BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Moderní rádiový přijímač

kniha o jeho návrhu

Moderní rádiový přijímač - kniha o jeho návrhu
 (Daněk Karel)
obj. číslo121206
autor Daněk Karel
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba216 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 25.8.2005
ISBN / EAN80-7300-142-X
9788073001421
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  26.4.2010

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Zabýváme-li se kompletním návrhem rádiového přijímače, zjistíme, že problematika je tak široká, že rozumné zjednodušení výrazně pomůže orientaci a přitom do výsledného návrhu nevnáší podstatnou chybu. Cílem publikace "Moderní rádiový přijímač" je shrnutí a použití jednoduchých zásad při návrhu klasického analogového rádiového přijímače s použitím moderních obvodových řešení. Rozebrán je i návrh softwarově definovaného digitálního rádia. U jednotlivých koncepcí jsou uvedena některá omezení, která jsou v případě digitální konstrukce dána především stavem současné technologie.

Mnohé publikace se zabývají rigorózním návrhem elektronických obvodů. Jiné se složitějším vzorcům vyhýbají a problematiku elektroniky řeší formou jakési kuchařky. Tak ostatně informuje o svých nových součástkách převážná většina současných světových výrobců: formou datových listů uvádí podrobně základní charakteristiky nového produktu a společně s nimi navrhuje i základní typizovaná zapojení včetně vztahů, nezbytných pro správné zapojení takové součástky. Nezbytné minimum vzorců se týká hlavně přizpůsobení impedancí a úrovní, nastavení hodnot potřebného zisku a podobně.

Přesné metody analýzy elektronických obvodů jsou poměrně složitou záležitostí, kterou naštěstí silně zjednodušila výpočetní technika. Tuto fázi návrhu tedy můžeme přenechat počítači - za předpokladu že víme, co děláme a co by alespoň přibližně mělo být výsledkem.
A právě takové rovině problematiky návrhu elektronických obvodů se věnuje předkládaná publikace "Moderní rádiový přijímač". Vychází z předpokladu, že všechny potřebné nástroje pro navrhování elektronických obvodů jsou dnes zájemci volně k dispozici a podrobná znalost postupů při analýze a syntéze obvodů není nutná. Daleko potřebnější je mít zdravou povědomost o cíli návrhu, o navrhovaném zapojení, o základních matematických a fyzikálních principech týkajících se řešeného problému a o současném prakticky dosažitelném stavu v dané oblasti elektronického návrhu.

Teoretický rozsah publikace "Moderní rádiový přijímač" je tedy omezen na fyzikální a matematické souvislosti, které je záhodné respektovat při podobné práci a je ukázáno, jak lze s minimální "akademickou výzbrojí" navrhnout moderní poměrně složité elektronické zařízení. Za minimální "akademickou výzbroj" uvedenou v publikaci jsou považovány ty principy, které umožňují mít základní nadhled a kontrolu nad návrhem.
Uvedeny jsou i základní parametry, umožňující srovnání výkonnosti rádiového přijímače podle různých kritérií.

Publikace "Moderní rádiový přijímač" je určena technikům a inženýrům, kteří jsou postaveni před úkol navrhnout kompletní rádiový přijímač a ukazuje jednu z cest, kterou se lze v současné době vydat.

O autorovi:
Autor knihy, Karel Daněk, absolvoval VUT Brno – katedru telekomunikací v roce 1984 a získal titul inženýr. V roce 2001 získal na téže fakultě titul Ph. D. v oboru elektronika a měřicí technika.
Od roku 1991 pracuje jako vývojový konstruktér firmy Racom. Jeho oborem je návrh rádiové části radiomodemů na jejichž vývoj, produkci a distribuci je firma zaměřena. Radiomodemy dosahují světových parametrů především v oblasti využívání úzkého rádiového kanálu. Používají se především v oblasti vodárenství, elektrárenství, teplárenství apod.

