexu lomu, Multividová skleněná vlákna se skokovou změnou indexu lomu, Optická vlákna HCS (HPCS) a PCS, Polymerová optická vlákna (POF- Plastic Optical Fiber), Optická vlákna pro oblast přenos světla v infračervené oblasti, Skleněná světlovodná dutá vlákna (kapilární), Konstrukce svazků vláken, Optické kabely, Sekundární ochrana optického vlákna, Materiály používané pro výrobu optických vláken a kabelů, Jednovláknové kabely - kabely simplex, Vícevláknové kabely, Kabel s kruhovou a páskovou geometrií, Optické spojovací a vazební prvky, Trvalé spoje, Rozebíratelné spoje, Spojky (coupler), Výhody a nevýhody používání optických vláken vůči metalickým vláknům pro přenos dat
 • rejstřík knihy
  aktivní CMOS senzor, AM OLED, anizotropie, anoda, báze, BJT princip, difúze, dioda referenční, usměrňovací požadavky, usměrňovací realizace, usměrňovací rychlé, výkonová, Zenerova, disperze chromatická, polarizační, vidová, displej LCD, displej ohebný , donor, drain, dvojice optronová, elektrické napětí Hallovo, elektrické pole vnitřní, elektroluminiscence, elektronvolt, emise elektronů, sekundární, tepelná, emise spontánní, emise stimulovaná, emitor, energie aktivační, epitaxe, Ferrule, FET, FIR - Far Infrared, foton, generátor Hallův, HDPE, hradlo FET, charakteristika převodní dynamická, spektrální fotorezistorů, spektrální fototranzistoru, vyzařovací LED, IGBT princip, IGFET, index lomu, indukčnost přechodu PN, izotropie, jev, dynatronový , fotovoltaický, JFET, JFET činnost, kabel optický duplex, kabel optický simplex, kanál, šířka JFET, typ N, typ P, vodivý, zabudovaný, kapacita přechodu PN, katoda, obrazovky, kmitočet diody mezní, koherence, kolektor, kondenzátor MOS, konstanta Planckova, křivka Gaussova, křížiště, LCD reflektivní, LCD transflektivní, LCD transmisivní, LCD typu DSTN, LCD typu FSTN, LCD typu HTN, LCD typu STN, LCD typu TSTN, LSZH, L-I charakteristika, měrný útlum vlákna, MIM LCD, MIR - Mid Infrared, MISFET, MNOSFET, MOSFET, MOV, MOV metal-oxidový varistor, mřížka hradicí, obrazovky, řídicí, stínicí, náboj prostorový, napětí difúzní, napětí saturační tranzistoru, napětí UP, napětí zaškrcení kanálu, NIR - Near Infrared, NMOS, nosiče náboje, menšinové, většinové, NTCR, numerická apertura, oblast náběhového proudu, nasyceného proudu, ochuzená, ochuzená, pracovní tranzistor, prostorového náboje, obsah iontů OH-, obvod mřížkový, obvod žhavicí, odpor řízený napětím, ochuzená vrstva, omezovač paralelní, omezovač sériový, opakovač, optické kabely vlastnosti, parametr MFD, pás valenční, vodivostní, zakázaný, pasivní CMOS senzor, pigtail, PIN polarizovaná propustně, PIN polarizovaná závěrně, plazma, PLED, PMOLED, PMOS, poměr přenosový optronu, pracovní bod BJT nastavení, prahové napětí, prahové napětí MOSFET, prostředí optické, proud prahový laserové diody, proud zbytkový, průraz diody, destruktivní, nedestruktivní, průraz druhý, průraz tepelný, přechod heterogenní, přechod homogenní, přechod kov-polovodič, přechod PN, přímka zatěžovací, PTC termistor, PTCR, rDS(ON), rekombinace, režim, fotovoltaický, obohacení, odporový, ochuzení, sekundární ochrana těsná, sekundární ochrana volná, sekundární ochrana vyplněná, schopnost usměrňovací, silistor, SMOLED, source, spínač analogový, spínání induktivních zátěží, strmost, Super CCD, světlo polarizované, svítivost LED, šířka spektra LED, technologie CMOS, difúzní, difúzní planární, planárně epitaxní, teplota aktivační, TFT LCD, tranzistor, bipolární funkce, bipolární režimy činnosti, CoolMOC, DMOS, SIT, VMOS, vysokonapěťový, TrenchFET, triak ochrana, triak spínání, triak vypínání, tryska elektronová, Twisted nematic, tyristor elektrody, fázové řízení, synchronní řízení, V-A charakteristika, úhel vyzařovací poloviční, varikap, vlákno jednovidové princip, vlákno mnohavidové princip, vlákno optické, vlastnosti usměrňovací, vodivost nevlastní, děrová, elektronová, vodivost vlastní, vychylování elektrostatické, vychylování magnetické, zapojení SB, zapojení SC, zapojení SE, zesilovací činitel dynamický, zesilovací činitel proudový, zesilovací činitel statický, zobrazovací jednotka maticová, zobrazovací jednotky segmentové, ztráta kolektorová PC

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121261-moderni-ucebnice-elektroniky-3-dil.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO