BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Elektrodynamika v energetice

Elektrodynamika v energetice
 (Mayer Daniel)
obj. číslo121237
autor Mayer Daniel
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba280 stran B5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 13.9.2005
ISBN / EAN80-7300-164-0
9788073001643
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  17.4.2008

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Tato příručka je určena vysokoškolským i středoškolským studentům elektrotechniky a pracovníkům v energetice, kteří se věnují teoretickým problémům. Navazuje na základní poznatky z teorie elektrických obvodů a teorie elektromagnetického pole a rozvíjí některé typické aplikace v elektroenergetice. Seznamuje čtenáře s fyzikální podstatou zkoumaných jevů, s jejich matematickým modelováním a s metodami analytického nebo numerického řešení.

V první kapitole se čtenář seznámí s trojfázovými obvody, s jejich analýzou a syntézou a s numerickým řešením přechodných jevů. Obsahem druhé kapitoly je teorie přenosu elektrické energie rozvodnou soustavou, včetně vyšetření optimálního toku výkonů. Další kapitola je věnována teorii homogenního vedení, vyšetřování jeho ustálených stavů i rázových jevů a je též nastíněno řešení rázových jevů v cívce. Základní teorie silnoproudých obvodů je zakončena přehledem metod výpočtu jejich parametrů, což je obsahem čtvrté kapitoly. Další kapitola je úvodem do mechatroniky; pojednává o různých způsobech vyšetření sil, které působí na součásti silových obvodů a o matematickém modelování elektromechanických soustav. Závěrečná šestá kapitola je věnována magnetické levitaci, jejíž využití zejména v trakci se v průmyslově vyspělých zemích stává silně progresivním oborem. Čtenářům doporučuji, aby zaměřili svou pozornost na vyřešené úlohy a na kontrolní otázky, které uzavírají každou kapitolu. Tím si mohou ověřit, zda dobře porozuměli probírané látce.

Historie vydání

 • 1. vydání - září 2005 - ISBN 80-7300-164-0
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Vícefázové obvody
 2. Příklady k 1. kapitole
 3. Přenos elektrické energie
 4. Příklady ke 2. kapitole
 5. Elektrické obvody s rozprostřenými parametry
 6. Příklady ke 3. kapitole
 7. Parametry vedení
 8. Příklady ke 4. kapitole
 9. Elektromechanické obvody
 10. Příklady k 5. kapitole
 11. Magnetická levitace a její využití

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Vícefázové obvody, Trojfázová soustava, Základní pojmy a vztahy, Matematické vyjádření veličin souměrné trojfázové soustavy, Spojování trojfázových zdrojů, Uzemnění trojfázových soustav, Další typy vícefázových soustav, Šestifázová soustava, Spojování šestifázových zdrojů, Dvojfázová soustava, Analýza trojfázových obvodů v harmonickém ustáleném stavu, Typické příklady na analýzu trojfázových obvodů, Vyšetření sledu fází, Metoda souměrných složek, Syntéza symetrizačního (Steinmetzova) obvodu, Analytické řešení, Numerický výpočet, Přechodné jevy v trojfázových obvodech, Metoda stavových proměnných, Přepětí při vypínání zkratů, Přepětí při vypínání kapacitní zátěže, Připojení trojfázového zdroje napětí k trojfázovému spotřebiči, Přenos elektrické energie, Elektrický výkon jednofázového harmonického proudu, a napětí, Okamžitý elektrický výkon, Výkon činný, jalový a zdánlivý. Účiník, Účinnost přenosu energie. Kompenzace účiníku, Elektrický výkon jednofázového neharmonického (periodického) proudu a napětí, Kvalita elektrické energie, Výkon činný, jalový, zdánlivý a deformační, Fyzikální význam zavedených výkonů, Výkony v trojfázové soustavě, Trojfázová soustava v harmonickém ustáleném stavu, Okamžitý výkon trojfázového spotřebiče, Kompenzace jalového výkonu v trojfázové síti, Kompenzace jalového výkonu v harmonickésíti kondenzátorem, Minimalizace ztrát ve vedení v neharmonickém stavu, Optimální tok výkonů v elektrizační soustavě, Jednoduchý motivační příklad, Podmínky pro optimálního provoz elektrizační soustavy, Elektrické obvody s rozprostřenými parametry, Vymezení pojmu "obvod s rozprostřenými parametry", Telegrafní rovnice, Odvození telegrafních rovnic, Homogenní vedení v harmonickém ustáleném stavu, Telegrafní rovnice a jejich řešení, Rozbor řešení rovnic homogenního vedení, Výpočet provozních parametrů, Útlum vedení a jeho jednotky, Vedení homogenní po úsecích, Přirozený výkon, Ideální homogenní vedení, Trojfázové homogenní vedení, Nestacionární jevy, Nestacionární jevy v ideálním homogenním vedení, Numerické řešení přechodných jevů v homogenním vedení, Rázové jevy v cívce, Rázové jevy ve složitějších obvodech, Parametry vedení, Efektivní odpor a efektivní vnitřní indukčnost, Vodič kruhového průřezu, Přibližné formule, Indukčnost jednofázového vedení, Vzorce pro výpočet indukčnosti jednofázových vedení, Indukčnost trojfázového vedení, Indukčnost smyčky a indukčnost vodiče, Trojvodičové vedení, Kapacita vedení, Dvouvodičové vedení, Vzorce pro výpočet kapacity dvouvodičového vedení, Vícevodičové vedení, vliv země, Vícevodičové kabelové vedení, Vzorce pro výpočet parciálních kapacit vícevodičového vedení, Koróna na venkovním vedení, Svazkové vodiče, Dielektrické ztráty v kabelu, Vztah mezi kapacitou a vnější indukčností dvojvodičového vedení, Elektromechanické obvody, Síly v magnetickém poli, Síla působící na proudovodič. Síla Kortewegova-Helmholtzova, Maxwellův magnetický tenzor pnutí, Síla Lorenzova-Kelvinova, Výpočet síly z energie magnetického pole, Aplikace v elektroenergetice, Síla na dva rovnoběžné vodiče. Mechanická rezonance., Síla v odpojovači, Síla na vodič soustavy n rovnoběžných vodičů, Elektromagnety, Provedení elektromagnetů, Stejnosměrný elektromagnet, Jednofázový střídavý elektromagnet, Trojfázový střídavý elektromagnet, Dynamické vlastnosti elektromagnetu, Magnetická separace, Magnetická levitace a její využití, Fyzikální principy magnetické levitace, Levitace s permanentními magnety, Levitace s použitím diamagnetika, Levitace transformační, Elektromagnetická levitace - EMS, Elektrodynamická levitace - EDS, Levitace pomocí Halbachovy soustavy permanentních magnetů, Využití magnetické levitace v soudobé technice, Magnetická levitace v dopravě, Charakteristické vlastnosti magneticky levitovaných dopravních systémů, Magnetické dopravní systémy na principu EMS, Magnetické dopravní systémy na principu EDS, Vyšetření levitační a brzdící síly EDS, Porovnání systémů EMS a EDS, Dopravní systémy s Halbachovými magnety - Inductrack, Současný stav dopravních systémů maglev, Magnetická ložiska, Charakteristické vlastnosti magnetických ložisek, Pasivní magnetická ložiska, Aktivní magnetická ložiska

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121237-elektrodynamika-v-energetice.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO