BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Moderní učebnice elektroniky - 1. díl

základy, ideální a reálné prvky: rezistor, kondenzátor, cívka

Moderní učebnice elektroniky - 1. díl - základy, ideální a reálné prvky: rezistor, kondenzátor, cívka
 (Doleček Jaroslav)
obj. číslo121214
autor Doleček Jaroslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba344 stran B5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od18.11.2005
ISBN / EAN80-7300-146-2
9788073001469
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
459 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
408 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  5.11.2014

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

V první části jsou vysvětleny základní elektrické pojmy a vztahy - kniha se především zabývá se hlavními metodami řešení elektrických obvodů. Jsou popsány důležité vlastnosti ideálních jednobranů a složených ideálních jednobranů. Druhá část knihy je zaměřena na vysvětlení a popis podstatných vlastností reálných rezistorů, kondenzátorů, cívek a transformátorů.

Celé dílo (5dílná učebnice) je koncipováno jako učební texty pro úroveň průmyslové školy elektrotechnického zaměření, jako je slaboproudá elektronika, počítačové systémy apod. Její hlavní úlohou je na úrovni průmyslové školy poskytnout seznámení s hlavními zásadami řešení elektrických obvodů a dát základní přehled možností využití a řešení moderních elektronických zařízení
Třebaže jsou texty určeny jako učební pomůcka pro posluchače průmyslových škol, mohou být mnohé pasáže užitečné také pro posluchače vysokých škol a technickým pracovníkům v oboru elektroniky.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2005 - ISBN 80-7300-146-2
 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-286-2 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Základní elektrické veličiny a pojmy
 2. Ideální elementární aktivní a pasivní lineární prvky
 3. Odporové obvody a výkonové přizpůsobení
 4. Ekvivalence pasivních a aktivních obvodů
 5. Analýza lineárních elektronických obvodů
 6. Složené jednobrany obsahující ideální obvodové prvky
 7. Přenosové vlastnosti dvojbranů
 8. Reálné lineární součástky elektronických obvodů
 9. Matice a determinant

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Základní veličiny, Elektrický náboj vzorec, Elektrické pole, Elektrický proud, Elektrické napětí, Účinky elektrického proudu, Elektronický obvod, Elektrický signál, Základní pojmy elektronického obvodu, Klasifikace elektronických obvodů a jejich prvků, Klasifikace elektronických obvodů z hlediska počtu svorek, Pasivní a aktivní obvody, Ideální prvek elektronického obvodu, Vliv charakteristik obvodových prvků na elektrický signál, Parametrické obvodové prvky, ideální elementární aktivní a pasivní lineární prvky, Ideální zdroj napětí a proudu, Ideální nezávislý zdroj napětí, Ideální nezávislý zdroj proudu, Ideální řízený zdroj napětí, Ideální řízený zdroj proudu, Ideální rezistor, Ideální lineární rezistor, Ideální nelineární rezistor, Statický a dynamický (diferenciální) odpor, Ideální kondenzátor (kapacitor), Elektrická indukce, Princip a hlavní vlastnosti ideálního kondenzátoru, Lineární kondenzátory, Nelineární kondenzátory, Řízený kondenzátor, Energie akumulovaná v kondenzátoru, Ideální cívky (induktory), Magnetické pole, Charakteristická rovnice cívky, Základní zákony a pravidla vztahující se k cívce v magnetickém poli, Lineární cívka, Nelineární cívka, Parametrické induktory, Vázané cívky, Odporové obvody a výkonové přizpůsobení, Odporové obvody, Základní vlastnosti odporových obvodů, Reálné stejnosměrné zdroje, Výkonové přizpůsobení, Ekvivalence pasivních jednobranů, Ekvivalence pasivních jednobranů, Sériové spojení jednobranů, Paralelní spojení jednobranů, Sériové spojení nelineárních jednobranů, Paralelní spojení nelineárních rezistorů, Ekvivalence aktivních jednobranů, Ekvivalence zdrojů napětí, Ekvivalence zdrojů proudu, Ekvivalentní trojpóly, Transfigurace trojúhelník - hvězda, Transfigurace hvězda - trojúhelník, Věty o náhradních zdrojích, Náhrada zdroje napětí zdrojem proudu, Přemístění zdrojů, Analýza lineárních elektronických obvodů, Théveninova a Nortonova věta, Analýza obvodů metodou Kirchhoffových rovnic, Použité názvosloví, Výpočet metodou Kirchhoffových rovnic, Metoda smyčkových proudů, Metoda uzlových napětí, Metoda úměrných veličin, Metoda superpozice, Složené jednobrany obsahující ideální obvodové prvky, Ideální obvodové prvky v prostředí střídavého proudu, Činný odpor v prostředí střídavého proudu, Ideální kondenzátor v prostředí střídavého proudu, Ideální cívka v prostředí střídavého proudu, Impedance a admitance, Impedance, Impedance cívky a kondenzátoru, Admitance, Impedance spojených ideálních pasivních jednobranů, Duální obvody, Přenosové vlastnosti dvojbranů, Nejdůležitější vlastnost dvojbranů, Hlavní funkce dvojbranů, Charakteristické rovnice dvojbranu, Charakteristiky dvojbranu, Čtyřpólové parametry dvojbranu, Čtyřpólové parametry řízených zdrojů napětí a proudů, Rozdělení dvojbranu na více částí, Vzájemné ovlivňování propojených dvojbranů, Reálné lineární součástky elektronických obvodů, Normalizované řady pasivních součástek, Parametry a charakteristiky pasivních součástek, Reálné rezistory, Důležité vlastnosti reálných rezistorů, Důležité parametry rezistorů, Rozdělení a druhy rezistorů, Konstrukce rezistorů, odporové materiály, Kondenzátory, Vlastnosti reálných kondenzátorů, Hlavní typy kondenzátorů z hlediska použitého dielektrika, Proměnné lineární rezistory a kondenzátory, Proměnné lineární rezistory, Proměnné lineární kondenzátory, Induktory (indukční cívky), Vlastnosti reálných cívek, Materiály používané pro jádra cívek, Konstrukce indukčních cívek, Transformátory, Co to je a k čemu slouží transformátor, Ideální transformátor, Reálný transformátor, Návrh síťového transformátoru, Cívky s feromagnetickým jádrem, Magnetický obvod, Použití cívek s feromagnetickým jádrem, Dodatek - matice a determinant
 • rejstřík knihy
  Admitance cívky kondenzátoru, ampér definice, ampérhodina, bod Curieův, coulomb, činitel jakosti cívky, činitel jakosti Q, činitel rozptylu, činitel vazby, činitel ztrátový, diagram fázorový, dielektrikum, dvojbran, ekvipotenciální plocha, elastance, elektrické napětí, jednotka, elektrické pole, elektrické siločáry, elektrický náboj jednotka, elektrický proud definice jednotka, elektronvolt, fáze počáteční, fázor, funkce přenosová, hertz, hysterezní ztráty, charakteristika Ampér-Weberova dvojbranu Volt-ampérová Volt-Coulombová vstupní výstupní zpětné převodní, impedance, absolutní hodnota, cívky, kondenzátoru, reálné cívky, indukčnost, cívky výpočet, definice 1 henry, inverzní jednotka kondenzátoru, vlastní, vratná, vzájemná, induktor proměnný, intenzita elektrického pole, isotan, jednobran, jev Peltierův povrchový Seebeckův, kapacita kondenzátoru, kondenzátoru - jednotka, kmitočet jednotka rezonanční úhlový, koeficient teplotní cívky, teplotní odporu, kondenzátor bipolární elektrolytický s kapalným dielektrikem s tuhým elektrolytem jednopolární, konstanta indukční, konstatnan, manganin, matice odporová, MELF, metoda smyčkových proudů superpozice, úměrných veličin, uzlových napětí, mezera vzduchová v magnetickém jádru, mikroMELF, miniMELF, napětí elektrické indukované magnetomotorické naprázdno reverzní šumové vrcholové, n-bran, n-pól, odpor cívky dynamický ekvivalentní sériový izolační jednotka statický, parametr admitanční hybridní charakteristické impedanční mezní, permeabilita materiálu relativní vakua, permitivita relativní, plnění jádra, poměr dělicí potenciometru, posuv fázový, potenciometr přesný s vypínačem, tandemový, pracovní bod klidový, pravidlo Lencovo pravé ruky vývrtky, proud nakrátko šumový vířivý, proudová hustota J, přizpůsobení výkonové, reaktance kapacitní, rezistor proměnný víceotáčkový, reálný impedance, rovnice charakteristická charakteristická cívky charakteristická kondenzátoru charakteristická rezistoru, samoregenerace, signál analogový dvoustavový harmonický nespojitý stejnosměrný pulzující stejnosměrný stacionární stejnosměrný zvlněný střídavý, smyčka hysterezní hysterezní malá, součinitel teplotní kapacity, specifikace cívky, susceptance induktivní kapacitní, sycení stejnosměrné, šum běžce potenciometru maximální rezistoru tepelný, transformátor princip činnosti převod zjednodušený model ztráty hysterezní ztráty v mědi, trimr kapacitní odporový, účinnost výkonového přenosu, úhel ztrátový, útlum, uzel vztažný, vazba dokonalá volná, věta Nortonova Théveninova, větev, vinutí bifilární, vodivost, magnetická, vztah, Thomsonův, zákon Coulombův Faradayův Hopkinsův II. Kirchhoffův I. Kirchhoffův o zachování elektrického náboje Ohmův, zdroj napětí proudu - vlastnosti, zesílení, ztráta v magnetickém materiálu jádra ve vodiči cívky vířivými proudy vlivem povrchového jevu

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121214-moderni-ucebnice-elektroniky-1-dil.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO