BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Antény - encyklopedická příručka

rozšířené vydání včetně CD s anténními programy a animacemi

Antény - encyklopedická příručka - rozšířené vydání včetně CD s anténními programy a animacemi
 (Procházka Miroslav)
obj. číslo121227
autor Procházka Miroslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba384 stran + CD / vázaná V8
vydání3. české rozšířené
prodáváme od 1.9.2005
ISBN / EAN80-7300-166-7
9788073001667
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
561 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
499 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  22.2.2006

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Knížka zaplňuje dlouholetou mezeru v české odborné literatuře. Od prvního vydání a dotisku v roce 2001 uplynuly již čtyři roky, resp. tři roky, a celé náklady byly rozebrány. Autor sám byl překvapen tak velikým zájmem, ačkoliv podle konsolidace elektronického průmyslu u nás se dalo předpokládat, že zájem o uváděnou problematiku patrně poroste.

V pravdě obrovský růst popularity mobilních telefonů, některé úspěchy elektronického průmyslu (mikrovlnné spoje, pasivní radiolokace atd.), včetně mimořádného pokroku v pedagogickém prostředí vysokých škol, to vše naznačilo, že by bylo dobré doplnit stávají, již vyprodanou, encyklopedickou příručku o další hesla překrývající zmíněný rozvoj mobilní komunikace, popř. o části z mikrovlnné techniky pro specializované radioamatéry.

Řada původních hesel byla tedy doplněna (> 20), upravena (13), nově zařazena (7) včetně 46 nových grafů a vyobrazení. Ohlasy čtenářů potvrdily, že byl zejména oceněn rozsáhlý fond literárních odkazů. Redakce se proto rozhodla doplnit knihu zařazením CD-ROM, který by obsahoval celé ročníky Amatérského Radia pro konstruktéry, které byly v minulých letech věnovány problematice antén a vf technice.

Řada připomínek čtenářů se také týkala vnějšího provedení knihy, a proto se redakce rozhodla třetí vydání vytisknout do pevné vazby. Znamená to sice určité zvýšení ceny, ale vznikne tak vyšší trvanlivost knihy, jak se ukázalo, často používané.

Ve spolupráci s ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole byla problematika elektromagnetického pole doplněna programy (na přiloženém CD-ROM) dynamicky znázorňujícími chování elektromagnetického pole v blízkosti dipólu. Současně jsou tam uvedeny i autorovy výpočetní programy pro mikrovlnné antény ANT-PC.

Poslouží jako základní zdroj informací nejen pro odborníky specializované v oboru antén, ale i pro širší technickou veřejnost včetně velké rodiny radioamatérů, kteří zde naleznou odpovědi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené s komunikací na KV, VKV a UKV. Vždyť právě radioamatéři se celosvětově zasloužili o vznik celé řady modifikací základních typů antén.

Většina hesel je doplněna příslušnými obrázky, jejichž počet je značně větší než je běžné u encyklopedií. Tím se dílo blíží spíše odborné příručce.

Historie vydání

 • 1. vydání - srpen 2000 - ISBN 80-86056-59-7 - obj. č. 121022
 • 2. vydání - březen 2001 - ISBN 80-7300-028-8 - obj. č. 121022
 • 3. vydání - srpen 2005 - ISBN 80-7300-166-7 - obj. č. 121227

Stručný obsah

 • obsah knihy
  1. encyklopedická příručka A–Z
  2. příloha Nomogramy
  3. příloha "Popis programů na CD"
  4. příloha "Komentář simulací na CD"
  5. CD

 • obsah doprovodného CD
  • CASOPISY - výběr z „modrých“ konstručních AR
  • FIRMY - programy a katalogy firem: KATHREIN, DCom, Rohde&Schwarz
  • PROGRAMY - unikátní programy pro výpočet antén
  • SIMULACE - animované GIFy, které jsou výsledkem práce se simulátory elektromagnetického pole
  • SKRIPTY - programy využívající javaskripty
  • Pozn.: Na přiloženém CD ROM ve složce firmy DCOM nelze spustit program Wlan Planer36. Ale můžete si jej stáhnout z adresy: http://www.anteny-proch.ignum.cz/software.htm

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • rejstřík knihy
  antény, anténa adaptivní, anténa Adcockova, anténa aktivní, anténa Alfordova, anténa antifadingová, anténa aperiodická, anténa automobilová, antény Bellini-Tossiho, anténa Beverageova, anténa bičová, anténa bikónická, anténa bočníková, antény box-horn, anténa cosekantová, antény Cubical-Quad, anténa čočková, anténa čočková s drátovou mříží, anténa čočková Luneburgova, anténa deštníková, anténa dielektrická, anténa dielektrická rezonátorová, anténa dielektrická roubíková, anténa dipólová, anténa diskonová, anténa dlouhodrátová, anténa dlouhovlnná, anténa doutníková, antény dvojité V, anténa dvoukuželová, anténa elektronická, anténa elipsoidální, antény obrácené F, anténa feritová, anténa Fractal-ová, anténa Franklinova, anténa Fuchsova, antény groud plane, antény GPS, antény hog-horn, antény horn-reflektor kuželový, antény horn-reflektor, anténa hřebenová, antény Hula-hoop, antény cheese, antény Chireix-Mesny-ho, anténa integrovaná, anténa interferometrická, anténa izotropická, antény J, anténa klecová, anténa kmitočtově nezávislá, anténa koaxiální, anténa kolineární, anténa koncově zatížená, anténa konformní, anténa kosočtvercová (rombická), anténa krátká elektricky, anténa krátkovlnná, anténa Kraus-ova (W8JK-Beam), antény L, anténa letadlová, antény ležaté H, anténa lineární (přímá), anténa logaritmická spirálová kuželová, anténa logaritmická spirálová plochá, anténa logaritmicko-periodická, anténa logaritmicko-periodická dipólová, anténa logaritmicko-periodická plochá (tištěná), anténa majáková, anténa malá, antény Marconi-ho, anténa mikropásková, anténa mikropásková dipólová, anténa mnohakanálová, anténa mobilní (vozidlová), antény mobilních telefonů, anténa monopólová (unipólová), antény okenní, anténa periskopická, antény pillbox, anténa plochá, antény pro pagery, antén pro VKV a UKV (metrové a decimetrové vlny, anténa pružinová, antény přijímací pro TV a FM rozhlas, antény přijímací, antény radiolokační, anténa radiometrická, anténa radioreléová, anténa radioteleskopická, anténa rámová, anténa reflektorová, anténa reflektorová deštníková, anténa reflektorová parabolická, anténa reflektorová - stíněné ústí, anténa reflektorová - systém Cassegrain, anténa reflektorová - válcová, anténa rozmítaná elektronicky, antény s podélným vyzařováním, antény s postupnou vlnou, antény s povrchovou vlnou, antény s příčným vyzařováním, antény s tvarovaným svazkem, antény s úhlovým reflektorem, antény s unikající (vytékající) vlnou, antény satelitní přijímací, anténa satelitní (družicová), antény se svazkovým vlnovodem, antény se zpětným zářením, anténa sektorová, anténa sinusová (s dvojí polarizací), anténa síťová, anténa skrytá, antény slooper, anténa směrová, anténa smyčková, anténa smyčková celovlnná, anténa smyčková stíněná, anténa spirálová Archimedova, anténa společná, anténa Sterbova, anténa středovlnná rozhlasová, anténa širokopásmová, anténa šroubovicová, anténa šroubovicová čtyřchodá, anténa štěrbinová, anténa T, anténa T2FD, anténa teleskopická, antény televizní vysílací, anténa trapovaná, anténa trychtýřová diagonální, anténa trychtýřová dielektrická, anténa trychtýřová drážkovaná, anténa trychtýřová dvoukuželová, anténa trychtýřová hřebenová, anténa trychtýřová krabicová, anténa trychtýřová Potterova, anténa trychtýřová s hybridním videm, anténa trychtýřová, anténa turniketová, anténa umělá, anténa unipólová, anténa úzkopásmová, antény V, anténa obrácené V, anténa vějířová, anténa vícepásmová, antény Vivaldi, anténa vrubová, anténa všesměrová, anténa vysílací, anténa vysílací středovlnná, anténa vysílací (pro TV a FM rozhlas), anténa výsuvná, anténa Windom, anténa Wullenweberova, anténa Yagi-Uda, antény Yagi, antény zaměřovací, anténa zatížená, anténa zatížená kapacitně, anténa závěsná, antény Zeppelin, anténa ZL-speciál, anténa zónovaná, atmosféra Země standardní, atmosférik, balun, Beverage, bočník anténní, bouře ionosférická, Box-horn, činitel ozáření ústí antény, činitel příčné polarizace, činitel stojatých vln (ČSV, PSV), činitel zkrácení, činitel zpětného záření, čočka elektromagnetická, délka antény elektrická, délka antény skutečná, délka efektivní, délka vlny, depolarizace, deska vrcholová (antény reflektorové parabolické), diagram fázový, diagram kruhový Smithův, diagram osového poměru, diagram polarizační, diagram primární, diagram rozdílový, diagram rozmítaný, diagram součtový, diagram záření, diagram záření cosec2, diagram záření sekundární, diagram záření tužkový, diagram záření tvarovaný, diagram záření vějířový, diagram záření všesměrový, diagram záření - viditelný rozsah, dielektrikum umělé, difrakce vln (ohyb vln), dipól elementární, dipól Hertzův magnetický, dipól Hertzův elektrický, dipól koaxiální, dipól kruhový (Halo-anténa), dipól kuželový (conical, biconical dipole), dipól plochý trojúhelníkový (angl. fan dipol), dipól rukávový, dipól skládaný, dipól vějířový (drátový), direktor anténní, Discon, Dvojité V, exosféra, E-vrstva, faktor anténní řady (funkce řady), Franklin, Fuchs, goniometr zaměřovače, GPS, ground-plane, Heinrich líný, hog horn, horn reflektor, Hula-hoop, H-anténa, Cheese, Chireix-Mesny, chyba noční, chyba oktantová, chyba polarizační, impedance antény, impedance vlastní (prvku anténní řady), impedance vlnová, impedance volného prostoru, impedance vzájemná, intenzita elektrického pole, intenzita magnetického pole, intenzita záření antény, ionosféra, izotropická anténa, J-anténa, klobouk kapacitní, kmitočet kritický vrstvy ionosféry, kmitočet mezní šíření rádiových vln, kmitočet použitelný nejnižší, kmitočet použitelný nejvyšší, kmitočet pracovní nejlepší fn, koeficient odrazu, koeficient přenosu, komora absorpční, Krausova anténa, kryt antény dielektrický, lalok hlavní, lalok mřížový (difrakční), lalok postranní, lalok postranní křížově polarizovaný, lalok zadní, lom rádiových vln, lom rádiových vln atmosférický, lom rádiových vln břehový, magnetosféra, matice Butlerova, měření elektrických parametrů antén, model antény, monopól, monopól skládaný zatížený, mříž polarizační, napáječ anténní, napáječ bočníkový, normál anténní, odpor vlnový, odpor záření, vyzařovací odpor antény, odraz rádiových vln, odraz zrcadlový, odrážeč koutový, ohyb rádiových vln, ozařovač, ozařovač zpětný, ozvěna rádiových vln, panel absorpční, pásma Fresnelova, pata antény, periskopická anténa, Pill-box, plochá anténa, plocha antény účinná (efektivní plocha antény), polarizace antény, polarizace eliptická, polarizace horizontální, polarizace kruhová, polarizace křížová, polarizace levotočivá, polarizace lineární, polarizace pravotočivá, polarizace vertikální, polarizace vlny, polarizátor, polarizátor vlnovodový, pole antény, pole antény blízké (vyzařující), pole antény reaktivní, pole antény vzdálené vyzařující Fraunhoferovo, pole elektromagnetické, poměr osový, poměr předozadní, princip Babinet-Bookerův, princip Hansen-Woodyardův, princip Huygensův, princip reciprocity, protiváha anténní (angl. ground-pane), prvek anténní, prvek anténní mnohavodičový, prvek antény direktorový, prvek antény napájený, prvek antény pasivní, prvek antény reflektorový, přenos výkonu (mezi anténami), přezáření, přizpůsobení impedanční, přizpůsobení impedanční antény, přizpůsobení polarizační, Quad-anténa, Quagi-anténa, Q-Match, radom, reflektor, reflektor anténní plošný, reflektor dichroický, reflektor hourglass, reflektor kulový, reflektor parabolický, reflektor parabolický torusový, reflektor pasivní periskopický, reflektor toroidální, reflektor úhlový, rovina dopadu, rovina polarizace, rovnice Friis-ova, rozptyl rádiových vln (difuze rádiových vln), rychlost fázová, rychlost skupinová, řada anténní, řada anténní aktivní, řada anténní fázovaná, řada anténní mikropásková, řada anténní reflektivní (reflektor reaktivní), řada anténní zředěná, sestava anténní, skok rádiových vln, Slooper, směrovost antény, směrovost antény standardní, smysl polarizace, soustava anténní, střed fázový antény, stub anténa, subreflektor, supersměrovost, svazek anténní, svazek anténní rozmítaný, svazek tužkový (někdy též svazek nitkový), symetrizace napáječe (antény), systém zemní (antény), šilhání antény, šíření rádiových vln, šíření rádiových vln v kosmickém prostoru, šíření rádiových vln v tunelech, šíření VKV a UKV podél povrchu Země, šířka pásma antény, štíhlost antény, Taylorovo rozložení pole na plošném ústí, Taylorovo rozložení pole na přímkovém ústí, teplota šumová antény, troposféra, tvarování reflektoru a subreflektoru, účinnost ozáření ústí antény, účinnost polarizační, účinnost vyzařování antény, úhel Brewsterův, úhel elevační (při šíření elmag. vln), úhel polarizační, úhel polovičního výkonu, únik (angl. fading), ústí antény, ústí antény blokované, ústí antény stíněné, variometr, vazba anténní, vedení Goubau-ovo, vedení koaxiální (souosé), vedení napájecí, vedení pahýlové, vedení páskové, vedení vysokofrekvenční, vektor Poyntingův, vid šíření vln ve vlnovodu, vid TEM, viditelnost rádiová - optická, vlna denní, vlna elektromagnetická, vlna elektromagnetická příčná, vlna E, vlna H, vlna ionosférická, vlna noční, vlna povrchová elektromagnetická, vlna povrchová pozemní (složená), vlna prostorová, vlna přízemní, vlna rovinná, vlna stojatá, vlna TE, vlna TEM, vlna TM, vlnová délka, vlnoplocha, vlnovod (v nejobecnějším slova smyslu), vlnovod dálkový, vlnovod dielektrický, vlnovod ionosférický, vlnovod kruhový, vlnovod magnetosférický, vlnovod obdélníkový, vlnovod ohebný, vlnovod oválný, vlnovod páskový, vlnovod troposférický, vlnovod tvarovaný, vlnovod v šíření rádiových vln, vlny centimetrové, vlny decimetrové, vlny decimilimetrové, vlny dekametrové (krátké), vlny dlouhé, vlny hektometrové, vlny kilometrové, vlny krátké, vlny metrové, vlny milimetrové, vlny myriametrové, vlny rádiové, vlny střední (zkratka SV), vlny submilimetrové, vodič anténní, vrstva Appletonova, vrstva E mimořádná (sporadická), vrstva Heavisideova, vrstva ionosférická, vrstva Kennelyova-Heavisideova, výška antény efektivní, vyzařovací odpor, Windom, W8JK anténa, Yagina, zářič izotropický, zářič primární, zářič vlnovodový otevřený (angl. open waveguide), Zeppelin, zisk antény, ZL special, zrcadlo anténní

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121227-anteny-encyklopedicka-prirucka.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO