BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Měření teploty - senzory a měřicí obvody

edice Senzory neelektrických veličin - 1. díl

Měření teploty - senzory a měřicí obvody - edice Senzory neelektrických veličin - 1. díl
 (Kreidl Marcel)
obj. číslo121194
autor Kreidl Marcel
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba240 stran B5 + poukázka / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 14.1.2005
ISBN / EAN80-7300-145-4
9788073001452
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  6.6.2013

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha tvoří první díl připravované edice senzorů neelektrických veličin. V knize jsou přehledně zpracovány fyzikální principy senzorů teploty a dle těchto principů jsou pak senzory rozděleny do jednotlivých kapitol jako jsou odporové kovové (Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000) a polovodičové, termoelektrické (B, E, J, K, R, S, T), dilatační, speciální a bezdotykové senzory. U jednotlivých typů senzorů jsou uvedeny konstrukce, charakteristiky a tabulky, měřicí obvody. Příloha knihy obsahuje podrobné tabulky kovových a termoelektrických senzorů a emisivit materiálů. Nedílnou součástí knihy jsou statické a dynamické vlastnosti senzorů teploty. V souladu s řadou mezinárodních předpisů je vyjadřování přesnosti měření uváděno prostřednictvím nejistot měření. Vzhledem k tomu, že v technické praxi zatím není pojem nejistota měření běžně používaný, je v úvodní části knihy uveden podrobný výklad.

Autor knihy je vysokoškolským pedagogem. Měřením teplot se zabývá jak po stránce teoretické tak i výzkumné.

Kniha je určena inženýrům a technikům, ale také jako studijní literatura pro studenty technických středních i vysokých škol. Kniha předpokládá znalost středoškolské matematiky a základní znalosti z elektrotechniky.

Součástí knihy je také Poukázka na nákup platinového senzoru Pt100 nebo Pt1000 (typ CRZ-2005) se slevou 80 %. Akci sponzoruje dovozce těchto senzorů - firma Intrax.

Historie vydání

 • 1. vydání - leden 2005 - ISBN 80-7300-145-4
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Základní pojmy z oboru měření teplot
 3. Kovové odporové senzory teploty
 4. Polovodičové odporové senzory teploty
 5. Monolitické PN senzory teploty
 6. Termoelektrické články (termočlánky)
 7. Dilatační teploměry
 8. Speciální dotykové senzory teploty
 9. Indikátory teploty
 10. Zabudování dotykových teploměrů
 11. Bezdotykové měření teploty
 12. Příloha I - tabulka - Hodnoty měřicího odporu Pt100
 13. Příloha IA - Specifikace Pt senzorů firmy Hayashi Denko (Japonsko)
 14. Příloha II - tabulka - Hodnoty měřicího odporu Ni1000
 15. Příloha III - tabulky - Termoelektrické články (termočlánky) B, E, J, K, R, S, T - rovněž ke stažení (viz sekce Download)
 16. Příloha IV - tabulka - Hodnoty spektrálních emisivit (kovů)
 17. Příloha V - tabulka - Orientační hodnoty tepelné vodivosti (různých materiálů)

Download

 • přílohy I až III - Tabulky kovových a termoelektrických senzorů B, E, J, K, R, S, T - ke stažení ve formátu XLS
  Příloha je určena pouze čtenářům knihy a je chráněna heslem.
 • 121194p2.zip - katalogový list platinových senzorů Pt100, Pt500 a Pt1000 firmy Hayashi Denko

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • senzor Pt100 (položka našeho katalogu)
 • senzor Pt1000 (položka našeho katalogu)

 • Intrax - dodavatel japonských platinových senzorů
 • TMV SS - dodavatel termovizních kamer a bezkontaktních teploměrů
 • Energy Consulting - měření a vyhodnocování staveb pomocí infrakamery
 • ELCHEMCo - dodavatel indikátorů teploty a teplovodivých materiálů
 • Turck - měření, hlídání a zobrazování teploty v průmyslové automatizaci
 • Pemit - měření a regulace - projekce, dodávky, montáž, metrologické služby
 • Metra Šumperk - tradiční výrobce bimetalických teploměrů

Keywords

 • obecná charakteristika
  Termočlánek, teploměr, senzor teploty, teplotní čidlo, termistor, teplota, třídy senzorů, termoelektrické články termočlánky B, E, J, K, R, S, T
 • obsah knihy
  Základní pojmy z oboru měření teplot, Teplota, Teplotní stupnice, Mezinárodní teplotní stupnice ITS, Senzor teploty, Statické vlastnosti senzorů teploty, Nejistoty měření, Dynamické vlastnosti senzorů teploty, Přechodové charakteristiky senzorů teploty, Kovové odporové senzory teploty, Odporové platinové snímače teploty, Odporové niklové snímače teploty, Odporové měděné snímače teploty, Měřicí obvody pro kovové odporové snímače teploty, Vliv měřicího proudu, Vliv odporu vedení, Linearizace statické charakteristiky kovového odporového snímače teploty, Konstrukce odporových kovových snímačů teploty, Polovodičové odporové senzory teploty, Termistory, Negastory (NTC termistory), Teplotní závislost odporu termistoru, Linearizace statické charakteristiky termistoru, Zatěžovací konstanta, Nejistota měření teploty s termistorem, Pozistory (PTC termistory), Polovodičové monokrystalické senzory teploty, Monokrystalické Si křemíkové senzory, Senzor SiC karbid křemíku, Monolitické PN senzory teploty, Diodové PN senzory teploty, Tranzistorové PN senzory teploty, Monolitické (integrované) PN senzory teploty, Termoelektrické články, Seebeckův jev, Typy termoelektrických článků, Názvosloví termoelektrických článků a souvisejících částí měřicího řetězce, Termoelektrická pravidla, Vliv kolísání srovnávací teploty a způsoby kompenzace vzniklé systematické odchylky, Potlačení vlivu rušení při měření termoelektrickým článkem, Diferenční a sériové zapojení termoelektrických článků, Linearizace charakteristik, Konstrukce termoelektrických snímačů teploty, Drátové termoelektrické články, Plášťové termoelektrické články, Speciální termoelektrické snímače, Dilatační teploměry, Tyčové teploměry, Bimetalické teploměry, Bimateriálová (dvojmateriálová) čidla, Skleněné teploměry, Kapalinové tlakové teploměry, Parní tlakové teploměry, Plynové tlakové teploměry, Speciální dotykové senzory teploty, Akustické teploměry, Krystalové teploměry, Šumové teploměry, Magnetické teploměry, Optické vláknové senzory teploty, Indikátory teploty Keramické žároměrky Tavné indikátory teploty Barevné indikátory teploty Zabudování dotykových teploměrů Měření teploty v tekutinách Měření teploty tuhých těles Měření povrchové teploty tuhých těles Bezdotykové měření teploty Základní veličiny pro bezdotykové měření teplot (pyrometrii) Pohltivost prostupnost odraznost emisivita Černé těleso černý zářič Zákony záření (zákony jsou uvedeny pro černé těleso) Planckův zákon Wienův zákon Wienův zákon posuvu Planckův zákon vyjádřený jako tok fotonů Stefan-Bolzmannův zákon Lambertův zákon Kirchhoffův zákon Senzory (detektory) pro bezdotykové měření teplot Základní parametry detektorů záření Senzory (detektory) tepelného záření Tepelné detektory infračerveného záření Kvantové detektory infračerveného záření Pyrometry Úhrnné pyrometry (pyrometry na celkové záření) Monochromatické pyrometry Pásmové pyrometry Poměrové pyrometry Vícepásmové pyrometry Pyrometry s automatickou korekcí emisivity Pyrometry s optickými vlnovody v infračervené oblasti Snímání teplotních polí (termografie) Termovize Nejistoty a chyby metod bezdotykového měření teploty Nejistoty měření teploty způsobené zdrojem nejistoty ve stanovení emisivity Chyba metody způsobená nerespektováním prostupnosti atmosféry a zářivého toku okolního prostředí Chyba metody způsobená zanedbáním vzájemného zářivého toku Chyba metody způsobená nedodržením velikosti měřené plochy dle technických podmínek výrobce

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121194-mereni-teploty-senzory-a-merici-obvody.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO