BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky

praktická zapojení a inspirace

Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky - praktická zapojení a inspirace
 (Belza Jaroslav)
obj. číslo121104
autor Belza Jaroslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba248 stran B5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 4.10.2004
ISBN / EAN80-7300-060-1
9788073000608
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  22.7.2008

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Tato praktická příručka o operačních zesilovačích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, neboť shrnuje vše podstatné o operačních zesilovačích. Jsou zde vyzdviženy principy zapojení a konkrétní řešení jednotlivých problémů. Nenajdete tu však rozsáhlé vzorce a složitá matematická odvození, těmi se zabývá odbornější literatura.

V knize jsou shrnuty pouze podstatné informace a především zapojení obvodů s OZ, které se skutečně dají v praxi použít. Vše s minimální teorií bez složitých vzorců a rovnic. Velmi užitečné mohou být i přehledy operačních zesilovačů a komparátorů uvedené na konci knihy.

Kniha vychází z přehledu základních zapojení s OZ, který byl otištěn před několika lety na stránkách dvou „modrých“ konstrukčních příloh AR. Použitá zapojení byla tehdy vybrána z nejrůznějších časopisů a knih. Z tuzemských to byla hlavně Sdělovací technika a Amatérské radio od roku 1965. Nyní však byly informace systematičtěji uspořádány a jejich záběr rozšířen.

Kniha je určena jako úvodní informace zvláště pro ty, kteří chtějí do problematiky operačních zesilovačů teprve postupně pronikat a které odrazují rozsáhlá díla. Zběhlým konstruktérům jistě kniha poslouží jako inspirace a přehledný zdroj informací o problematice operačních zesilovačů.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2004 - ISBN 80-7300-060-1
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-349-4 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Co je operační zesilovač a trocha teorie
 3. Napájení OZ
 4. Zesilovače
 5. Syntetické indukčnosti a gyrátory
 6. Aktivní filtry
 7. Oscilátory harmonických signálů
 8. Multivibrátory a generátory tvarových kmitů
 9. Tvarovače signálu
 10. Usměrňovače a převodníky na absolutní hodnotu
 11. Logaritmické zesilovače
 12. Převodníky
 13. Rozšíření rozsahu výstupních napětí a proudů
 14. OZ v napájecích zdrojích
 15. OZ v nf technice
 16. OZ v měřicích přístrojích a zkoušečkách
 17. OZ v indikátorech, testerech a spínačích
 18. OZ v dalších zapojeních
 19. Optoizolační zesilovače
 20. OZ v datech
 21. Literatura
 22. Rejstřík

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Potlačení součtového signálu, kmitočtová kompenzace,rychlost přeběhu, vstupní napěťová nesymetrie,vstupní proudová nesymetrie, Obvody s operačními zesilovači, Napájení OZ, Symetrické napájecí napětí, Zásady blokování napájecího napětí kondenzátory, Zesilovače, Invertující a neinvertující zesilovač, Sledovač, Rozdílový zesilovač, Nastavitelné zesílení, Přístrojový zesilovač, Izolující zesilovač, Oddělovací zesilovač, Syntetické indukčnosti a gyrátory, Prescottův syntetický induktor, Syntetický induktor s jedním OZ, Pásmové zádrže se syntetickým induktorem, Univerzální zapojení pro realizaci impedančních invertorů a konvertorů, Aktivní filtry, Porovnání Besselových, Butterworthových a Čebyševových filtrů, Dolní propusti, horní propusti, pásmové propusti a pásmové zádrže, Konstanty pro výpočet filtrů, Laditelné pásmové propusti a zádrže, Obvody pro posuv fáze, Pásmová propust a pásmová zádrž pro Hz, Oscilátory harmonických signálů, Oscilátory s Wienovým členem, Oscilátory se stabilizací amplitudy, Oscilátory s přemostěným článkem T, Oscilátory se širokým přeladěním, Nízkofrekvenční generátor RC, Multivibrátory a generátory tvarových kmitů, Komparátor s hysterezí (Schmittův klopný obvod), Astabilní a monostabilní multivibrátory, Integrátor, Generátory tvarových kmitů, Tvarovače signálu, Tvarování harmonického signálu, Tvarovače trojúhelník-sinus, Usměrňovače a převodníky na absolutní hodnotu, Jednocestné a dvoucestné usměrňovače, Převodníky na absolutní hodnotu, Indikátor úrovně nízkofrekvenčního signálu, Měřič mezivrcholové úrovně signálu Usměrňovače pro ručková měřidla, Milivoltmetry, Logaritmické zesilovače, Základní zapojení, Logaritmický a delogaritmický převodník, Logaritmický zesilovač, Logaritmátor, Převodníky, Napětí kmitočet, Proud napětí, Teplota napětí Napětí proud (zdroj proudu), Teplota kmitočet, Intenzita osvětlení kmitočet, Napětí střída, Rozšíření rozsahu výstupních napětí a proudů, Koncový stupeň pracující ve třídě AB, Různé typy koncových stupňů, Zvětšení výstupního proudu paralelním řazením OZ, Rozkmitový stupeň pro zvětšení výstupního napětí , OZ v napájecích zdrojích, Zdroj referenčního napětí s OZ, Stabilizované zdroje s OZ, Symetrický zdroj napětí, Umělý střed napájecího napětí, Zdroj záporného napětí, OZ v nf technice, Předzesilovač pro gramofon, Zesilovač pro magnetofon, Korekční předzesilovače, Vícepásmové nízkofrekvenční korektory, Filtr pro zdůraznění řeči, Obvod pro rozšíření báze stereofonního signálu, Různé nf zesilovače, Obvod pro ochranu reproduktorů, Indikátor vybuzení a přebuzení, OZ v měřicích přístrojích a zkoušečkách , Měření odporů a vodivostí, Měření zesilovacího činitele tranzistorů, Měření teploty, Měření malých stejnosměrných napětí, Automatické přepínání rozsahů, Zkratoměr, Tester operačních zesilovačů, OZ v indikátorech, testerech a spínačích, Komparátory, Okénkový diskriminátor, Testery a indikátory napětí, Světelné a dotykové spínače, OZ v dalších zapojeních, Nabíječe akumulátorů, Vybíječe akumulátorů, Regulátory otáček, Světelná závora, Optoizolační zesilovače, Izolační zesilovač, Izolační zesilovače se speciálními optočleny.
 • Parametry a srovnání OZ - stručné katalogové údaje integrovaných obvodů
  Operační zesilovače: µA741, µA748, CA3130, CA3140, LF355, LF356, LF357, NE5534, OP07A, TL061, TL071, TL081, TLC271, LM358, LM1458, LF353, NE5532, MC4558, NJM2068, NJM4558, NJM4580, TL062, TL072, TL082, TLC272, TS272, TLC27L2, LM324, LM348, MC3403, TL064, TL074, TL084, TLC274, TLC27L4. Komparátory: LM311, LM393, TS372, LM339. Operační zesilovače TESLA: MA1458, MAA501, MAA502, MAA503, MAA504, MAA725, MAA725B, MAA725C, MAA725H, MAA725J, MAA725K, MAA741, MAA741C, MAA741CN, MAA748, MAA748C, MAA748CN, MAB355, MAB356, MAB357, MAC155, MAC156, MAC157. Komparátory TESLA: MAB311, MAC111, MAB360, MAC160. Výkonové zesilovače TESLA: MBA915, MBA915A, MBA810, MDA2010, MDA2020. Integrované obvody z bývalé NDR a Rumunska: Operační zesilovače: ßM324, BM324, B060D, B061D, B062D, B064D, B066D, B080D, B081D, B082D, B083D, B084D, B176D, Komparátory: ßM339, BM339, A110D, B110D. Výkonové zesilovače: ßM387N, BM387N, A2030V. Charakteristika typů a typových řad: Operační zesilovače 741, 747, 748, CA3130, CA3140, CA3240, NE5532, NE5534, 324, 358, 2904, 2902, LF355, LF356, LF357, TL061, TL062, TL064, TL071, TL072, TL074, TL081, TL082, TL084, TLC271, TLC272, TLC274, TLC27L2, TLC27L24, 1458, 4558, OP07, OP27, OP37, NJM2068, NJM4580, Komparátory: 311, 393, 339, 2901, 2903, TS372. Varianty typového označení: 311, LM311, KA311, NJM311, CA311, 324, LM324, KA324, NJM324, CA324, GL324, 339, LM339, KA339, CA339, HA17339, 348, LM348, GL348, KA348, 358, LM358, KA358, NJM358, CA358, GL358, HA17358, 393, LM393, KA393, 709, LM709, µA709, MAA501, MAA502, MAA503, MAA504, 741, LM741, MC1741, UA741, µA741, MAA741, CA741, KA741, NJM741, 747, LM747, MC1747, µA747, RM747, CA747, 748, LM748, MC1748, UA748, µA748, MAA748, CA748, 1458, LM1458, MC1458, MA1458, KA1458, CA1458, NJM1458, AN1458, 2901, LM2901, KA2901, NJM2901, 2902, LM2902, KA2902, NJM2902, CA2902, 2903, LM2903, KA2903, NJM2903, 2904, LM2904, KA2904, NJM2904, CA2904, 3403, LM3403, MC3403, KA3403, NJM3403, 4558, MC4558, KA4558, NE4558, GL4558, RC4558, NJM4558, AN4558, 5532, NE5532, SE5532, RC5532, XR5532, NJM5532, 5534, NE5534, SE5534, SA5534, RM5534, XR5534, NJM5534. Princip typového značení podle teplotního rozsahu (commercial, industrial, military): LM301, LM201, LM101, LM308, LM208, LM108, LM311, LM211, LM111, LM324, LM324, LM124, LM339, LM239, LM139, LM348, LM248, LM148, LM358, LM358, LM158, LM393, LM293, LM193, LF355, LF255, LF155, LF356, LF256, LF156, LF357, LF257, LF157, MC34071, MC33071, MC34072, MC33072, MC34074, MC33074.
 • popis obrázků - schéma
  Obecný zesilovač jako čtyřpól, Zesilovač se zavedenou zpětnou vazbou, Kmitočtová závislost zesílení operačního zesilovače LM324, Diferenční zesilovač, Zjednodušené zapojení opračního zesilovače, Kmitočtová kompenzace OZ, Odezva operačního zesilovače, Vznik dynamického zkreslení vlivem nedostatečné rychlosti přeběhu OZ, Invertující zesilovač, Vstupní napěťová nesymetrie, Kompenzace vstupní napěťové nesymetrie, Jednoduchá kompenzace chyby způsobené vstupním proudem OZ, Blokování napájecího napětí operačních zesilovačů, Zapojení pouzder, Invertující součtový zesilovač, Neinvertující zesilovač, Sledovač, Rozdílový zesilovač, rozdílového zesilovače s velkým vstupním odporem, Přístrojový zesilovač, Rozdílový zesilovač s diferenčním výstupem, Zesilovač s nastavitelným zesílením a polaritou, Sledovač signálu necitlivý na vstupní proud OZ, Neinvertující zesilovač s vazbou bootstrap, Oddělovací zesilovač, Zesilovač s nastavitelným ziskem, Zesilovač s elektronicky přepínaným zesílením, Zesilovač s plynulým řízením zesílení, Řízení zesílení fotorezistorem, Obvod se zesílením, Prescottův syntetický induktor, Ztrátový syntetický induktor s jedním OZ, Pásmová zádrž se syntetickým induktorem, Syntetický induktor s dvojitou větví zpětné vazby, zapojení ztrátového syntetického induktoru, zapojení pro realizaci impedančních invertorů a konvertorů, provedení syntetického induktoru, Syntetický induktor, Pásmová zádrž, Porovnání kmitočtové charakteristiky Besselových, Butterworthových a Čebyševových filtrů, Detail zvlnění kmitočtové charakteristiky Čebyševových filtrů, Vliv řádu filtru na strmost kmitočtové charakteristiky, Dolní propust druhého řádu, Horní propust třetího řádu, Konstanty pro výpočet Čebyševových filtrů, Kmitočtová charakteristika širokopásmové propusti, Kmitočtová charakteristika úzkopásmové propusti, Pásmová propust, Pásmová propust s GIC, Zjednodušená propust, Laditelná pásmová propust, Pásmová zádrž s pásmovou propustí, Šířka pásma pásmové zádrže, Pásmová zádrž s příčkovým článkem RC, Obvod pro posuv fáze , Nízkofrekvenční fázovací článek, Wienův člen, Oscilátor s Wienovým členem, Oscilátor s Wienovým členem a se stabilizací amplitudy diodami, Přemostěný článek T, Oscilátor přeladitelný, Oscilátor se širokým přeladěním, Nízkofrekvenční generátor RC, Dvě možná provedení komparátoru s hysterezí , Multivibrátor s OZ, Zapojení multivibrátoru, Astabilní multivibrátor, Integrátor s OZ, zapojení generátoru tvarových kmitů, Praktické zapojení generátoru tvarových kmitů, Generátor tvarových kmitů, Základní zapojení MKO, Průběhy napětí v MKO, Tvarování harmonického signálu, Tvarovač trojúhelník, Pasivní tvarovač trojúhelník, sinus, Základní zapojení usměrňovače, Jednocestný usměrňovač, Převodník na absolutní hodnotu, Dvoucestný usměrňovač, Praktická realizace usměrňovače, Měřič mezivrcholové úrovně signálu, Usměrňovač pro ručkové měřidlo, Jednoduchý milivoltmetr, Stejnosměrný a střídavý milivoltmetr, zapojení logaritmického převodníku, Logaritmický převodník s kompenzací, Delogaritmický převodník, Logaritmický zesilovač, Logaritmátor, Blokové zapojení převodníku napětí, Převodník napětí, kmitočet, Princip převodníku f/U, Praktické zapojení převodníku f/U, Průběhy nelinearity převodních charakteristik platinového odporového čidla, Převodník teplota, Převodník intenzity osvětlení na kmitočet, Převodník proud-napětí, zapojení zesilovačů jako převodníků napětí-proud, Převodník napětí-proud, Howlandův obvod, Koncový stupeň pracující ve třídě AB, Koncový stupeň, zapojení rozkmitového stupně, Operační zesilovač, Operační zesilovač se zvětšeným rozkmitem výstupního napětí, Zdroj referenčního napětí, Stabilizovaný zdroj, Úprava výstupního napětí, Symetrický zdroj napětí, vlečený zdroj napětí, Stabilizovaný zdroj napětí, Umělý střed napájecího napětí, Zdroj záporného napětí, Zapojení pro sledování vlivu rychlosti přeběhu na kvalitu signálu, Jednoduchý předzesilovač pro gramofon, Přehrávací zesilovač pro magnetofon, Korekční předzesilovač, Devítipásmový nízkofrekvenční korektor, Pětipásmový nízkofrekvenční korektor, Filtr pro zdůraznění řeči, charakteristika filtru pro zlepšení srozumitelnosti řeči, Obvod pro rozšíření báze stereofonního signálu, zesilovač pro sluchátka, Nízkofrekvenční zesilovač 50 W, Napájecí zdroj, Zapojení jednoduchého přehrávače, Zapojení zesilovače pro subwoofer, Kmitočtová charakteristika filtru v zesilovači, Obvod pro ochranu reproduktorů, Usměrňovač a logaritmátor pro indikátor vybuzení s LED, Indikátor přebuzení, Indikátor s rozdílovým zesilovačem, Generátor šumu, multimetr pro měření malých odporů, měření malých vodivostí, Lineární ohmmetr, Měřič kapacity, Princip měření proudového zesilovacího činitele, Měřič proudového zesílení tranzistorů, multimetr pro měření teploty, Automatické přepínání rozsahu měřidla, Zkoušečka plošných spojů, Předzesilovač k otáčkoměru, Tester operačních zesilovačů, Komparátor s operačním zesilovačem, Tester baterií, Tester stavu olověného akumulátoru, Napětí na výstupu detektoru FM, Indikátor vyladění pro přijímač FM, indikátor vyladění, Hlídač zpomaleného ventilátoru, Světelný spínač, Dotykový spínač, Senzorový spínač, Nabíječka s vypnutím po dosažení konečného napětí, Odpojovač akumulátoru, Vybíječ akumulátorů NiCd, Regulátor otáček pro malé stejnosměrné motory, Impulsní regulátor otáček, regulátor otáček ventilátoru, Infračervená světelná závora, Typická závislost přenosu optočlenu na procházejícím proudu a teplotě, Jednoduchý izolační zesilovač, Izolační zesilovač se dvěma optočleny, Izolační zesilovač, Zapojení obvodu při měření výstupních saturačních napětí, Zapojení obvodu při měření rozsahu vstupních napětí operačních zesilovačů, Přehled parametrů některých běžných OZ a komparátorů, Přehled parametrů dříve vyráběných OZ a komparátorů, Zapojení vývodů pouzder, Charakteristika typů a typových řad, Neběžná měření běžných operačních zesilovačů, Charakteristika typů a typových řad, Neběžná měření běžných operačních zesilovačů, Minimální napájecí napětí OZ, Rozsah vstupních napětí, Rozsah vstupních napětí.