Historie vydání

 • 1. vydání - srpen 2005 - ISBN 80-7300-142-X
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Stručný přehled moderních rádiových součástek
 2. Miniaturní radiotechnické kompendium
 3. Základní parametry rádiových přijímačů
 4. Návrh analogového rádiového přijímače
 5. Návrh digitálního jádra softwarově definovaného rádiového přijímače
 6. Srovnání obou koncepcí
 7. Poznámky k současným trendům v radiotechnice

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Moderní realizace základních radioelektronických obvodů, Miniaturní radioelektronické kompendium, matematické poznámky, výkonu a napětí v decibelech, Pojem komplexní impedance, odrazu a parametry související, Smithův diagram, Poznámka k s-parametrům a k využití Smithova diagramu, Poznámka k používání rezonančních obvodů v radioelektronice, k přizpůsobování impedancí, duální obvody, Poznámka k odporové zpětné vazbě, Poznámka k šumu v radioelektronice a k jeho měření, Tepelný (Johnsonův) šum, Fázový šum generátoru signálu, Měření úrovně šumového napětí, Vybrané parametry rádiového přijímače, práh, intermodulace, blokování, fázový šum a dynamický rozsah přijímače, Šumové číslo, šumový práh, citlivost a parametry související, Intermodulace, Souvislost IP3 s ostatními dynamickými parametry přijímače, Dynamický rozsah přijímače, Vliv fázového šumu lokálního oscilátoru na dynamický rozsah a mechanizmus reciprokého směšování (reciprocal mixing), Návrh analogového rádiového přijímače, Úvodní poznámka, Zásadní hledisko návrhu - parametry dynamického rozsahu, Volba směšovače, Nalezení kompromisu mezi šumovým číslem rádiového přijímače a jeho odolností, Obvodové řešení vybraných částí přijímače, Anténní vstupní konektor, Vstupní filtry, proměnný atenuátor, Vstupní předzesilovač, První směšovač, Přizpůsobení hlavního filtru soustředěné selektivity, Mezifrekvenční zesilovač, RSSI, Demodulátor a nízkofrekvenční předzesilovač, Lokální oscilátor prvního směšovače přijímače, Softwarově definované digitální rádio, Principy návrhu SDDR, Vzorkování a podvzorkování, kmitočtový plán SDDR, Kvantizační šum, Jitter a fázový šum, Závěrečná poznámka k vybraným principům návrhu SDDR, DDS - přímý digitální syntezátor, Simulační programy - můžeme jim věřit a jak je využívat?
 • rejstřík knihy
  admitance komplexní, aliasing, amplitudová charakteristika, anténní vstupní konektor, anti-aliasing, filtr atenuátor digitální proměnný s útlumem 3 dB, A/D převodník, bílý šum, blokování a znecitlivění, citlivost, přijímače, časovací jitter, činitel, jakosti rezonančního obvodu, jakosti zatížený G-článku, odrazu výkonový poměru stojatých vln článek P, G, T, L, DDC, digitální konvertor dolů, decibelmiliwatt, dBm, demodulátor digitalizace signálu, digitální filtr, amplitudová charakteristika, diplexer, disponibilní výkon, dosažitelný šumový výkon, duální obvody, dvouokruhově vázané filtry, dynamické parametry přijímače, dynamický rozsah přijímače, efektivní hodnota rms, Eulerovy vzorce, experimentální SDDR, přijímač, fázová odchylka, fázový inkrement, fázový šum, fázový jitter, generátoru signálu, oscilátoru a fázového závěsu, fázový závěs PLL, filtr digitální FIR soustředěné selektivity vstupní, FPGA, programovatelné hradlové pole, G-článek, hlavní soustředěná selektivita, h-mixer, h-směšovač, imaginární jednotka, impedance komplexně sdružená komplexní impedanční transformátor, indikátor úrovně přijímaného signálu, RSSI intermodulace, intermodulační, odolnost přijímače, produkty 3. řádu, průsečík 3. řádu, IP3, jakost cívky, jednodecibelová komprese zisku, Jitter a fázový šum, Johnsonův tepelný šum, kapacita kondenzátoru rezonančního obvodu, kapacitní dělič, kmitočtový plán SDDR, koeficient odrazu reflexní vstupní výkonový výstupní, koeficient přímého přenosu, koeficient zpětného přenosu, komplexní čísla, kritéria vlivu změny parametru obvodů v řetězci přijímače, kružnice, konstantní vodivosti, konstantního odporu, kvantizační šum, Leesonův model, rovnice, limiter, logaritmus dekadický, briggický, LO, lokální oscilátor, měření, blokování dynamických parametrů obvodu fázového šumu oscilátoru přijímače, jednodecibelové komprese, odolnosti přijímače parametrů rádiového přijímače úrovně šumového napětí, minimální detekovatelný signál MDS, mýtus šumového čísla, napětím řízený oscilátor, návrh vstupních bloků přijímače, NCO, Numerically Controlled Oscillator, NF, Noise Figure - šumové číslo, Nyquistovo kritérium (základní), Nyquistovy zóny, NZ, obvody impedančního přizpůsobení, odolnost přijímače, odporová zpětná vazba, odražený výkon, reflected power, Ohmův zákon pro komplexní proudy a napětí, oscilátory, napětím řízené, parametry dynamického rozsahu front-end, části přijímače, Gamma Ml, Gamma Ms, odrazové s-parametry perturbace fáze, PLL fázový závěs, podvzorkování - undersampling, poměr signál-šum, SNR, procesní rádiová část přijímače, procesní zisk, program AppCAD, Agilent, předzesilovač nízkofrekvenční vstupní, přenesený výkon, transmitted power, příjem degradující vlivy, přímý digitální syntezátor frekvence, přizpůsobení výkonové, impedanční, hlavního filtru soustředěné selektivity, přizpůsobování impedancí, reaktance, reciproké směšování, reflexní příjem, reléový přepínač, rezonanční obvody, RSP, Receive Signal Processor, RSSI, Received Signal Strength Indicator, SDDR, softwarově definované digitální rádio, SFDR, Spurious Free Dynamic Range, simulační programy, směšovače, dvojitě vyvážený diodový, h-mixer, první směšovač, schéma, Smithův diagram, SNR, poměr signál-šum, spektrální hustota středního kvadrátu, šumového proudu, spektrální hustota výkonu, fázového šumu, tepelného šumu, superhet s jedním směšováním, schéma, susceptance, symetrické zapojení G-článků, s-parametry, scattering parameters, šířka pásma smyčky, šum bílý blikavý (1/f), fázový šum generátoru signálu tepelný výstřelový, šumová bilance přijímače, šumová charakterizace zesilovače, šumová šířka pásma, šumové číslo, Noise, Figure NF, šumové napětí efektivní, šumový disponibilní výkon, šumový práh, transformace vstupního odporu, tuning equation, účinnost transferu energie, univerzální DSP, útlum odrazu, return loss, útlumový článek 3 dB, užitečný dynamický rozsah přijímače, vazba napěťová, vazební cívka, vazební kondenzátor, VCO, napětím řízený oscilátor, vstupní pásmová propust, vstupní předzesilovač, vstupní rádiová část přijímače, vstupní úroveň IM produktů 3. řádu, výkonová úroveň IP3, vstupní-Input IP3-IIP3, výstupní-Output IP3, OIP3, výpočet parametrů obvodů vstupního rádiového bloku, vzorkování, záporná zpětná vazba, odporová-rezistivní, zesilovač mezifrekvenční s bipolárním tranzistorem, zisk napěťový vstupního bloku přijímače výkonový, zkreslení intermodulační 3. řádu, znecitlivění - desensitization, zpětnovazební odpor, ztráty napěťové přenosové, v přímém přenosu výkonové

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121206-moderni-radiovy-prijimac.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO