BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

HDO - hromadné dálkové ovládání

HDO - hromadné dálkové ovládání
 (Pohorský Jiří)
obj. číslo121097
autor Pohorský Jiří
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba120 stran A5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 26.6.2002
ISBN / EAN80-7300-054-7
9788073000547
dostupnostNebude
Cena
v kamenném obchodě
 
168 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
149 Kč

Aktualizováno  31.3.2009

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Tento technický projekt se zabývá problematikou systému hromadného dálkového ovládání a podává jeho základní popis. Zabývá se především problematikou přenosu tónového signálu v silnoproudé síti, metodami analýzy síti z hlediska použití HDO a zmiňuje se o problémech rušivých vlivů. V závěru práce je uveden popis přijímače a stručná analýza problematiky HDO z hlediska jeho využití v jednotlivých rozvodných energetických podnicích.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2002 - ISBN 80-7300-054-7
 • 1. vydání - 2001 - ISBN 978-80-7300-347-0 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Vymezení pojmu HDO a jeho využití pro řízení odběru elektrické energie
 2. Technické prostředky HDO a šíření tónového signálu v sítích
 3. Hlavní oblasti použití systému HDO
 4. Přenos tónového signálu v silnoproudé síti
 5. Rušivé vlivy při provozu HDO a jejich odstraňování
 6. Používané signální frekvence (místa napájení tónovou energií)
 7. Vysílací část soustav HDO
 8. Přijímací část soustav HDO
 9. Praktická problematika z provozu HDO
 10. Přijímače HDO současné doby
 11. Závěr
 12. Stručně o firmě ZPA CZ s. r. o. Trutnov
 13. Literatura

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Ohmická zátěž a vedení s rovnoměrně rozloženou zátěží, Induktivní zátěž, Tlumivka, Synchronní a asynchronní motory a generátory, Transformátor, Kapacitní zátěž, Metody stanovení přenosových vlastností elektrorozvodné sítě z hlediska HDO, Úvodní problematika, Základní přístup k volbě metody pro analýzu RNV, Vytvoření modelu soustavy, Způsoby zadání rozvětveného nehomogenního vedení RNV, Nejznámější modely a metody analýzy RNV, Univerzální admitanční metoda pro analýzu RNV, Modely síťových elementů, Model soustavy a jeho reprezentace, Stanovení přenosových parametrů RNV z admitanční matice jeho modelu, Shrnutí, Rušivé vlivy při provozu HDO a jejich ostraňování, Krátkodobá parazitní napětí, Parazitní napětí trvalého rázu, Rezonanční vlivy, Omezení rušivých vlivů blokováním kompenzačních kondenzátorů, Další prostředky omezující rušivé vlivy, Používané signální frekvence (místa napájení tónovou energií), Volba signální frekvence, Vysílací část soustav HDO, Statický měnič, požadavky kladené na statický měnič pro HDO, Výkonová část měniče, Řídicí část měniče, Vnitřní vybavení vysílačů HDO, Vybavení ústřední automatiky, Vnitřní zařízení podružného vysílače HDO, Dimenzování zdrojů kmitočtu, Způsoby připojení vysílače na ovládanou siť, Paralelní vazba, Sériová vazba, Vhodnost použití paralelní a sériové vazby, Přijímací část soustav HDO, Popis přijímače, Skladba impulzního povelového kódu (telegramu), Paralelní povelový kód (kód impulz-mezera), Sériový povelový kód (kód impulz-impuls), Praktická problematika z provozu HDO, Přijímače HDO domácí výroby a jejich charakteristika, Stručná analýza současného stavu HDO v ČR, Demonstrace praktického problému, Přijímače HDO současné doby, Popis a technické údaje příjímačů hromadného dálkového ovládání řady FMX xx, Integrace přijímače HDO a statického elektroměru, Systém MiniHDO, Popis jednotlivých částí systému MiniHDO.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121097-hdo-hromadne-dalkove-ovladani.aspx


Jazyky

Amper BRNO