 • rejstřík
  amplituda výstupního signálu, Bessel,booster, bootstrap, brum, Butterworth, CMR, Čebyšev, čidlo teplotní, odporové, činitel jakosti, proudový zesilovací tranzistorů, zpětné vazby, článek fázovací, nízkofrekvenční, integrační, článek RC, článek T, dvojitý, přemostěný, člen Wienův, zpětnovazební, čtyřpól, detektor FM, diskriminátor okénkový, dvojpól selektivní, ekvalizér, fázový posun filtr, aktivní, Besselův, brumu, Butterworthův, Čebyševův, nekaskádní, pasivní, "prezenc", příčkový, RC, s aproximací, výstupní, vyššího řádu, funkce přenosová bikvadratická, generátor, přeladitelný, RC nízkofrekvenční, signálu, šumu, tvarových kmitů, řízený ss napětím, gyrátor, hystereze, charakteristika fázová, lineární, ideálního usměrňovače, kmitočtová, pásmové zádrže, platinového odporového čidla, polovodičového přechodu, termočlánku měď–konstantan, voltampérová, chyba linearity, ideální indukčnost, kapacita, operační zesilovač, impedance převodníku, vstupní, indikace polarity vstupního napětí, indikátor napětí, přebuzení, s rozdílovým zesilovačem, úrovně nf signálu, vybuzení, vyladění, pro přijímače s poměrovým detektorem, přijímače FM, indukčnost, induktor, syntetický, Prescottův, s dvojitou větví zpětné vazby, s jedním OZ, integrátor, invertor, výkonný jednobran, kapacita dvojná, ideální, Millerova, rezonanční, superkapacita, vazební, kmitočet kritický, multivibrátoru, rezonanční, komparátor, s hysterezí, s operačním zesilovačem, kompenzace, dopředná, kmitočtová, odporu přívodních vodičů, vnitřní kmitočtová, vstupní napěťové nesymetrie kondenzátor, kompenzační, kvantovací, konstanta Boltzmannova, materiálová, pro výpočet dolních propustí, pro výpočet filtrů, převodní, korektor nf devítipásmový, pětipásmový, limitace postupná, linearita, převodníku, převodu, linearizace izolačního zesilovače, logaritmátor, pro indikátor vybuzení s LED, s kaskádou postupně limitujících zesilovačů, s kaskádou zesilovačů, s přesným omezovačem, logaritmování, měnič, měření malých odporů, malých stejnosměrných signálů, OZ, proudového zesilovacího činitele tranzistorů, teploty, útlumových charakteristik, vodivosti, zkreslení, měřič kapacity, mezivrcholové úrovně signálu, proudového zesílení tranzistorů, teploty, milivoltmetr, Millerova kapacita, modulátor SSB, šířkový, multimetr, multivibrátor, astabilní, s nastavitelnou střídou, se zdrojem proudu, synchronizovaný vnějším signálem, můstek odporový, Wheatstonův, nabíječ, s omezením nabíjecího napětí a proudu, s vypnutím po dosažení konečného napětí, napětí napájecí minimální, referenční, saturační, vstupní, stejnosměrné, výstupní, saturační, nelinearita, převodníku, nestabilita, nesymetrie, vstupní napěťová, proudová oblast lineární. obvod, Howlandův, klopným, astabilní, monostabilní, Schmittův, pro hlídání správné funkce ventilátoru, pro ochranu reproduktorů, rezonanční, sériový, s definovanou velikostí harmonického zkreslení, se zesílením 1 nebo -1, sériový, rezonanční, odběr proudový, odpojovač akumulátoru při vybití, odpor frekvenčně závislý negativní, výstupní, žárovky, ohmmetr, okénkový diskriminátor, omezovač, napětí, optočlen, oscilátor, s přemostěným článkem T, s Wienovým členem, se širokým přeladěním, počítač analogový, pojítko rádiové, posun fázový, posuv fáze, signálu, potlačení součtového signálu, propust, dolní, druhého řádu, třetího řádu, horní, druhého řádu, třetího řádu, jednoduchá, pásmová, bikvadratická, jednoduchá, s dvojitým článkem T, s gyrátorem, s větším činitelem jakosti, třetího řádu, úzkopásmová, proud klidový, nabíjecí, napájecí, saturační, vstupní, operačního zesilovače, vybíjecí, vyrovnávací, výstupní koncového stupně, výstupní zkratový, zkratový, výstupu, průběh pravoúhlý, sinusový, trojúhelníkový, přebuzení zesilovače, předzesilovač, k otáčkoměru, korekční, s indukčností, se syntetickým induktorem, převodník, A/D, D/A, efektivní hodnoty, intenzita osvětlení-kmitočet, kmitočet-napětí, logaritmický, s kompenzací, na absolutní hodnotu, napětí-kmitočet, s časovačem 555, s D/A násobícím převodníkem, s jedním OZ, se dvěma OZ, napětí-proud, s diferenčním zesilovačem, se dvěma OZ, se symetrickým výstupem, se zátěží připojenou na +U, napětí-střída, proud-napětí, se dvěma OZ, teplota-kmitočet, teplota-napětí, s diodou, s odporovým teplotním čidlem KTY, s platinovým odporovým čidlem, s termistorem NTC, s tranzistorem regulace impulsní, regulátor otáček pro malé stejnosměrné motory, pro stejnosměrné motory se středním výkonem, ventilátoru, rezonance, rozkmit výstupního napětí, rozsah vstupních napětí, rozšíření báze stereofonního signálu, rychlost přeběhu řazení kaskádní, řízení zesílení fotorezistorem saturace, Schmittův klopný obvodsignál harmonický, sinusový, synchronizační, sledovač, napěťový, signálu necitlivý na vstupní proud OZ, spínač, dotykový, senzorový, světelný, spotřeba proudová, stabilita, časové konstanty, převodníku, zesilovače, stabilizace amplitudy diodami, amplitudy oscilátoru, amplitudy termistorem, amplitudy tranzistorem MOS, amplitudy žárovkou, Zenerovými diodami, strmost, stupeň koncový, pracující ve třídě AB, rozkmitový, s buzením napájecím proudem, se dvěma úrovněmi napájecího napětí, rozkmitový, výkonový, synchronizace, syntéza kmitočtová šířka pásma, pásmové zádrže, šum operačního zesilovače termistor, tester baterií, napětí, palubní sítě automobilu, operačních zesilovačů, síťového napětí, stavu olověného akumulátoru, s bodovou indikací, tvarovač, pasivní, tvarování harmonického signálu, usměrňovač, dvoucestný, jednocestný, lineární, pro indikátor vybuzení s LED, pro ručkové měřidlo, vazba zpětná, napěťově-napěťová, stejnosměrná, záporná, napájecího napětí, teplotní, vodivost, vstupní proudová nesymetrie, vybíječ akumulátorů NiCd, Wienův člen, zádrž pásmová, s článkem dvojité T, s gyrátorem, s pásmovou propustí, s příčkovým článkem RC, se syntetickým induktorem, širokopásmová, zátěž, zatlumení rezonančního obvodu, závora světelná infračervená, zdroj konstantního napětí, konstantního proudu, napájecí se symetrickým výstupním napětím, napětí stabilizovaný, proudu, řízený napětím, referenční, referenčního napětí s OZ, se symetrickým napájením, stabilizovaný s OZ, záporného napětí, zdvojnásobení výstupního proudu, zem virtuální, zesílení, napěťové, pásmové propusti, při rezonanci, zádrže, zesilovač diferenční, ideální, invertující, izolační, pro kladná i záporná vstupní napětí, s kompenzací, s linearizací na primární straně, s linearizací na sekundární straně, s výstupem na proudovou smyčku, se vstupem napájeným z proudové smyčky, izolující, korekční, logaritmický s diodorezistorovu sítí, neinvertující, s vazbou bootstrap, nízkofrekvenční, malého výkonu, výkonový, Nortonův, oddělovací, operační, diferenční, ideální, pro, magnetofon, pro subwoofer, proudový, přístrojový, reálný, rozdílový, s nastavitelným zesílením, s velkým vstupním odporem, s elektronicky přepínaným zesílením, s nastavitelným zesílením, s nastavitelným zesílením a polaritou, s nastavitelným ziskem, s plynulým řízením zesílení, sčítací invertující, se zvětšeným rozkmitem výstupního napětí, snímací pro kazetový magnetofon, stereofonní, výkonový, zkoušečka, plošných spojů, zkreslení, harmonické, přechodové, zvětšení výstupního proudu, paralelním řazením OZ, zvlnění, žárovka.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121104-operacni-zesilovace-pro-obycejne-smrtelniky.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO