BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Operační zesilovače

konstrukce, obecné zásady analýzy a syntézy operačních obvodů

Operační zesilovače - konstrukce, obecné zásady analýzy a syntézy operačních obvodů
 (Dostál Jiří)
obj. číslo121095
autor Dostál Jiří
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba536 stran B5 / vázaná V8
vydání1. inovované české
prodáváme od 27.1.2005
ISBN / EAN80-7300-049-0
9788073000493
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
898 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
799 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  17.4.2008

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

První část knihy poskytuje podrobné informace o vnitřní stavbě operačních zesilovačů a o fyzikálním pozadí jejich parametrů, doprovázené příklady úspěšných konstrukcí.

Druhá část knihy přináší unifikovanou, prakticky orientovanou teorii obvodů s operačními zesilovači a přehledně rozebírá chování operačních obvodů ze všech relevantních hledisek: z hlediska statických a dynamických chyb ve frekvenční a v časové oblasti a z hlediska vstupní a výstupní impedance, ofsetu, šumu a zpětnovazební stability.

Závěrečná část je věnována osvědčeným praktikám při návrhu, oživování a vyhledávání závad realizovaných konstrukcí. Doplňky informují o operačním zesilovači s proudovou zpětnou vazbou a o konstrukčních zásadách, respektujících vliv vnějšího elektromagnetického rušení (EMC).

Historie vydání

 • Původní vydání v SNTL
 • Zahraniční vydání
 • Toto vydání je tedy první v našem nakladatelství a první v novodobé éře, ale v podstatě se jedná o přepracované (druhé) vydání základní knihy z oboru konstrukce a použití operačních zesilovačů.

 • 1. vydání - 2005 - ISBN 80-7300-049-0
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-346-3 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Základní pojmy
 2. Parametry operačního zesilovače
 3. Vlastnosti operačního zesilovače
 4. Ideální operační obvod
 5. Analýza reálného operačního obvodu
 6. Statické a dynamické chyby
 7. Dynamické chyby v časové oblasti
 8. Vstupní a výstupní impedance
 9. Ofset
 10. Šum
 11. Stabilita
 12. Dobré laboratorní praktiky
 13. Souhrnné tabulky
 14. Operační zesilovač s proudovou zpětnou vazbou
 15. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 16. Rejstřík

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  absolutní hodnota absorbovaná voda aditivní chyba operačního obvodu aditivní parametr operačního zesilovače adsorbovaná voda aktivní drainová zátěž aktivní filtr aktivní frekvenční pásmo operačního obvodu operačního zesilovače aktivní kolektorová zátěž aktivní stínění (guard) amplitudová frekvenční charakteristika potlačení zesílení amplitudový rozdíl analogová paměť analogový počítač analogový spínač analýza reálného operačního obvodu aperiodický podkmit aperiodický překmit bázové tepelné šumové napětí bázový výstřelový šumový proud bezpečnost amplitudová fázová Blackmanův impedanční vztah blokování napájení místní ústřední Boltzmannova konstanta booster (přídavný zesilovač) napěťový proudový bootstrapovaný diferenční stupeň Butterworthova dolní propust mtého řádu cínová pájka cirkulující vzdušné proudy cívka (induktor) časová konstanta derivační integrační časová oblast časový drift analogové paměti časový drift integrátoru čtyřpól Darlingtonův stupeň definice vnitřní impedance dvojice svorek definice vstupní impedance napěťová proudová definice výstupní impedance napěťová proudová dělička derivátor dielektrická absorpce diferenční předzesilovač diferenční vstupní impedance diferenční vstupní kapacita diferenční vstupní napětí diferenční vstupní odpor diodový omezovač dlouhý doběh doba ustálení operačního obvodu operačního zesilovače doba zotavení operačního zesilovače doba zotavení osciloskopu dolní mezní frekvence integrátoru dolní propust dolní RC propust dopředné zesílení dopředný kompenzační kapacitor dopředný přenos drainová vodivost drainový tepelný šumový proud drift dvojexponenciální skoková odezva dvojice svorek obecná paralelní sériová dvojité napájení dvoustupňové nulování driftu a ofsetu dynamická chyba v časové oblasti ve frekvenční oblasti dynamické chyby jednopólového zpožďovacího článku dynamický rozsah logaritmického zesilovače Earlyho efekt Earlyho napětí EbersMollova rovnice efektivní (rms) hodnota elektrochemický článek elektromagnetická indukce elektrostatická indukce emitorová degenerace emitorový sledovač exponenciála hlavní obálková pomalá rychlá vedlejší exponenciální doběh exponenciální skoková odezva fázor fázová frekvenční charakteristika zesílení fázový článek fázový rozdíl filtr druhého řádu filtrace barevného šumu bílého šumu šumu fluktuace svodového proudu termoelektrického napětí fotoelektrické proudy fotorezistor frekvence dominantní horní mezní frekvence rezonanční tranzitní úhlová frekvence kolena frekvence tlumených kmitů frekvenční dvojče derivační integrační frekvenční charakteristika transimpedance frekvenční charakteristika zesílení operačního obvodu operačního zesilovače rozpojené smyčky frekvenční kompenzace operačního obvodu operačního zesilovače frekvenční oblast funkční generátor funkční součástka Gaussovo (normální) rozdělení generátor guard hledání závad horní mezní frekvence integrátoru Howlandova proudová pumpa charakteristická frekvence derivátoru integrátoru chování při malých signálech při velkých signálech chyba aditivní amplitudová dynamická fázová multiplikativní rychlostní statická vektorová chyba logaritmické konformity chybové napětí chybový faktor chybový pás idealizované zesílení idealizovaný operační zesilovač ideální napěťový zdroj ideální oddělovací zesilovač ideální operační obvod ideální operační rovnice ideální operační zesilovač ideální operátorové zesílení ideální pásmová propust ideální proudová nora ideální proudový zdroj ideální spínací modulátor (chopper) ideální zesílení impedance idealizovaná vnitřní ideální vnitřní pasívní vnitřní vnitřní vstupní výstupní impedanční transformátor indukce v zemském magnetickém poli induktivní vazba integrální funkce gama integrátor neinvertující pomalý pomocný rychlý zpětnovazební (Millerův) interakce nulování ofsetu s potlačením s teplotním driftem se zesílením interakce zesílení a ofsetu intermetalický spoj inversní dělicí poměr inversní stejnosměrné potlačení inversní stejnosměrné zesílení rozpojené smyčky inversní zesílení rozpojené smyčky inversní zpětnovazební faktor invertor komplexní napěťový nevyvážený obecný pomocný proudový převážený rychlý vyvážený invertující vstup ionizující záření izolace kapacitní zátěže jazýčkové relé jednoduchá pásmová propust jednoduché napájení jednopólová dolní propust jednopólový zpožďovací článek jednostupňové nulování ofsetu jednotkový napěťový invertor jednotkový sledovač jiskření kontaktu jmenovitá vstupní rychlost přeběhu jmenovitá výkonová frekvence jmenovitá (výstupní) rychlost přeběhu jmenovité souhlasné vstupní napětí jmenovité výstupní napětí jmenovitý výstupní proud jmenovitý zatěžovací rezistor kapacita sčítacího uzlu kapacita zátěže kapacitní vazba kapacitor balanční blokovací integrační keramický NP (COG) kompenzační polyesterový (mylar) polypropylénový polystyrénový teflonový zatěžovací zpětnovazební zpětnovazební kompenzační kaskóda kmitavá skoková odezva koaxiální kabel kolektorová vodivost kolektorový výstřelový šumový proud komparátor kompenzace dopředná dynamická paralelní vstupní zpětnovazební kompenzace derivátoru kompenzace dynamické chyby kompenzace fáze zesílení rozpojené smyčky kompenzace I/V převodníku kompenzace kapacity sčítacího uzlu kompenzace operačního zesilovače kompenzace statické chyby kompenzace vstupní kapacity kompenzace vstupního klidového proudu kompenzace výstupní zatěžovací kapacity komplementární emitorový sledovač komplexní rovina kontaktní potenciál hradla a kanálu kosmická částice kritický bod kvadratický (geometrický) součet Laplaceova transformace Laplaceův obraz lineární aktivní obvod lineární diferenciální rovnice lineární model operačního zesilovače lineární procesor logaritmický zesilovač napětí proudu matematický model měděná fólie plošného spoje mechanické chvění "mekka" zem měření doby ustálení napěťového invertoru napěťového sledovače měření dynamické chyby měření poměrného překmitu měření rezonančního převýšení měření statické chyby měřicí zesilovač mez aperiodicity mezivrcholová (pp) hodnota mikrofoničnost Millerův efekt modulace tloušťky báze multiplexor multiplikativní chyba operačního obvodu multiplikativní parametr operačního zesilovače multivibrátor náboj elektronu nadměrný fázový posuv laterálního pnp tranzistoru náhradní model kapacitoru rezistoru napájecí napětí napájecí vývod napájecí zdroj napětí zakázaného pásu polovodiče napětím řízený zdroj proudu napěťová závislost proudu hradla unipolárního tranzistoru napěťový invertor napěťový sledovač napěťový úbytek napěťový vstup napěťový výstup napěťový zesilovací stupeň napěťový zesilovač násobička násobná dolní propust mtého řádu násobná zpětná vazba nasycený proud bipolárního tranzistoru nasycený proud drainu unipolárního tranzistoru negativní impedanční transformace nehomogenní operační obvod neinvertovaný skok neinvertující vstup neinvertující zesilovač nekompenzovaný derivátor nelinearita dynamická statická nelineární procesor nelineární trojpól neodleptaná zemní fólie nestandardní zapojení operačního zesilovače neutralizace vstupní kapacity nízkofrekvenční větev nízkošumový koaxiální kabel nízkotermální pájka normované zesílení nulovací vývod nulování napěťové složky nulování ofsetu nulování proudové složky nulování vstupního zbytkového napětí nulový indikátor Nyquistovo kritérium stability obecný trojpól obvod s minimální fází s neminimální fází obvodové principy napěťové a proudové zpětné vazby odporová dekáda odporové vyvážení operačního obvodu odstup signálu a ofsetu odvozené ukazatele relativní stability ofset operačního obvodu operačního zesilovače vstupní výstupní omezovací předzesilovač omezovač operační obvod druhého řádu homogenní lineární nehomogenní nelineární nestabilní nestandardní tého řádu odporový odporový druhého řádu odporový prvního řádu paralelní podmíněně stabilní prvního řádu s boosterem s napěťovou zpětnou vazbou s napěťovým výstupem s několika zesilovači s proudovou zpětnou vazbou s proudovým výstupem sériový složený speciální stabilní stejnosměrný střídavý operační rovnice operační zesilovač bipolární elektrometrický frekvenčně programovatelný (externě kompenzovaný) idealizovaný ideální kompenzovaný nekompenzovaný pulsní s napěťovou zpětnou vazbou (VFA) s plovoucím napájením s proudovou zpětnou vazbou (CFA) s vlečným napájením se signálovým výstupem z napájecích svorek širokopásmový unipolární univerzální operátorové zesílení opěrný pájecí bod optimální napětí hradla optimální pracovní bod optimální proud drainu osciloskop paměťový kapacitor paralelní kapacita rezistoru part per million (ppm) piezoelektřina počáteční ofset podkmit podkompenzování podkompenzovaný operační zesilovač podkritické tlumení pohyblivost elektronů v kanále pohyblivost minoritních nosičů v bázi pokles zesílení rozpojené smyčky pomalé ionty pomalý integrátor poměrné tlumení poměrný dekrement poměrný překmit pomocná součástka pomocný ideální operační zesilovač potenciometr (trimpot) potenciostat potlačení napájecího napětí souhlasného napětí povrchové iontové proudy povrchový odpor prahové napětí pravděpodobnostní rozdělovací křivka princip ekvivalence kompenzace napěťové zpětné vazby proudové zpětné vazby reciprocity superpozice proudová nora proudově normovaná drainová vodivost proudově normovaná kolektorová vodivost proudově normovaná strmost proudové zesílení proudové zrcadlo proudové zřídlo proudový zesilovač průměrný časový drift vstupního klidového proudu vstupního zbytkového napětí vstupního zbytkového proudu průměrný napájecí drift vstupního klidového proudu vstupního zbytkového napětí vstupního zbytkového proudu průměrný teplotní drift vstupního klidového proudu vstupního zbytkového napětí vstupního zbytkového proudu průměrný vstupní klidový proud překmit překompenzování přenosová funkce nakrátko přerušení zpětnovazební smyčky přerušování uvolněného spoje přesnost balančního rezistoru přesný (analogový) spínač převodník A/D D/A R/D D/R V/F F/V V/I I/V I/V souměrný efektivní negativní impedanční přirozená frekvence netlumených kmitů pulsní generátor quadding rampa (pila) reciprocita náhradního zapojení pasívního čtyřpólu reciproční trojpól redistribuce iontů referenční zdroj napětí proudu relativní chyba relativní stabilita operačního obvodu reziduová věta rezistor balanční binárně odstupňovaný degenerativní emitorový drainový elektrometrický emitorový chromniklový kolektorový kompenzační kovový drátový kovový fóliový kovový vrstvový lakosazový normálový proudoměrný sčítací sériový vybraný zatěžovací rezolver rezonance rezonanční frekvenční odezva rezonanční posílení šumu rezonanční převýšení rozdíl teplot rozdílový zesilovač rozhlasové rušení rozpojená smyčka rozptylová vstupní kapacita rozsah pracovních teplot rušení operačního obvodu vstupní výstupní rušení pólu a nuly rychlost výstupní rampy rychlostní chyba integrátoru neinvertujícího zesilovače rychlostní chybové napětí rychlý elektrometrický zesilovač řízený zdroj proudu sálavé teplo samovybíjení paměťového kapacitoru sčítací uzel sčítací zesilovač separace frekvenčního dvojčete sériová indukčnost kapacitoru rezistoru sériová rezonance servomechanismus Schottkyho dioda signálová šířka pásma signálové buzení obou vstupů signálové vývody signálový zdroj sinusový oscilátor s Wienovým článkem skoková odezva skutečná pásmová propust sledovač složený diferenční stupeň smíšená kaskóda souhlasná vstupní impedance souhlasná vstupní kapacita souhlasné vstupní napětí souhlasný vstupní odpor sourceový sledovač spektrální hustota šumového napětí šumového proudu šumového výkonu spínací generátor modulátor procesor stabilita absolutní relativní stabilita vyvážení stabilizace operačního obvodu standardní podmínky standardní zesílení statická chyba ve frekvenční oblasti statická chyba zesílení stejnosměrná větev stejnosměrná závada stejnosměrné potlačení stejnosměrné zesílení stejnosměrný zpětnovazební faktor stínění zemí stínicí zemní prstenec strmost přibližování strmost vstupního stupně strmost (transkonduktance) střední kvadratická výchylka střídavá závada sumátor svodový odpor kapacitoru svodový proud symbolický komplexní počet symbolický vektor (fázor) systém s neminimální fází šířka pásma signálová šumová špičkový detektor štěpení pólu šum bílý bistabilní (praskavý) interferenční I/V převodníku nadměrný (blikavý/f) napěťového invertoru napěťového sledovače nízkofrekvenční širokopásmový tepelný (Johnsonův) typu f vstupní výstřelový (Schottkyho) šumová šířka pásma šumové číslo šumové napětí šumové pozadí šumové zesílení šumový diagram I/V převodníku šumový diagram napěťového sledovače šumový pás šumový proud teflonový opěrný bod teoretická mez měření šumového proudu tepelná rovnováha tepelná symetrála tepelná zpětná vazba teplotní driftviz průměrný teplotní drift teplotní koeficient emitorového napětí teplotní koeficient napětí hradla teplotní napětí teplotní zkrat termoelektrická konstanta termoelektrické napětí termoelektrický spoj titrátor tloušťka báze tloušťka kanálu tlumené oscilace tlustý holý drát tlustý předleptaný spoj toleranční analýza ideálního zesílení toleranční pás transadmitance transadmitance nakrátko zleva zprava transimpedance transimpedance naprázdno zleva zprava transkonduktance nakrátko transkonduktance (přenosová vodivost) transkonduktanční zesilovač transrezistance (přenosový odpor) transrezistanční zesilovač tranzistor bipolární superbeta unipolární typu JFET unipolární typu MOSFET triboelektřina trimování Tčlánek komplexní odporový přemostěný umělý sčítací uzel usměrňovač dvoucestný jednocestný ustálení napěťového invertoru napěťového sledovače ústřední zem užitečné frekvenční pásmo vazba induktivní kapacitní na indukčnosti napájecího přívodu vektorový rozdíl víceotáčkový nastavovací potenciometr (trimpot) virtuální zem vlastní časová konstanta kapacitoru rezistoru vlečné sledování vnitřní admitance dvojice svorek vnitřní impedance dvojice svorek vnitřní odpor signálového zdroje volba zpětnovazebního rezistoru volná (neuzemněná) zátěž volný (izolovaný) signálový napěťový zdroj volný (izolovaný) signálový proudový zdroj vstupní drift vstupní chybové napětí vstupní chybový proud vstupní impedance vstupní kapacita vstupní klidový proud vstupní napětí vstupní napěťový sledovač vstupní odpor vstupní ochrana paralelní sériová vstupní proud vstupní rušivé napětí vstupní rušivý proud vstupní stupeň bipolární unipolární vstupní šumové napětí vstupní šumový proud vstupní zbytkové napětí vstupní zbytkový proud vysokofrekvenční dopředná větev výstřelový šumový proud hradla výstup výstupní booster výstupní chybové napětí výstupní chybový proud výstupní impedance výstupní kapacita výstupní kapacitní zátěž výstupní napětí výstupní napěťový sledovač výstupní odpor výstupní odpor vstupního napěťového sledovače výstupní ochrana výstupní proud výstupní proudový booster výstupní rušivé napětí výstupní rušivý proud výstupní stupeň výstupní šumové napětí výstupní šumový proud vyšší přenosový pól vývojový diagram vzorkovací zesilovač Wienův článek základní chyba zesílení základní měřicí obvod základní tvar zesílení záporná a kladná zpětná vazba záporný odpor zátěž zdroj referenčního napětí zem zemní napěťový úbytek zesílení operačního obvodu operačního zesilovače rozpojené smyčky souhlasného napětí zesílení filtru zesílení integrátoru zesílení na frekvenci dvojčete zesilovač s napěťovou zpětnou vazbou s proudovou zpětnou vazbou zkušební zdroj napětí proudu zobecněný faktoriál zpětná Laplaceova transformace zpětná vazba napěťová proudová zpětnovazební faktor zpětnovazební kapacita zpětnovazební síť zpětnovazební stabilita zpožďovací článek zvlnění napájecího napětí

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121095-operacni-zesilovace.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO