BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch

Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch
 (Krejčiřík Alexandr)
obj. číslo121068
autor Krejčiřík Alexandr
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba400 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 14.3.2002
ISBN / EAN80-7300-031-8
9788073000318
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
290 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
258 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  15.3.2013

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Firma Power Integrations vyrábí několik řad obvodů TOPSwitch. Tyto obvody lze vzhledem k jejich jednoduchosti (tři až pět vývodů pouzdra) přirovnat k třísvorkovým lineárním monolitickým stabilizátorům a lze je považovat za současné optimum řešení spínaných zdrojů do výkonu do 250 W. V ČR se prodávají vybrané obvody, určené pro napájení ze sítě 230 V, tj. obvody TOP2xx.

Přestože spínané zdroje s obvody TOPSwitch lze považovat v současných aplikacích za "horkou" novinku, existuje kromě firemní literatury velmi málo aplikačních publikací. Je možno jen doufat, že tato publikace se stane vodítkem pro širší aplikaci těchto obvodů, které se dostaly teprve nedávno na náš trh.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2002 - ISBN 80-7300-031-8
 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-298-5 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Popis činnosti obvodů TOPswitch
 2. Návrh zpětnovazebního obvodu
 3. Konstrukce transformátoru
 4. Návrh zdroje pomocí křivek
 5. Metody ochrany proti síťovému přepětí
 6. Problémy návrhu
 7. Obvody pro regulaci na konstantní proud a výkon
 8. Návrh zdroje s více výstupy
 9. Neizolovaný zpětnovazební zdroj
 10. Další příklady spínaných zdrojů

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

 • Spínané zdroje - napájecí síťové spínané zdroje

Keywords

 • obsah knihy
  Popis činnosti obvodů TOP100-104, Popis obvodů, Popis funkce jednotlivých vývodů, Popis funkce obvodů, Řídicí napětí obvodů, Reference typu bandgap, Oscilátor, Pulzně šířkový modulátor (PWM), Budič hradla tranzistoru MOSFET, Chybový zesilovač (EA), Proudové omezení v každém cyklu činnosti, Start obvodů, Vypínání vlivem zpětné vazby, Ochrana proti přehřátí, Vysoké napětí zpětnovazebního proudového vstupu, Zpětnovazební zdroj 5 V/5 W s TOP100, Zdroj 7,5 V/15 W se zpětnou vazbou optronem, Zdroj 15 V/30 W s přesnou zpětnou vazbou optronem, Preregulátor zvyšující vstupní napětí 110 V na výstupní 265 V, Aplikační doporučení obvodů TOPSwitch, Parametry obvodů TOP100-104, Popis činnosti obvodů TOP200-204, 214, Popis obvodů, Parametry obvodů, Popis činnosti obvodů TOP209-210, Popis obvodů, Popis vývodů, Aplikační doporučení, Parametry obvodů, Popis činnosti obvodů TOP221-227, Popis obvodů, Výběr typu obvodu, Popis vývodů, Dvojitý zdroj 5 V a 12 V/4 W, Univerzální zdroj 12 V/20 W, Aplikační podmínky, Nahrazení obvodů TOPSwitch obvody TOPSwitch-II, Parametry obvodů TOPSwitch-II, Popis činnosti obvodů TOP232-234, Popis obvodů, Funkce vývodů, Činnost řídicího vývodu, Oscilátor a spínací kmitočet, Pulzně šířkový modulátor (PWM) a maximální střída spínání, Minimální střída spínání a přerušovaný režim, Chybový zesilovač, Proudové omezení na čipu s externím nastavením, Detekce podpětí (UV), Detekce přepětí (OV), Omezení maximální střídy DCMAX, Vnější vypínání a zapínání (ON/OFF) a synchronizace, Měkký start zdroje, Vypnutí a autorestart zdroje, Tepelná ochrana s hysterezí, Reference typu bandgap, Proud vlastní spotřeby při vysokonapěťovém napájení, Použití vývodů FREQUENCY a MULTIFUNCTION, Zdroj s výkonem 30 W, Zdroj s výkonem 35 W a vícenásobným výstupem, Zdroj o výkonu 17 W a pohotovostním režimem, Procesorem řízené zapínání a vypínání zdroje, Srovnání obvodů řady TOPSwitch-FX s obvody TOPSwitch-II, Pokyny k návrhu zdroje s obvody TOPSwitch-FX, Rozmístění součástek na plošném spoji, Parametry obvodů řady TOP232-234, Výběr obvodu pomocí grafů, Popis činnosti obvodů TOP412-414, Popis obvodů, Zdroj 5V/2A, Aplikační doporučení, Parametry obvodů TOP412-414, Popis činnosti obvodů TOP242-249, Popis funkce jednotlivých vývodů, Popis činnosti obvodů, Parametry obvodů, Zdroj 12 V/2,5 A, Zdroj 70 W/19 V, Zdroj 250 W/48 V/5,2 A, Zdroj 60 W s vícenásobnými výstupy, Rozložení součástek, návrh zpětnovazebního obvodu, Základní principy zpětnovazebních obvodů pro TOPSwitch, Zpětnovazební zapojení zdroje, Lineární napájecí zdroje, Spínané zdroje, Teorie zpětné vazby, Ideální model nespojitého režimu, Ideální model spojitého režimu, Neideální model (nespojitý i spojitý mód činnosti), Postup návrhu, Postup krok za krokem, Jednoduchá zpětná vazba u obvodů TOP200, Jednoduchý zdroj s napětím 5 V a obvodem TOP200, Zapojení bez zpětné vazby, Zdroj bez zpětné vazby 5,1 V/20 mA, Účinnost zpětnovazebního zapojení s obvodem TOPSwitch, Zdroj 24 V/34 W, Účinnost zdroje STA204A s obvodem TOPSwitch, Měřicí technika účinnosti, Návrh pro vyšší účinnost, Špičková hodnota primárního proudu ve spojitém a nespojitém režimu konstrukce transformátoru, Konstrukční materiály transformátorů, Metody konstrukce transformátorů, Vinutí s definovanými okraji, Konstrukce transformátoru při použití trojitě izolovaných vodičů, Technika konstrukce transformátoru, Technika vícenásobných výstupů transformátoru, Program pro konstrukci transformátoru, Parametry programu, použité pro specifikaci transformátoru, Postup kroků konstrukce transformátoru, Příklady konstrukce transformátorů pro zdroj 12 V/15 W, Vstupní parametry programu, Příklad konstrukce transformátoru s okraji vinutí, Příklad konstrukce transformátoru s trojitě izolovanými vodiči, Program pro návrh zpětnovazebního transformátoru, návrh zdroje pomocí křivek, Typické ztráty, Přehled křivek rychlého výběru, Rychlý návrh, Výběr správného obvodu TOPSwitch-II, Univerzální zdroj +5 V s výkonem 30 W, Zdroj s výstupním výkonem 30 W, napájený z napětí 230 V, Teplota obvodu TOPSwitch-II, Vliv vstupního napětí na zdroj +12 V/35 W, Určení kapacity vstupního kondenzátoru, metody ochrany proti síťovému přepětí, Typický přechodný napěťový test, Měření obvodových parametrů, Měření v diferenciálním módu, problémy návrhu, Příklady předcházení problémům v obvodech napájecího zdroje Popis zapojení zdroje ST200 - 5 V/1 A, Popis zapojení zdroje ST202A - 7,5 V/2 A, Popis zapojení zdroje ST204A - 15 V/30 W, Ochrana interního tranzistoru proti přepětí, Návrh plošného spoje, Metoda zemnění do jednoho bodu, Ideální rozmístění součástek, Pravidla pro rozmístění součástek na plošném spoji, Návrh zpětnovazebního transformátoru, Výkon a indukčnost primárního vinutí, Křivky transformačního poměru závitů, Optimalizace účinnosti spínaného zdroje, Návrh tepelných poměrů, Chladič, Tepelná ochrana celého spínaného zdroje, Autorestart, Výstupní přepěťová ochrana, Proud pro změnu střídy, Činnost při minimální hodnotě střídy, Smyčka zpětné vazby, Základní techniky, Obvod TOPSwitch s rozšířenou šířkou pásma, EMI (Electromagnetic Interference, elektromagnetické rušení), Přednosti obvodů TOPSwitch, Návrh odrušovacího filtru, Měkký start, Zpětná vazba s optronem, Zpětná vazba ze samostatného vinutí, Doporučené zapojení optronu, Obvod vypínání při vstupním podpětí, Zpětná vazba s optronem, Zpětná vazba ze samostatného vinutí, Zdvojovač napětí pro zvýšení výstupního napětí, Preregulátor PFC(Power Factor Correction = korekce účiníku) Inverzní (závěrné) napětí kolektor-emitor, Autorestart, Příklad zapojení preregulátoru pro výkon 65 W, obvody pro regulaci na konstantní proud a výkon, Tranzistorový obvod proudového limitu zdroje 7,5 V/1 A, Napěťový řídicí obvod, Proudový řídicí obvod, Vliv teploty přechodu, Kmitočtová kompenzace, Zdroj zpětnovazebního napětí, Napěťové poměry na optronu, Snímání proudu operačním zesilovačem, Popis zdroje 15 V/2 A, Napěťový řídicí obvod, Obvod řízení proudu, Primární a sekundární napájecí zdroj zpětnovazební smyčky, Sériový odpor optronu, Kmitočtová kompenzace smyček napěťové a proudové zpětné vazby, Řízení zdroje 15 V/2 A na konstantní výkon, Popis obvodu, Korekce nepřesného napětí Zenerovy diody, Zapojení zdroje s vysokou přesností proudového omezení výstupu Nastavení výstupního napětí a výstupního proudu, Zpětnovazební vinutí primární strany,Zpětnovazební vinutí sekundární strany, návrh zdroje s více výstupy, Postup návrhu, Požadavky na výstupní napětí, Návrh transformátoru, Přehled parametrů návrhu transformátoru, Výpočet počtu sekundárních závitů, Výběr výstupního vodiče, Oddělená sekundární vinutí, Společná výstupní vinutí, Konstrukce vinutí pro zlepšení křížové regulace, Kontrola návrhu, Návrh výstupního usměrňovače, Popis činnosti obvodu, Spojení optronem, Obvod měkkého startu, Zlepšení regulace při malých hodnotách výstupní zátěže, Výstupy záporného napětí, Výstupy 3,3 V a 5 V, Lineární stabilizátor, Odbočka na vinutí +5 V, Samostatná vinutí, Konstrukční detaily transformátoru, neizolovaný zpětnovazební zdroj, Zdroj pro stejnosměrný motor, Výběr součástek pro nastavení hodnoty výstupního napětí, Zatěžovací a převodní charakteristika, teplotní závislost, Zpětnovazební řídicí vstup a součástky zpětné vazby, Zdroj pro motor 5 V s pomocnými výstupy, Levný zdroj s výstupním napětím +5 V, Návrh transformátoru, další příklady spínaných zdrojů, Levný zdroj s malým počtem součástek, Napájecí zdroj pro výkonový přijímač, Souhrn požadavků přijímače PLT-20 na napájení, Souhrn vlastností návrhu, Seznam součástek, Postup vinutí transformátoru, Zatěžovací charakteristika, Převodní charakteristika, Přechodová charakteristika na pulzní změnu zátěže, Závislost účinnosti na vstupním střídavém napětí, Závislost účinnosti zdroje na zatěžovacím proudu, Oteplení klíčových součástek, Měření základního střídavého šumu, Střídavá vstupní impedance, DC/DC měniče, Měnič z -48 V/+3,3 V, Transformátor, Měnič s vícenásobným výstupem +5 V/±15 V, Transformátor měniče, DC/DC měnič +48 V/-55 V, Transformátor měniče

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121068-spinane-napajeci-zdroje-s-obvody-topswitch.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO