BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Práce s mikrokontroléry Atmel AVR

3. díl - edice uP a praxe 2.vydání

Práce s mikrokontroléry Atmel AVR - 3. díl - edice uP a praxe 2.vydání
 (Matoušek David)
obj. číslo121130
autor Matoušek David
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba376 stran B5 + CD / brožovaná V2
vydání2.
prodáváme od 15.6.2006
ISBN / EAN80-7300-209-4
9788073002091
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
561 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
499 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  11.7.2006

Popis

Důležité
 • Majitelům předchozího 1. vydání je kniha "Práce s mikrokontroléry Atmel AVR" k dispozici za poloviční cenu.
  Akce platí pouze pro tento 3. díl edice (Práce s mikrokontroléry ATMEL) pouze na našich firemních prodejnách, pokud si kromě této výměny koupíte alespoň jednu další knihu z naší vlastní produkce. Na tuto výměnu rovněž nelze uplatňovat další slevy. Akce je také limitována do vyprodání zásob 2. vydání, nejdéle však do 31. 12. 2007 (původně jen do 31. 12. 2006).
 • Nejen na veletrhu AMPER 2006 jsme zaznamenali zvýšený zájem o tuto knihu. Protože podobná příručka na trhu citelně chybí, rozhodli jsme se tuto knihu s drobnými úpravami znovu vydat. Původně jsme již dotisk této knihy nechtěli vůbec udělat, protože se procesory Atmel AVR řady AT90S.. přestaly již vyrábět. Poté co jsme původní vydání doprodali, mnoho čtenářů se o tuto knihu stále zajímalo, neboť obsahuje mnoho praktických příkladů, konkrétních řešení a programovacích postupů.
 • Autor dodatečně upravil ovládací software a následně doplnil krátkou kapitolu 14, aby bylo možné provozovat programátory pro nastupující typy ATtiny2313 (místo AT90S2313) a ATmega8535 (místo AT90S8535). Na CD byly také umístěny migrační DATASHEETy.
 • Z časových důvodů nebylo možné tento díl celý přepracovat na nové typy obvodů Atmel AVR. Také předpokládáme, že se tento díl nedostane do ruky vysloveným začátečníkům. Ale zejména těm, kteří již nějakou zkušenost s mikrokontroléry mají a dokáží si při úpravách programů poradit. Vždyť jde o to, využít bohatého potenciálu scénářů řešících jednotlivé problémy, s nimiž se můžete v praxi setkat. A také bylo by škoda na některé přípravky "zapomenout", přičemž je lze využít také při práci s jinými procesory (jsou na ně z jiných knih odkazy).
obsah download reakce odkazy keywords

Tato kniha je zaměřena na popis a ukázky praktických použití mikrořadičů ATMEL AVR typů: AT90S1200, AT90S2313, AT90S2343, AT90S4433, AT90S8515 a AT90S8535.

Pozornost je věnována především typu AT90S2313, který bylo možné pořídit za rozumnou cenu (do 100 Kč) a vyniká relativně vysokým počtem zabudovaných periferií. Jsou však uvedeny i aplikace mikrořadičů AT90S2343 (levný typ v 8vývodovém pouzdře) a AT90S8535 (nejvíce vybavený typ).

Všechny mikrořadiče se vyznačují RISC architekturou (zajistí vysoký výpočetní výkon), velkým počtem pracovních registrů a hlavně možností sériového downloadu (podporuje programování přímo v navrhované aplikaci; značně zjednodušuje vývoj aplikací).

Nejdříve je proveden stručný popis vlastností jednotlivých mikrořadičů a AVR architektury včetně sériového downloadu. Tento popis je zakončen návodem na stavbu SDK kitů (programátorů - vývojových desek) pro mikrořadiče AT90S2313 (AT90S1200), AT90S2343 a AT90S8535. Zájemce si na podobném principu může sestavit vlastní programátory pro ostatní dva typy mikrořadičů.

Následuje uvedení programátorského modelu, instrukční sady a programování za pomoci direktiv překladače AVR 3.1.

Další kapitoly přinášejí klasické aplikace AVR (řízení skupiny LED, 7segmentového LED displeje, LCD displeje a maticové klávesnice) a ukazují použití obvodu SAA1064 (budič 4místného 7segmentového LED displeje ovládaný sběrnicí I2C).

Následuje popis přerušovacího systému a zdrojů resetu. Je ukázáno praktické použití zabudovaného obvodu Watchdog.

Velká pozornost je věnována použití čítačů/časovačů. Jedná se o obsluhu displeje s časovým multiplexem, měření kmitočtu, PWM regulaci, použití pro A/D a D/A převody.

Další kapitola popisuje možnosti sériového kanálu a připojuje 3 aplikace řízené programy, které pracují pod operačním systémem Windows 95 a vyšším (univerzální 8bitový vstupně/výstupní port; impulzní generátor; generátor programovatelných průběhů).

Následuje kapitola, která je věnována otázce měření fyzikální veličin (především napětí). Jsou uvedeny příklady použití zabudovaného analogového komparátoru (spojeno s čítačem pracujícím v režimu Input Capture), čítače (mezipřevodem na kmitočet), externího A/D převodníku MCP3002 a zabudovaných A/D převodníků (pouze u typů AT90S8515 a AT90S8535).

Poslední kapitola se věnuje zbývajícím rysům AVR. Jedná se o ukázku použití paměti E2PROM, SPI kanálu a režimů snížené spotřeby.

V příkladech jsou použity přípravky popsané v knihách: Práce s mikrokontroléry AT89C2051 a Práce s mikrokontroléry AT89S8252 (tyto knihy však nezbytně nepotřebujete, vždy je uveden krátký popis vysvětlující funkci a konstrukci přípravku). Dále jsou publikovány nové přípravky, které především demonstrují možnosti zabudovaných periferií AVR.

Historie vydání

 • 1. vydání - březen 2003 - ISBN 80-7300-088-1
 • 2. vydání - červen 2006 - ISBN 80-7300-209-4
 • 2. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-278-7

Stručný obsah

 • obsah knihy
  1. Úvod
  2. Základní vlastnosti mikrokontrolérů AVR
  3. Programátory a vývojové kity pro vybrané mikrokontroléry
  4. Programátorský model mikrokontrolérů AVR
  5. Instrukční soubor
  6. Assembler AVR 3.1 programátor SDKAVR 1.0
  7. Základy používání paralelních portů
  8. Obvody se sběrnicí I2C
  9. Reset a přerušení
  10. Čítače/časovače
  11. Asynchronní sériový kanál (UART) a jeho použití
  12. Měření napětí a jiných fyzikálních veličin
  13. Zbývající rysy mikrokontrolérů AVR
  14. Nové vývojové kity pro mikrokontroléry ATtiny2313 a ATmega8535

 • obsah doprovodného CD
  • DATASHEET - dokumentace vybraných integrovaných obvodů
  • FOTO - fotografie hotových přípravků
  • PROGRAMY - zdrojové i přeložené formy všech programů realizovaných v knize a ovládací programy pro programátor ISP
  • SPOJE - klišé plošných spojů všech přípravků popsaných v knize
  • SW - programové balíky ze stránek firmy Atmel

Download

 • podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka - ve formátu PDF

 • update k 1. a 2. vydání:
  • strana 92, výsledek funkce xor:
   nesprávně uvedeno: 11101110, správně má být: 11101100.

 • update k 1. vydání:
  • Na CD ke knize se bohužel nepodařilo umístit poslední verzi programu AVR Studio 4.0.
   Program si však můžete stáhnout z http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 [21 MB]
   Na doprovodném CD ke 2. vydání je již umístěna verze programu AVR Studio v. 4.12.
  • strana 100, obrázek 5.23:
   V prvním nezvýrazněném řádku (nad první čarou) je nesprávně uvedena hodnota -1010000. Správně má být -1100000. Ve 2. vydání je to již opraveno.

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Mutace a pouzdra, Stručný popis vývodů, Oscilátor, AVR architektura, Programování mikrokontrolérů AVR, Paměťové zámky, Propojky, Signatura, Paralelní programování, Sériový download, Charakteristické a mezní údaje, Programátory a vývojové kity pro vybrané mikrokontroléry, Myšlenka platformy SDK Programátor 90S2313, Výkres desky plošných spojů SDK2313, SDK8535 programátor pro AT90S8535, Výkres desky plošných spojů SDK8535, SDK2343 programátor pro AT90S2343, Výkres desky plošných spojů SDK2343, Oživení SDK kitů, Komplexní programátor SDKAVR 1.0, Programátorský model mikrokontrolérů AVR, Rozdělení paměťového prostoru, Vnitřní paměť, Vnější datová paměť u AT90S8515, Úvodní popis registrů, Registrové pole (Register File), Ukazatele (pointery), Vstupně/výstupní registry (I/O Memory), Instrukční soubor, Operandy instrukcí, Základní pojmy, Přímé adresování jednoho registru, Přímé adresování dvou registrů, Přímé adresování vstupně/výstupního registru, Přímé adresování dat, Nepřímé adresování dat, Nepřímé adresování dat s posunutím, Nepřímé adresování dat s pre-dekrementem, Nepřímé adresování dat s post-inkrementem, Adresování konstant uložených v paměti programu (instrukce LPM), Nepřímé adresování paměti programu (instrukce IJMP nebo ICALL), Relativní adresování paměti programu (instrukce RJMP nebo RCALL), Zkrácené relativní adresování paměti programu (podmíněné skoky), Typy skoků, Zavedené symboly, Přesuny dat, Bitové operace, Skoky a přeskoky, Instrukce pro podporu podprogramů, Logické operace, Aritmetické operace, Porovnávací instrukce, Další instrukce, Realizace chybějících operací, Násobení dvou 8bitových čísel bez znaménka, Dělení dvou 8bitových čísel bez znaménka, Dělení dvou 16bitových čísel bez znaménka, Assembler AVR 3.1 programátor SDKAVR 1.0, Základní pojmy při práci s AVR 3.1, Symboly, Návěští, ASCII literály, Komentář, Lokační čítač programového segmentu PC, Čísla a operátory, Direktivy AVR 3.1, Základní direktivy, Práce s makry, Řízení výpisu překladu, Ovládání AVR 3.1, Co najdete v souborech INC, Ovládání vývojového prostředí SDKAVR 1.0, Základy používání paralelních portů, Popis paralelního portu, Buzení osmi LED - přípravek AT8LED, PROG_01 - běžící světlo, Buzení segmentového displeje - přípravek AT7SEG, PROG_02A - test 7segmentového displeje (varianta A), PROG_02B - test 7segmentového displeje (varianta B), Buzení LCD displeje 16x2 (2x16, 2 x 16, 16 x 2) znaků, Popis komunikace, Přípravek ATLCD, PROG_03 - Zobrazení jednoduchého textu, PROG_04 - Zobrazení češtiny, PROG_05 - Jednoduchá animace textu, Maticová klávesnice - přípravek ATKLAV, PROG_06 - Čtení znaků z klávesnice a jejich zobrazení na 7segmentovce, PROG_07 - Editace znaků na LCD displeji, Když je málo vývodů - přípravek ATSPI595, PROG_08 - Ukázka práce s přípravkem ATSPI595, Obvody se sběrnicí I2C, Základní informace o sběrnici I2C, SAA1064 budič LED displeje pro 2 nebo 4 segmentovky (sedmisegmenovka, 7segmentovka), Schéma zapojení, Čtení stavového bitu PR, Zápis řídicích a datových bitů, Diskuze výkonové ztráty, Přípravek ATSAA1064, Aplikace přípravku ATSAA1064, Základní rutiny pro práci s ATSAA1064, Zobrazení bitového čísla hexadecimálně, Reset a přerušení, Vektory přerušení a resetu, Zdroje resetu, Power-on Reset, Vnější reset, WDT reset, Registr MCUSR (pouze u některých typů), Obsluha přerušení, Registr SREG, Vnější vstupy přerušení INT0 a INT1, Časová odezva přerušení, Příklady použití, Použití obvodu Watchdog, Přípravky ATDIPSW a ATSVORKY, Příklad použití vnějšího vstupu přerušení INT0, Čítače/časovače, Čítač/časovač 0 (jednoduchý 8bitový čítač/časovač), Registry čítače/časovače 1, Podpora čítače/časovače 0 v přerušovacím systému, Závěrečné poznámky, Čítač/časovač 1 (16bitový čítač/časovač vybavený obvody Input Capture a Output Compare), Stručný výklad jednotlivých režimů, Registry čítače/časovače 1, Režim PWM generátoru, Podpora čítače/časovače 1 v přerušovacím systému, Závěrečné poznámky, Čítač/časovač 2 (8bitový čítač/časovač vybavený obvodem Output Compare; pouze u AT90S8535), Stručný výklad jednotlivých režimů, Registry čítače/časovače 2, Režim PWM generátoru, Asynchronní režim čítače/časovače 2, Podpora čítače/časovače v přerušovacím systému, Registry pro řízení přerušovacícho systému (TIMSK a TIFR), Aplikace čítačů/časovačů, Čítač/časovač 0 - generátor signálu 1 kHz, Čítač/časovač 0 - siréna, Čítač/časovač 1 v režimu PWM - PWM regulace, Čítač/časovač 0 - PWM regulace, D/A převodník využívající PWM regulaci, Další příklady, Asynchronní sériový kanál (UART) a jeho použití, Popis UART mikrokontrolérů AVR, Registry UART, Vysílání dat, Příjem dat, Přípravek ATRS232, Sériový port a PC, Ovládání sériového portu v operačním systému Windows, Příklady, Univerzální oživovací kit, Přeladitelný impulzní generátor, 10bitový D/A převodník řízený počítačem, Programovatelný generátor, Měření napětí a jiných fyzikálních veličin, Zabudovaný analogový komparátor, Registr ACSR, Měření kapacity nebo odporu bez použití záchytného registru, Měření napětí s použitím záchytného registru - přípravek AVRADC8, Vnější A/D převodník MCP3002, Základní principy činnosti, Přípravek ATMCP3002, Vnější převodník napětí - kmitočet LM331, Přípravek ATLM331, Přípravek AT4SDYNR, Použití obou přípravků, Zabudované A/D převodníky, Základní vlastnosti, Parametry, Operace, Předdělička, Funkce potlačovače šumu, Technika snížení šumu, Řídicí registry, Skenování více kanálů, Příklad použití A/D převodníku, Vnější převodník teplota - šířka impulzu SMT160-30, Stručný popis senzoru SMT160-30, Měření střídy signálu, Měření teploty pomocí senzoru SMT160-30, Zbývající rysy mikrokontrolérů AVR, Sériový kanál SPI, SPCR - řídicí registr SPI kanálu, SPSR - stavový registr SPI kanálu, SPDR - datový registr SPI kanálu, Příklad použití SPI kanálu, Režimy spánku, Idle mode (režim nečinnosti), Power-down mode (režim sníženého napájecího napětí), Power Save mode (režim snížené spotřeby), Závěrečné poznámky, Použití režimu Idle, Zabudovaná EEPROM, Přístup do EEPROM, Registry pro práci s EEPROM, Prevence poškození obsahu EEPROM, Příklad práce s EEPROM.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/121130-prace-s-mikrokontrolery-atmel-avr.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO