BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků

svazek 99

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - svazek 99
 (Hemerka Jiří)
obj. číslo121173
autor Hemerka Jiří
vydal / výrobceIN-EL
rozsah / vazba136 stran A5 / brožovaná V2
vydání3. aktualizované
prodáváme od 14.8.2012
ISBN / EAN978-80-87942-16-1
9788087942161
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
220 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
196 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  5.3.2020

Popis

Tato publikace navazuje na "Příručku pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost" (svazek 62, základní edice ELEKTRO). Podává základní přehled požadavků technicko organizačního a právního charakteru potřebných k získání odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika (v současné době dle § 7 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění). U problematiky podrobně zpracované v již vydaných nebo připravovaných příručkách je uvedena pouze stručná informace.

Úvodní část se věnuje právní odpovědnosti vedoucího elektrotechnika a zahrnuje oblasti vyplývající ze zákoníku práce, např. práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, problematiku týkající se prevence bezpečnostních rizik, odpovědnosti za údržbu, kontroly a revize elektrických zařízení atd.

Další část se věnuje státnímu odbornému dozoru a odborné způsobilosti v elektrotechnice. Pojednává o definicích vyhrazených a určených elektrických zařízení, kompetencích, právech a povinnostech pracovníků orgánů státní správy, nejčastějších nedostatcích při školeních, zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků.

V další části je pojednáno o povinnostech a odpovědnosti vedoucích elektrotechniků při montáži a zejména provozu (tj. při údržbě, opravách a revizích) elektrických zařízení v souvislosti s dodávkami těchto prací a služeb. Zmíněny jsou důležité pasáže obchodního zákoníku týkající se dodavatelsko odběratelských vztahů (smlouva o dílo). Navazuje kapitola pojednávající o dokumentaci elektrických zařízení, kde je zdůrazněn její význam pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení. Revizím se věnuje samostatná kapitola. V nezbytné míře je uvedena problematika související s energetickým zákonem, zejména pak s elektrickými přípojkami.

Otázky ekologie a ochrany životního prostředí souvisejícím s elektrickými zařízeními pojednává další část příručky. Je vysvětleno, co je "elektrotechnický odpad", jak s ním nakládat, jaká opatření je třeba činit atd.

Měření při údržbě, opravách a revizích je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje jak bezpečnost, tak i spolehlivost elektrických zařízení. Z tohoto pohledu je podstatné, aby výsledky měření byly objektivní, a to nejen z hlediska subjektivního, ale i objektivního. Proto se jedna z kapitol věnuje metrologii. Samotným měřením při údržbě a revizích elektrických zařízení je věnována další rozsáhlá kapitola.

Příručka pojednává i o poskytování první pomoci při úrazech elektrickou energií a o povinnostech organizací souvisejících s pracovními úrazy (evidence, hlášení apod.).

Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků. Pro jednotlivé druhy a napětí elektrických zařízení však budou potřebné další studijní materiály - příručky již vydané nebo k vydání připravované.

Tato příručka by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu vedoucích elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti, případně pro jejich certifikaci, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121173-prirucka-pro-zkousky-vedoucich-elektrotechniku.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO